Aktualności

STAŻYSTKA FLE W IFR W SEMESTRZE LETNIM

 

W semestrze letnim gościmy w IFR stażystkę Ambre Lefevre z Francji, która będzie obserwować oraz prowadzić zajęcia z języka francuskiego. Jej obecność jest wynikiem wieloletniej współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a staż odbywa się pod kierunkiem dr. Aleksandra Wiatera. Witamy ją serdecznie w murach naszego Instytutu i życzymy udanego stażu. Soyez la bienvenue à l'Institut d'études romanes !

Bonjour à toutes et à tous !

Je suis Ambre Lefevre, étudiante à l'Université de Poitiers en France. Je suis diplômée en Sciences du Langage option Langue des Signes Française, parcours Français Langue Étrangère. J'ai étudié le polonais et la culture polonaise durant deux ans. Passionnée par les langues orales et signées, j'ai décidé de rejoindre votre université car je suis très intéressée par la culture et la langue polonaises. Je vis à Poitiers, dans l'ouest de la France.

Je suis présente à distance dans l'Université de Wroclaw pour le semestre d'été.

Je serai ravie de vous voir sur Teams et, peut-être aussi, en Pologne quand le contexte sera plus favorable.

Ambre LEFEVRE

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY OLCHÓWKI

 

Szanowni Państwo,

Dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Olchówki pt. "Imaginario del fútbol en la cinematografía franquista y salazarista. Estudio de la narración fílmica" (polski tytuł: "Obraz futbolu w kinematografii frankizmu i salazaryzmu. Studium narracji filmowej").

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w wideokonferencji należy zgłosić mailowo do mgra Eliasza Chmiela (eliasz.chmiel@uwr.edu.pl) do 22 lutego.

Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej Wydziału Filologicznego: http://wfil.uni.wroc.pl/postepowanie-awansowe/przewody-doktorskie-2/ . Dyskusja nad rozprawą odbędzie się w języku polskim.

Z poważaniem,

Zespół IFR.

BADACZE Z IFR W EUROPEJSKIM PROJEKCIE ERASMUS+

 

Dwoje badaczy z Instytutu Filologii Romańskiej weźmie udział w europejskim projekcie Erasmus+ "Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities".

Projekt opracowany przez osiem uczelni europejskich – w tym Uniwersytet Wrocławski reprezentowany przez dr Monikę Grabowską, dr. Aleksandra Wiatera (Instytut Filologii Romańskiej) oraz mgr Urszulę Brodę (Biuro Współpracy Międzynarodowej) - uzyskał finansowanie w kwocie 299 650 EUR w ramach programu Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Partnerships for Digital Education Readiness.  W ocenie ekspertów projekt uzyskał 93.50/100 punktów.

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 r. i potrwa 24 miesiące. Działalność UWr zostanie dofinansowana kwotą 29 982 EUR.

Lista partnerów projektu:

Université de Lille, Francja 
Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy 
Malmo Universitet, Szwecja 
Mykolo Romerio Universitetas, Litwa 
Universidade do Minho, Portugalia 
Universitatea Babes Bolyai, Rumunia 
Uniwersytet Wroclawski, Polska 
Universitat Jaume I De Castellon, Hiszpania
 
Serdecznie gratulujemy!

ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

 

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego i drugiego stopnia filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej rozpoczną się 19 lutego o godz. 12.00 (po migracji danych) i będą trwały do 23 lutego do godz. 12.00.

Prosimy zapoznać się z pełną informacją na temat zapisów w zakładce STUDENT > ZAPISY NA ZAJĘCIA.

 

KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA (24.05.2021)

Zapraszamy do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Rewolucje w XX i XXI wieku we Francji i krajach francuskiego obszaru językowego: literatura i sztuka”, która odbędzie się 24 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie to będzie swego rodzaju kontynuacją konferencji zorganizowanej przez studentów IR w 2019 roku i poświęconej rewolucjom w wieku XIX. Językiem konferencji będzie język polski.

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego wachlarza zjawisk literackich i artystycznych XX i XXI wieku związanych z kulturą nie tylko Francji, ale również innych krajów francuskojęzycznych (Belgii, Szwajcarii, Luksemburga, Kanady, Afryki Północnej…), które wpisują się w szeroko rozumiane pojęcie „rewolucji” definiowanej choćby przez Słownik języka polskiego PWN jako „proces gwałtownych zmian”. Chcielibyśmy zaprosić uczestników konferencji do przedstawienia tych zagadnień z dziedziny najnowszej literatury i sztuki, które można uznać za rewolucyjne względem literatury klasycznej oraz sztuki dawnej głównie ze względu na ich formalny charakter. Przewidujemy utworzenie osobnych paneli poświęconych zmianom formalnym na polu literackim oraz w dziedzinie sztuk plastycznych. Zachęcamy również do przyjęcia perspektywy komparatystycznej i przyjrzenia się temu, jak rewolucje w sztuce oraz literaturze wzajemnie na siebie wpływają.

Proponowana tematyka:

- przekraczanie granic mimetyczności w literaturze i sztuce;
- wykorzystanie nowych mediów przez literatów i artystów poszukujących nowych środków wyrazu;
- intermedialność, transmedialność, koncept réécriture, intertekstualność, transtekstualność;
- dematerializacja dzieła sztuki; -znaczeniowa wartość formy;
- body art, environment, site-specific, sztuka organiczna…
- rynek sztuki a artystyczne rewolucje;
- rozwój literatury fantastycznej;
- eksperyment w literaturze i sztuce;
- l’Esprit Nouveau, kubizm, dadaizm, surrealizm…
- autobiografia/autofikcja;
- literatura i sztuka postkolonialna;
- nowe formy wyrazu i krytyki: metysaż, hybrydyzacja, geopoetyka, ekokrytyka, gender studies… 
 

Termin zgłoszeń: 21 marca 2021 roku. Prosimy o wypełnienie dołączonej KARTY ZGŁOSZENIA (w języku polskim), i przesłanie jej na adres: konferencja.rewolucjexxwiek@gmail.com.

