Aktualności

FRANCUSKOJĘZYCZNE POPOŁUDNIE Z GRAMI | 17.12.2022

 

Zapraszamy na francuskojęzyczne popołudnie z grami, które odbędzie się 17 grudnia 2022 roku w sali 3.2 w godz. 14.45-17.00 z inicjatywy mgr Ambre Lefevre.

Uczestnicy będą grać w Dixit i Loups-Garous, można też przynieść inne gry. 

SZKOLENIE BHP | WAŻNA INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konieczności zaliczenia szkolenia BHP. 

Kolejny termin otwarcia szkolenia BHP: od 1.02.2023 do 5.03.2023.

W szkoleniu powinny wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr, którzy nie zaliczyli kursu otwartego w pierwszym terminie (1.10.2022-30.11.2022).

Aby przystąpić do szkolenia, nie potrzeba uprzednio składać podania ani dokumentować przyczyn nieprzystąpienia do szkolenia w pierwszym terminie.

UWAGA: zgodnie z Zarządzeniem 202/2022 Rektora UWr niezaliczenie szkolenia w wyznaczonym terminie skutkuje powtarzaniem pierwszego semestru lub skreśleniem z listy studentów.

ZIMOWY HAPPYNING PIOSENKOWY | 14.12.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na

Zimowy Happyning Piosenkowy ,

który odbędzie się środę 14 grudnia w godzinach 15.30-17.00  w sali 2.2 .

Grupa studentów–organizatorów przygotowała kilka happ(y)eningowych atrakcji,

ale głównym celem wieczoru będzie wspólne śpiewanie zimowych

i (przed)świątecznych piosenek w językach romańskich (i nie tylko).

Przewidujemy ZERO zadumy i nostalgii i 100% HAPPYnizmu.

Przyjdźcie pośpiewać z nami!

(w imieniu organizacyjnego teamu: Ewa Warmuz)

Plakat: Julia Pastuszka, studentka I roku filologii francuskiej, ścieżka A

STUDENTKI IFR W FINALE KONKURSU "TŁUMACZE NA E-START!"

 

W najbliższy piątek 9 grudnia 2022 r. trzy studentki Instytutu Filologii Romańskiej - Natalia Dorniak, Dominika Marzec i Marta Najda - wezmą udział w finale Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na e-Start”! 

W tym roku Konkurs obchodzi swój 10. jubileusz. Od niewielkiego zasięgiem wydarzenia, którego finał odbywał się w małej sali konferencyjnej, organizatorzy przeszli do wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, z kilkunastoma renomowanymi uczelniami w roli partnerów konkursu, realizowanego na popularnej platformie do spotkań online i z użyciem nowoczesnych technologii tłumaczeniowych. 

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i tłumaczeniowych oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy. Uczestnicy konkursu zapoznają się także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskują lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych projektach tłumaczeniowych. 

Studenci przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego lub języka niemieckiego na język polski. Na konkurs zawsze wybierane są teksty użytkowe, wymagające znajomości języka biznesowego, które Skrivanek na co dzień najczęściej otrzymuje od swoich klientów do tłumaczenia. 

Główną nagrodą dla pięciorga autorów najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i pięciorga z języka niemieckiego są płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Trzymamy kciuki za uczestniczki z naszego Instytutu!

SPOTKANIE Z TŁUMACZKĄ AUDIOWIZUALNĄ IT-CAT | 13.12.2022

 

Zapraszamy na spotkanie pt. “Film dokumentalny Il pane a vita. Pierwsze kroki w tłumaczeniu audiowizualnym”, na którym zostanie omówiony proces tworzenia napisów w języku katalońskim do włoskiego filmu dokumentalnego Il pane a vita oraz zostaną naświetlone problemy tłumaczeniowe napotkane w trakcie tego procesu. Film ten przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą w mieście Bergamo w Północnych Włoszech po zamknięciu fabryki tekstyliów na skutek wybuchu kryzysu gospodarczego w 2009 r. Historia jest opowiedziana ustami trzech kobiet, które straciły pracę w wyniku zamknięcia fabryki.

Spotkanie “Film dokumentalny Il pane a vita. Pierwsze kroki w tłumaczeniu audiowizualnym” może zainteresować studentów - amatorów filmów, znających język włoski oraz/lub język kataloński (ewentualnie język hiszpański) i pragnących poznać podstawy tłumaczenia audiowizualnego w oparciu o program komputerowy Aegisub do tworzenia napisów.

Termin spotkania: wtorek 13.12.2022, godz. 12:00-13:30

Miejsce spotkania: Instytut Filologii Romańskiej UWr, sala 3.1.

