Aktualności

KONFERENCJA - DWUJĘZYCZNOŚĆ W POLSCE I ZA GRANICĄ

 

W dniach 24-25 maja 2019 roku w Instytucie Filologii Romańskiej i w Instytucie Filologii Polskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja "Dwujęzyczność w Polsce i za granicą".

W załączniku prezentujemy program.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

4. EDYCJA PANORAMY PIOSENKI ROMAŃSKIEJ

 

Zapraszamy wszystkich na 4. edycję Panoramy Piosenki Romańskiej, która ma juz swoją tradycję i wrosła, zdaje się, na stałe w kalendarz imprez i wydarzeń organizowanych w IFR UWr.

 

Zachęcamy studentów oraz pracowników UWr. do czynnego udziału (śpiewania) i zaprezentowania widzom/słuchaczom swoich wokalnych, czy szerzej - performatywnych, umiejętności w konkursie z nagrodami na wykonanie utworu wokalnego w dowolnym języku romańskim.

Mamy nadzieję, że frekwencja, jak co roku, dopisze zarówno na widowni, jak i wśród wykonawców.

 

Zgłoszenia zawierające tytuł utworu oraz oryginalnego wykonawcę przyjmuje w tym roku dr Tomasz Wysłobocki (tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl) do 27 maja.

Sponsorami/partnerami tegotocznej edycji są nastepujące firmy:

WIZYTA PROF. PILAR CID-LEAL Z BARCELONY

 

W drugiej połowie maja 2019 roku gościem Instytutu Filologii Romańskiej - zaproszonym w ramach wymiany Erasmus+ (http://gent.uab.cat/pcidleal/) - będzie prof. Pilar Cid-Leal z hiszpańskiej Universitat Autònoma de Barcelona. Poniżej zamieszczam program jej zajęć dydaktycznych i bionotę w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

Serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach i wykładach, które prof. Pilar Cid-Leal będzie prowadziła w naszym Instytucie oraz w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

dr Anna Kuźnik

 

Program zajęć dydaktycznych:

- wtorek, 21 maja, godz. 12:30-14:00, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr (Plac Uniwersytecki 9/13), sala 204, wykład w języku hiszpańskim tłumaczony na polski z prezentacją multimedialną w języku angielskim: „Internet as a source of information”.

- środa, 22 maja, godz. 08:00-09:30, Instytut Filologii Romańskiej, sala 2.1, wykład w języku hiszpańskim z prezentacją w języku angielskim: „Internet as a source of information”;

- środa, 22 maja, godz. 09:45-11:15, Instytut Filologii Romańskiej, sala 2.1, wykład w języku hiszpańskim: „Fuentes de documentación para la traducción jurídica”;

- środa, 22 maja, godz. 11:15-13:15, Instytut Filologii Romańskiej, gabinet 4.4, konsultacje indywidualne z zainteresowanymi studentami nt.: „Fuentes de documentación para la traducción jurídica”;

- czwartek, 23 maja, godz. 08:00-09:30, Instytut Filologii Romańskiej, sala 2.1, wykład w języku hiszpańskim z prezentacją w języku angielskim: „Internet as a source of information”;

- czwartek, 23 maja, godz. 09:30-11:30, Instytut Filologii Romańskiej, gabinet 4.4, konsultacje indywidualne z zainteresowanymi studentami nt.: „Internet as a source of information”.

 

Bionota:

PL

Pilar Cid-Leal jest profesorem nadzwyczajnym hiszpańskiej uczelni Universitat Autònoma de Barcelona, doktorem w dziedzinie nauk o komunikacji; studia magisterskie odbyła w zakresie historii, bibliotekoznawstwa i dokumentacji. Od roku 1990 pracuje w Universitat Autònoma de Barcelona, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów i wydziałach. Od 1990 r. uczestniczyła już w 12 finansowanych projektach badawczych. Jest autorem wielu publikacji nt. źródeł informacji, tłumaczeń i innowacji dydaktycznych. Członek zespołu badawczego Tradumàtica i współredaktor cyfrowego czasopisma naukowego o tej samej nazwie, specjalizującego się w publikacjach nt. zastosowań technologii w praktyce tłumaczeniowej. Jej aktualne zainteresowania badawcze skupiają się wokół źródeł informacji, uzyskiwaniu informacji i dostępu do informacji w pracy tłumacza.

