Aktualności

WAŻNE! ZMIANA FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ OD 12.10.2020

 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! Drogie Studentki i drodzy Studenci!

Niestety sytuacja epidemiologiczna w Polsce w ostatnich dniach uległa znacznemu pogorszeniu. Jednocześnie ubiegły tydzień pokazał, że organizacja nawet części zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym przy zachowaniu restrykcyjnych ograniczeń sanitarnych jest – z uwagi na uwarunkowania lokalowe naszego Instytutu – bardzo trudna.

Dlatego też biorąc pod uwagę dobro i zdrowie naszych pracowników i studentów, Dyrekcja IFR podejmuje trudną decyzję o przeniesieniu do sieci od poniedziałku 12 października wszystkich zajęć prowadzonych na naszych kierunkach studiów. Decyzja ta wychodzi jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom sformułowanym dziś po południu zarówno w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego, jak i w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zalecającym – z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiczne i galopujące statystyki zachorowań – przeniesienie do Internetu wszystkiego, co można zrealizować zdalnie bez uszczerbku dla jakości kształcenia.

Jest nam niezmiernie przykro, że zmuszeni zostaliśmy podjąć taką decyzję, tym bardziej że wiemy, jak wielu studentów i wykładowców cieszyło się na powrót w mury Instytutu i do zajęć w formie tradycyjnej. Pandemia okazała się znów silniejsza. Mamy jednak nadzieję, że wspólnie uda nam się ją przetrwać i że wszyscy w tym trudnym okresie okażą sobie wzajem wsparcie i zrozumienie.

Życzymy Państwu, mimo wszystko, spokojnego weekendu.

Dyrekcja IFR

FUNKCJONOWANIE IFR W CZASIE PANDEMII

Zasady funkcjonowania Instytutu Filologii Romańskiej UWr w okresie zagrożenia epidemicznego

(na podstawie Zarządzenia nr 116/2020 rektora UWr z dn. 3 września 2020 r.)

 

 1. Wejście na teren obiektu IFR pozostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. W budynku IFR mogą przebywać nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w IFR, pracownicy administracji i biblioteki IFR, doktoranci i studenci IFR oraz osoby wcześniej umówione.
 3. Przed wejściem do budynku prosimy o włożenie maseczki lub przyłbicy, a po wejściu – o zdezynfekowanie rąk i zmierzenie temperatury (dwa dozowniki z płynem dezynfekującym i termometry znajdują się na parterze).
 4. Zalecamy częste mycie rąk oraz korzystanie ze środków dezynfekujących udostępnionych w budynku. 
 5. Prosimy o zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu społecznego na terenie obiektu.
 6. Wszyscy nauczyciele akademiccy oraz doktoranci po wejściu do budynku powinni zostać odnotowani z imienia i nazwiska w „Książce ruchu kluczy” (nawet jeśli kluczy nie pobierają, powinni zgłosić swoją obecność pracownikowi portierni).
 7. Wszystkie sale dydaktyczne w godzinach zajęć pozostaną stale otwarte. Prosimy o szczególna uwagę i czujność.
 8. W salach dydaktycznych znajdują się segregatory, w których nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zdeponować listę obecności grupy obecnej w sali podczas przeprowadzonych zajęć opatrzoną podpisem prowadzącego, z zaznaczeniem daty i godziny jej sporządzenia.
 9. Dokumenty papierowe (podania, oświadczenia, korespondencja do wysłania itp.) prosimy przekazywać do Sekretariatu przez portiernię (przegródka Sekretariat).
 10. Pobierając lub zostawiając klucze i/lub korespondencję z przegródki, prosimy zachować odpowiednią odległość od pracowników Działu Ochrony Mienia oraz unikać kontaktu fizycznego, odkładając w/w przedmioty na blat.
 11. Wpisu do „Książki ruchu kluczy” dokonuje wyłącznie pracownik Działu Ochrony Mienia.
 12. Prosimy, aby każda osoba przebywająca na terenie obiektu, która podejrzewa u siebie zakażenie SARS CoV-2 lub u której pojawią się najbardziej charakterystyczne objawy COVID-19 (tj. kaszel, wysoka gorączka, duszności itp.)
 • bezzwłoczne udała się do izolatorium, które znajduje się w sali 2.5 na pierwszym piętrze; w tym czasie, w razie potrzeby, może korzystać wyłącznie z toalety męskiej na tym samym piętrze, która zostanie wyłączona z użytku dla innych osób;
 • bezzwłocznie poinformowała telefonicznie o tym fakcie lekarza rodzinnego/pierwszego kontaktu i/lub Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pod numerem telefonu 693 900 908, 781 400 199, 887 811 060 lub psse.wroclaw@pis.gov.pl i postępowała zgodnie z przekazanymi przez Stację instrukcjami;
 • poinformowała o tym fakcie dyrekcję IFR (beata.baczynska@uwr.edu.pl) oraz kierownika obiektu dydaktycznego IFR (tel. 71 375 2021 lub 71 375 2615; magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl);
 • zgłosiła podejrzenie zakażenia na adres covid19@uwr.edu.pl obsługiwany przez Dział BHP lub pod numerem 71 375 24 89, 71 375 29 22.