Język spotkania: język polski z elementami języka włoskiego i katalońskiego

Wstęp wolny, bez zapisów.

Informacje o osobie prowadzącej:

Minerva Cortada Cinca ukończyła w czerwcu 2022 r. studia z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie (Universitat Autònoma de Barcelona). Obecnie kontynuuje studia wyższe na kierunku “Máster de Traducción Biosanitaria” na Uniwersytecie Zdalnym w Madrycie (Universidad a Distancia de Madrid). Ponadto, w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego wykonuje praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ we wrocławskiej firmie tłumaczeniowej CM Localization.

Spotkanie organizują: mgr Monika Szmulewska i dr Anna Kuźnik

KN "HESPERIA" ZAPRASZA NA SPOTKANIE AUTORSKIE | 5.12.2022

 

Koło Naukowe "Hesperia" serdecznie zaprasza na spotkanie online z Alexią Dotras Bravo, pisarką, wykładowczynią, Galicyjką mieszkającą i pracującą w Portugalii.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2022 roku o godz. 19.00.

Chęć udziału należy zgłosić na adres kn.hesperia@gmail.com

Szczegóły na plakacie.

DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE W KULTURZE I NAUCE | 7-9.12.2022

 

W dniach 7-9 grudnia 2022 roku odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim międzynarodowa konferencja naukowa "Doświadczenie mistyczne w kulturze i nauce" organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej, pod Honorowym Patronatem JM Rektora UWr oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Partnerem wydarzenia jest Towarzystwo im. Edyty Stein, ponieważ konferencja wpisuje się swoją tematyką w obchody roku Edyty Stein we Wrocławiu. Zgromadzi ona około 50 specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z mistyką w literaturze, sztuce, filozofii, teologii czy psychologii. Wystąpienia będą wygłaszane w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Wykłady plenarne zaprezentują: Agata Bielik Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham), Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sonia Maura Barillari (Università di Genova), Lydie PARISSE (Université de Toulouse 2), Francisco Javier Sancho Fermín, OCD (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista, Ávila), Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

W dniu 8 grudnia organizatorzy konferencji zapraszają na koncert utworów Aliny Błońskiej „Wołanie w ciszę”, organizowany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Centrum Historii Zajezdnia pod Honorowym Patronatem JM Rektora UWr (https://www.zajezdnia.org/kalendarz/681). Alina Błońska jest uznaną na arenie międzynarodowej, wielokrotnie nagradzaną kompozytorką współczesnej muzyki poważnej, a w swojej twórczości często nawiązuje do mistyki hiszpańskiej.

W przygotowanie koncertu włączyli się aktywnie studenci filologii hiszpańskiej w ramach przedmiotu „Laboratorium tekstów kultury”, koordynowanego przez dr hab. Marlenę Krupę-Adamczyk oraz gościa specjalnego – samą Alinę Błońską, która jest również absolwentką wrocławskiej iberystyki. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez adres rokedytystein@zajezdnia.org . Więcej o Alinie Błońskiej i jej twórczości można znaleźć na stronie: https://www.cultureave.com/tag/alina-blonska/?print=print-search

Dodatkowymi wydarzeniami towarzyszącymi konferencji będą: pokaz specjalny filmu Łukasza Chwałki "Jakob Böhme – życie i twórczość"; spotkanie z fotografem Andrzejem Ziółkowskim oraz panel dyskusyjny "Doświadczenie mistyczne a doświadczenie artysty", który poprowadzi dr hab. prof. UWr Marcin Kurek a jego gośćmi będą: Alina Błońska, Andrzej Ziółkowski i Bogusław Kierc.

PROGRAM KONFERENCJIZAPROSZENIE NA KONCERT | PLAKAT

ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY

 

Szanowni Państwo,

sąsiadująca z nami ukraińska świetlica Art Café przy ul. Łaciarskiej 32 prowadzi zbiórkę darów dla ukraińskiego wojska oraz cywilnych mieszkańców tego kraju, dorosłych i dzieci. Potrzebna jest ciepła odzież, koce i tym podobne okrycia, leki i środki opatrunkowe. Odzież nie musi być nowa. Dary można przynosić od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Zespół IFR

SZKOLENIE "TRANSGRANICZNE USŁUGI JĘZYKOWE" | 9.12.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR oraz studentów wszystkich innych Instytutów/Katedr WF UWr na ciekawe i bardzo przydatne szkolenie poświęcone sposobom świadczenia transgranicznych usług językowych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Data i miejsce szkolenia: piątek 9 grudnia 2022 r., godz. 13:45-15:00

Instytut Filologii Romańskiej UWr, pl. Nankiera 4, sala 4.3. (IV piętro, najwyższe).

