Aktualności

TERMINY EGZAMINÓW SESJI LETNIEJ 2020/21

 

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/2021:

I FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka A), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 23-24.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00  

Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka B), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 22.06. od godz. 11.00 i 23.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00 

Język łaciński (ścieżka A), egzamin pisemny, 25 czerwca, godz. 12.00, Teams, mgr Aleksandra Krajczyk;
egzamin poprawkowy, 2 września. godz.12.00

Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), 28-29 czerwca, Teams, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy, 8 września

II FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego, egzamin ustny 21, 22 i 23.06, od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Agata Sadkowska-Fidala 
egzamin poprawkowy, egzamin ustny 7.09. od godz. 9.00  

Literatura francuska – wykład, ustny, 28- 30 czerwca, od godz. 9.00, Teams, dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 8 września

I FM:
Dydaktyka języka francuskiego, pisemny 21.06, godz. 10.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 7 września, godz. 10.00  

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00  

I HL:
PNJH, pisemny – 28 czerwca, godz. 09.00, Teams

PNJH ustny, 29 i 30 czerwca, godz. 09.00

Wiedza o Hiszpanii, 21 czerwca o 10.00, platforma Teams. , dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 6 września, godz. 10.00

II HL:
PNJH, pisemny, 21 czerwca, godz. 09.00, Forms, Teams i Word/Word dla OneDrive, 
egzamin poprawkowy, 1 września, godz.9.00

PNJH ustny, 22 czerwca, godz. 08.00, Teams, dr Marta Minkiewicz, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 1 września, godz15.00

Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, pisemny, 28 czerwca, godz.10:00. platforma MS Office, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10:00,

Język łaciński, 23 czerwca, godz. 10.00 platforma MS Teams, mgr Łucja Łuniewska
Termin poprawkowy: 7 września, godz. 10:00,

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, pisemny 21.06, godz. 11.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 2 września, godz.9.00

Dydaktyka języka hiszpańskiego, pisemny, 01.07, godz. 10.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 3 września, godz.9.00

 

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00 

II HM:
PNJH pisemny 21 czerwca, godz. 9:00, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama
PNJH ustny, 23-24 czerwca od 13.00
Egzamin poprawkowy: pisemny 1 września, 9:00; ustny 1 września godz. 13.00

I ITA:
PNJW, pisemny 21 czerwca, godz. 10:00-11:00 I część, 11:30-13:30 II część

PNJW, ustny 25 czerwca,  od 10:00, dr Katarzyna Woźniak, dr Gabriele La Rosa
Egzamin poprawkowy: 09 września: pisemny 10:00-13:30, ustny od 16:00

 

Historia Włoch, pisemny, 23 czerwca, godz. 13.00, zdalny, MS Teams, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącym

Historia literatury włoskiej 2, pisemny, 22.06.2020, godz. 9.00, prof. Justyna Łukaszewicz,
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącą

II ITA:
PNJW, pisemny, 21 czerwca, godz. 8.30:
- sprawności zintegrowane - Gabriele La Rosa (10.30-11.30)
- pisanie – Davide Artico (12-13)
- tłumaczenie – Katarzyna Woźniak (8.30-10)

PNJW, ustny, 25 czerwca, od godz. 8.30

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 2 lipca, godz. 8.00, zdalny, dr M. Mazzini
egzamin popprawkowy,9 wrzesnia, godz. 10.00, Teams

 

III ITA:

PNJW (termin zerowy) - poniedziałek 31 maja: 

10.30-12.00 - Gabriele La Rosa - pisanie 

13.00-14.30 - Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

15.00-16.00 - Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

        

PNJW (termin pierwszy) – poniedziałek 28 czerwca 

10.00-11.30 - dr Gabriele La Rosa - pisanie 

12.00-13.30 - dr Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

14.00-15.00 - dr Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms, mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2, Termin zerowy, 4 czerwca, Termin I uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2+, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak 

j. hiszpański A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 10.00, aplikacja Forms, mgr Magdalena Drewniak, mgr Jesús Iñiguez

