Aktualności

KONFERENCJA MŁODYCH JĘZYKOZNAWCÓW

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr. ma zaszczyt zaprosić doktorantów/ki, studentów/ki i wszystkie osoby zainteresowane na ogólnopolską konferencję naukową młodych językoznawców i językoznawczyń: Język i komunikacja – wczoraj, dziś i jutro, która odbędzie się w dniach 22-24 marca 2013 w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Tematem konferencji będzie językoznawstwo jako nauka interdyscyplinarna, a jednym z ważniejszych celów -  zastanowienie się nad problemami języka (zwłaszcza pierwszej dekady XXI wieku) i zarysowanie jego perspektyw badawczych. Organizatorzy liczą na prace zarówno teoretyczne, jak i analityczne.

 

Proponowane obszary tematyczne to:

- Interdyscyplinarne badania języka i dyskursu (analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu, semiologia i semiotyka, tożsamość – narracja – podmiotowość itp.);
- Badania empiryczne i eksperymentalne języka i komunikacji;
- Język w komunikacji społecznej w XXI wieku (przekazy werbalne i niewerbalne, nowe media, PJM, dyskursy ideologiczne, społeczne, kulturowe itp.).

 

Zgłoszenia (wypełnione formularze) prosimy przesyłać do 10 marca 2013 r. na adres sknj@wp.pl.

 

(Notkę przygotował: Tomasz Wysłobocki)

KONKURSY INSTYTUTU FRANCUSKIEGO

Do 20 lutego 2013 r. można ubiegać się do dofinansowanie do konkursów "wokół języka francuskiego" (nowych lub istniejących), choć przedstawiciele Instytutu Francuskiego zastrzegają, że z z powodu małego budżetu będą raczej starali się dofinansować konkursy już istniejące, np. Marathon Photo.

Informacje o dofinansowaniu do organizacji konkursów tutaj:

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2011/03/creer-et-diffuser-un-concours-de-francais 

Strona ubiegłego kokursu Marathon Photo tutaj:

http://institutfrancais.pl/marathon-photo 

Otwarty jest również konkurs Expolangues. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać poprzez Twitter slogan promujący język francuski o długości 125 znaków. Zebrane slogany będą opublikowane w ramach Expolangues w Paryżu od 6 do 9 lutego 2013.

Więcej informacji o tym konkursie tutaj:

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/concours/expolangues-twittez-slogan-feter-langue-francaise 

(Notatkę przygotowała: Anna Kuźnik)

STUDIA I KARIERA Z FRANCJĄ - druga edycja

Warszawa, 18 i 19 lutego 2013, godz. 9.00-17.00 (18/02) oraz 9.00-13.00 (19/02)

Aula spadochronowa, SGH, Al. Niepodległości 162

Kraków, 20 lutego 2013, godz. 9.00-17.00
Auditorium Maximum, Uniwersytet Jagielloński, Ul. Krupnicza 33

Szukasz studiów, stażu lub pracy? Ten salon jest dla Ciebie!
Salon pozwoli licealistom i studentom spotkać przedstawicieli francuskich szkół wyższych (studia we Francji, podwójne dyplomy francusko-polskie), jak również przedstawicieli firm, które zainteresowane są zatrudnieniem bądź mogą zaoferować staż.

Zainicjowany przez Ambasadę Francji w Polsce i zorganizowany wspólnie z Campus France i Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) Salon "Studia i Kariera z Francją" będzie podzielony na trzy części:

1. Studia: francuskie uczelnie udzielą informacji na temat studiów we Francji, studiów francuskojęzycznych w Polsce oraz podwójnych dyplomów, jak również rekrutacji i możliwości rozwoju kariery zawodowej.

2. Kariera: przedstawiciele francuskich firm zaprezentują oferty praktyk i pracy w ramach indywidualnych spotkań, po uprzedniej rejestracji online*

3. Spotkania i konferencje: liczne prezentacje na temat studiów we Francji, podwójnych dyplomów francusko-polskich, oferta stypendialna rządu francuskiego, prezentacje szkoł wyzszych i firm.

