Anna Nikliborc, "Od baśni do prawdy", Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.

Anna Nikliborc, "Od baśni do prawdy", Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.

    Anna Nikliborc, Od baśni do prawdySzkice z dziejów literatury    zachodniej dla dzieci i młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)