Termin poprawkowy, 10.09
j. hiszpański B2, 1 czerwca, godz. 9.45, I termin 23 czerwca, godz. 8.30, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez
Egzamin poprawkowy: 3 września, 9:00

j. hiszpański B2+, 23 czerwca o 10:15, Gonzalo Lope Sanchez
Egzamin poprawkowy: 2 września, 10:00

j. kataloński B2, 22.06, godz.11.00, Teams i Office 365, David Monzo Campos
Termin poprawkowy :02.09., godz.11.00

j. portugalski A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 9.30-11.30, aplikacja Forms, dr M. Minkiewicz
Termin poprawkowy, 06.09, 9.30-11.30,

j. portugalski B2, Termin zerowy: 01.06. 9:45, I termin: 24.06. 9:45, João de Sousa
Egzamin poprawkowy: 07.09. 9:45
j. portugalski B2+, I termin: 24.06. 8:00, João de Sousa
egzamin  poprawkowy: 07.09. 8:00

j. włoski A2, 25.06 godz. 10.00, Teams i Forms , mgr Daria Kowalczyk, mgr R.Onnis
Termin poprawkowy 09.09., godz. 10.00, 

j. włoski B2, Termin ‘0”- 25 i 27.05 godz.9.45-11.15, Pierwszy termin - 24.06 godz. 10.00, Teams i Forms, mgr Daria Kowalczyk
Termin poprawkowy, 10.09, godz. 10.00

j. włoski B2+, 24 czerwca, godz. 8.00, Teams, dr Maurizio Mazzini

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 21-23.06.2021

 

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II roku filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki,

w linkach poniżej zamieszczone zostały informatory licencjackie na rok 2021/2022:

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

ITALIANISTYKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

Znajdą w nich Państwo informacje na temat seminariów licencjackich proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o egzaminie licencjackim.

Na filologii francuskiej mają Państwo do wyboru cztery seminaria, a na filologii hiszpańskiej - pięć. Na italianistyce proponowane jest jedno seminarium.

 

Dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej:

- Zapisy w USOS na seminaria będą trwały od poniedziałku 21 czerwca 2021 godz. 8.00 do środy 23 czerwca 2021 r. godz. 15.00.

- Grupy seminaryjne liczą do 10 osób.

- O przyjęciu na seminarium nie decyduje kolejność zapisu, lecz oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez prowadzącego i/lub inne warunki (zob. rozdział III).

- Dlatego po zarejestrowaniu w systemie USOS należy niezwłocznie przesłać kierownikowi wybranego seminarium niezbędne informacje.

- Na tej podstawie do piątku 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 Kierownicy seminariów ustalą listy wstępne uczestników poszczególnych seminariów, przekażą je Tutorom, którzy z kolei niezwłocznie zakomunikują je Państwu.

- Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach piątego semestru studiów. Na drugich zajęciach w semestrze zimowym ustalona zostaje ostateczna lista uczestników seminarium.

Mamy nadzieję, że proces formowania się grup seminaryjnych przebiegnie bez utrudnień, w razie problemów prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami
Natalia Paprocka i Justyna Wesoła

WYKŁAD OTWARTY PROF. E. BIARDZKIEJ / 26.06.2021

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. Elżbiety Biardzkiej pt. "Les citations intersémiotiques en ligne". Wykład odbędzie się 26 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 i potwa około 40 minut. Po wykładzie przewidziana została dyskusja.

STRESZCZENIE

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89391530593?pwd=OTZGaUNEMFY1UHJvVVZuL3A3WGpSUT09

Meeting ID: 893 9153 0593

Passcode: 860934

ANKIETY EWALUACYJNE

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od dzisiaj będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.  

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.  

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb  do dnia 4 lipca 2021 r.  

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie. 

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta. 

Łączę wyrazy szacunku 

 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

prodziekan Wydziału Filologicznego  

ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

 

4 CZERWCA 2021 DNIEM WOLNYM OD PRACY W UWr

Zgodnie z Komunikatem  Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2021 r..4 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Wrocławskim za święto przypadające w sobotę (1 maja, Święto Pracy).

DODATKOWE ZAPISY NA SZCZEPIENIA

Szanowni Państwo,

osoby, które do tej pory nie zapisały się na szczepienie przeciw COVID-19 mogą skorzystać z dodatkowych zapisów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo w komunikacie Nr 62/2021, który precyzuje te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Wiszewski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

KONFERENCJA BEYOND LANGUAGE 2021 / 31.05-1.06.2021

 

W dniach 31 maja i 1 czerwca odbędzie się zdalna konferencja "Beyond Language 2021" współorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej.