Można dowiedzieć się jak najwięcej o studiach we Francji, poznać działalność i ofertę firm francuskich, znaleźć staż lub pracę i nawiązać ciekawe kontakty.

Na indywidualne spotkanie z przedstawicielami francuskich uczelni i konferencje: WSTĘP WOLNY

* Na indywidualne spotkanie z przedstawicielami firm, należy się zarejestrować: www.polska.campusfrance.org 

Informacja na Facebooku: www.facebook.com/events/407015719379507/ 

(Notatkę przygotowała: Anna Kuźnik)

PLATFORMA MULTIMEDIALNA "Les Echos de Pologne"

Organizacja "Les Echos de Pologne" zrzeszająca osoby francuskojęzyczne zainteresowane Polską i promująca język francuski oraz wspólnotę osób francuskojęzycznych przebywającą w Polsce uruchomiła multimedialną platformę dostępną przez Internet:
http://www.kisskissbankbank.com/les-echos-de-pologne-premiere-plateforme-multimedia-sur-la-pologne 

Ogólna prezentacja platformy:
www.youtube.com/watch?v=jdpeO5bXbJE&list=HL1359041734&feature=mh_lolz 

(Notatkę przygotowała: Anna Kuźnik)

Oświadczenie o studiach bezpłatnych - ostatnia tura

Ponieważ niektórzy studenci nie złożyli do tej pory oświadczeń o uprawnieniach do studiów bezpłatnych, które należało wypełnić i złożyć w dziekanacie na początku roku akademickiego, uruchomiono jeszcze raz - już ostatnią możliwość złożenia takiego oświadczenia poprzez USOSWeb. Tura została otwarta do 3 lutego 2013 roku.

Data zmknięcia semestru zimowego w USOS

Przypominamy, że 11 lutego br. upływa ostateczny termin uzyskania wpisów w systemie USOS z zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.

Zapisy na zajęcia wolnego i ograniczonego wyboru

29 stycznia 2013 r. zaczynają się ZAPISY na zajęcia wolnego i ograniczonego wyboru. Informacja o zapisach w zakładce: Dla studenta > Zapisy na zajęcia.

Procedura przepisywania ocen - informacja dla studentów

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny), powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych. 

 

Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS. Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy w celu wpisania oceny decyzję modyfikowaną w USOSWeb, student wpisuje w niej dane przedmiotu. Następnie student drukuje decyzję, prowadzący przedmiot lub koordynator przedmiotu decyzję zatwierdza. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.

 

Jeśli student zgłasza, że chciałby w miejsce określonego przedmiotu realizować inny przedmiot, jest zobowiązany uzyskać zgodę właściwego prodziekana, składając podanie zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

Student po uzyskaniu zgody zapisuje się na przedmiot, dziekanat zaznacza w USOS, że jest to przedmiot równoważny z określonym przedmiotem zastępowanym. Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy decyzję modyfikowaną, student ją wypełnia, drukuje, przekazuje do zatwierdzenia prowadzącemu/koordynatorowi, a następnie dostarcza do dziekanatu. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.

 

Uwaga: Obie procedury należy przeprowadzić przed utworzeniem się grup zajęciowych. Student jest zobowiązany wypełnić decyzję modyfikowaną w odpowiedniej sprawie najpóźniej w ciągu 14 pierwszych dni nowego semestru.

Zmiana dyżurów dziekana WF prof. Marcina Cieńskiego

W związku z wyjazdem od 27.01.2013 do 05.02.2013:

06.02. środa 11-12.30
08.02. piątek 11-12.30
11.02. poniedziałek 11-12.30
15.02. piątek 11-12.30
20.02. środa 12-13.30
22.02. piątek 11.30-13.00

Terminy dyżurów w semestrze letnim bez zmian, czyli:

poniedziałek 12-13.30
piątek 11.30-13.00

Vivre Avignon Off! Staże dla studentów francuskojęzycznych

Organizacja Drameducation - Kultura i Edukacja Teatralna i Językowa od 2011 roku organizuje, na mocy porozumienia i partnerstwa z Festival OFF d'Avignon oraz avignonskimi teatrami, staże dla studentów z Polski mówiących biegle po francusku i interesujących się teatrem francuskojęzycznym.

