Aktualności

NOWY BIULETYN INFORMACYJNY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

 

Ukazał się niedawno 3. numer wydziałowego Biuletynu Informacyjnego, z którego można dowiedzieć się o ciekawych inicjatywach oraz ważnych osiągnięciach pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Filologicznego w pierwszej połowie 2021 roku. Zachęcamy do lektury.

LINK DO BIULETYNU

PROF. JUSTYNA ŁUKASZEWICZ LAUREATKĄ NAGRODY IM. L. STAFFA

 

Z dumą informujemy, że prof. Justyna Łukaszewicz została laureatką VIII edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa za książkę Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta (Universitas 2021).

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa powstała w 2015 roku z inicjatywy Jarosława Mikołajewskiego, italianisty, tłumacza, poety i publicysty. W skład Kapituły weszli uznani znawcy włoskiej literatury, kultury i sztuki. Do zorganizowania konkursu zostali zaproszeni Magdalena i Marcin Ujmowie, właściciele restauracji Antich’ Caffè. W roku 2019 oficjalny patronat nad przedsięwzięciem objął magazyn śródziemnomorski Lente.

Logo oraz plakietę Nagrody zaprojektowali Stasys Eidrigevičius oraz Sebastian Kudas i Joanna Rusinek.

Wydarzeniu patronuje Leopold Staff, który był nie tylko wielkim poetą, ale także znakomitym tłumaczem zafascynowanym kulturą śródziemnomorską. Nagroda jego imienia jest przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, translatorskie i popularyzatorskie związane z kulturą włoską. W ocenie Kapituły brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także oryginalność opinii, precyzja myśli i piękno słowa.

W swojej laudacji dla Justyny Łukaszewicz Jolanta Dygul napisała:

Profesor Justyna Łukaszewicz, kierownik Zakładu Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat bada relacje włosko-polskie i francusko-polskie w dziedzinie dramatu i teatru w XVIII wieku, o czym świadczą jej dwie wcześniejsze monografie (Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, 1997; Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, 2006). W nagrodzonej książce badaczka rozszerzyła pole swoich zainteresowań, analizując świadectwa polsko-włoskich relacji kulturowych za panowania ostatniego króla Polski. Pod lupę wzięła więc tłumaczenia librett, powieści, ale także niezwykle ważnych traktatów prawniczo-filozoficznych, co daje nam kompleksowy obraz obecności włoskiej kultury literackiej w Polsce stanisławowskiej, pozwala także na zbadanie różnych strategii w praktyce tłumaczeniowej tego okresu.

Justyna Łukaszewicz lubi podróżować i w książce tej zabiera nas w podróż, w podróż do przeszłości. Możemy obserwować pracownię oświeceniowych tłumaczy, zaglądać do bibliotek czytelników z tamtych czasów, odkrywać misterne sieci powiązań kulturowych. Autorkę wyróżnia nie tylko wielka staranność i rzetelność, niezwykle istotne w pracy badawczej, ale także i nieukrywana pasja w dokumentowaniu włosko-polskich relacji.

Serdecznie gratulujemy!

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD ATRP "PLEJADA" | 22.20.2022

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład „Plejady", który odbędzie się w sobotę 22.10.2022 o godzinie 10.00. Wykład wygłoszą: prof. Francis Grossmann (Université Grenoble-Alpes), prof. UMCS dr hab. Anna Krzyżanowska oraz prof. UŚ dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, którzy wspólnie podejmą następującą problematykę: Analyse des formules expressives de la conversation : problèmes méthodologiques dans la perspective pragma-sémantique et contrastive.

Wykład odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96689914771?pwd=d1JIcEg3dDh3bWhZTE9pWXRaUytv...

Identyfikator spotkania: 966 8991 4771
Kod dostępu: 251753

 

Analyse des formules expressives de la conversation : problèmes méthodologiques dans la perspective pragma-sémantique et contrastive

Notre démarche porte sur un champ d’investigation relativement peu exploré dans les études phraséologiques. Elle a débouché sur la description pragma-sémantique d’une cinquantaine de formules conversationnelles courantes du français avec leurs équivalents en polonais et italien. À partir d’une liste de ces expressions en français, nous avons extrait, dans la base Orfeo oral et le corpus Phraséorom, celles qui étaient les plus fréquentes. Nous avons ensuite cherché leurs équivalents fonctionnels en polonais et en italien, en nous appuyant également sur de larges corpus (Corpus National de langue polonaise et Paisà). Les valeurs pragmatiques, le comportement syntaxique ainsi que les différents facteurs conditionnant leurs modalités d’emploi ont été spécifiés.