 

W programie znajdują się m.in. wystąpienia pracowników, doktorantów i współpracowników z naszego Instytutu:

dr Agata Rębkowska

Russia Is Not An Adversary. The Negation And The Construction Of Social Meaning In The French Press Discourse (31.05.2021, godz. 10:50)

mgr Karolina Wojtczak

The area of memory in thanatological discourse (31.05.2021, godz. 12:15)

mgr Natalia Lazreg

Humour as a challenge in audiovisual translation: on the material of the Polish version of the French film Le Petit Nicolas (Little Nicolas) (31.05.2021, godz. 12:55)

dr Aleksander Wiater

Translation of cultural content in Wikipedia (1.06.2021, godz. 12:55)

 

W komitecie naukowym konferencji zasiadają m.in. prof. Elżbieta Biardzka i prof. Witold Ucherek z Instytutu Filologii Romańskiej.

Pełny program konferencji dostępny jest tutaj: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/program/

Do obrad można dołączyć, klikając na link: https://meet.google.com/zkv-ommo-xcr

Strona konferencji: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/

SPOTKANIE Z WŁOSKIM PRACODAWCĄ - 19.05.2021

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR mówiących po włosku na spotkanie z potencjalnym pracodawcą, Włochem, panem Enrikiem Ciullo, rozwijającym aktualnie w Polsce swoją firmę Polskie Trufle.

Firma ta specjalizuje się w hodowli i sprzedaży sadzonek drzew leśnych mykoryzowanych różnymi gatunkami trufli oraz w badaniach i doradztwie z zakresu zakładania i prowadzenia upraw trufli.

Firma Polskie Trufle poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko stażystki lub stażysty w dziale marketingu i sprzedaży (z możliwością przedłużenia współpracy w oparciu o umowę o pracę). Na tym stanowisku firma oczekuje dobrej znajomości języka włoskiego w mowie i piśmie, komunikatywności, umiejętności interpersonalnych, sumienności i odpowiedzialności. Oferuje możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, doskonalenia znajomości branżowego języka włoskiego i wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierała pracowników działu sprzedaży; do jej zadań w szczególności będą należały: obsługa klienta, kontakt z partnerami z Włoch, pomoc przy realizacji projektów popularyzujących trufle w Polsce i kontakt z mediami branżowymi.

Pan Enrico Ciullo pragnie osobiście przedstawić naszym studentom swoją działalność podczas spotkania zorganizowanego na Teamsie, w środę 19 maja 2021 od godziny 15:00 do 16:00.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku włoskim.

Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

 

PONOWNE OTWARCIE CZYTELNI

 

Informujemy, że czytelnia biblioteki IFR zostanie otwarta dla publiczności od wtorku, 11 maja. Korzystanie z niej odbywać się będzie nadal w reżimie sanitarnym (rekomendujemy rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo: bifr@uwr.edu.pl). Przypominamy, że wypożyczalnia otwarta jest cały czas! Zapraszamy codziennie w godz. 9:00-15:00. Dodatkowo przypominamy, że punkt ksero w IFR otwarty jest codziennie w godz. 9:00-13:00.

KOMUNIKAT NR 55/2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy komunikat Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89, e-mail: bhp.ppoz@uni.wroc.pl 

 

Z wyrazami szacunku

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH PRZECIW COVID-19

 

Szanowni Państwo,
w załączeniu publikujemy Komunikat Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Więcej informacji oraz dostęp do formularza umożliwiającego zapisanie się na szczepienie znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://uni.wroc.pl/ilu-studentow-chetnych-na-szczepienia-zbieramy-dekla...

To jeszcze nie zapisy na konkretne szczepienia dla studentów, ale… już prawie. Na razie zbieramy od studentów Uniwersytetu Wrocławskiego deklaracje – kto chciałby się zaszczepić. Podobnie było w przypadku pracowników akademickich i jest obecnie dla pracowników administracyjnych. Chcemy być gotowi, gdy tylko rząd umożliwi szczepienie studentów.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89, e-mail: bhp.ppoz@uni.wroc.pl

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrekcja IFR

KOLEJNA EDYCJA OTWARTYCH WYKŁADÓW ONLINE W IFR

 

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję otwartych webinariów prowadzonych przez pracowników i współpracowników Instytutu Filologii Romańskiej. Cykl nosi nazwę "IFR po godzinach", a jego celem jest wspólne spotkanie oraz dyskusja na tematy, które zajmują naszych prelegentów i które jednoczęsnie różnorodność i interdyscyplinarny charakter podajmowanych w naszym Instytucie badań. Spotykać się będziemy w kwietniu i maju, zawsze o godz. 18:00 na platformie TEAMS.