Wstęp wolny, bez zapisów.  

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

1. Założenie firmy świadczącej usługi językowe (dydaktyczne, tłumaczeniowe, redaktorskie) na terenie Wrocławia: kody PKD, wybór nazwy firmy, wybór formy prawnej i formy opodatkowania; 

2. Sposoby rozliczeń transgranicznych usług językowych, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. 

 

Osoba prowadząca szkolenie: 

Dr Barbara Głód, właścicielka firmy „Biuro Podatkowe”, doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, certyfikowany księgowy; specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym, łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą; wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie 25. letniej praktyki w administracji podatkowej, w tym jako długoletni menadżer organów podatkowych; wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu, z Wyższą Szkołą Handlową w Sosnowcu oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Żywcu. 

Biuro Podatkowe | Ul. I. Daszyńskiego 48 | 44-274 Rybnik  | e-mail: brpbiuro24@gmai.com, telefon: 669716117

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086729940379 

 

Szkolenie zorganizowała i notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik 

JUBILEUSZOWA KONFRENCJA ATRP „PLEJADA”

 

W dniach 2-3 grudnia 2022 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się jubileusz 20-lecia Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” połączony z konferencją naukową pt. „Le français en Pologne : textes, contextes, prétextes”.

Instytut Filologii Romańskiej UWr reprezentować będą:

 • dr Kaja Gostkowska,
 • dr Monika Grabowska (sekretarz zarządu „Plejady”),
 • dr Agata Rębkowska-Kieseler,
 • dr Agata Sadkowska-Fidala,
 • dr Regina Solová,
 • dr hab. Witold Ucherek,
 • oraz jedna z założycielek stowarzyszenia, prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, jako gość honorowy.  

PROGRAM KONFERENCJI

MISTRZOWIE KINA HISZPAŃSKIEGO | 24.11-14.12.2022

 

MISTRZOWIE KINA HISZPAŃSKIEGO | OBRAS MAESTRAS

24 LISTOPADA - 14 GRUDNIA 2022

WARSZAWA | KRAKÓW | WROCŁAW | ONLINE NINATEKA.PL

Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce, Turespaña oraz Instytut Cervantesa w Warszawie i Instytut Cervantesa w Krakowie zapraszają na piątą edycję przeglądu filmowego Mistrzowie Kina Hiszpańskiego | Obras Maestras. Przegląd filmowy Mistrzowie Kina Hiszpańskiego | Obras Maestras przybliżający nieznane szerokiej publiczności arcydzieła hiszpańskiej kinematografii odbędzie się w dniach od 24 listopada do 14 grudnia po raz pierwszy w trzech miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także online na platformie ninateka.pl.

Osią tematyczną tegorocznego programu, w którym prezentowane są filmy od lat 40. po 70. XX wieku będzie granica – granica człowieczeństwa i moralności, granica między jawą a snem, rzeczywistością a marzeniem. Ambitne filmy kręcone w trudnych czasach dyktatury Franco w Hiszpanii i na emigracji do dziś zaskakują aktualnością, przenikliwością analizy społecznej, śmiałością podejmowanych tematów, a także, a może przede wszystkim – badaniem granic możliwości kina jako sztuki, która opowiada o ludzkiej kondycji.

Zapraszamy!

24-27 listopada 2022, Warszawa, Kino Iluzjon

28 listopada-1 grudnia 2022, Kraków, Kino pod Baranami

2-4 grudnia, Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

8-14 grudnia, ONLINE, ninateka.pl, cala Polska

PROGRAM I OPISY FILMÓW | INFORMACJA PRASOWA | FB

PROGRAMY STYPENDIALNE RZĄDU FRANCUSKIEGO | 29.11.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów filologii francuskiej na spotkanie informacyjne z panią Iwoną Gorczycą-Polus z Instytutu Francuskiego w Polsce i Agencji Campus France. Podczas spotkania zostaną omówione programy stypendialne rządu francuskiego dla studentów oraz możliwości uzyskania podwójnego dyplomu polsko-francuskiego.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 15.30-17.00 w sali 2.1.