13. Wszystkie osoby pracujące i studiujące w IFR – w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 lub bezpośredniego kontaktu z osobą zdiagnozowaną jako zakażona SARS CoV-2 – prosimy o zgłoszenie tego faktu niezwłocznie dyrekcji IFR (beata.baczynska@uwr.edu.pl) oraz kierownikowi obiektu dydaktycznego IFR, p. Magdalenie Wyderkiewicz (tel. 71 375 2021 lub 71 375 2615; magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl).

14. Pomieszczenie, w którym znajduje się izolatorium, po pobycie w nim osoby z podejrzeniami SARS CoV-2, będzie każdorazowo poddane 48h kwarantannie, a jeśli zajdzie taka potrzeba również dezynfekcji.

15. Prosimy o bieżące śledzenie zakładki https://uni.wroc.pl/covid/ na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

Wrocław, 7 października 2020 r.

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Informacje dla I roku studiów licencjackich

(filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka)

 

Filologia francuska

1) Do końca września: studenci wraz z uczelnianymi adresami mailowymi otrzymują dostęp do usługi Microsoft Office 365. Już teraz dostępny jest 15-minutowy film, w którym nasz informatyk Adam Biernacki wyjaśnia pokrótce, jak zresetować hasło i jak korzystać z najważniejszych aplikacji usługi Microsoft 365, którymi są: Outlook, Word, Forms i Teams: Szkolenie informatyczne wstępne.mp4

2) 28 września (poniedziałek): akt ślubowania i odbiór legitymacji studenckich, pl. Nankiera 15b, sala 25:

Nazwiska A-K: godz. 10.30-11.30

Nazwiska L-R: godz. 11.30-12.30

Nazwiska S-Ż: godz. 13.30-14.30

(uroczysta immatrykulacja zaplanowana na 24 września została odwołana).  

3) 2 października (piątek): test poziomu znajomości języka. Udział w teście jest obowiązkowy. Test zostanie udostępniony zdalnie, za pomocą aplikacji Forms, będzie można go wypełnić w godz. 8.00-16.00. Linki do testu przekażemy w późniejszym terminie.

4) Również 2 października (piątek) o godz. 11.00 spotkanie adaptacyjne z tutorem dr Patrycją Krysiak i dyrekcją IFR. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Teams.

5) Zajęcia przewidziane na piątek 2 października odbędą się w innym terminie. Przypominamy, że robocza wersja harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 dostępna jest TUTAJ.

 

Filologia hiszpańska

1) Do końca września: studenci wraz z uczelnianymi adresami mailowymi otrzymują dostęp do usługi Microsoft Office 365. Już teraz dostępny jest 15-minutowy film, w którym nasz informatyk Adam Biernacki wyjaśnia pokrótce, jak zresetować hasło i jak korzystać z najważniejszych aplikacji usługi Microsoft 365, którymi są: Outlook, Word, Forms i Teams: Szkolenie informatyczne wstępne.mp4

2) 1 października (czwartek): akt ślubowania i odbiór legitymacji studenckich, pl. Nankiera 15b, sala 25:

Nazwiska A-K: godz. 11.00-12.00

Nazwiska L-R: godz. 12.00-13.00

Nazwiska S-Z: godz. 13.00-14.00

(uroczysta immatrykulacja zaplanowana na 24 września została odwołana).  

3) 2 października (piątek): test poziomu znajomości języka. Udział w teście jest obowiązkowy. Test zostanie udostępniony zdalnie, za pomocą aplikacji Forms, będzie można go wypełnić w godz. 8.00-16.00. Linki do testu przekażemy w późniejszym terminie.

4) Również 2 października (piątek) o godz. 12.30: spotkanie adaptacyjne z tutorem dr. Aleksandrem Trojanowskim i dyrekcją IFR, w formie zdalnej, na platformie Teams.

5) Z zajęć przewidzianych na piątek 2 października odbędzie się wyłącznie zdalny wykład Wiedza o Hiszpanii (9:45-11:15), a pozostałe zajęcia - w innym terminie. Przypominamy, że robocza wersja harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 dostępna jest TUTAJ.

 

Italianistyka 

1) Do końca września: studenci wraz z uczelnianymi adresami mailowymi otrzymują dostęp do usługi Microsoft Office 365. Już teraz dostępny jest 15-minutowy film, w którym nasz informatyk Adam Biernacki wyjaśnia pokrótce, jak zresetować hasło i jak korzystać z najważniejszych aplikacji usługi Microsoft 365, którymi są: Outlook, Word, Forms i Teams: Szkolenie informatyczne wstępne.mp4

2) 1 października (czwartek) w godz. 9.30-11.00: akt ślubowania i odbiór legitymacji studenckich, pl. Nankiera 15b, sala 25.