ES

Pilar Cid-Leal es doctora en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Historia y graduada en Biblioteconomía y Documentación. Profesora Titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde empezó a trabajar en 1990, ha impartido numerosas materias en diversas titulaciones y facultades. Como investigadora, desde 1990 ha participado en doce proyectos de I+D financiados. Publica regularmente trabajos sobre Documentación, Traducción e  Innovación docente. Es miembro del grupo Tradumàtica y codirectora de la revista digital Tradumàtica, especializada en tecnologías de la traducción. Sus líneas de investigación actuales son la Documentación aplicada a la Traducción y Recuperación y acceso a la información.

EN

Pilar Cid-Leal has a PhD in Communication Science, a BA in History and a BA in Library and Information Science. She is a Senior Lecturer at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), where she started working in 1990. She has taught courses in various degrees. Since 1990 he has participated in twelve subsidized R&D projects. She regularly publishes works on Information Science, Translation and Teaching Innovation. She is a member of the Tradumàtica Group and the co-director of the digital magazine Tradumàtica, specialized in translation technologies. Her current research lines are Information Science applied to translation and Library and Information Retrieval.

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka hiszpańskiego oraz studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu na warsztaty metodyczne w dniu 18.05.2019 r. w siedzibie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczegóły w załączniku.

KONFERENCJA STUDENCKA - 17 MAJA 2019 ROKU

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję studencką "Różne oblicza Francji w kontekście wielokulturowości", która odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku od godz. 9.00 w Instytucie Filologii Romańskiej. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o związkach między kulturą Polski i Francji - zarówno na przestrzeni wieków, jak i w czasach współczesnych.

Konferencję organizują studenci zajęć "Życie kulturalne i społeczne Francji współczesnej" prowadzonych przez dr Agakę Sadkowską-Fidalę przy wsparciu Koła Naukowego Romanistów „Tetatet”.

Program konferencji (plik PDF do pobrania)

9.00 – Uroczyste otwarcie konferencji

9.15 – 10.30 – Pierwsza  sesja

Katarzyna Białek, „Les immigrants mineurs en maternelle française”

Liliana Scelina, Romy Brenac, „Uwarunkowania kulturowe jako utrudnienie na drodze poznania”

Laura Gancarz, Magdalena Dziurzyńska. „"I  want  to  speak to my  avocado!"  czyli  Francuz  mówiący  po  angielsku.  Fakty  i  stereotypy”

10.30 – 10.45 – Przerwa 

10.45 – 12.15 – Druga sesja

Radi Abdelmoumen, Bistro Francuska Farma, “L'accueil d'enterpreneur français en Pologne - administration, commerce, culture”

Joanna Maciejewska, „La cuisine française à Wroclaw à travers les siècles ”

Zofia Pigoń, „Francuski szyk na polskich ulicach ”

Ewa Majer, „Oscar et la Dame rose aux yeux de l’auteur, des lecteurs et de la critique”

12.15 – 12.30 – Prezentacja Koła Naukowego

12.30 – 12.45 – Przerwa  

12.45 – 14.00 – Trzecia sesja

Alicja Krawczyńska, „Niepotrzebna i szkodliwa byłaby taka legenda” - postmodernistyczne podejście do Dziejów Tristana i Izoldy w polskiej fantastyce”

Mateusz Duda, „Les figures de style dans la chanson française de jeunes”

Joanna Korhan, „Le mot dans l’art: autrefois et aujourd'hui. Vision de la Pologne et des Polonais dans la poésie et la musique françaises”

14.00 – 14.15 – Przerwa

14.15 – 15.45 – Czwarta sesja

Camille Pin, Julie Lenglet „Manger français en Pologne: est-ce possible?”

Magda Mickiewicz, „La France et les Français vus par les Youtubers”

Izabela Psuja, „W domu czy na siłowni: trendy i preferencje Polaków i Francuzów”

Zuzanna Ozonowska, Agnieszka Juszczyk, “Ekologia w Polsce i we Francji”

15.45 – Zakończenie konferencji

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW - DXC.TECHNOLOGY

Serdecznie zapraszamy studentów na szkolenia prowadzone przez przedstawicieli firmy HPE Enterprise Services oraz SCS.