Najważniejsze informacje o Agencji Campus France w Polsce tutaj: https://www.pologne.campusfrance.org/pl

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW FINANSOWANE Z UE

 

Szanowni Państwo,  

uruchamiamy rekrutację na cztery szkolenia finansowane z funduszy EU. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe opisy kursów, program, zasady rekrutacji, terminy i formularz rekrutacyjny znajdują się w linkach poniżej. Można zapisać się tylko na jedno szkolenie. Studenci zakwalifikowani do udziału w szkoleniu będą zwolnieni z zajęć. Termin rekrutacji mija 27 listopada 2022. Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja otwarta jest dla studentów filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej, italianistyki i studiów romanistycznych.

 

Szkolenie 1: Agile Project Management Foundation, 01-02.12.2022 | Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Agile Project Management Foundation.docx 

Szkolenie 2: Management 3.0, 5-6.12.2022 | Więcej informacji: Management 3.0.docx 

Szkolenie 3: Adobe Illustrator – Projektowanie graficzne na potrzeby DTP i WWW, 13-14.12.2022 | Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Illustrator.docx 

Szkolenie 4: Adobe Photoshop – obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie, 15-16.12.2022 | Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Photoshop.docx 

 

22.11.2022 | WYKŁAD PROF. MACARENY GARCÍI GONZÁLES

 

KNS "Hesperia" ma przyjemność zaprosić Państwa na wykład prof. Macareny Garcíi González, wybitnej znawczyni literatury dziecięcej, poświęcony książce "Enseñando a sentir. Repertorios éticos en la ficción infantil".

Wykład odbędzie się 22 listopada 2022 r. w sali 2.2 w Instytucie Filologii Romańskiej (pl. Nankiera 4) o godz. 13:45.

Serdecznie zapraszamy!

XII EDYCJA PROGRAMU MENTORINGOWEGO

 

Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja do XII edycji Programu Mentoringowego. Do 30 listopada studentki i studenci mogą zapoznać się z biogramami mentorek i mentorów i aplikować. W tym roku czeka na nich 74 specjalistów z różnych branż.

Czym jest Program Mentoringowy?
To nieformalna relacja jaką Mentor/Mentorka (doświadczony specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee (studentka/student UWr).

Kim są Mentorki i Mentorzy?
To reprezentanci dużych koncernów, fundacji, stowarzyszeń, startupów, jednoosobowych działalności gospodarczych. Prowadzą swoje biznesy we Wrocławiu, w całej Polsce, Europie. Mają różne doświadczenia zawodowe, ścieżkę edukacyjną, modele karier zawodowych. Łączy ich chęć wspierania młodych ludzi i głębokie przeświadczenie o ważności i … skuteczności mentoringu. Nierzadko sami w przeszłości mieli swojego mentora i pracę ze studentami i studentkami UWr traktują jako swoistą spłatę długu. Dodatkowo w tej edycji mamy w gronie Mentorów i Mentorek pięcioro Naszych pracowników – wykładowców UWr, którzy gotowi są wspierać i prowadzić procesy mentoringowe.

Więcej informacji na stronie:
https://biurokarier.uwr.edu.pl/program/

TARGI PRACY I PRAKTYK KAMPUS KARIERY

Szanowni Państwo,

zbliża się kolejna, XIV już, edycja Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY!
Jesienna odsłona wydarzenia organizowanego przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się w dniach 24-25 listopada w formie zdalnej. Oznacza to, że od wzięcia udziału w targach dzieli Was zaledwie jedno kliknięcie!

Wystarczy, że zarejestrujecie się na www.targi.uwr.edu.pl, a uzyskacie dostęp do:
- 27 profilów firm reprezentujących różne dziedziny,
- 10 webinarów o przeróżnej tematyce, które poprowadzą przedstawiciele firm uczestniczących KAMPUSIE KARIERY,
- pokojów spotkań, w ramach których możecie porozmawiać z pracodawcami i dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji czy kulturze organizacyjnej firm,
- a także ponad 100 ofert pracy!

Udział w Targach Pracy i Praktyk Kampus Kariery to idealna okazja do poszerzania sieci kontaktów i bycia na bieżąco z obecnie panującymi trenami na rynku pracy.

Nie zwlekajcie i już teraz wklikajcie się do kariery!

Więcej informacji na naszym wydarzeniu:
https://fb.me/e/338hWYtPl

PROJEKT SPNJO - TANDEM KULTUROWO JĘZYKOWY

Między Nami Studentami – Tandem Kulturowo-Językowy

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie interkulturowym Między Nami Studentami – Tandem Kulturowo - Językowy organizowanym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. To wspaniała okazja, aby zawrzeć nowe znajomości z obcokrajowcami studiującymi na naszej uczelni, pokazać im polską kulturę i tradycje oraz dowiedzieć się o kulturze i tradycjach krajów, z których pochodzą. W ciągu kilku spotkań w okresie od listopada do stycznia uczestnicy będą mogli w rozwijać swoje kompetencje językowe w komunikacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub włoskim ze studentami, którzy przyjechali do nas z Francji, Hiszpanii, Maroka, Włoch, Węgier, Turcji, Portugalii i wielu innych krajów. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 17 listopada 2022 o godzinie 18.30.