O przyjęciu referatu do programu konferencji poinformujemy uczestników do 29 marca 2021 roku.

Program konferencji zostanie wysłany uczestnikom na dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Czas wystąpienia: 15-20 minut

Teksty, które pozytywnie przejdą proces recenzyjny, zostaną opublikowane w monografii (punktowane wydawnictwo z list ministerialnych).

Ze względu na zdalny charakter konferencji udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: konferencja.rewolucjexxwiek@gmail.com

Wydarzenie na Facebooku: http://bityl.pl/LzSwx

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2020/2021

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 8 i 9 lutego, godz. 9.00, Teams; koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
 egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 9.00, Teams

Literatura francuska - wykład (ścieżka A i B), ustny, 4 i 5 lutego, godz. 8.00, Teams; dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr 

egzamin poprawkowy 23 lutego, godz. 9.00, Teams 

 

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), 12.02.2021, godz. 11.00, Teams, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy 17.02, godz 11 i Teams

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 8 lutego, godz. 9.00, on-line; koordynator egzaminu: dr Joanna Kotowska-Miziniak
 egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 9.00, on-line

Literatura francuska - wykład (ścieżki A+B), ustny, Teams

 

- piątek, 5.02: 9.00-16.00

- środa, 10.02: 9.00-16.00

- czwartek, 11.02: 9.00-16.00

- egzamin poprawkowy : piątek, 22.02: 9.00

Język łaciński (ścieżka B)  5 II 2021r., pisemnie przez Outlook (dla chętnych wersja ustna online przez Teams, w terminach indywidualnych), godz. 12:00.
  egzamin poprawkowy 17 II br., godz. 12:00, forma jw.

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 8 lutego, godz. 9.00, on-line; koordynator egzaminu: dr Aleksander Wiater
 egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 9.00, on-line

Literatura francuskapisemny, 9 lutego, godz. 10.00 – 12.00, on-line: Teams, dr Joanna Jakubowska 
 egzamin poprawkowy 23 lutego, godz. 10.00-12.00 , on-line: Teams
 

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, ustny, poniedziałek 8 lutego 2021 r., godz. 8.30 – 13.00;  wtorek 9 lutego 2021 r., godz. 8.30 – 13.00, dr hab. Witold Ucherek
 egzamin poprawkowy: poniedziałek 22 lutego 2021 r., godz. 
9.00 – 10.00 

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 8 lutego, godz. 9.00, on-line; koordynator egzaminu: dr Natalia Likus
 egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 9.00, on-line

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Wiedza o Hiszpanii12.02.2021, godz. 10.00, pisemny, platforma Teams
 egzamin poprawkowy - 19.02, godzina i forma jw.

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I,  pisemny, 8.02.2021 godz. 15:00-16:30, platforma Teams,  dr Joanna Popowicz
  egzamin poprawkowy , 22.02.2021 godz. 15:00-16:30 

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, pisemny,  10.02, godz.10.00, MS Teams, dr Aleksander Trojanowski

egzamin poprawkowy 17.02, godz. 10.00

 

III rok, studia licencjackie

PNJH:

 Termin podstawowy:
 5 lutego, godz. 9:00, pisemny, Teams
 8 i 9 lutego, godz. 9:00, ustny, Teams

 Termin poprawkowy:

 22 lutego, godz. 9:00, pisemny, Teams

 23 lutego, godz. 9:00, ustny, Teams

 

GOJH – syntaksa, 4.02.2021 r., godz. 12:00, egzamin pisemny, Teams
 egzamin poprawkowy 17.02.2021 r., godz. 12:00

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich,  Termin podstawowy:

 9 lutego, godz. 9:00, pisemny, Teams, dr Łukasz Smuga

 

 Termin poprawkowy:

 17 lutego, godz. 9:00, pisemny, Teams

 

ITALIANISTYKA

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, 5 lutego godz. 11.00, poprawkowy: 18 lutego godz. 11.00

II rok, studia licencjackie

Język łaciński5 lutego , godz. 9.00, poprawkowy: 18 lutego , godz. 9.00 

Przedmioty dowolnego wyboru, kształcenie modułowe: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej5. 02. o godz. 11, Teams, dr Małgorzata Wyrzykowska
 egzamin poprawkowy 17.02. 2021 o godz. 11.

Dydaktyka j. francuskiego, pisemny, 4 lutego, godz. 12.00, on-line; dr Aleksander Wiater

egzamin poprawkowy 23 lutego, godz. 10.00, on-line

Dydaktyka j. hiszpańskiego, 5.02., godz. 10.00, pisemny, platforma Teams egzamin poprawkowy- 19.02, godz. 11.00, forma jw.

Pedagogika dla nauczycieli 5.02.2021 godz. 15.00, forma pisemna na platformie E-EDU UWr, mgr Marzena Tkocz

egzamin poprawkowy: 19.02.2021  godz. 15.00. 

Psychologia dla nauczycieliczwartek 4. lutego w godzinach 12.00-12.30, mgr Katarzyna Gucwa

 

 

 

XLIV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO - ETAP OKRĘGOWY

 

29 stycznia 2021 odbył się okręgowy etap XLIV Olimpiady Języka Francuskiego organizowany przez Instytut Filologii Romańskiej UWr. W komisji pod przewodnictwem prof. Mai Pawłowskiej zasiadły dr Joanna Jakubowska, dr Patrycja Krysiak, dr Regina Solová oraz mgr Ewa Warmuz.