Link do spotkania: KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA

Strona wydarzenia na portalu Facebook: LINK
 

Program webinarium przedstawia się następująco:
 

13.04, godz. 18:00-19:15 – dr Regina Solová: Przekład w służbie dyplomacji. Garść uwag o czasopismach z okresu PRL

Dr Solová mówić będzie na spotkaniu o wielojęzycznych czasopismach z okresu Polski Ludowej, które powstawały na zlecenie rządzącej partii i miały służyć promocji kraju za granicą. Omówi zawartość czasopism kierowanych na Zachód, do państw bloku wschodniego oraz do krajów rozwijających się. Na podstawie materiałów archiwalnych przedstawi też wytyczne decydentów partyjnych kierowane do redakcji. Ponadto zaprezentowana zostanie szata graficzna wybranych periodyków. Nawiązując do tytułu wykładu Błażej Brzostka, dr Solová spróbuje odpowiedzieć na pytanie: „jak chciała się podobać Polska Ludowa?”

20.04, godz. 18:00-19:15 – dr Charly Verstraet (University of Alabama): The Carribean Landscape: a History in Black

In this talk, Dr. Verstraet investigates the colors that shape the Caribbean landscape. Within a global frame, the region’s landscape is often portrayed with vivid and warm colors to evoke its beauty. Darker colors, however, tend to be dismissed as they do not fit the superficial portrait of the Caribbean space. In reality, colors are an instrument of domination, bearing the mark of cultural imperialism. Highlighting the (neo)colonial discourse in regards to the Caribbean shoreline via the aesthetics, Haitian painter Edouard Duval-Carrié and Martinican writer Edouard Glissant depict the Caribbean landscape through darker colors, in the process reinstituting a culture and history proper to the region. Through these two examples is developed an innovative method of reading the Caribbean landscape, based on the notion of Unreading, consisting of the act of “un-reading” a preexisting reading and claiming Glissant’s concept of Opacity.

27.04, godz. 18:00-19:15 – dr hab. Helena Duffy: Kury w pasiakach. Od Zagłady do przemysłowego chowu w „Le jour où je n’étais pas là” Hélène Cioux

„Le jour où je n’étais pas là” łączy w skomplikowaną sieć znaczeń na pozór odrębne zjawiska takie jak Zagłada Żydów, dyskryminacja osób niepełnosprawnych i nasze okrucieństwo w stosunku do zwierząt, zarówno hodowlanych, jak i domowych. Prof. Duffy postawiła sobie za cel rozwikłanie tej sieci, żeby ukazać, że dla Hélène Cixous zjawiska te mają wspólne podłoże w wykluczeniu inności oraz że status ofiary w jednej formie prześladowania nie daje gwarancji zajęcia pozycji prześladowcy w innym kontekście.

4.05, godz. 18:00-19:15 – dr Joanna Małgorzata Banachowicz: Zapomniana gwiazda Hollywood i genialna wynalazczyni. Portret Hedy Lamarr w sztuce Siedem sekund wieczności Petera Turriniego

Hedy Lamarr (1914–2000) była jedną z najjaśniejszych gwiazd Hollywood lat trzydziestych. Przyszła na świat w Wiedniu jako Eva Maria Kiesler, w rodzinie o korzeniach żydowskich. W świecie filmu zasłynęła odważną rolą w filmie Ekstaza (reż. Gustav Machatý, 1938), która otworzyła jej drzwi do hollywoodzkiej kariery. Okrzykniętej „najpiękniejszą kobietą świata” Lamarr niestety nie uda się przełamać stereotypów, a uznanie dla jej pracy naukowej – która położyła podwaliny pod współczesną technologię bezprzewodowej transmisji danych – przyjdzie bardzo późno. W sztuce Siedem sekund wieczności (2016) austriacki dramaturg Peter Turrini kreśli barwny i niejednoznaczny portret tej wyjątkowej kobiety, demaskuje mechanizmy fabryki snów i snuje refleksję nad losem kobiet, dla których uroda i inteligencja stały się przekleństwem…

12.05, godz. 18:00-19:15 – dr Ricardo Hernández Delval (Tecnológico de Monterrey): Latin Americanism from the Market’s Perspective: Positioning Strategies in the Literary Field of the 21st Century