Osoby chętne zapraszamy do zgłaszania się poprzez wypełnienie formularza w terminie 08 - 16 listopada 2022, do godz. 15.00. Szczegóły spotkania i adres zostaną rozesłane mailem na adres @uwr.edu.pl po wypełnieniu formularza, nie później niż 16.11.2022. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia po zakończonym udziale w projekcie.

Link do strony SPNJO: https://spnjo.uwr.edu.pl/miedzy-nami-studentami-tandem-kulturowo-jezykowy/

Koordynatorzy projektu:

Sekcja angielska: mgr Justyna Socha: justyna.socha@uwr.edu.pl mgr Robert Reisigova-Kielawski: robert.kielawski@uwr.edu.pl

Sekcja niemiecka: mgr Beata Muszyńska: beata.muszyńska@uwr.edu.pl

Sekcja francuska i włoska: mgr Joanna Kotecka: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

mgr Agnieszka Zakrzewska, Kierownik SPNJO Uniwersytetu Wrocławskiego agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

MAMY LAUREATA POLSKIEJ NAGRODY GONCOURTÓW!

 

Szanowni Państwo,

W ostatni weekend października studenci romanistyk z całego kraju, wśród których nie zabrakło także reprezentantki naszego Instytutu – Pani Natalii Skoczylas, dokonali wyboru polskiej nagrody Goncourtów.

Po sześciu godzinach obrad tegoroczną zwyciężczynią została powieść Grégoire’a Bouilliera « Le cœur ne cède pas ». Na dziewięciuset (!) stronach pisarz rozwija głęboką refleksję nad tym, co wpływa na nasze życiowe wybory oraz zastanawia się nad ich konsekwencjami, zręcznie przeplatając gry słów z ironią oraz cierpką nutą goryczy, wypełniającej historię zapomnianego losu bohaterki.

My również będziemy mogli niedługo zaznać przyjemności lektury Bouilliera – powieść już wkrótce będzie dostępna w naszej bibliotece! Naprawdę warto po nią sięgnąć.

Zapraszamy do lektury!

Zespół IFR.

NOWY ZARZĄD ATRP „PLEJADA” WYBRANY

 

Informujemy, że 5 listopada 2022 roku na Walnym Zgromadzeniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” wybrany został zarząd na kadencję 2022-2024 w składzie:  

 • prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska – przewodnicząca 
 • prof. UŁ dr hab. Anita Staroń (zastępczyni  przewodniczącej) 
 • prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (ustępująca przewodnicząca) 
 • dr Agnieszka Dryjańska (skarbnik) 
 • prof. UMCS dr hab. Renata Jakubczuk (członkini zarządu) 
 • prof. UMCS dr hab. Sylwia Kucharuk (członkini zarządu) oraz  
 • dr Monika Grabowska (sekretarz).  

Zarząd serdecznie zachęca filologów francuskich ze stopniem minimum doktora do dołączenia do stowarzyszenia, którego ambicją jest zrzeszenie i reprezentowanie wszystkich naukowców prowadzących studia romanistyczne w Polsce. Szczegóły na stronie Plejady oraz u dr Moniki Grabowskiej.

STUDENTKI IFR W KONKURSIE "TŁUMACZE NA E-START"

 

W listopadzie 2022 roku sześć studentek naszego Instytutu - Natalia Dorniak, Dominika Marzec, Yeva Mikhailouskaya, Marta Najda, Anna Presz i Barbara Rowińska - weźmie udział w I etapie konkursu "Tłumacze na e-start!" organizowanego już po raz dziesiąty przez firmę Skrivanek. Trzymamy kciuki!

Koordynatorką konkursu w IFR jest dr Kaja Gostkowska.

Sukcesy naszych studentów w poprzednich edycjach konkursu: 9. edycja | 8. edycja | 7. edycja

NOWY BIULETYN INFORMACYJNY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

 

Ukazał się niedawno 3. numer wydziałowego Biuletynu Informacyjnego, z którego można dowiedzieć się o ciekawych inicjatywach oraz ważnych osiągnięciach pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Filologicznego w pierwszej połowie 2021 roku. Zachęcamy do lektury.

LINK DO BIULETYNU

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)