En situant notre analyse sur le plan énonciatif, nous sommes partis du constat que toutes les formules s’interprètent comme réalisant, au moins dans certains de leurs emplois, le même type d’acte de langage, à savoir un acte expressif, celui qui traduit l’état psychologique du locuteur. La valeur expressive des formules transparaît également à travers une appréciation négative que le locuteur porte sur son propre énoncé ou sur celui d’autrui et un état de choses. Compte tenu du type de contexte d’énonciation spécifique dans lequel elles apparaissent, nous nous sommes attachés à examiner quelles valeurs illocutoires sont véhiculées par les expressions mises en contraste pour passer ensuite à leurs caractéristiques pertinentes sur le plan syntaxique, lexico-sémantique et discursif.

Dans le contexte contrastif franco-polonais, nous souhaitons étudier quelques problèmes liés, entre autres, aux questions comme suit : la dimension diastratique des deux formules comparées ; divers degrés de figement syntaxique et/ou sémantique des formules ; la relation entre la sémantique et la valeur pragmatique des formules ; les idiosyncrasies relevant des spécificités typologiques des deux langues ou du mode de conceptualiser la réalité extralinguistique ; l’établissement des équivalents fonctionnels approximatifs.

Dans le contexte contrastif franco-italien, nous proposons une brève analyse de la formule « Ça roule ! » dont l’équivalent italien s’est avéré la formule « A posto ! ». Nous montrerons d’abord le résultat de notre travail à partir de la fiche française élaborée dans le cadre du projet pour ensuite réfléchir sur le choix de la formule correspondante et sur le degré d’adéquation.

 

NUTY I SŁOWA ZNAD SEKWANY | 23.10.2022

 

W imieniu dra Stefana Kaufmana i sekcji „Zielono nam” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu serdecznie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny „Nuty i słowa znad Sekwany”.

Spektakl odbędzie się 23 października 2022 o godzinie 17:00 we wrocławskim klubie Anima.

Serdecznie zapraszamy na muzyczną przygodę z piosenką francuską!

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ MGR D. KOWALCZYK-CANTORO

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Darii Kowalczyk-Cantoro, która o​dbędzie się we wtorek 25 października 2022 r. o godz. 11:00 w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Nankiera 15b, sala 26. 

Tytuł rozprawy: „Pietro Bembo – na styku literackich tradycji”.

Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Justyny Łukaszewicz, prof. UWr. 

Rozprawa i recenzje: https://wfil.uni.wroc.pl/postepowanie-awansowe/przewody-doktorskie-2/

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ MGR P. PASKART

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Patrycji Paskart, która o​dbędzie się 18 października 2022 r.(wtorek) o godz. 12:00 w Katedrze Judaistyki (ul. św. Jadwigi 3/4), w Auli im. prof. Jerzego Woronczaka (sala 115, 1. piętro).

Tytuł rozprawy : "Saint comme un Polonais (Święty jak Polak), plombier polonais (polski hydraulik), La Pologne, fille ingrate de l’Europe (Polska, córa marnotrawna Europy). Dyskurs prasowy jako miejsce nadawania znaczeń".

Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Biardzkiej, a promotorką pomocniczą była dr Agata Rębkowska-Kieseler.

ZAPROSZENIE NA SZTUKĘ TEATRALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej UWr serdecznie zapraszają na spektakl teatralny w języku angielskim pt. Last Stop in Clausnitz w wykonaniu grupy teatralnej TUDORS (Technische Universität Dresden Off their Rockers Shakespeareans) z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Spektakl zostanie wystawiony w Oratorium Marianum w sobotę 15 października 2022 r. o godzinie 19.00, jest bezpłatny i stanowi doskonałą okazję do nieformalnej nauki języka angielskiego.