(uroczysta immatrykulacja zaplanowana na 24 września została odwołana).  

3) 2 października (piątek) o godz. 9.30: spotkanie adaptacyjne z tutorem mgr Moniką Szmulewską i dyrekcją IFR, w formie zdalnej, na platformie Teams.

4) Przypominamy, że robocza wersja harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 dostępna jest TUTAJ.

DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH STUDENTÓW

 

Przypominamy o spotkaniach adaptacyjnych i testach dla studentów pierwszych lat studiów magisterskich i licencjackich.

 

I rok filologii francuskiej, studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czwartek 1 października, godz. 9.00-10.00

Spotkanie adaptacyjne (zdalnie, za pomocą aplikacji Teams) z tutorem dr Joanną Jakubowską, dyrekcją IFR i promotorami seminariów magisterskich.

Po spotkaniu odbędzie się test na specjalność translatorską.

 

I rok filologii hiszpańskiej, studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czwartek 1 października, godz. 10.30-11.30

Spotkanie adaptacyjne (zdalnie, za pomocą aplikacji Teams) z tutorem dr Agatą Draus-Kłobucką, dyrekcją IFR i promotorami seminariów magisterskich.

Po spotkaniu odbędzie się test na specjalność translatorską.

 

I rok italianistyki, studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Piątek 2 października, godz. 9.30-10.30

Spotkanie adaptacyjne (zdalnie, za pomocą aplikacji Teams) z tutorem mgr Moniką Szmulewską i dyrekcją IFR.

 

I rok filologii francuskiej, studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Piątek 2 października, godz. 11.00-12.00

Spotkanie adaptacyjne (zdalnie, za pomocą aplikacji Teams) z tutorem dr Patrycją Krysiak, dyrekcją IFR i przedstawicielami Koła Naukowego.

Tego samego dnia w godz. 8.00-16.00 odbędzie się test poziomu znajomości języka (zdalnie, za pomocą aplikacji Forms).

 

I rok filologii hiszpańskiej, studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Piątek 2 października, godz. 12.30-13.30

Spotkanie adaptacyjne (zdalnie, za pomocą aplikacji Teams) z tutorem dr. Aleksandrem Trojanowskim, dyrekcją IFR i przedstawicielami Koła Naukowego.

Tego samego dnia w godz. 8.00-16.00 odbędzie się test poziomu znajomości języka (zdalnie, za pomocą aplikacji Forms).

ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

na studiach pierwszego i drugiego stopnia na specjalności filologia francuska i filologia hiszpańska

 

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego stopnia rozpoczną się 2 października (piątek) o godz. 8.00 i będą trwały do 5 października (poniedziałek) do godz. 12.00.

Zapisy w systemie USOS dla studiów drugiego stopnia rozpoczną się 1 października (czwartek) o godz. 8.00 i będą trwały do 2 października (piątek) do godz. 12.00.

UWAGA! Zapisy na drugi język romański poziom A1 i na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego odbywają się dla wszystkich od 2 października (piątek) godz. 8.00 do 5 października (poniedziałek) do godz. 12.00.

Prosimy zapoznać się z pełną informacją na temat zapisów w zakładce STUDENT.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA STUDENTÓW - ŚCIĄGA

 

Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące studiowania w semestrze zimowym. Mamy nadzieję, że pomoże ona naszym Studentom odnaleźć się w nowym semestrze.

PREZENTACJA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Prezentacja podzielona jest na cztery części:

1. Kontakt z wykładowcami

2. Zaliczanie semestru

3. Warto być na bieżąco

4. Studencki savoir-vivre

 

Przypominamy też o zakładce STUDENT na naszej stronie, gdzie znaleźć można liczne pożyteczne informacje:

REGULAMINY

WZORY DOKUMENTÓW

ZAPISY NA ZAJĘCIA

KOŁA NAUKOWE

PRAKTYKI

PROGRAM MOST

TUTORZY

PRIX GONCOURT: LE CHOIX DE LA POLOGNE 2020

 

PRIX GONCOURT: LE CHOIX DE LA POLOGNE 2020 / NAGRODA GONCOURT: WYBÓR POLSKI 2020

 

Informujemy, że wrocławskie jury tegorocznego konkursu czytelniczego PRIX GONCOURT: LE CHOIX DE LA POLOGNE / NAGRODA GONCOURT: WYBÓR POLSKI 2020 rozpoczęło swoją pracę. W ramach tego konkursu, organizowanego od 1998 roku pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce – Oddział w Krakowie oraz Akademii Goncourt w Paryżu, studenci filologii francuskich z całej Polski wybierają swoją “Nagrodę Goncourt” na wzór tej znanej i najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji. 

Uczestnictwo w jury jest otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych francuską literaturą współczesną, a także dla osób szukających inspiracji do działań w ramach Koła Naukowego Romanistów w nowym roku akademickim 2020/2021, w tym także studentów rozpoczynających naukę w IFR. Zapraszamy!