In 2007, the Hay Festival in Bogotá decided to present a list with the ‘‘best’’ 39 Latin American writers whose age was under 40 years old. Different publishing houses proposed their candidates, which were evaluated by a jury that finally formed the catalog of authors known as Bogotá39. On the surface, this event could be considered just a publicity stunt. However, it presents a series of intellectual gestures that not only complement the commercial purpose of the festival, but also show the different ways the positioning strategies in the literary field work when they appear in the context of the market. From this perspective, literature has the capacity to generate both economic and symbolic capital in a structure that, unlike the one formulated by Bourdieu, is not exclusively a dichotomy, because it considers the current Latin American literary field a space where the market can produce cultural hegemony and aesthetic legitimacy simultaneously. The conference aims to present a study of the cultural procedures surrounding the formation of the Bogotá39 in 2007 (and its second edition in 2017): the use of the idea of Latin America as an imaginary that is possible to refer when the intention is to link literary projects that belong to diverse latitudes and traditions, the rejection from the authors to be part of a generation or a collective, the defense of individuality as the principal aesthetical aspiration and the common place in contemporary criticism that emphasizes the notion of diversity as the only possibility of literary classification.

18.05, godz. 18:00-19:15 - Social Unrest and Police Violence: What’s going on in Colombia? Roundtable discussion with Gabriela Hernández (IFR) and dr. hab. Sören Brinkmann (Willy Brandt Centre, UWr)

At the end of April 2021 and in the face of the government’s plans for a new tax reform considered to be deeply unfair, protests broke out in some of the major cities of Colombia such as Bogotá and Cali. Harsh police repression triggered even more the scope and intensity of social unrest until reaching a peak on 1 May, International Worker’s day. On 2 May, the Colombian President Iván Duque declared that he would fully withdraw his tax plans. However, the protests continued as protesters widened the political goals of their movement while ongoing violent clashes launched by police forces and allegedly paid agitators caused more than thirty deaths. Against this background, our roundtable discussion proposes to deliver some basic information on the political and social background of the current wave of protests as well as on the government’s reaction in order to a wider public the very specific situation in one of the most important countries of Latin America.

25.05, godz. 18:00-19:15 - Po co nam teatr? Po co nam poezja? Po co nam klasyka w teatrze współczesnym i jaka? Rozmowa z Michałem Telegą, dr Kasią Lech oraz prof. Beatą Baczyńską

Michał Telega, reżyser i dramaturg, urodził się w Gorlicach, obecnie kończy V rok reżyserii w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Jest autorem sztuki Aktorki, czyli Przepraszam, że dotykam (2019). Przedstawienie Książę Niezłomny w Teatrze Współczesnym w Szczecinie powstało we współpracy z prof. Włodzimierzem Szturcem (AST).

Dr Kasia Lech, aktorka i badaczka teatru; urodziła się w Szczecinie; ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu; stopień doktora uzyskała w University College Dublin w Irlandii. Jednym z recenzentów rozprawy, w której Kasia Lech poddała analizie m.in. polskie i angielskie realizacje La vida es sueño Calderóna, była prof. Beata Baczyńska.

Dr Lech jest obecnie senior lecturer w Canterbury Christ Church University. Ukazała się właśnie jej monografia poświęcona roli wiersza we współczesnym teatrze pt. Dramaturgy of Form. Performing Verse in Contemporary Theatre (Routledge 2021), przywołuje w niej m.in. sztukę Michała Telegi Aktorki, czyli Przepraszam, że dotykam..

cdn.

WYKŁADY PLEJADY - WYKŁAD PROF. K. JAROSZA 10.04.2021

 

W imieniu ATRP "Plejada" serdecznie zapraszamy w sobotę 10 kwietnia o godzinie 10.00 na inauguracyjny wykład profesora Krzysztofa Jarosza z Uniwersytetu Śląskiego pt. "Ananda Devi. Portrait d'un(e) écrivain(e)". Wykład zaszczyci najprawdopodobniej Ananda Devi we własnej osobie.

Więcej szczegółów na stronie www "Plejady" oraz na profilu Towarzystwa na Facebooku.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/82612387225?pwd=M2FEd2ZtMG1Tcnhwb3ZLT1M0UjI4UT09

Meeting ID: 826 1238 7225

Passcode: 826344

​Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

LIST DZIEKANA ARKADIUSZA LEWICKIEGO PL/EN

 

Szanowni Państwo,
Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

przed nami Święta Wielkanocne. Jak pisze Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, „niezależnie od naszego stosunku do chrześcijaństwa, w kulturze europejskiej to moment refleksji”.

