Aktualności

NOWA STRONA INSTYTUTU FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

 

Dzisiaj uruchomiona została nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej: https://ifr.uwr.edu.pl

Stara strona będzie jeszcze przez pewien czas dostępna, ale nie będziemy już jej aktualizować.

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzania nowej strony.

Do połowy czerwca czekamy na uwagi na temat jej funkcjonowania i wyglądu, można je zgłaszać za pomocą tego formularza: Uwagi na temat nowej strony IFR.

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE LETNIM

Terminy egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2022/2023:

I FL:

PNJF (ścieżka A), pisemny, 23 czerwca (sala 3.1 i 2.2), godz. 9.00; ustny, 26 czerwca (sala 2.4) i 27 czerwca (sala 4.3) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 8 września (sala 4.1), pisemny godz. 9.00, ustny od godz. 13.00

PNJF (ścieżka B), pisemny, 23 czerwca (sala 3.2), godz. 9.00; ustny, 26 czerwca (sala 3.1) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy 8 września (sala 3.1), pisemny godz. 9.00, ustny od godz. 13.00

Język łaciński (ścieżka A, grupa 2), egzamin pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 4.8; (ścieżka A, grupa 1), 29 czerwca, godz. 10.00, sala 4.8 mgr Dorota Kubica

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B) ustny, 22 czerwca od godz. 9.00 i 4 lipca od godz. 10.00, sala 4.6, prof. Maja Pawłowska

II FL:

PNJF, ustny, 26 czerwca (sala 4.3) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy 8 września (sala 4.3), ustny od godz. 9.00

Historia literatury francuskiej, pisemny, 23 czerwca, godz. 13.00, sala 3.2, dr Joanna Jakubowska

II FM:

PNJF, pisemny, 23 czerwca (sala 4.3), godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Aline Viviand
egzamin poprawkowy pisemny 8 września (sala 3.8), godz. 9.00

I HL:
PNJH, pisemny – 26 czerwca, godz. 09.00, sala 2.2, dr Justyna Salamon
PNJH, ustny, 27 i 28 czerwca, od godz. 09.00, sale 0.2 (27.06) i 2.5 (28.06)
egzamin poprawkowy, pisemny i ustny, 4 września, godz.10.00, sala 2.5

Wiedza o Hiszpanii, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr hab. Ewa Kulak

II HL:
PNJH, pisemny, 23 czerwca, godz. 9.00, sale 4.1 i 4.8, dr Magdalena Krzyżostaniak

PNJH, ustny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1, dr Magdalena Krzyżostaniak

Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, pisemny, 26 czerwca, godz.12:00, sala, 3.2, dr Monika Głowicka

Język łaciński, pisemny, 27 czerwca, godz. 10.00 (1. grupa) i 11.00 (2. grupa), sala 4.8, mgr Łucja Łuniewska

II HM:
PNJH, pisemny 28 czerwca, godz. 9:00, sala 3.2
Egzamin ustny, 30 czerwca  od godz. 9.00, sala 4.1, dr Łukasz Smuga

I ITA:
PNJW, pisemny 22 czerwca, godz.10:00, sala 3.2, mgr Monika Szmulewska
PNJW, ustny 23 czerwca,  od 12.30, sala 3.8 mgr Monika Szmulewska

Historia Włoch, 22 czerwca, od godz. 17.00, dr Davide Artico
Historia literatury włoskiej 2, pisemny, zdalnie, 26 czerwca, godz. 9.30, prof. Justyna Łukaszewicz

II ITA:
PNJW, pisemny, 23 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Monika Szmulewska
PNJW, ustny, 26 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 29 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Maurizio Mazzini
 

III ITA:
PNJW, pisemny, termin zerowy:

pisanie, 15 czerwca, godz.12.00, sala 0.2, dr Gabriele La Rosa

praca z tekstem + tłumaczenie, 30 maja, godz. 12.00, sala 4.1, dr Daria Kowalczyk-Cantoro

PNJW, pisemny, I termin, 22 czerwca (pisanie), godz. 12.00, sala 3.8; 30 czerwca (praca z tekstem + tłumaczenie), godz. 10.00, sala 3.8
 

I ROM
PNPJR (język hiszpański), 29 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Trinidad Marin Villora

PNPJR (język francuski), pisemny, 26 czerwca (sala 3.8), godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin poprawkowy pisemny 8 września (sala 3.8), godz. 9.00

Podstawy dydaktyki, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącym; dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy pisemny, termin uzgodniony z prowadzącym

Dydaktyka języka romańskiego – założenia teoretyczne I (język hiszpański), 23 czerwca, godz. 14.00, sala 4.8, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy pisemny 11 września, godz. 10.00, sala 3.3