 

W 2011 roku 5 osób skorzystało z propozycji, w 2012 roku było ich już 18, a w 2013 roku może być ich jeszcze więcej.

 

Informacje dla zainteresowanych: plik PDF do pobrania

 

Kontakt do Drameducation: przezyc.avignon.off@gmail.com 

Praktyki zawodowe – Filologia Francuska – prośba o kontakt

Praktyki zawodowe – Filologia Francuska – prośba o kontakt

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Filologia Francuska, dr Anna Kuźnik, prosi wszystkich studentów III roku o pilny kontakt mailowy na adres: Anna.Kuznik@uni.wroc.pl do piątku 11 stycznia 2013 i podanie, jakie praktyki wykonuje lub będzie wykonywał dany student: praktyki pedagogiczne lub praktyki zawodowe. W przypadku praktyk zawodowych, potrzebna jest również informacja, czy student już je wykonał, czy jest w trakcie ich wykonywania, czy dopiero ma zamiar je wykonać, oraz czy już wie, gdzie będzie wykonywał te praktyki, albo też dopiero poszukuje miejsca praktyk. W oparciu o tę ostatnią informacją, opiekun praktyk zorientuje się, ile nowych stanowisk praktyk będzie potrzebnych na semestr letni w roku akademickim 2012-2013.

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik (09/01/2013)

Praca i kariera w koncernie międzynarodowym: HEWLETT-PACKARD

Zapraszamy nieaktywnych zawodowo studentów i absolwentów (do 6 mies. od obrony) Uniwersytetu Wrocławskiego do udziału w spotkaniu z pracodawcami "Praca i kariera w koncernie międzynarodowym: HEWLETT-PACKARD"

Gośćmi spotkania będą reprezentanci działu rekrutacji Hewlett-Packard:
Justyna Job - Staffing Advisor
Bartosz Olejniczak - Staffing Advisor

Program spotkania:
1. Oczekiwania kandydatów wobec pracodawców.
2. Hewlett-Packard – czego możesz oczekiwać?
3. Praktyczne aspekty procesu rekrutacji w koncernie międzynarodowym.
4. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów.

Gdzie?
Ul. Szczytnicka 11, sala 26 (parter)

Kiedy?
16 stycznia 2013r. w godz. 14.00 – 16.00

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU, WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAMIESZCZONY NA STRONIE:
http://www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl/praca-i-kariera/praca-i-ka...

PROJEKT "UNIWERSYTET KOMPETENCJI"
Ul. Szczytnicka 11, pokój nr 4
tel. 71/ 375 71 32,
uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl 

Festiwal filmu francuskiego on-line i za darmo!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i nauczycieli języka francuskiego do wzięcia udziału w festiwalu filmu francuskiego "my French Film Festival.com", którego organizatorami są Institut français de Pologne oraz CAVILAM. Od 17 stycznia do 17 lutego 2013 będzie można zobaczyć za darmo przed ekranami komputerów podłączonych do Internetu wiele ciekawych i wartościowych filmów francuskich z napisami w języku polskim. Institut français de Pologne opracował zestawy ćwiczeń do tych filmów na poziomach od A1 do B2, aby można było dzięki nim lepiej poznać język francuski.

Więcej informacji tutaj:

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2012/12/enseignez-le-francais-avec-le-cinema-grace-a-my-french-film-festival-com/ 

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik (07.01.2013)

Język francuski na świecie. Materiał promocyjny

Institut français de Pologne opracował bardzo interesujący materiał promocyjny w języku francuskim i polskim na temat pozycji języka francuskiego w świecie. Jest on wprawdzie skierowany głównie do rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, ale dorosły odbiorca może w nim również znaleźć sporo wartościowej informacji kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Można go pobrać w formie prezentacji Power Point tutaj:
http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2013/01/diaporama-argumentaire-promotion-francais-parents-eleves/

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik (07.01.2013)

Dziekanat (częściowo) nieczynny

 

W związku z remontem pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Filologicznego w dniach 20 - 28 XII 2012 r. nie będą czynne pokoje obsługi dydaktycznej (pokoje 12 i 15).