 

Szczegóły:   

https://www.academiegoncourt.com/choix-goncourt-pologne

Tegoroczna nowość:

https://www.academiegoncourt.com/critique-litt%C3%A9raire

 

Przewodnicząca wrocławskiego jury 2020: Aleksandra Uliasz, I rok FM, mail: aleksandra.uliasz@uwr.edu.pl   

Opiekun konkursu: dr Małgorzata Tomicka, mail: malgorzata.tomicka@uwr.edu.pl

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW – 26.09.2020 ŚPIEWAMY KANONY!

 

Dnia 23 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz od formy kształcenia. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Patronat nad organizacją wydarzeń w ramach Europejskiego Dnia Języków przejęła Komisja Europejska. O polityce językowej Unii Europejskiej można przeczytać w skrócie TUTAJ.

Na tle najważniejszych miast Polski Wrocław jest wyjątkowy, gdyż zwykle obchody EDJ trwają tutaj nie jeden, a kilka dni pod rząd. Do współorganizacji i przeprowadzenia jednego z tegorocznych wydarzeń promujących naukę języków włącza się również Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy Chóru Kameralnego Ostinato, z propozycją nauki i wspólnego wykonania kanonów w różnych językach, w tym – oczywiście – w językach romańskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: wrocławskich filologów, chórzystów, sympatyków polifonii muzycznej, językowej i kulturowej, miłośników jesiennych spacerów, studentów, seniorów, rodzin z dziećmi, do wspólnego śpiewania w sobotę, 26 września 2020 r. w Parku Południowym u stóp Fryderyka Chopina, tego, który swoim życiem i twórczością połączył dwa europejskie narody - Polaków i Francuzów - i który z pewnością chętnie teraz posłucha wyśpiewanych mu przez nas kanonów w językach państw, obywateli i gości Unii Europejskiej. Wielojęzycznych kanonów nauczy nas Liliana Jędrzejczak, dyrygentka Chóru Kameralnego Ostinato.

Nazwa wydarzenia: „Wielojęzyczne kanony śpiewane Chopinowi”
Data i godzina: sobota, 26 września 2020, godz. 16:00 (data i godzina mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe; prosimy śledzić komunikaty na profilu facebookowym Chóru Kameralnego Ostinato).
Miejsce wydarzenia: Wrocław, Park Południowy - ławeczki przed pomnikiem Fryderyka Chopina.

Wstęp wolny.

Uprasza się wszystkich uczestników o przestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Więcej informacji o EDJ

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

ŁACINA - POWTARZANIE LEKTORATU

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU  /dotyczy studentów II i III roku/

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2020/2021, proszeni są o pilny kontakt z koordynatorem języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy, osobisty (SPNJO s. 403, pl. Nankiera 2/3) lub telefoniczny (71 375 27 58) w dniach:           

23 IX /środa/ godz. 7.45-8.45           

30 IX /środa/ godz. 7.45-8.45
    
Jeśli ktoś nie może skontaktować się w tych terminach, to proszę o kontakt mailowy (beata.machalska@uwr.edu.pl). Proszę wówczas o podanie w mailu numeru telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów.  

                                               Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

AKADEMIE FILMOWE

Akademie filmowe

Klasyczne i kultowe filmy w nowej odsłonie: w ramach Akademii filmowych w Kinie Nowe Horyzonty zapraszamy na pokazy arcydzieł światowej i polskiej kinematografii, każdorazowo poprzedzone wykładami cenionych filmoznawców czy krytyków.

Akademie filmowe to propozycja zarówno dla studentów, jak i miłośników kina, którzy chcą wiedzieć więcej: poznać kulisy powstawania, kontekst kulturowy, historyczny czy społeczny.

Akademia Kina Światowego – to nasze autorskie przedsięwzięcie, w ramach którego prezentujemy rozwój kina na świecie. Każdy z seansów poprzedzony jest wykładem przygotowanym przez specjalistki i specjalistów związanych ze światem filmu (m.in. prof. Monika Talarczyk, Diana Dąbrowska czy Piotr Czerkawski). Dzięki wykładom słuchacze mają okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami historii filmu na tle kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym – w duchu tzw. Nowej Historii Kina. Tym samym kinematografia staje się soczewką, przez którą obserwujemy, jak zmieniał się świat w ciągu ostatniego stulecia.