W tym roku po raz pierwszy zawody zostały przeprowadzone zdalnie – rozpoczęły się częścią pisemną w formie testu, po którym uczestnicy łączyli się z komisją egzaminacyjną przez platformę Teams według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Jak na Olimpiadę przystało, zmagania wymagały dużo skupienia i czasu – wszak trwały bez mała dziesięć godzin! Kolejnym wyzwaniem, z którym w tym roku po raz pierwszy musieli zmierzyć się zawodnicy, było wzbogacenie części ustnej o dodatkowe pytanie,  na które należało odpowiedzieć spontanicznie, bez możliwości uprzedniego przygotowania.

Do zawodów okręgowych przystąpiło dziewiętnaścioro uczniów ze szkół z Legnicy, Milicza, Nysy, Wrocławia, Zielonej Góry i Żar. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych przez Komitet Główny do etapu centralnego ukaże się 10 lutego. Już teraz trzymamy kciuki za  uczestników zawodów ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2021.

(Notkę przygotowała dr Joanna Jakubowska)

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU (dotyczy studentów II i III roku)

 

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka  łacińskiego i chcą go  powtórzyć  lub  zrealizować  w semestrze  letnim 2020/2021, proszeni są o kontakt z koordynatorem języka  łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy.
Proszę o kontakt mailowy  beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 8-13 II 2021 r.
W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Po tym terminie będę się kontaktowała z poszczególnymi osobami za pośrednictwem Ms Teams.
Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów.  

                                               Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

XXIV SZKOŁA DOKTORSKA KRAJÓW WYSZEHRADU (23-24.09.2021)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXIV Szkole Doktorskiej organizowanej przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich "Plejada", Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 23-24 września 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja 2021.

Opis tematyki

Formularz zgłoszeniowy

Strona Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada"

ANKETY EWALUACYJNE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb dostępne są ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. 

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna. 

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb  do dnia 10 lutego 2021 r. 

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta.

Łączę wyrazy szacunku

 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego 

ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

BUDDY SYSTEM (ERASMUS +) NA UWR

 

Szanowni Państwo,

Studentów, którzy już uczestniczyli w programie Erasmus+ (ale i wszystkich innych zainteresowanych) zachęcamy do udziału w Buddy System Uniwersytetu Wrocławskiego - w ramach programu przydzielamy przyjezdnym studentom z wymiany chętnych do pomocy studentów z Wrocławia - w ten sposób staramy się nie tylko wspierać gości z wymiany w ich pierwszych chwilach w Polsce, ale też budować relacje międzykulturowe i pracować na rzecz integracji studentów zagranicznych we Wrocławiu.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/NF6F2WDGqdg9p3L19

oraz link do podstrony Biura Współpracy Międzynarodowej na temat Buddy Systemu https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/buddy-sy...

Z poważaniem,

Zespół IFR

WZAJEMNA POMOC STUDENCKA, CZYLI JĘZYKOWY TANDEM

 

Drogie Studentki i drodzy Studenci!

Z radością informujemy o nowej inicjatywie Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego. Rusza wzajemna pomoc studencka czyli językowy Tandem!

Zapraszamy wszystkich studentów filologii francuskiej I i II stopnia z (bardzo) dobrą znajomością języka francuskiego do podzielenia się swoimi umiejętnościami i swoją wiedzą ze studentami, którzy potrzebują wsparcia. Podczas takich indywidualnych zajęć możliwości pracy są różnorodne: konwersacje, pomoc w zadaniach domowych, ćwiczenie gramatyki i leksyki, dzielenie się pasją do kultury francuskiej...

Pamiętajcie, że Tandem językowy to układ dwukierunkowy i każdy coś z niego wyniesie. Dla tutorów będzie to okazja do odkrycia i rozwijania zdolności pedagogicznych, a dla początkujących - możliwość spotkania rówieśnika i wzrost postępów w nauce. Tandem jest, bez wątpienia, dla obydwu stron świetnym sposobem na podszkolenie umiejętności językowych.

Jeśli chcecie zostać tutorami, swoje zgłoszenia kierujcie na adres mailowy: aleksander.wiater@uwr.edu.pl, podając terminy dyspozycyjności (dzień tygodnia wraz z godziną) i liczbę studentów, którym gotowi jesteście pomóc. Liczymy na to, że wielu z Was wygospodaruje chwilę, dzięki której zdobędzie cenne doświadczenie, a przy tym pomoże innym.

Kliknij TUTAJ, aby znaleźć Tandem.

Strona Tandemu

VII EDYCJA KONKURSU "TRADUCTEUR EN HERBE"

 

W sobotę 19 grudnia 2020 roku odbyła się w Instytutcie Filologii Romańskiej VII edycja konkursu tłumaczeniowego dla licealistów "Traducteur en herbe". Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu z oddziałami dwujęzycznymi (francusko-polskimi) tłumaczyli krótkie humorystyczne opowiadanie "Liste" ze zbioru Pressé, pressé Bernarda Friota. Spośród dwunastu przekładów przygotowanych w grupach trzyosobowych jury w składzie: Alicja Łaska, Agnieszka Matejko, Anna Mizerkiewicz, Sandra Olczak, Aleksandra Uliasz, Aleksandra Żyłka-Boissard (I rok studiów magisterskich, specjalność translatorska), obradujące pod kierunkiem dr Patrycji Krysiak, wyłoniło zwycięzców konkursu:

I miejsce - drużyna Ajaccio: Amelia Kopacz, Anna Migocka i Iga Surkont

II miejsce - drużyna Bordeaux: Aleksandra Siwołowska, Angelika Ściana i Paweł Wierzbicki

III miejsce - drużyna Rouen: Barbara Berkowska, Julia Franczuk i Karolina Jodkowska

Jury przyznało również nagrody specjalne dla uczennic, które wzięły udział w konkursie po raz trzeci: Julii Franczuk i Karoliny Jodkowskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Podczas obrad jury uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Współczesne oblicza zawodu tłumacza”, przeprowadzonych przez dr Kaję Gostkowską oraz dr Reginę Solovą. Uczniowie dowiedzieli się m.in., czym zajmuje się tłumacz przysięgły, jakie są rodzaje tłumaczenia ustnego oraz co to jest lokalizacja.