 

Dyżur w sprawach bieżących (w ograniczonym zakresie) w pokoju 14 w godz. 10.00- 14.00.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw.UWr

System USOS - informacja dla studentów

Szanowni Studenci,

aby otrzymać karty egzaminacyjne z dziekanatu, powinni Państwo, po zalogowaniu się na swoje konta na stronie www.usosweb.uni.wroc.pl, podpiąć sie pod przedmioty, na które Państwo uczęszczają w danym semestrze. Prosimy nie zapominać o warunkach do zaliczenia - zaległy przedmiot musi się znależć na karcie egzaminacyjnej w semestrze zimowym.

Praktyki zawodowe – Filologia Francuska – spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów III roku studiów licencjackich z kierunku Filologia Francuska oraz zainteresowanych studentów z lat wcześniejszych na dwa spotkania informacyjne o praktykach zawodowych. Na każdym z tych dwóch spotkań będą podawane te same informacje, więc wystarczy, że student będzie uczestniczył tylko w jednym z nich.

Terminy i sale:
- czwartek 6 grudnia, 13:20-13:50, sala 0.2
- czwartek 13 grudnia, 13:20-13:50, sala 0.2
dodatkowy termin: 13 grudnia, 15.15-15.45, sala 0.2

Prosimy studentów o zapoznanie się wcześniej z treścią naszej strony internetowej poświęconej praktykom zawodowym na Filologii Francuskiej, a szczególnie o przeczytanie Zarządzenia Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. (do pobrania na tej stronie internetowej pod belką „Dokumentacja").

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik (05.12.2012)

Bezpłatne warsztaty językowe z firmą ACN

 

Firma ACN organizuje bezpłatne warsztaty językowe dla studentów i absolwentów filologii francuskiej.

 

Termin szkolenia: 29.11.2012, godz. 14:00 - 18:00

 

Miejsce: ul. Grabiszyńska 251a

 

Zapisy: Należy wysłać CV wraz z informacją o poziomie znajomości języka francuskiego na adres: wroclaw.jobs@acneuro.com, wpisujac w tytule wiadomości "Zgłoszenie na warsztaty". Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Więcej szczegółów:  http://www.careers.uni.wroc.pl/pl/aktualnosc/453/

 

Informację przekazała: Alicja Szandala.

 

 

Journée Campus France w siedzibie Alliance Française we Wrocławiu

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują w dniach 19, 20 i 21 listopada 2012 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku „Dni Campus France w Polsce - studia we Francji”. Dni Campus France adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce. W programie: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów, prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów, loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Wydarzenie zorganizowane jest we współpracy z Alliance Française we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i współpracownikami agencji Campus France w Polsce.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów we wtorek 20 listopada 2012 roku do siedziby Alliance Française we Wrocławiu, Rynek 58, III piętro, w godzinach od 10:30 do 15:30.

 

W ramach tego wydarzenia, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawi swoją ofertę edukacyjną (Filologia Francuska) od 12:30 do 13:00.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Alliance Française we Wrocławiu: www.alliance.wroclaw.pl

 

Program spotkania dostępny tutaj: http://alliance.wroclaw.pl/download/campusfrance/Campus_France_-_programme.pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Komunikat dla studentów filologii hiszpańskiej dot. "Encuentros 2012"

Uprzejmie informujemy studentów filologii hiszpańskiej, że w dniach 14 i 16 listopada nie będą odbywały się w IFR żadne zajęcia dydaktyczne. Nie są to jednak dla studentów filologii hiszpańskiej dni dziekańskie. Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesjach IV Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów "Encuentros 2012". Szczegółowy program sympozjum znajdą Państwo na stronie www.psh.uni.wroc.pl.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)