Czytaj więcej o Akademii Kina Światowego

Akademia Polskiego Filmu – w tym roku zmienia swój charakter, skupiając się przede wszystkim na polskim kinie współczesnym. To ważny krok: jak do tej pory, kursy edukacyjne prezentowały przede wszystkim dawną historię rodzimego kina, zaniedbując zjawiska z czasu po 1989 roku. W ostatnich latach polska kinematografia przeżywa swój nowy renesans, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia dla polskich twórców przyznawane na prestiżowych wydarzeniach (m.in. Oscar dla Idy Pawła Pawlikowskiego i nagroda w Cannes za Zimną wojnę, nominacja dla Bożego Ciała Jana Komasy, szereg nagród dla Małgorzaty Szumowskiej), znakomite recenzje międzynarodowych krytyków i coraz większa frekwencja na pokazach – nie tylko w Polsce, ale też w Europie i Stanach Zjednoczonych. W tym roku program APF skupi się na prezentacji dorobku najważniejszych twórczyń i twórców, mających największy wpływ na współczesne polskie kino (m.in. Agnieszka Smoczyńska, Wojciech Smarzowski, Andrzej Jakimowski, Jan Komasa, Paweł Pawlikowski czy Małgorzata Szumowska).

Czytaj więcej Akademii Polskiego Filmu

Na zajęcia Akademii Kina Światowego zapraszamy od 6 października 2020 r. - we wtorki o godz. 17:00, na zajęcia Akademii Polskiego Filmu od 7 października 2020 r., w środy o godz. 17:00.

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet SWPS honorują zajęcia obu akademii jako przedmioty ponadprogramowe i/lub fakultatywne - studenci mogą zdobywać zaliczenia przedmiotów na ocenę (w tym punkty ECTS).

Reżim sanitarny - Kino Nowe Horyzonty - Akademie Filmowe

 

WYKŁAD ON-LINE PROF. JUNKO YOKOTY O LITERATURZE DLA DZIECI

 

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na pierwszy z trzech wykładów z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży”:

Prof. Junko Yokota
Interpretive and Hidden Controversies in Literature for Children

Wykład w języku angielskim rozpocznie się 23 września 2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wykładzie prosimy o kontakt mailowy w terminie do 22 września na adres: barbara.kalla@uwr.edu.pl

 

Controversies are found in many ways in the pages and pictures of books for children. Sometimes, those controversies are overt and the books are intended to be provocative. At other times, what might be considered controversial is presented in ways that normalize those topics and issues so as to be naturally inclusive. Controversies are often matters of reader interpretation whether authors have knowingly or unintentionally placed them, and some are subjected to interpretation that occurs years and even decades after the book is first published. What makes some controversies even more provocative is when the controversies are overlooked or seemingly hidden. Examples of interpretive and hidden controversies in both illustrations in picturebooks as well as in texts of longer works will be presented.

Fot. Wojciech Drąg

Junko Yokota is Director of the Center for Teaching through Children’s Books, Professor Emeritus at National Louis University (Chicago), and formerly a classroom teacher and school librarian. Her research focuses on visual literacy of picturebooks, multicultural and international literature, digital storytelling, and literacy instruction through quality literature. Her publications include six editions of the coauthored textbook, Children’s Books in Children’s Hands, two coauthored books, Learning through Literature for Children and Books Come Alive: Read Aloud to Young Children, over 60 journal articles, 20 book chapters, two children’s literature review columns, and edited Kaleidoscope. She has held research fellowships at the International Youth Library and the Staatsbibliothek in Berlin, and was a Fulbright Scholar at University of Wrocław.

Plakat PDF do pobrania

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 (WERSJA ROBOCZA)

 

Szanowni Państwo! Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Na stronie Instytutu Filologii Romańskiej UWr podajemy dziś do wiadomości roboczą wersję harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

W związku z panującymi nadal obostrzeniami związanymi z COVID-19 i w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w naszym budynku, a jednocześnie zgodnie z zaleceniem nowych władz rektorskich, postanowiliśmy, że tylko część zajęć prowadzona będzie w systemie stacjonarnym; sporo z nich nadal będzie odbywać się w trybie zdalnym poprzez aplikację TEAMS lub inne narzędzia pakietu Office 365.

Na planie kolorem różowym zaznaczone zostały zajęcia, które odbywać się będą w siedzibie IFR, przy placu Nankiera 4. Plan pomyślany został tak, żeby ograniczyć Państwa pobyt w Instytucie do maksymalnie dwóch dni, a przy tym optymalnie wykorzystać Państwa obecność – każdej grupie przypisana została jedna sala wykładowa, a zajęcia zostały zblokowane w taki sposób, żeby nie tworzyć „okienek” i tym samym Państwa przemieszczanie się w obrębie budynku ograniczyć do minimum.

Zaznaczamy jednocześnie, że jest to robocza wersja harmonogramu; mogą w nim nastąpić jeszcze pewne drobne przesunięcia i korekty, głównie jednak dotyczyć one będą zajęć prowadzonych w systemie zdalnym. Bardzo chcielibyśmy, żeby nic się już w planie nie zmieniło, ale to nie do końca zależy od nas – w przypadku ewentualnych, nowych zarządzeń i regulacji sanitarnych, będziemy musieli go do nich na bieżąco dostosowywać. W tych trudnych dla nas wszystkich chwilach liczymy na Państwa wyrozumiałość i akademicką solidarność.