Serdeczne podziękowania składamy Annie Dubaniowskiej, wicedyrektor VIII LO, za pracę przy organizacji konkursu oraz za obecność podczas wydarzenia.

Dziękujemy też studentkom filologii francuskiej, które wspaniale sprawdziły się w roli jurorek.

A oto oryginał oraz zwycięskie tłumaczenie autorstwa drużyny Ajaccio, w którym - mimo zmiany płci narratora - zespołowi udało się doskonale oddać obecny w tekście francuskim humor oraz zachować naturalny i swobodny styl przy jednoczesnej dbałości o poprawność językową:

ORYGINAŁ - PRZEKŁAD

Na zdjęciu poniżej: trzy zwycięskie drużyny.

Komitet organizacyjny konkursu:

 

Komitet organizacyjny

mgr Anna Dubaniowska, dr Kaja Gostkowska, dr Patrycja Krysiak, dr hab. Natalia Paprocka, dr Regina Solová, dr Aleksander Wiater

 

PROGRAM

9.30: powitanie uczestników i ogłoszenie zasad konkursu (MS Office 365, Teams)

9.45-11.30: tłumaczenie

11.30-11.45: przerwa

11.45-12.45: warsztaty przekładoznawcze: „Współczesne oblicza zawodu tłumacza”, dr Kaja Gostkowska i dr Regina Solová

12.45-13:00 przerwa

13:00: ogłoszenie wyników konkursu

 

PLAKAT (plik PDF do pobrania)

 

Linki do informacji o niektórych poprzednich edycjach: rok 2014, rok 2016, rok 2017, rok 2018.

*traducteur en herbe = młody/początkujący/przyszły tłumacz
herbe - dosł. trawa
en herbe - [En parlant d'une pers.] Qui se destine (à un emploi, à une carrière), qui est ou paraît destiné (à un état). Synon. futur, en puissance (źródło:
TLFi)

II MIEJSCE W FINALE KONKURSU "TŁUMACZE NA E-START!"

 

Błażej Kamiński, student III roku filologii francuskiej, zajął II miejsce w finale 8. edycji Konkursu lingwistycznego „Tłumacze na e-start” organizowanego przez Agencję Tłumaczeń i Szkołę Języków Obcych Skrivanek (sekcja niemiecka). Nagrodą są płatne praktyki zawodowe w dziale tłumaczeń firmy.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

W finale w sekcji angielskiej wzięły udział także trzy studentki I roku studiów magisterskich filologii francuskiej: Kasjana Kowalska, Sylwia Krzywonos i Alicja Łaska.

Przypominamy także o sukcesie naszych studentek sprzed roku: 7. edycja konkursu lingwistycznego "Tłumacze na start!"

ZALICZANIE SEMESTRU ZIMOWEGO I SESJA

 

Ponieważ zbliża się koniec semestru, prosimy o zapoznanie się z PLANEM NA UDANĄ SESJĘ oraz o dopilnowanie wszelkich formalności.

PLAN NA UDANĄ SESJĘ

1. Pilnuję terminarza kolokwiów i prac. To mój rozkład jazdy na najbliższe tygodnie.

2. Pod koniec semestru muszę podpiąć przedmioty - zwykle około 4 tygodnie przed sesją. Niezbędne szczegóły znajdę na stronie USOSweb, w zakładce "podpięcia". Ewentualne braki lub niezgodności w zapisach, w tym różnice programowe, zgłaszam do p. Anny Terleckiej-Łuszczek (anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl), najpóźniej do 8 stycznia 2021.

3. Do końca okresu zajęć dydaktycznych, czyli do 3 lutego 2020, muszę uzyskać zaliczenia przedmiotów.

4. Sprawdzam, czy moja ocena jest już w USOS-ie – mam na to 3 dni robocze po wpisaniu zaliczeń. Jeśli ocena jest niewłaściwa lub wcale jej nie ma – jak najszybciej kontaktuję się z prowadzącym zajęcia.

5. Jeśli okazuje się, że z przyczyn niezawinionych przeze mnie nie zdążę uzyskać zaliczenia z jakiegoś przedmiotu przed końcem zajęć w semestrze, to:

a. Ze strony Wydziału Filologicznego pobieram Podanie o przedłużenie zaliczenia przedmiotu oraz załącznik, w którym prowadzący będzie mógł mejlowo wyrazić swoją zgodę.

b. Wypełnione podanie wraz ze zgodą prowadzącego przesyłam:
- do dr Justyny Wesołej (justyna.wesola@uwr.edu.pl), jeśli studiuję kierunek filologia hiszpańska,
- do dr hab. Natalii Paprockiej (natalia.paprocka@uwr.edu.pl), jeśli studiuję kierunek filologia francuska lub italianistyka.

Po wyrażeniu zgody zastępcy dyrektora przekażą podanie do dziekanatu oraz do mojej wiadomości.

c. Kopię podania z wyrażoną zgodą przekazuję prowadzącemu i ustalam termin zaliczenia tak, aby uzyskać ocenę do 16 lutego 2020.

6. Mam prawo do zdawania egzaminów w dwóch terminach: w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.

7. Jeśli z powodu choroby nie mogę przystąpić do któregoś z egzaminów w sesji egzaminacyjnej, niezwłocznie usprawiedliwiam swoją nieobecność (na podstawie stosownego zaświadczenia) u egzaminatora lub dyrektora ds. studenckich (por. & 29. pkt 7 Regulaminu studiów).