Autor sztuki i reżyser spektaklu, Marc Lalonde, jest wykładowcą języka angielskiego i francuskiego, pochodzi z Quebeku, od 20 lat mieszka w Dreźnie. Last Stop in Clausnitz to jego trzecia sztuka. Oparta jest na osobistych doświadczeniach związanych z relacjami między społeczeństwem niemieckim a imigrantami i uchodźcami. Dwóch aktorów spektaklu to uchodźcy z Syrii.

Premiera sztuki odbyła się 24 września br. w Dreźnie i spotkała z entuzjastycznym przyjęciem (fragment recenzji, która ukazała się w gazecie Sächsische Zeitung, w tłumaczeniu M. Lalonde'a poniżej).

Organizacja wydarzenia została wsparta przez Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, prof. dr. hab. Arkadiusza Lewickiego.

Dodatkowych informacji udzielają:

dr Monika Grabowska: monika.grabowska@uwr.edu.pl

dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska: katarzyna.sowka_pietraszewska@uwr.edu.pl

Refugee stories (RECENZJA)

In the play “Last Stop: Clausnitz”, the four refugee stories that are told symbolise the fate of many who were forced to flee; all of whom having one thing in common: the hope of a better life.

By Lea Heilmann, Sächsische Zeitung, Dresden (27 September 2022)

The village of Clausnitz in the Ore Mountains, south of Dresden, became sadly famous six years ago when a bus of refugees was blocked by some of its citizens, who were shouting “We are the people”. Marc Lalonde spent two years in Clausnitz helping the refugees. He wrote the play “Last Stop: Clausnitz” based on their stories about leaving home, fleeing to and arriving in Germany.

The premiere was held in the Dresden University of Technology’s student movie theatre. A table and a few chairs were all The TUDORS, the English department’s theatre group, needed to tell the stories of four refugee couples. They all had different reasons to flee their homelands: war, religion, love. However, their goal was the same: Germany. The audience follows the couples one after the other until they all meet on the bus to Clausnitz. The play, performed in English, focuses mainly on the flight whereas the events in the village itself are just briefly mentioned. Although all this happened six years ago, the play is more than relevant today since many are again fleeing via the Mediterranean Sea to Europe and to Germany.

Despite dealing with a very serious topic, the play still offers several funny moments. When the refugees are confronted with the German culture, they ask themselves why the Germans eat so much pork, if they have ever heard of lamb, or if they still use toilet paper. The highlight of the play was the solo performance of Nasser Wannous, one of the two Syrian refugees to act in the cast. He clearly and critically deals with the role of rich countries in wars, he wonders about the incomprehensible distinction between safe and unsafe countries of origins, and tells the story of one who had to flee. At one point, reality and fiction seem to blend into each other, and we are not sure if he is still acting or actually telling us his own story.

There were five refugees in the audience who themselves were on the Clausnitz bus and whose stories inspired Lalonde to write his third play. At the end of the performance, all five stood on stage, happy and proud. Their stories represent those of so many others.

On the 13th of October, the theatre group will be performing again at the Chinese Pavilion in Dresden. Afterwards, The TUDORS will go international by putting on their play in Poland and in England.

KONFERENCJA NAUKOWA NA 400. URODZINY MOLIERA

 

W dniach 6-7 października br. odbędzie się w Uniwersytecie Wrocławskim organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego oraz przy wsparciu finansowym Instytutu Francuskiego konferencja naukowa "Les survivances et les racines de Molière", która będzie jednym z niewielu wydarzeń organizowanych w naszym kraju dla uczczenia 400-letniej rocznicy urodzin tego wyjątkowego dramatopisarza. Na tę okazję zajdą do Wrocławia specjaliści z Polski, Francji i Włoch, by wspólnie dyskutować o molierowskim dziedzictwie oraz o recepcji jego sztuki w Europie. Już teraz zapraszamy wszystkich na sesje naukowe zaplanowane pierwszego dnia konferencji w siedzibie IFR, a drugiego - w Muzeum Teatru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM.

Link do transmisji online (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg4NTE2M2EtM2YzM...

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA I ROKU

 

Uwaga, Studentki i Studenci I roku! 