Prosimy na bieżąco śledzić aktualności na stronie domowej IFR oraz wiadomości zamieszczane na naszym profilu na Facebooku, a także sprawdzać uczelniane skrzynki mailowe – w najbliższych dniach będziemy Państwu przesyłać kolejne ważne informacje.

Z pozdrowieniami,

Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej

SPOSÓB REALIZOWANIA ZAJĘĆ W ROKU 2020/2021

 

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 11/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 15.09.2020 r. w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:


Komunikat nr 11/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 15.09.2020 r.
w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzane są według zasad zawartych w Zarządzeniu Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 oraz Zarządzeniu Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych zarządzeniach ustala się, co następuje:

1. Zajęcia na Wydziale Filologicznym prowadzone są w formie stacjonarnej, e-leamingowej, zdalnej, hybrydowej lub w mieszanej, łączącej wcześniej wymienione.

2. Do 30 września 2020 r. dyrektorzy instytutów/kierownicy katedr ds. dydaktycznych poszczególnych jednostek przekazują do właściwych prodziekanów ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych ostateczną informację o formie wszystkich zajęć według tabeli zawartej w Załączniku nr 1. Właściwi prodziekani niezwłocznie podejmują decyzję o możliwości przeprowadzania zajęć w zaproponowanej formie.

3. Zajęcia w formie zdalnej powinny być realizowane z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365 w trybie synchronicznym, w terminie określonym w harmonogramie zajęć dla danego kierunku i roku. Szczególnie w przypadku seminariów, konwersatoriów i ćwiczeń stosowane metody i techniki powinny umożliwiać aktywizowanie studentów, zadawanie przez nich pytań, wypowiadanie się, wykonywanie różnorodnych zadań.

4. Wszelkie materiały dydaktyczne, np. nagrania, pliki tekstowe, prezentacje i in., powinny być udostępniane studentom w terminie przewidzianym dla danego przedmiotu w harmonogramie zajęć (określony dzień i godzina) przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams lub innych narzędzi Microsoft Office 365. Inny termin udostępniania materiałów powinien być zawsze uzgadniany ze studentami.

5. Prowadzący zajęcia może wymagać od studentów uczestnictwa w zajęciach przy włączonej kamerze.

6. W przypadku zajęć w formie zdalnej i hybrydowej wyklucza się możliwość łączenia grup zajęciowych.

7. W wyjątkowych sytuacjach uwarunkowanych czynnikami pandemicznymi student może wystąpić z wnioskiem do właściwego prodziekana ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych o Indywidualną Organizację Studiów. Rozpatrywane będą wnioski pozytywnie zaopiniowane przez prowadzących zajęcia oraz zastępcę dyrektora instytutu/ kierownika katedry ds. dydaktycznych lub studenckich.

8. W komunikacji z dziekanatem i sekretariatami poszczególnych instytutów/katedr Wydziału Filologicznego należy korzystać przede wszystkim z formy mailowej i telefonicznej. W przypadku gdy niezbędne jest przekazywanie dokumentów w formie papierowej, należy w każdym budynku wyznaczyć miejsce służące do bezpiecznego ich przekazywania. Za organizację obiegu dokumentów papierowych odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów / kierownicy katedr Wydziału.

9. Podpisywanie ślubowań i wydawanie legitymacji studenckich dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich stacjonarnych odbędzie się w dniach 28.09.- 01.10.2020 r. według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do Komunikatu. Studenci studiów magisterskich i niestacjonarnych o terminach podpisywania ślubowań (umów) i wydawania legitymacji zostaną poinformowani po zakończeniu rekrutacji na poszczególne kierunki.


 

IMMATRYKULACJA DLA I ROKU - ZMIANA TERMINU I FORMY

 

Szanowni Studenci I roku,

W związku z obecną sytuacją uroczysta immatrykulacja zaplanowana na 24 września została odwołana.

Zapraszamy Państwa natomiast do sali 25 w gmachu Wydziału Filologicznego przy placu Nankiera 15b w celu złożenia podpisu na akcie ślubowania i odbioru legitymacji studenckich według poniższego harmonogramu pozwalającego na bezpieczne przeprowadzenie tych czynności.

Prosimy o dokładne stosowanie się do wyznaczonych w harmonogramie dni, godzin oraz sal. Przypominamy też o konieczności noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz własny długopis.

Filologia francuska

28 września (poniedziałek), wejście główne, pl. Nankiera 15b, sala 25

Nazwiska A-K: godz. 10.30-11.30

Nazwiska L-R: godz. 11.30-12.30

Nazwiska S-Ż: godz. 13.30-14.30

Filologia hiszpańska

1 października (czwartek), wejście główne, pl. Nankiera 15b, sala 25

Nazwiska A-K: godz. 11.00-12.00

Nazwiska L-R: godz. 12.00-13.00

Nazwiska S-Z: godz. 13.00-14.00

Italianistyka

1 października (czwartek), wejście główne, pl. Nankiera 15b, sala 25

godz. 9.30-11.00

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA Z NAJNOWSZEJ HISTORII HISZPANII

 

Miło nam poinformować, że Instytut Filologii Romańskiej nawiązał współpracę z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE), dzięki której nasi Studenci już wkrótce będą mieli możliwość zapisania się na wyjątkowe zajęcia przygotowane przez dra hab. Sörena Brinkmanna.