8. Trzy dni robocze po wpisaniu ocen ze zdanych egzaminów sprawdzam, czy na moim koncie w USOS-ie wszystko się zgadza. Jeśli jakiejś oceny brakuje lub jest ona błędna, jak najszybciej zwracam się do prowadzącego.

9. Jeśli z ważnych powodów, które mogę udokumentować, nie mogę przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej lub ten egzamin był dla mnie pierwszym terminem, składam podanie o przedłużenie sesji poprawkowej:

a. Pobieram i wypełniam odpowiedni formularz ze strony Wydziału Filologicznego.

b. Dołączam zaświadczenie lekarskie lub inny dokument poświadczający zaistniałą sytuację.

c. Przesyłam te dokumenty do dr Justyny Wesołej lub dr hab. Natalii Paprockiej, które zaopiniują moją prośbę i przekażą ją do dziekanatu.

d. Z kopią podania i potwierdzeniem zgody z dziekanatu zgłaszam się do egzaminatora, aby ustalił mi dodatkowy termin egzaminu.

10. Do trzech dni po zdaniu egzaminu w sesji poprawkowej sprawdzam, czy moja ocena została poprawnie wpisana do USOS-u.

RYNEK PRACY - INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”
<Link>

Z poważaniem,

Zespół IFR.

PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEKI I CZYTELNI IFR

Od poniedziałku (30.11) biblioteka i czytelnia w IFR otwierają się po przerwie. Oczywiście w reżimie sanitarnym. Przypominamy, że osoby z oznakami infekcji (uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) proszone są o odłożenie wizyty w bibliotece IFR na inny czas. Wszystkie dotychczasowe zasady (zapisy, zamawianie książek, rezerwacja miejsca w czytelni) oraz godziny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian.

Zapisy do biblioteki IFR (dotyczy studentów pierwszego roku studiów licencjackich oraz magisterskich) w dalszym ciągu prowadzone są on-line. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie mailowo „Karty zapisu” i przesłanie go na adres biblioteki (bifr@uwr.edu.pl) oraz zgłoszenie się do biblioteki z legitymacją studencką i kartą zobowiązań.

Zamówienia książek odbywają się na dotychczasowych zasadach:

  • Zamówienia prosimy składać wyłącznie mailowo, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przesyłając na adres bifr@uwr.edu.pl wiadomości mailowej zawierającej autora i tytułu książki, jeśli książka jest widoczna w katalogu on-line BUWr, można podać także sygnaturę.
  • Katalog kartkowy jest wyłączony z użytku dla czytelników. Dostęp do katalogu mają wyłącznie pracownicy biblioteki. W razie potrzeby, prosimy o zgłoszenie się o pomoc do dyżurującego bibliotekarza.
  • W katalogu on-line Biblioteki Uniwersyteckiej (https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system) widoczne są jedynie książki zakupione po 2000 roku. Można tam sprawdzić sygnaturę książki i wpisać ją przy tytule zamawianej mejlowo książki
  • Odbiór książek i wypisanie rewersów odbywa się w 1.3 w godzinach jej otwarcia.
  • Oddawane książki przechodzą siedmiodniową kwarantannę, co może ograniczyć dostępność niektórych pozycji.
  • Osoby chcące skserować/zeskanować materiały (rozdziały, fragmenty książek) na miejscu, proszone są o wskazanie stron i pozostawienie książki w bibliotece IFR. Odbiór zamówionych kopii w punkcie ksero w budynku IFR.
  • Stanowiska wypożyczeń i zwrotów są regularnie odkażane, pracownicy Biblioteki IFR zaopatrzeni są w rękawiczki oraz maski lub przyłbice.

Prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników Biblioteki IFR, w szczególności dotyczących dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniu, mających na względzie zapewnienie bezpiecznego dystansu między czytelnikami.

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKIEJ 2020!

 

Zapraszamy na bezpłatne internetowe seminarium kuchni regionalnej polskiej i włoskiej organizowane przez Fundację KONTATTO & MIKROGRANTY.

Po Molise i Sardynii przyszedł czas na Toskanię!

W niedzielny poranek będziemy mieli okazję zaprezentować specyficzne aspekty tradycji jednego z najsłynniejszych regionów świata, regionu włoskiego, w którym króluje sztuka renesansu!
W trakcie spotkania online Francesca, łącząc sie z nami ze Sienny, nauczy nas gotować gnocchi. Tymczasem we Wroclawiu Ela pokaże, jak przyrządzać kluski śląskie według przepisu swojej babci. Spotkanie wzbogacą ciekawe dyskusje, udział wezmą goście specjalni: prof. Justyna Łukaszewicz z Instytutu Filologii Romańskiej i prezes Towarzystwa im. Dantego Alighieri we Wrocławiu Gianluca Olcese. Do imprezy dołączy też smakowity gość-niespodzianka: miód!

Do zobaczenia na Zoom w niedzielę 22 listopada od 11.00 do 13.00! Możesz zarejestrować się i otrzymać link umożliwiający dostęp do wydarzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres fundacjakontatto@gmail.com

Więcej informacji, filmy i ciekawostki można znaleźć na facebooku na oficjalnej stronie oraz w grupie -Fundacja Polsko Włoska Kontatto!

Do zobaczenia wkrótce!

L’incontro didattico culturalculinario è bilingue e gratuito! Dopo Molise e Sardegna è arrivato il momento della Toscana!

Domenica mattina avremo l’occasione di presentare alcuni aspetti peculiari della tradizione di una delle regioni più famose del mondo, la regione italiana del Rinascimento!