Szkolenia biblioteczne (obowiązkowe dla osób rozpoczynających studia na pierwszym kierunku) odbędą się wg harmonogramu : 

Filologia francuska:
- wtorek 11.10 - godz. 12.00-13.30
- środa 12.10 - godz. 12.00-13.30 

Filologia hiszpańska:
- poniedziałek 10.10 - godz. 12.00-13.30
- poniedziałek 10.10 – godz. 13.45-15.15 

Italianistyka:
- czwartek 13.10 – godz. 13.45-15.15 

NUMER CZASOPISMA POD RED. DR MONIKI GRABOWSKIEJ

 

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Recherches en didactique des langues et cultures (on-line) poświęcony nieformalnej nauce języków obcych pod redakcją Sophie Babault, Moniki Grabowskiej i Annick Rivens Mompean.

W numerze m.in. artykuł dr Moniki Grabowskiej: "L’articulation des situations d’apprentissage formel et informel des langues étrangères au niveau universitaire dans une écologie hétéroglotte. Exemple des étudiants de philologie française en Pologne".

Zapraszamy do lektury całego numeru czasopisma (KLIK).

5.10.2022 | DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA I ROCZNIKÓW STUDIÓW

 

Serdecznie zapraszamy Studentki i Studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich na spotkania organizowane w ramach Dnia Adaptacyjnego 5 października 2022 roku. Poniżej szczegółowy plan (dostępny też w formie pliku do pobrania):

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich

Środa 5 października 2022

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I)

9.00-10.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR, opiekunką roku mgr Patrycją Paskart i kierownikiem Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego dr. Aleksandrem Wiaterem (sala 3.2).

Podział na grupy zajęciowe (na podstawie sprawdzianu kompetencji językowych i obowiązkowej ankiety, które odbędą się on-line od piątku 30 września do niedzieli 2 października 2022. Linki zostaną przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez opiekunkę roku mgr Patrycję Paskart i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi zostanie udostępniony do końca września); koordynacja: dr Aleksander Wiater.

10.00-10.15 | Spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2) | Opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala

10.30-11.30 | Zajęcia integracyjne: ścieżka A: mgr Ewa Warmuz (sala 3.2), ścieżka B: mgr Ambre Lefèvre (sala 3.8)

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I)

9.00-10.00 | Spotkanie z spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku dr Justyną Salamon (sala 2.2)

10.00-10.15 | Spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 2.2) | Opiekunka: dr Marta Minkiewicz

Od 10.30 | Sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2 (sala 2.2); koordynacja: dr Justyna Salamon

10.30-12.30 | Część pisemna sprawdzianu kompetencji

12.30 | Część ustna sprawdzianu kompetencji - wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę)

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (IT I)

9.00-10.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku mgr Moniką Szmulewską (sala 4.3)

Studia romanistyczne (ROM I)

13.00-14.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunkami roku dr hab. Ewą Kulak (grupa hiszpańska) i dr Joanną Kotowską-Miziniak (grupa francuska) oraz koordynatorką specjalności translatorskiej Kają Gostkowską (sala 2.2)

Dla wszystkich kierunków

17.00-17.30 | spotkanie informacyjne on-line dotyczące dobrych praktyk, netykiety oraz form pomocy i wsparcia ze strony pełnomocników ds. bezpieczeństwa i równości | dr Małgorzata Kolankowska, rzeczniczka ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim | link do spotkania został przesłany mailem

ZAPISY NA ZAJĘCIA - SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 dla kierunków:

filologia francuska, filologia hiszpańska i studia romanistyczne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów wybieranych, na które będzie można się zapisać w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Filologia francuska - FL I, FL II, FL III, FM II

Filologia hiszpańska - HL I, HL II, HL III, HM II

Studia romanistyczne - ROM I

Zapisy w systemie USOS odbędą się w dniach od poniedziałku 3 października (godz. 8.00) do środy 5 października (godz. 20.00).

Z wybranych zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do środy 19 października (godz. 14.00). Aby wypisać się z zajęć, należy poinformować mailowo osobę prowadzącą zajęcia i do opiekuna roku (tutora). Prosimy nie zgłaszać informacji o wypisie do sekretariatu, informacje te przekażą prowadzący w formie zbiorczych list po dwóch tygodniach semestru. Po 19 października przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 10 osób na ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia z praktycznej nauki języka (Komunikat Dziekana WF nr 6/2022 z 12.09.2022).

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

SZKOLENIE BHP / HEALTH AND SAFETY TRAINING

Szanowni Państwo

w załączeniu przesyłamy instrukcję logowania na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w roku akademickim 2022/23 (również w języku angielskim).