Dr hab. Sören Brinkmann jest nowym kierownikiem Katedry Nauk Politycznych w CSNE. Jako historyk specjalizuje się we współczesnej historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. W przeszłości studiował oraz prowadził badania naukowe w Hiszpanii, Brazylii i Kolumbii. Jego działalność dydaktyczna koncentruje się wokół takich zagadnień jak społeczne konstruowanie tożsamości narodowych oraz regionalnych, polityki pamięci, a także różnych aspektów integracji europejskiej oraz jej aktualnych kryzysów.

W semestrze zimowym 2020/21 dr hab. Brinkmann poprowadzi w IFR zajęcia monograficzne: Nieprzemijająca przeszłość: „pamięć historyczna”, polityka i społeczeństwo w Hiszpanii (1975-2020), przewidziane dla studentów filologii hiszpańskiej (studia magisterskie). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem przedmiotu: LINK

NASZ WYDZIAŁ PARTNEREM W PROJEKCIE ERASMUS+

 

Projekt dydaktyczny Erasmus+ typu Partnerstwa Strategiczne o nazwie „Towards a European framework of reference for translation (EFFORT)", w którym Universitat Autònoma de Barcelona jest koordynatorem (prof. Amparo Hurtado Albir i prof. Patricia Rodríguez-Inés), a Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest partnerem, otrzymał trzyletnie finansowanie począwszy od 01.09.2020 r.

Projekt polega na opracowaniu europejskiego systemu opisu kształcenia tłumaczeniowego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, podobnego do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W projekcie Wydział Filologiczny UWr będzie współpracował z następującymi ośmioma partnerami, wiodącymi uczelniami europejskimi: Université de Genève (Szwajcaria), The University of Westminster (Wielka Brytania), Universidad de Granada (Hiszpania), Aarhus Universitet (Dania), Universiteit Utrecht (Holandia), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Rumunia), Ita-Suomen Yliopisto (Finlandia).

Kierownikiem zespołu na Wydziale Filologicznym UWr jest dr Anna Kuźnik (IFR), a jego członkowie to: dr hab. Natalia Paprocka (IFR), dr hab. Marcin Walczyński (IFA), dr Regina Solová (IFR) i dr Kaja Gostkowska (IFR).

WYNIKI REKRUTACJI IFR 2020/2021

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy tegoroczną rekrutację na wszystkie kierunki prowadzone przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gratulujemy Kandydatom, którzy zostali przyjęci na I rok studiów i informujemy, że immatrykulacja (dla IFR) odbędzie się 24 września o godz. 8:45 w sali Oratorium Marianum UWr pl. Uniwersytecki 1.

Lista kandydatów przyjętych na poszczególne filologie:

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Italianistyka

Życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia we wrześniu w IFR!

Zespół IFR.

TERMINY EGZAMINÓW SESJI LETNIEJ 2019/20

Szanowni Studenci,

poniżej w załącznikach terminy egzaminów z Drugiego języka romańskiego i Praktycznej nauki języka. Terminy pozostałych egzaminów będą sukcesywnie uzupełniane.

Drugi język romański – wszystkie osoby realizujące ten przedmiot

Praktyczna nauka języka francuskiego

PNJF, I FL A, egzamin poprawkowy zdalny, 10 września,  pisemny, g. 9.00-12.00, ustny, g. 13.00, Teams

PNJF, I FL B egzamin poprawkowy zdalny, 10 września,  pisemny, g. 9.00-12.00, ustny, g. 13.00, Teams

PNJF, II FL , egzamin poprawkowy zdalny, 10 września, ustny, g. 9.00, Teams

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

PNJH, II HM, egzamin poprawkowy 1 września  online (Teams) - część pisemna o godz. 9.00, ustna  o 12.00.

Praktyczna nauka języka włoskiego

PNJW I , egzamin poprawkowy 2 września, godz. 10.00 (pisemny), godz. 13.00 (ustny), sala 3.8, mgr Monika Szmulewska

PNJW III rok pisanie, egzamin poprawkowy, 3 września o ogodz. 12,00, zdalny w Onedrive

I FL:
Język łaciński (ścieżka A), egzamin ustny od 9.30 przez SKYPE w piątek 26 czerwca, mgr Aleksandra Krajczyk
Język łaciński (ścieżka A), egzamin pisemny (zdalny) 30 czerwca, godz.12:00 (z terminem do 16:00), mailowo, mgr Aleksandra Krajczyk

Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), termin ustalony z prowadzącą, prof. Maja Pawłowska

II FL:
Literatura francuska – wykład, ustny, 26, 30 czerwca, 1 lipca, sala 3.8, dr M. Tomicka
egzamin poprawkowy: 9 września, godz. 10.00, sala 4.1,

egzamin poprawkowy on-line: 10 września, godz. 9.00.