In collegamento diretto con Siena, Francesca ci insegnerà a cucinare gli gnocchi, mentre in Polonia mostreremo come devono essere preparati i kluski slaskie secondo la ricetta della nonna di Elżbieta. L’incontro sarà arricchito da diversi interventi letterari, in particolare avremo la straordinaria partecipazione della prof.ssa Justyna Lukaszewicz dell’Istituto di Filologia Romanza e del presidente della Società Dante Alighieri di Breslavia Gianluca Olcese.

Inoltre l’evento sarà condito da un altro ospite a sorpresa, il miele! Vi aspettiamo su Zoom domenica 22 Novembre dalle 11 alle 13! Potrete iscrivervi e ricevere il link per accedere all’evento mandando una email a fundacjakontatto@gmail.com

Per maggiori informazioni, video e curiosità ci trovate su facebook nella pagina ufficiale e nel gruppo -Fundacja Polsko Włoska Kontatto!

A presto!

TARGI PRACY UWR

 

Studenci i studentki! Absolwentki i absolwenci!

Zapraszamy Was na Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które w tym roku będą dostępne Was - on-line - przez pięć dni!

Wśród Wystawców znajdziecie firmy z branż: IT, prawniczej, tłumaczeniowej, biotechnologicznej, medycznej, e-commerce, FMCG i doradczej.

W pierwszym dniu przygotujemy Was do spotkań z Pracodawcami na webinariach dotyczących radzenia sobie ze stresem w czasie poszukiwania pracy oraz zrobienia świetnego wrażenia na rekrutujących. Opowiemy też o niezwykłym Programie mentoringowym i skąd wziąć fundusze na własną firmę.

Od 23 listopada będziecie mieli możliwość uczestniczyć w 21. webinariach!

Harmonogram webinariów i zapisy znajdują się pod linkiem: https://biurokarier.uwr.edu.pl/wydarzenia/wirtualne-targi-pracy-i-prakty...

Do zobaczenia!

-------------------------------------------

link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/events/959908254500007

PRAKTYKI ZAWODOWE II FM i II HM – 16/11/2020

 

Szanowni Studenci II FM i II HM,

Aby móc przekazać Wam wszystkie informacje nt. zaliczenia przedmiotu obowiązkowego „Praktyka zawodowa" (120 godzin, 2 ECTS, ostatni semestr studiów magisterskich), zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w poniedziałek, 16/11/2020, 17:30-18:30 na aplikacji Microsoft Teams.

Osoby, które jeszcze nie zainteresowały się tym przedmiotem, powinny zrobić to jak najszybciej. W zasadzie jest czas do odbycia tych praktyk do końca maja 2021.

Wszystkie aktualne informacje są tutaj: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/filologia-francuska-i-hiszpanska

Przed uczestnictwem w tym zebraniu informacyjnym należy przeczytać treści zawarte na tej stronie internetowej.

Przedmiot "Praktyka zawodowa" będzie czynny w USOSIE tylko w semestrze letnim 2020/2021. Trzeba przypilnować, aby znaleźć się na tej liście USOS na początku semestru letniego.

- Osoby, które, będąc na studiach magisterskich, robią zagraniczne praktyki ERASMUS+, muszą tylko wypełnić ankietę online dot. efektów kształcenia (link do ankiety poniżej) i przesłać mi na maila zeskanowany Traineeship  Certificate z opinią o ich stażu wydana przez tamtejszego tutora.

- Osoby, które robią dodatkową specjalizację nauczycielską, muszą tylko wypełnić ankietę online dot. efektów kształcenia (link do ankiety poniżej), a ich ocena z praktyk zawodowych zostanie mi podana pod koniec semestru letniego przez ich opiekuna praktyk pedagogicznych na podstawie oceny z praktyk pedagogicznych.

Link do ankiety online dot. efektów kształcenia (obowiązkowa dla wszystkich): https://goo.gl/forms/zA4DAGVYh19ZLS2w2

Kto już skończył praktyki (120 godzin), może (powinien) już wypełnić tę ankietę.

Bardzo Was proszę, nie czekajcie z załatwieniem wszystkich formalności na ostatni moment, tylko zabierzecie się za to jak najszybciej.

Zanim napiszecie do mnie maila z jakimś pytaniem, proszę, sprawdźcie, czy nie ma informacji na ten temat na stronie internetowej dot. praktyk zawodowych (link podałam wyżej).

Zapraszam na zebranie informacyjne!!!

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

O KOBIETACH W LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów online pracowników i doktorantów Instytutu Filologii Romańskiej UWr, którzy wspólnie zastanawiać się będą nad miejscem, rolą i znaczeniem kobiet w literaturze, sztuce, kulturze i języku na przestrzeni dziejów.


O KOBIETACH W LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU


Środa, 4 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr Tomasz Wysłobocki: Dlaczego kobieta nie może zostać rewolucjonistką? Wolność, równość i braterstwo nie dla Francuzek

Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 roku jasno stanowiła, że „WSZYSCY LUDZIE rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa”, jednakże szybko okazało się, że kobiety są z tych zapisów wyłączone. Jak to się stało i jakich argumentów używali politycy, żeby Francuzkom czynnego udziału w rewolucyjnej polityce zabronić, a przez to odebrać im prawo do kształtowania nowej, republikańskiej rzeczywistości? Jak wyglądała dyskusja na ten temat i czy była jednomyślna? – oto niektóre pytania, na które będę próbował odpowiedzieć.

Czwartek, 5 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr Katarzyna Woźniak: Jedna, żadna i sto tysięcy. Włoszka jako medium

Odżegnywanie się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku od tarantyzmu jako praktyki ludowej i próby jego reprezentacji można interpretować między innymi jako odwracanie wzroku od problemu miejsca kobiety we włoskim społeczeństwie. W XX w. postęp technologiczny i społeczny nie szedł bowiem w parze z emancypacją Włoszki. Luigi Pirandello w dramacie Tak jest, jak się państwu zdaje, a Franka Rame w monodramach poświęconych kobietom świetnie uchwycili to zjawisko.