Więcej informacji w załączniku : LINK

SESJA NAUKOWA "PRZEKŁADY I SPECJALISTYCZNE ODMIANY JĘZYKA"

 

17 maja w godz. 13:15-17:00 odbędzie się w Instytucie Filologii Angielskiej (s. 208) sesja naukowa pt. "Przekłady i specjalistyczne odmiany języka". Organizatorem wydarzenia jest Zakład Translatoryki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przekładem!

DWUDNIOWE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI J. HISZPAŃSKIEGO.

 
Insytutut Cervantesa w Krakowie oraz Instytut Filologii Romańśkiej UWr mają zaszczyt zaprosić na dwudniowe warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego, które odbędą się w dniach 7-8 czerwca br w Instytucie Filologii Romańskiej UWr (pl. bpa Nankiera 4, 50-140 Wrocław).
Zapisy i płatność za kurs odbywają się przez stronę https://cracovia.cervantes.es/es/profesores_espanol/profesores_inscripcion.htm
Udział w warsztatach zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
 
Program obejmuje:
 
VIERNES, 7 de junio (9h00-18h00)
09:00 Entrega de documentación a los asistentes
09:15: Saludos de las autoridades (Universidad e Instituto Cervantes)    
09:30-11:00: Ponencia inaugural, prof. dr hab. Marek Baran, (Uniwersytet Łódzki), Hablar o no hablar, ésa es la cuestión. La verbosidad y el silencio en la comunicación transcultural y en la didáctica de lenguas
11:00-11:30: pausa café
11:30-12:30: dr Aleksander Wiater (Uniwersytet Wrocławski), Evaluación lúdica y creativa en la clase de ELE
12:30-13:30: dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) en Polonia.
13:30-15:00: pausa comida (obiad we własnym zakresie)              
15:00-16:30: La certificación: los DELE y SIELE: génesis, evolución y estado de la cuestión, a cargo de Judith Gil, Jefa de estudios del IC de Cracovia
16:30-18:00: Cómo aplicar el enfoque AICLE en el aula, a cargo de Salomé Monasterio, profesora del  IC de Cracovia
  
SÁBADO, 8 de junio (9h00-14h00):
09:00-10:00: dr Małgorzata Kolankowska (Uniwersytet Wrocławski), El periodismo en la clase de ELE
10:00-11:00: dr Magdalena Krzyżostaniak (Uniwersytet Wrocławski), ¿Cómo enseñar gramática sin aburrir ni desanimar a los estudiantes?
11:00-11:30: pausa café
11.30-12:30: El español en Polonia, a cargo del Consejero de Educación de la Embajada de España en Polonia, Don Enrique Fraile Espías
12:30-14:00: dr hab. Ewa Kulak (Uniwersytet Wrocławski), El texto literario en la didáctica de lenguas: lectura, transformación, juego
14:00: Copa de clausura
 
Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

8 MAJA ODBĘDZIE SIĘ "NOCNY MARATON FILMÓW FRANCUSKICH"

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR znających język francuski na "Nocny maraton filmów francuskich", który odbędzie się 8 maja 2019 r. od godz. 21 do świtu  (w przeddzień Juwenaliów) w siedzibie Alliance Française, Rynek 58 (III piętro, budynek Biblioteki Dolnośląskiej).
 
Zgłoszenia chęci uczestnictwa proszę przesyłać na adres: aleksander.wiater@uwr.edu.pl (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
 
Do zobaczenia na pierwszej edycji "Nocnego maratonu filmów francuskich"!!!

WCA DOFINANSUJE KONFERENCJĘ "AU CARREFOUR DES SENS"

 

Wrocławskie Centrum Akademickie przyznało dofinansowanie organizatorom konferencji Au Carrefour des sens. Dzięki temu wsparciu będziemy gościć we wrześniu w IFR prof. Agnès Steuckardt z grupy badawczej PRAXILING (Montpellier) oraz prof. Hannę Kost z Uniwersytetu we Lwowie. Program konferencji pojawi się na stronie IFR na początku września.

 

WARSZTATY „O TŁUMACZENIU I KOMUNIKACJI”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów na warsztaty pt. „O tłumaczeniu i komunikacji” (pierwsze wydanie cyklu spotkań „Romanista na rynku pracy”), które odbędą się w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Plac Nankiera 4, sala 3.2.) w najbliższy czwartek, 11 kwietnia 2019, w godzinach 09:30-15:00. Wydarzenie jest współfinansowane przez Instytut Francuski w Polsce.