I FM:
Dydaktyka j. francuskiego – via Teams - termin pierwszy do ustalenia z wykładowcą, poprawkowy: 8/09 godz. 9.00.

Podstawy dydaktyki, 26.06., godz. 9.00, ustny: wideokonferencja MS Teams, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącym

I HL:

Zarys historii literatury hiszpańskiej, pisemny test w programie Microsoft Forms 15 czerwca, 29 czerwca – osoby, które nie przystąpiły do egzaminu 15.06) prof. J. Ziarkowska
egzamin poprawkowy: 7 września

Wiedza o Hiszpanii, 1 lipca godz. 11.00, egzamin pisemny, zdalny, przez Microsoft Forms, dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 10.09, o 11.00

II HL:
Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, 24 czerwca, środa, godzina 12:00. Forma egzaminu: egzamin pisemny, zdalny, w Office 365, dr Monika Głowicka
Termin poprawkowy: 8 września, godz. 12:00,

Język łaciński, 26 czerwca, platforma MS Teams, mgr Łucja Łuniewska

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, 22.06, godz. 9.00, pisemny: MS Teams / Forms / One Drive (MS Word online) - ostateczna decyzja zostanie podana w terminie późniejszym, dr Magdalena Krzyżostaniak

Dydaktyka języka hiszpańskiego, 23.06., godz. 8.00, pisemny: MS Teams / Forms / One Drive (MS Word online) - ostateczna decyzja zostanie podana w terminie późniejszym, dr Magdalena Krzyżostaniak

Podstawy dydaktyki, 26.06., godz. 9.00, ustny: wideokonferencja MS Teams, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącym
 

I ITA:
Historia Włoch, pisemny, 2 lipca, godz. 13.00, zdalny, MS Teams, dr M. Mazzini
egzamin poprawkowy: 17 września, godz. 13.00, sala 3.8

Historia literatury włoskiej 2, pisemny, 26.06.2020, godz. 10.00, prof. Justyna Łukaszewicz, Test i zadanie na platformie E-EDU w ramach założonego tam (i prowadzonego od marca) kursu
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącą

PNJW, egzamin poprawkowy: 2 września, pisemny godz. 10.00; ustny, godz. 13.00, sala 3.8

II ITA:
Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 3 lipca, godz. 13.00, zdalny, poczta elektroniczna,dr M. Mazzini
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 13.00, sala 3.8

 

 

Egzaminy w semestrze letnim 2019/2020:

Egzamin z Drugiego języka romańskiego zdają wszystkie osoby realizujące ten przedmiot

I FL A: PNJF, Język łaciński, Literatura francuska-wykład

I FL B: PNJF, DJR, Literatura francuska -wykład

II FL: PNJF, DJR, Literatura francuska -wykład

III FL (studenci ścieżki A): DJR

I FM: DJR, Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka francuskiego

I HL: PNJH, ZHLH, WoH i DJR (studenci ścieżki B)

II HL: PNJH, DJR, GOJH-morfologia II, Język łaciński

III HL: (studenci ścieżki A): DJR

I HM: DJR, KBJ, Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka hiszpańskiego

II HM: PNJH

I ITA: PNJW, Historia Włoch, Historia literatury włoskiej 2

II ITA: PNJW, GOJW-składnia, DJR

III ITA: PNJW, DJR

"LA FRANCE: UN PARADIS SUR TERRE?" - TEKSTY STUDENTÓW I FM

 

W ramach prowadzonych w semestrze letnim przez dr Agatę Sadkowską-Fidalę zajęć "Życie kulturalne i społeczne Francji" studenci I roku studiów magisterskich napisali teksty, które stworzyły broszurę "La France : un paradis sur terre ?". Autorami tekstów są: E. Berdysz, M. Dziurzyńska, P. Gabryluk, M. Garncarz, D. Gomułka, K. Kołosowski, D. Laskowska, J. Maciążek, D. Ostapiuk, D. Trędota, A. Wąchocka oraz M. Zapłotna.

Zachęcamy do lektury :-)

Broszurka do pobrania (plik PDF)

 

REPREZENTANCI IFR DO RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

 

23 czerwca br. odbyły się na Wydziale Filologicznym wybory przedstawicieli pracowników niesamodzielnych oraz niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału w kandencji 2020-2024. Miło nam poinformować, że reprezentantami IFR w ciągu czterch najbliższych lat na posiedzeniach Rady Wydziału - oprócz członków stałych, tj. pracowników posiadających habilitację - będą: dr Monika Grabowska, dr Aleksander Wiater oraz dr Tomasz Wysłobocki.

Naszym przedstawicielom do gremiów wydziałowych serdecznie gratulujemy!

 

Link do wyników głosowań: http://wfil.uni.wroc.pl/wybory-2020/

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)