Anna Nikliborc, "La littérature française pour la jeunesse au siècle des Lumières", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Anna Nikliborc, "La littérature française pour la jeunesse au siècle des Lumières", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)