Piątek, 6 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr Łukasz Smuga: Celebrytki i cwaniary, czyli kobiety na wojennej ścieżce w trylogii powieściowej Terenciego Moixa

Na trylogię kobiecą Terenciego Moixa (1942-2003) składają się trzy kampowe powieści wydane w latach 90 ("Garras de astracán", "Mujercísimas" oraz "Chulas y famosas") i najeżone licznymi stereotypami dotyczącymi płci. Znajdziemy w nich femmes fatales w stylu Alexis z "Dynastii", kobiety biznesu, artystki flamenco, lesbijki z powołania, wreszcie matki, żony i kochanki. Napisane w przewrotnym stylu, przywodzącym na myśl "Kobiety na skraju załamania nerwowego" Pedra Almodóvara, powieści te obnażają mechanizmy wytwarzania płci kulturowej. W swoim wystąpieniu omówię sposób, w jaki autor wykorzystuje stereotypy płciowe oraz kampowy humor, aby wydrwić heteroseksistowskie postawy i tradycyjnie rozumiane role płciowe.

Wtorek, 10 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr Tomasz Wysłobocki: Kobieta oczami filozofów francuskiegoOświecenia

Filozofowie oświecenia chętnie pisali na temat kobiet i dla kobiet – w końcu salony literackie były wówczas prowadzone przez Francuzki, wiele z nich stało się prawdziwymi mecenaskami sztuk i nauk, a społeczeństwo francuskie uważano powszechnie za takie, w którym kobiety cieszyć się mogą bardzo rozległą jak na owe czasy wolnością i wysoką pozycją społeczną. Gdy się jednak przyjrzeć temu, co filozofowie-mężczyźni na temat kobiet pisali, łatwo dojdzie się do wniosku, że nie potrafili oni wyzbyć się pewnych przesądów ciążących na “przedstawicielkach płci”, jak wówczas powszechnie o kobietach mówiono

Czwartek, 12 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

prof. Beata Baczyńska: Królewny i aktorki. Kobiety w teatrze hiszpańskim Złotego Wieku

Aktorki odegrały niezwykle istotną rolę w historii teatru hiszpańskiego Złotego Wieku. W 1634 roku Calderón de la Barca i Antonio Coello napisali sztukę dla Maríi de Córdoba pt. „Yerros de naturaleza y aciertos de la fortuna”, w której heroina, królewna Matilde, siostra bliźniaczka królewicza o imieniu Poliodor, każe zgładzić potajemnie brata, aby objąć rządy w Polsce po śmierci ich ojca...

Wtorek, 17 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

prof. Justyna Łukaszewicz: Beatrycze (Dantego), Laura (Petrarki)... Czy w historii literatury włoskiej kobiety zapisały się tylko jako muzy?

Subiektywny przegląd historii literatury włoskiej pozwala wyłowić kilka mocno brzmiących kobiecych głosów reprezentujących różne epoki:

    Compiuta Donzella (XIII w.) – krytyka i opór,
    Isabella di Morra (XVI w.) – los i petrarkizm,
    Isabella Andreini (XVI/XVII w.) – sukces i afirmacja,
    Grazia Deledda (XX w.) – lokalne i uniwersalne.

W swoim wystąpieniu prof. Łukaszewicz przedstawi kilka wątków z życia i twórczości czterech autorek, od poetki ze znakiem zapytania po powieściopisarkę-noblistkę, ukazując ich (literackie) odpowiedzi na męski świat (literatury).

Czwartek, 19 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr hab. Helena Duffy: "Zjedz banana, Kochanie" – kobiety w czasach Zagłady

Przez wiele lat po wojnie uważano, że żydowskie kobiety i żydowscy mężczyźni cierpieli w zasadniczo w taki sam sposób w czasie Zagłady. Późne lata 80., kiedy to amerykańskie badaczki po raz pierwszy zwróciły uwagę na różnice w doświadczeniach kobiet i mężczyzn uwarunkowane płcią, wniosły zmianę do tej narracji. Należy dodać, że studia powstałe w owym czasie wywołały ostry sprzeciw zarówno ze strony mężczyzn, jak i kobiet.

W swoim wykładzie Helena Duffy opowie, jak literatura Holokaustu przedstawia związek między płcią biologiczną i kulturową a doświadczeniem Zagłady. W szczególności skoncentruje się na ich biologicznej roli jako matki i społecznie ukształtowanej roli jako głównej opiekunki dzieci na szanse kobiet na przetrwanie opresji. Opowie również o rozdźwięku między powieściowym obrazem wyzwań związanych z macierzyństwem a dominującym dyskursem historiograficznym, odnosząc się przy tym do dychotomii esencjalizm-społeczny konstruktywizm oraz do problematycznego stosunku feminizmu do macierzyństwa.

Wtorek, 24 listopada 2020, godz. 18.00-19.00

dr Patrycja Krysiak: Kobieta w języku - czy polszczyzna i francuszczyzna dyskryminują kobiety? cz. 1

W centrum naszego zainteresowania znajdą się tym razem same języki - nasz ojczysty i ten, który z zapałem studiujemy i badamy w naszym Instytucie. Dyskutować będziemy o feminatywach (nazwach żeńskich), czyli rzeczownikach o żeńskim rodzaju gramatycznym, nazywających kobiety. Czy są one kontrowersyjne? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy wszystkie feminatywa budzą kontrowersje? Czy w świecie frankofońskim zdarzają się równie gorące i agresywne dyskusje zwolenników i zwolenniczek konsekwentnej feminizacji nazw osobowych, jak te, które znamy z naszego podwórka? Jaka jest historia nazw żeńskich i czy zawsze były one przedmiotem zażartych sporów?