 

PROGRAM (PLIK PDF DO POBRANIA)

09:30-09:35 Otwarcie warsztatów [Komitet organizacyjny i Justyna Ziarkowska, Z-ca Dyrektora IFR ds. ogólnych]

 

TŁUMACZENIE INSTYTUCJONALNE

09:35-10:05 „La langue française dans le monde” (+ slajdy w języku polskim) [Anne Kasprzack, Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce]

10:05-10:15 Pytania, dyskusja

10:15-10:45 „Perspektywy rozwoju zawodu tłumacza w dobie rewolucji cyfrowej” [Krzysztof Nalepa, Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, Biuro Terenowe w Warszawie]

10:45-11:00 Pytania, dyskusja

11:00-11:30 Przerwa kawowa

 

TŁUMACZENIE A KOMUNIKACJA

11:30-11:50 „Odpowiedzialność tłumacza pisemnego i ustnego” [Jesús García-Nieto Moreno, Konsul Honorowy Hiszpanii we Wrocławiu]

11:50-12:00 Pytania, dyskusja

12:00-12:20 „Tłumaczenie jako produkt - zarządzanie, procedury i kontrola jakości” [Michał Tyszkowski, CM Localization, Wrocław]

12:20-12:30 Pytania, dyskusja

12:30-12:50 „Komunikowanie się społeczności osób głuchych: polski język migowy” [Agnieszka Smolak]

12:50-13:00 Pytania, dyskusja

13:00-13:15 Przerwa kawowa

 

PIERWSZE KROKI ROMANISTY NA RYNKU PRACY

13:15-13:35 „Możliwości pracy w branży IT dla humanistów (tłumaczy i nie tylko)” [Anna Svetozarov, Manager ds. rekrutacji, Vm.pl Software House, Wrocław]

13:35-13:45 Pytania, dyskusja

13:45-14:05 „Co warto wiedzieć, zanim zostaniesz tłumaczem?” [Natalia Krakowska, Biuro Tłumaczeń TRANSLATIO, Kościan k. Poznania]

14:05-14:15 Pytania, dyskusja

14:15-14:35 „Specjalizacja translatorska na filologii francuskiej. Opinie studentów i absolwentów” [Stefan Kaufman, Koordynator specjalizacji translatorskiej na studiach drugiego stopnia]

14:35-14:45 Pytania, dyskusja

14:45-15:00 Zakończenie

 

Komitet organizacyjny: dr Anna Kuźnik i mgr Patrycja Krysiak (Zakład Translatologii IFR)

Fot. Joanna Jakubowska

ZAPRASZAMY DO CENTRE D'ÉCRITURE I NA ATELIER PHONÉTIQUE

 

Zapraszamy wszystkich studentów pragnących doskonalić umiejętność redagowania tekstów pisemnych oraz poprawnej wymowy w języku francuskim do CENTRE D'ÉCRITURE i na ATELIER PHONÉTIQUE prowadzone przez rodzime użytkowniczki języka francuskiego Camille PIN (Université de Poitiers) oraz Julie LENGLET (Université de Lille).

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się TUTAJ.

Soyez les bienvenu(e)s!

GODZINY DZIEKAŃSKIE 18 KWIETNIA BR.

 
Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Marcin Cieński ogłasza godziny dziekańskie w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) od godz. 13.00.

A WSZYSTKO TO FADO! PORTUGALSKI KOMIKS I JEGO TŁUMACZE

 

Wszystkich luzofilów i wielbicieli komiksów zapraszamy serdecznie w poniedziałek, 1 kwietnia, o godzinie 17:30 do Księgarni Hiszpańskiej ELITE, ul. Szajnochy 5 we Wrocławiu!

Jakub Jankowski, kierownik warszawskiej portugalistyki, tłumacz i spec od komiksów oraz Grażyna Jadwiszczak, wykładowca na poznańskiej portugalistyce, tłumaczka, "fadofilka" opowiedzą nam o przetłumaczonym przez siebie komiksie Nuno Saraivy "Tudo isto é fado". Portugalska edycja „A wszystko to Fado!” została wyróżniona na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Amadorze nagrodą „Najlepszy komiks 2016 roku.” Polskie wydanie ukazało się z finansowym wsparciem Instytutu Camõesa (Camões, I.P.) oraz portugalskiej Dyrekcji Generalnej ds. Książki, Archiwów i Bibliotek (DGLAB).