Wersja polska

English version

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2022 r. 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie znajdował się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. 

z wyrazami szacunku 

Zespół IFR

KSIĄŻKA LIDII BARTCZAK, ABSOLWENTKI FILOLOGII FRANCUSKIEJ

 

Z przyjemnością informujemy, że w serii "Scientiarum Primitiae" wydawnictwa Quaestio ukazała się książka absolwentki wrocławskiej filologii francuskiej Lidii Bartczak. Praca magisterska, która stała się podstawą publikacji, powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skibińskiej, a recenzentką była dr Małgorzata Tomicka. Celem serii naukowej "Scientiarum Primitiae" jest "prezentacja szerszemu kręgowi czytelników wybitnych prac magisterskich z zakresu szeroko pojętej humanistyki".

Serdecznie gratulujemy!

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

Dotyczy studentów II i III roku:

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego

i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2022/2023, proszeni są o kontakt z koordynatorem

języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską

w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 22-28 IX 2022 r.

W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie

informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie zrealizował go w terminie z powodu

 wyjazdu na stypendium. Po 28 IX z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem

  Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów.  

  Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMA 2022/2023 <<--

 

1) Prosimy sprawdzić numerację sal przed pierwszymi zajęciami, gdyż może ona ulec zmianie w związku z sytuacją sanitarną.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym (przez cały semestr), dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska zajęć z Drugiego języka romańskiego (2JR). Sale zostaną przypisane po zapisach zgodnie z wielkością grup.

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem semestru.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2021/2022

 
Terminy egzaminów w sesji letniej 2021/2022:
 
I FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka A)
egzamin pisemny 27 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1 i 3.2, koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin ustny: 30 czerwca i 1 lipca, sala 4.1, od godz. 9.00, koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 8 września, pisemny, godz. 9.00, ustny, godz. 13.00, sala 3.1
 
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka B)
egzamin pisemny 27.06, godz. 9.00, sala 2.2, koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin ustny 30 czerwca, sala 3.1 od godz. 9.00, koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin poprawkowy 8 września, pisemny, godz. 9.00, ustny, godz. 13.00, sala 3.1
 
Język łaciński (ścieżka A) egzamin pisemny, 1 lipca, godz. 11.30, sala 2.4; 4 lipca, godz. 10.00, sala 3.2, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy, 6 września. godz.12.00, sala 403 (SPNJO)

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B)

egzamin ustny, 29 czerwca, sala 3.10, od godz. 10.00, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy, 7 września, od godz. 10.00
 
II FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego
egzamin ustny 27 i 28 czerwca, od godz. 9.00, sale 4.3 i 4.8, koordynatorka egzaminu: mgr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy, egzamin ustny 8 września. od godz. 9.00, sala 4.3  
 
Literatura francuska – wykład
egzamin ustny, 6-8 lipca, od godz. 9.00, sala 4.1, dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy 9 września, od godz. 9.00
 
I FM:
Dydaktyka języka francuskiego, termin uzgodniony z prowadzącą
Podstawy dydaktyki, termin uzgodniony z prowadzącym, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, termin uzgodniony z prowadzącym
 
I HL:
PNJH, pisemny – 29 czerwca, godz. 09.30, sale 3.2 i 4.3, dr Justyna Salamon

 
PNJH ustny, 6 i 7 lipca, od godz. 09.30, sala 4.8
egzamin poprawkowy, pisemny i ustny, 6 września, godz.9.30, sala 4.8
 
Wiedza o Hiszpanii, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 5 września, godz. 10.00, sala 4.8
 
II HL:
PNJH, pisemny, 27 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 5 września, godz.09.00
 
PNJH ustny, 28 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 5 września, godz.11.00
 
Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, ustny, 30 czerwca, godz.12:00, dr Monika Głowicka

Język łaciński, 4 lipca, egzamin pisemny, godz. 10.00, sala 2.4, mgr Łucja Łuniewska
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10:00, sala 403 (SPNJO)

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, 27 czerwca, godz. 14.00, sala 2.5., dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 6 września, godz. 10.00
 
Dydaktyka języka hiszpańskiego, 28 czerwca, godz. 8.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 2 września, godz. 10.00
 