Ja chciałbym złożyć Państwu z tej okazji najlepsze życzenia świąteczne: spokoju, chwili oddechu i odpoczynku w tych niełatwych czasach.

Jak wszyscy widzimy, rzeczywiście wciąż jeszcze żyjemy w niełatwych czasach. Poziom zachorowań na Uniwersytecie, również na naszym Wydziale, przekroczył ten z listopada 2020 r. Nasza Uczelnia i nasz Wydział podejmują wszelkie działania zmierzające do tego, aby możliwie jak najszybciej opanować tę epidemię. Bo chcemy przecież wszyscy możliwie jak najszybciej powrócić do naszych normalnych działań. I myślę, że również Państwo chcą, abyśmy mogli znowu spotykać się, tak jak wcześniej, bezpośrednio i wspólnie w naszych salach wykładowych. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że obecne warunki „studiowania na odległość” (poprzez zimne ekrany komputerów) nie są, łagodnie mówiąc, optymalne.

Chcemy zapewnić Państwu możliwie jak najlepsze warunki studiów w tych trudnych czasach. To znaczy: zarówno najlepszą jakość kształcenia, jak i odpowiednią opiekę. Zapewniam, że mogą Państwo liczyć na nas.

Są pewne oznaki (ostrożnego) optymizmu. Nauczyciele akademiccy mogli się już zaszczepić. Za jakiś czas możliwość szczepień będzie dostępna dla wszystkich chętnych. I jeszcze: kiedy patrzymy wokół nas – wszędzie jest wiosna…

Życzę Państwu, życzę nam wszystkim, Dobrych Świąt Wielkanocnych – i dobrych następnych tygodni i miesięcy,

Arkadiusz Lewicki
Dziekan
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wrocław, w kwietniu 2021 r.

<English version>

KAMPUS KARIERY (ONLINE) 19-23.04.2021

 

Szanowni Państwo,

19-23 kwietnia odbędzie się XI edycja Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY (ONLINE).

25 Pracodawców z różnych branż zaprezentuje oferty pracy i praktyk oraz poprowadzi swoje webinary.

Webinary przeznaczone dla studentów Wydziałowi Filologicznemu to między innymi:

Poniedziałek 19.04

10.00-11.00 Kilka wskazówek i porad, jak dobrze skorzystać z Targów Pracy. BIURO KARIER UWR

11.30-12.30 Dlaczego znajomość języków obcych otwiera wiele ścieżek kariery? Poznaj możliwości pracy w księgowości, kontrolingu a nawet IT w MAHLE SSC

14.30-15.30 DoubleTree by Hilton – pracodawca na 5. DOUBLETREE BY HILTON

Wtorek 20.04.

13:00 -14:00 Czy filolog może zrobić karierę w firmie IT? DXC TECHNOLOGY

Środa 21.04

15:30 – 16:30 Germanisto! Chcesz studiować i pracować? To możliwe – Limango rekrutuje! LIMANGO POLSKA

IN ENGLISH 15:30-16:30 Google is coming to University of Wrocław! Google

Piątek 23.04

IN ENGLISH 11:30 – 12:30 Welcome to Credit Suisse. CREDIT SUISSE

Ponadto tematy związane z budowaniem profilu na LinkedIn, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnym, tworzenie CV po angielsku i wiele innych. Sprawdź pełną ofertę webinarów, jaką przygotowali pracodawcy.

Więcej szczegółów i zapisy na Portalu Biura Karier UWr: https://biurokarier.uwr.edu.pl/targi-pracy/

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ STUDENCKĄ 19 MARCA 2021

 

W piątek 19 marca 2021 roku odbędzie się w IFR (w trybie zdalnym) ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Ze współczesnej perspektywy o relacjach między Półwyspem Iberyjskim a Ameryką Łacińską
Desde la perspectiva contemporánea sobre las relaciones entre la Península Ibérica y América Latina

 

W imieniu Koła Naukowego "Hesperia" serdecznie zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI i do wzięcia udziału w obradach.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Beata Baczyńska
dr Marta Minkiewicz
dr Magdalena Krzyżostaniak

Komitet organizacyjny:
Katarzyna Zygoń
Wojciech Gałecki

Aby dołączyć do konferencji / Para unirse a la conferencia: link/enlace

SŁUCHOWISKA STUDENTÓW I FL, ŚCIEŻKA B

 

SŁUCHOWISKA STUDENTÓW I FL, ŚCIEŻKA B

Jako prowadząca w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 przedmiot „Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Kreatywna praca z tekstem dramatycznym (przedmiot do wyboru)” jest mi miło zaprezentować słuchowiska (nagrania dźwiękowe sztuk teatralnych) zrealizowane przez studentki i studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia francuska, ścieżka B (zaawansowana).