Czwartek, 26 listopada 2020, godz. 18.00-19.15

prof. Maria Chantry: W niewieścim ciele męski duch. Pentezytea i Wanda - kobiety waleczne w literaturze łacińskiej polskiego renesansu

Od najdawniejszych czasów Amazonki, piękne i egzotyczne, znane ze swojej wojowniczości, potrafiły fascynować i wzbudzać podziw, ale także podejrzliwość i niechęć; stanowiły też wyzwanie dla mężczyzn. Również w literaturze renesansu widać próby reinterpretacji i aktualizacji mitu o Amazonkach. Pentezylea, królowa Amazonek, jest bohaterką tytułową łacińskiej tragedii Szymona Szymonowica. Co więcej, okazuje się, że również my, Sarmaci, mamy nasza rodzimą Amazonkę, Wandę, której Jan Kochanowski poświęcił elegię.

Wtorek, 1 grudnia 2020, godz. 18.00-19.15

dr Patrycja Krysiak: Kobieta w języku - czy polszczyzna i francuszczyzna dyskryminują kobiety? cz. 2

W centrum naszego zainteresowania znajdą się tym razem same języki - nasz ojczysty i ten, który z zapałem studiujemy i badamy w naszym Instytucie. Dyskutować będziemy o feminatywach (nazwach żeńskich), czyli rzeczownikach o żeńskim rodzaju gramatycznym, nazywających kobiety. Czy są one kontrowersyjne? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy wszystkie feminatywa budzą kontrowersje? Czy w świecie frankofońskim zdarzają się równie gorące i agresywne dyskusje zwolenników i zwolenniczek konsekwentnej feminizacji nazw osobowych, jak te, które znamy z naszego podwórka? Jaka jest historia nazw żeńskich i czy zawsze były one przedmiotem zażartych sporów?

Czwartek, 3 grudnia 2020, godz. 18.00-19.15

dr Tomasz Szymański: Czy „wynalazca socjalizmu” był feministą? Pierre Leroux a sprawa kobiet

Pierre Leroux w roku 1834 wprowadził do dyskursu publicznego we Francji wyraz 'socialisme' w opozycji do słowa 'individualisme'. Jako społeczny utopista i przekonany republikanin szukał on trzeciej drogi między 'absolutnym socjalizmem' a 'absolutnym indywidualizmem'. Niemało miejsca w swojej twórczości poświęcił kobietom, zwłaszcza w książkach „De l’égalité” [O równości] (1838) oraz „Discours sur la situation actuelle de la société” [Rozprawa o obecnym stanie społeczeństwa] (1847), gdzie stwierdza: „La société n’a rien à imposer aux femmes” [Społeczeństwo nie ma prawa czegokolwiek narzucać kobietom]. Leroux, pisząc o kondycji kobiet, wchodzi w polemikę nie tylko ze św. Pawłem, Augustynem czy ultrakonserwatywnym Josephem de Maistre’em, ale także z postępowym wydawałoby się Micheletem, awangardą jaką stanowili saint-simoniści czy anarchistą Proudhonem. Czy można jednak powiedzieć o nim, że był feministą? A jeśli tak, to w jakim znaczeniu? Wykład będzie próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania poprzez ukazanie poglądów Leroux na tle epoki oraz w świetle jego relacji z kobietami: znanymi (George Sand) i mniej znanymi (Louise Julien).

Wtorek, 15 grudnia 2020, godz. 18.00-19.15

dr Małgorzata Kolankowska: Między dziennikarstwem i literaturą – intertekstualny dialog Rosy Montero i Marii Skłodowskiej-Curie

Co łączy hiszpańską dziennikarkę i pisarkę, Rosę Montero, oraz polską badaczkę Marię Skłodowską-Curie? W jaki sposób doszło do "spotkania" tych dwóch niezwykłych kobiet, które w znaczący sposób wpłynęły na kształtowanie się świadomości społecznej w swoich czasach? Co chciałyby dziś przekazać innym przedstawicielkom swej płci? Na te i inne pytania odpowie Małgorzata Kolankowska, pokazując, co dzieje się na styku dziennikarstwa i literatury.

Czwartek, 17 grudnia, godz. 18.00-19.15

Chelo Álvarez-Stehle (spotkanie w j. angielskim):‘Women on the edge: courage against violence’. Speak out against sexual violence

Spotkanie-wywiad z Chelo Álvarez-Stehle, hiszpańsko-amerykańską dziennikarką, z którą porozmawiamy o jej filmie dokumentalnym pt. ‘Sands of silence: waves of courage’, wielokrotnie nagradzanym na całym świecie. W reportażu tym przeplatają się historie różnych kobiet mierzących się z przemocą w Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Kolankowska. UWAGA! Autorka zgodziła się udostępnić swój film na dobę przed spotkaniem. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie adresu mailowego, na który wyślemy link z dostępem do filmu (na adres: kolankowska.malgorzata@gmail.com). Zachęcamy do wcześniejszego obejrzenia dokumentu i włączenia się w dyskusję.

 

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

BEZPOŚREDNI LINK DO SPOTKANIA W APLIKACJI TEAMS (Spotkania mają charakter otwarty - może w nich uczesticzyć każdy chętny za pośrednictwem podanego linku. Osoby nieposiadające aplikacji Teams mogą również dołączyć przy pomocy tego linku - najlepiej wtedy korzystać z przeglądarki Microsoft Edge lub Chrome)

Kolejne spotkania w ramach cyklu odbywać się będą we wtorki i czwartki o godz. 18.00 na platformie TEAMS. Szczegóły programu podamy wkrótce.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)