Podstawy dydaktyki, termin uzgodniony z prowadzącym, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, termin uzgodniony z prowadzącym
 
II HM:
PNJH, pisemny 28 czerwca, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2
Egzamin ustny, 30 czerwca  od godz. 9.00, sala 2.5, dr Łukasz Smuga
Egzamin poprawkowy pisemny i ustny: 5 września, 9:00, sala 3.2
 
I ITA:
PNJW, pisemny 27 czerwca, godz.10:00, sala 3.8, mgr Monika Szmulewska
PNJW, ustny 29 czerwca,  od 10:00, sala 3.8 mgr Monika Szmulewska
Egzamin poprawkowy: 9 września, godz.16.00
 
Historia Włoch, pisemny, 5 lipca, godz. 15.00, sala 2.1, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy 8 września, godz. 15.00
 
Historia literatury włoskiej 2, pisemny, zdalnie, 28 czerwca, godz. 10.00, prof. Justyna Łukaszewicz,
egzamin poprawkowy 9 września, godz. 10.00
 
II ITA:
PNJW, pisemny, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2
Egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 3.2 

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 1 lipca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Maurizzio Mazzini
Egzamin poprawkowy:1 września, godz. 10.00, sala 3.2 

 
III ITA:
PNJW, pisemny, termin zerowy, 1 czerwca:
pisanie, godz.12.00, sala 3.1, dr Gabriele La Rosa
PNJW, pisemny, termin zerowy, 2 czerwca:
tłumaczenie, godz. 13.45, sala 3.1, dr Katarzyna Woźniak
praca z tekstem, godz. 15.30, sala 3.8, dr Maurizio Mazzini
PNJW, pisemny, I termin, 29 czerwca, godz. 13.30, sala 2.2
 
Drugie języki romańskie:
j. francuski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, 08.30

j. francuski B2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, 08.30

j. hiszpański A2, 4 lipca, godz. 10.00, sala 2.2, mgr Magdalena Drewniak
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. hiszpański B2, termin zerowy 14 czerwca, 5 lipca (I termin), godz. 12.00, sala 3.1,mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez
egzamin poprawkowy 12 września, 12.00

 
j. hiszpański B2+, 5 lipca, godz.  10.00, sala 3.1, Gonzalo Lopez Sanchez
egzamin poprawkowy 12 września, 10.00

j. portugalski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, dr M. Minkiewicz
egzamin poprawkowy 8 września, godz. 11.15, sala 2.5

j. portugalski B2, termin zerowy, 2 czerwca, sala 4.8, dr Marta Minkiewicz
Egzamin poprawkowy 8 września, godz. 09.00, sala 2.5

j. portugalski B2+, termin uzgodniony z prowadzącym, João de Sousa

j. włoski A2, 27 czerwca godz. 13.00, sala 3.8, mgr Monika Szmulewska
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. włoski B2, termin zerowy 7 czerwca, sala 3.1 | 5 lipca (I termin), godz.11.00, sala 2.1, mgr Monika Szmulewska
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. włoski B2, termin zerowy 13 czerwca, I termin uzgodniony z prowadzącym, mgr Riccardo Onnis
 
j. włoski B2+, 29 czerwca, godz. 12.00, sala 3.1, dr Gabriele La Rosa
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącym

STUDENCKA NAGRODA GONCOURTÓW

Szanowni Państwo,

Trwa nabór do jury studenckiej Nagrody Goncourtów. Zapraszamy studentów i doktorantów do wspaniałej literackiej przygody! 

Link do filmu promocyjnego.

Z poważaniem,

zespół IFR.

NOWY NUMER "MIĘDZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM"

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 56 numer czasopisma przekładoznawczego Między Oryginałem a Przekładem pt. Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie (1) pod redakcją Elżbiety Skibińskiej, Natalii Paprockiej i Reginy Solovej.

W numerze znajdują się artykuły kilkorga pracowników Instytutu Filologii Romańskiej oraz absolwentki filologii francuskiej:

Joanna Jakubowska, Marlena Krupa-Adamczyk
 
Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska
 
Joanna Madejczyk
 
Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel
 
Elżbieta Skibińska

 

Całość numeru dostępna w wolnym dostępie, zapraszamy do lektury!

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)