Studentki i studentki uczestniczyli w dwóch grupowych projektach nagrania dźwiękowego wybranej sztuki teatralnej. Przedstawione przez studentów teksty dramatyczne pochodzą ze zbioru pt. 10 sur 10. Pièces francophones à jouer et à lire (Poznań, DramEdition, 2015; www.dramedition.com).

W wyniku realizacji pierwszego projektu powstały następujące nagrania:

Grupa 1 w składzie: Maciej Grzywacz, Martyna Kościcka, Ewa Miszczyk, Joanna Urban; sztuka pt. „Barbus au somment d’une montagne”, autor: Martin Mellemare, str. 83-95; ilość plików mp4: 3 pliki (*); linki do nagrań:

projekt1_grupa1_Barbus_1 | projekt1_grupa1_Barbus_2 | projekt1_grupa1_Barbus_3

Grupa 2 w składzie: Miłosz Fibich, Amelia Kaczmarczyk, Daria Wilczok; sztuka pt. „La Grande Aventure, autor: Michel Bellier, str. 63-81; ilość plików mp3: 1 plik; link do nagrania:

projekt1_grupa2_La Grande Aventure

Grupa 3 w składzie: Kamil Kusiak, Anita Witczak, Róża Zwolska; sztuka pt. „Barbus au somment d’une montagne”, autor: Martin Bellemare, str. 83-95; ilość plików mp4: 9 plików (*); linki do nagrań:

projekt1_grupa3_Barbus_1 | projekt1_grupa3_Barbus_2 | projekt1_grupa3_Barbus_3 | projekt1_grupa3_Barbus_4 | projekt1_grupa3_Barbus_5 | projekt1_grupa3_Barbus_6 | projekt1_grupa3_Barbus_7 | projekt1_grupa3_Barbus_8 | projekt1_grupa3_Barbus_9

W wyniku realizacji drugiego projektu powstały następujące nagrania sztuki pt. „Rituel”, autor: Thierry Simon, str. 117-126. Sztukę „Rituel” wzbogacono o urozmaicone teksty pochodzące z innych źródeł, w wyniku czego ostateczne nagrania ma charakter (często zaskakującego) kolażu.

Grupa 1 w składzie: Miłosz Fibich, Martyna Kościcka, Joanna Urban; ilość plików mp4: 2 pliki (*); linki do nagrań:

projekt2_grupa1_Rituel collage_1 | projekt2_grupa1_Rituel collage_2

Grupa 2 w składzie: Maciej Grzywacz, Amelia Kaczmarczyk, Anita Witczak, Róża Zwolska; ilość plików mp4: 6 plików (*); linki do nagrań:

projekt2_grupa2_Rituel collage_1 | projekt2_grupa2_Rituel collage_2 | projekt2_grupa2_Rituel collage_3 | projekt2_grupa2_Rituel collage_4 | projekt2_grupa2_Rituel collage_5 | projekt2_grupa2_Rituel collage_6

Zgodnym werdyktem prowadzącej przedmiot i studentów, to właśnie ta realizacja okazała się najlepszą realizacją projektową na tym przedmiocie. BRAWO, Amelia, Anita, Róża i Maciej!!!

Grupa 3 w składzie: Kamil Kusiak, Ewa Miszczyk, Daria Wilczok; ilość plików mp4: 6 plików (*); linki do nagrań:

projekt2_grupa3_Rituel collage_1 | projekt2_grupa3_Rituel collage_2 | projekt2_grupa3_Rituel collage_3 | projekt2_grupa3_Rituel collage_4 | projekt2_grupa3_Rituel collage_5 | projekt2_grupa3_Rituel collage_6

 

Dziękuję bardzo wszystkim studentkom i studentom za ich entuzjazm, zaangażowanie i wyrażenie zgody na publikację nagrań. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w odkrywaniu i używaniu języka francuskiego!!!

dr Anna Kuźnik

 

(*) Ze względu na specyfikę techniczną nagrań nie było możliwe scalenie plików dźwiękowych w jeden większy plik, obejmujący całą sztukę.