To nie prima aprilis!

50. NUMER CZASOPISMA ORBIS LINGUARUM

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że ukazał się kolejny 50. numer czasopisma Orbis Linguarum, którego współredaktorami są dr Jadwiga Cook oraz dr Tomasz Wysłobocki. Ten francuskojęzyczny numer nosi tytuł "En quête du sens" i duża część z opublikowanych na jego łamach materiałów jest autorstwa uczestników 3. edycji międzynarodowej konferencji "Au Carrefour des sens", która odbyła się w IFR w roku 2017. Zapraszamy do lektury - publikacja dostępna m.in. w bibliotece IFR.

SPIS TREŚCI

CAŁY TOM W FORMACIE PDF

 

NAWA WESPRZE PROJEKT JĘZYKOZNAWCÓW Z IFR

 

Językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Haute Alsace (Francja) zrealizują projekt współpracy międzynarodowej, który uzyskał finansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Partnerstwa im. Huberta Curien „POLONIUM”.

Projekt badawczy Francuskie struktury percepcyjne w polskiej praktyce przekładowej zajął pierwsze miejsce w kraju. Został przygotowany we współpracy międzyuniwersyteckiej przez dra Witolda Ucherka, pełniącego obecnie funkcję współkoordynatora. Wezmą w nim udział także mgr Patrycja Chruściel i dr hab. Elżbieta Biardzka.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja o konkursie i wynikach na stronie NAWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego "Hesperia" pragnę wszystkich zaprosić na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENCKO-DOKTORANCKĄ Obecność motywów hiszpańskich w kulturze organizowaną w dniu 14 marca 2019 w naszym Instytucie, w sali 2.2.

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Marta Minkiewicz

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

Zapisy na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na studiach pierwszego i drugiego stopnia na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka link

26-27.09.2019 - KONFERENCJA "AU CARREFOUR DES SENS"

 

W dniach 26-27 września br. odbędzie się w naszym Instytucie czwarta już edycja międzynarodowej konferencji "Au Carrefour des sens".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

W imieniu organizatorów,

Agata Rębkowska i Tomasz Szymański

                     [Paul Klee, Raumarchitekturen, 1915]

OBRONA DOKTORSKA MARTYNY SOŃTY

 
W dniu 1 lutego 2019 (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się obrona doktorska mgr Martyny Sońty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do sali 3.2 w Instytucie Filologii Romańskiej, Nankiera 4.

UWAGA! ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU!

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć w semestrze letnim 2018/2019, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i  Języka Rosyjskiego
mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy (oczywiście pod warunkiem, że są wolne miejsca). Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3) w dniach:
6 II /środa/ godz. 7.45-8.45,     8 II /piątek/ godz. 7.45-8.45,       13 II /środa/ godz. 7.45-8.45,
15 II /piątek/ godz. 7.45-8.45,          18 II /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45.
Ostateczny termin zapisu to 21 II /czwartek/ godz. 7.45-8.45.
Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJRS

EWALUACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o kolejnej odsłonie badań ankietowych ewaluujących zajęcia, które realizowane były w semestrze zimowym r. akad. 2018/2019. Ankiety w systemie USOS zostaną uruchomione 24 stycznia i będą dostępne do 13 lutego.

WARSZTATY TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO W IFR

 

W dniach 15-18 stycznia 2019 r. w naszym Instytucie odbywają się warsztaty tłumaczenia audiowizualnego. Studenci filologii francuskiej (specjalizacja translatorska, studenci III roku studiów licencjackich) uczestniczą w zajęciach przygotowanych przez wykładowców brukselskiego kampusu Katholieke Universiteit Leuven. Praktycy oraz dydaktycy tłumaczenia audiowizualnego Luc Dierickx i Luc Loonbeek omawiają podstawowe zasady tworzenia napisów filmowych oraz uczą obsługi programu Subtitle Edit.

Dziękuję studentom za aktywny udział w warsztatach!

Regina Solová

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)