WYKŁAD PROF. M. BALINY O LITERATURZE DLA DZIECI / 10.03

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na pierwszy z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.

Writing Ancient History as “Oppositional Enlightenment”: On Historical Novels in Soviet Children’s Literature of the 1960s–1970s 

Prof. Marina Balina

(Isaac Funk Professor Emerita of Russian Studies na Illinois Wesleyan University)

Wykład w języku angielskim odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr. Mateuszem Świetlickim pod adresem mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl.
 

Streszczenie:

At the core of my presentation is the rise and transformation over time of the historical canon in Russian children’s literature. While historical prose for children written during the soviet period consistently retained its mandatory ideological agenda, its educational role remained equally important, thus either eliminating the obligatory ideological spin or at least often reducing it to a minimum. Compared to authors of literature for adults, children’s writers could more easily turn to the events of ancient history; as a result, this prose became a desired arena for professional historians who began to use it as a creative outlet that freed them from the constraints of politicized history (Milii Ezerskii, Aleksander Nemerovskii, Samuil Lur’e, Melitsa Mat’e). These stories, often written as para-texts, with an abundance of footnotes and references, created an antidote that satisfied the mutual longing for historical knowledge that both the writers and their readers needed in their lives.

Notka bio:

Marina Balina is Isaac Funk Professor and Professor of Russian Studies Emerita at Illinois Wesleyan University. The focus of her scholarship is on historical and theoretical aspects of twentieth-century Russian children’s literature. She is editor or co-editor of eleven volumes, most recently on Hans Christian Andersen and Russia, University Press of Southern Denmark, 2020. Her collective monograph (with Serguei Oushakine) entitled The Pedagogy of Images: Teaching Communism to Children is coming out in the spring of 2021 from the University of Toronto Press.

SZKOLENIE BHP 2 TERMIN (POWTÓRKA)

Szanowni Państwo,

Osoby, które nie zaliczyły kursu BHP, prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów/doktorantów (2 termin) i dla naboru międzysemestralnego w terminie 15-30 marca 2021 r. oraz informacją o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs.

<English version>

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

Szkolenie będzie dostępne w terminie 15-30 marca 2021 r. dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21:

Termin poprawkowy (płatny) - od 15 marca do 30 marca 2021 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

Termin  - od 15 marca do 30 marca 2021 r – nabór międzysemestralny.

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dawid Piekarski  

Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej  

ul. Kuźnicza 49/55  

50-138 Wrocław  

dawid.piekarski@uwr.edu.pl  

tel. +48 71 375 24 89

PREZENTACJA ON-LINE OFERTY STUDIÓW MASTER 2 W ESFAM

 

W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych studentów francuskojęzycznych na prezentację on-line oferty studiów Master 2 w szkole wyższej ESFAM (Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management) w Sofii. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 marca o godz. 16.00 na Teams. Link do spotkania: https://cutt.ly/gk35oIq

ESFAM jest instytutem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), utworzonym w 1994 roku, który oferuje studia magisterskie 2. stopnia we współpracy z belgijskimi i francuskimi uniwersytetami w zakresie zarządzania, administracji i transportu. Misją uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania administracją i przedsiębiorstwami w języku francuskim, co ma przyczynić się do rozwoju krajów strefy Europy Środkowo-Wschodniej. 1900 absolwentów tej uczelni zajmuje obecnie odpowiedzialne stanowiska na całym świecie.

ESFAM w Sofii rozpoczął kampanię rekrutacyjną na studia magisterskie w roku uniwersyteckim 2021-2022. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r. Zaproszenie do składania wniosków opublikowane przez L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Uczelnia podkreśla, że dla młodych frankofonów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, studia są subsydiowane przez AUF. Przyjęci na studia kandydaci otrzymują stypendia od rządu bułgarskiego i Wallonie-Bruxelles International. Dyplomy są wydawane przez następujące uniwersytety: Uniwerstet na Korsyce, Uniwersytet w Liège, Uniwersytet w Nantes, Uniwersytet Paris 1 Panthéon Sorbonne i Uniwersytet Paris 2 Panthéon Assas), a studenci stają się członkami sieci Alumni (z propozycjami praktyk, pracy, wydarzeń, kontaktów itp.).

Więcej na temat ESFAM

Post na Facebooku

Ulotka ESFAM do pobrania (plik PDF)


 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)