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, godz. 08.30

j. francuski B2, 15 czerwca (termin zerowy), godz. 10.15, sala 4.1, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, godz. 08.30

j. hiszpański A2, 22 czerwca, godz. 8.30, sala 2.2, mgr Paloma Garcia Serrano

j. hiszpański B2, 21 lipca (I termin), godz. 12.00, sala 2.2, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez

j. hiszpański B2+, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, Gonzalo Lopez Sanchez

j. portugalski A2, 21 czerwca, godz. 9.30, sala 4.3, dr Zuzanna Bułat-Silva

j. portugalski B2, termin uzgodniony z prowadzącą, dr M. Minkiewicz

j. portugalski B2+, termin uzgodniony z prowadzącym, João de Sousa

LICEALIŚCI Z ŻAR NA ZAJĘCIACH W IFR

 

We wtorek 23 maja 2023 roku gościliśmy w Instytucie Filologii Romańskiej uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach z nauczycielką języka francuskiego panią Dorotą Rogowską. Uczestniczyli oni w zajęciach przygotowanych przez dr Agatę Sadkowską-Fidalę zatytułowanych "L'impressionisme, un regard frais sur le monde". Wykład poprzedzał wizytę uczniów na multisensorycznej wystawie MONET & Impresjoniści, odbywającej się we wrocławskiej Hali IASE. 

Wizyta została przygotowana przy współpracy Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego IFR.

FILM ZE SPOTKANIA O STUDIACH ROMANISTYCZNYCH

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania informacyjnego dotyczącego prowadzonego w IFR kierunku studiów magisterskich (II stopnia) STUDIA ROMANISTYCZNE.

LINK DO FILMU ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO (5 MAJA 2023)

Podczas spotkania, które odbyło się 5 maja 2023 roku, opowiedzieliśmy kolejno:

- o głównych założeniach kierunku,
- o nauce dwóch języków romańskich podczas studiów,
- o specjalności translatorskiej,
- o przedmiotach do wyboru z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa,
- o module nauczycielskim,
- o możliwościach podwójnego dyplomowania,
- o Kole Naukowym Romanistów „À propos” oraz o Kole Naukowym Iberystów „Hesperia”.
 

Organizatorami spotkania byli: dr Kaja Gostkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak i dr Aleksander Wiater.

Zapraszamy na studia romanistyczne w IFR!

III WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TERMINOLOGICZNE | TERMOS

 

W dniach 11-13 maja 2023 roku zapraszamy na III Wrocławskie Spotkania Terminologiczne Termos 2023 organizowane przez Instytut Filologii Romańskiej i Katedrę Filologii Niderlandzkiej.

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM

Konferencji towarzyszyć będą dwa wykłady otwarte:

 • wykład prof. Fernanda Prieto Ramosa pt. „Translating for international organizations: practices and profiles”, który odbędzie się w środę 10 maja o godz. 14 w sali 2.2 w Instytucie Filologii Romańskiej (pl. Bp. Nankiera 4) w ramach Dnia Tłumaczy;  
 • wykład prof. Rity Temmerman pt. „The credo of sociocognitive terminology theory: we speak as our understanding instructs us”, który odbędzie się w środę 10 maja o godz. 17.15 w sali 307 w Katedrze Filologii Niderlandzkiej (ul. Kuźnicza 21-22).

Oba wykłady odbędą się w ramach programu IDUB Visiting Professors.

ZDALNY WYKŁAD PROF. JUSTYNY ŁUKASZEWICZ | 27.04.2023

 

Stowarzyszenie Italianistów Polskich zaprasza na zdalne wystąpienie naukowe prof. dr hab. Justyny Łukaszewicz w ramach cyklu wykładów Stowarzyszenia Italianistów Polskich oraz cyklu „La Polonia e dintorni" Włoskiego Stowarzyszenia Polonistycznego - Associazione Italiana Polonisti. Wykład pt. "Meandry literacko-kulturowego transferu Z Włoch do Polski w epoce Oświecenia: translacja, adaptacja, manipulacja" będzie poświęcony polskim wersjom włoskich utworów prozą, które wyszły drukiem za panowania Stanisława Augusta: powieściom, opracowaniom prawniczo-humanitarnym i biografii Cagliostra. Prelegentka przedstawi swoją najnowszą książkę (monografię, za którą przyznano główną Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Italianistów Polskich), koncentrując się na wykorzystaniu przez XVIII-wiecznych tłumaczy przestrzeni paratekstowej oraz obrazie Włoch i Włochów, jaki wyłania się z przekładów. Wystąpienie moderować będzie prof. dr hab. Jadwiga Miszalska.

Termin: czwartek 27 kwietnia 2023, godz.: 18.30

Kanał online: Zoom https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99336105608?pwd=c1dnRG5lbVk0ZEIvQmZadjFGZTMw...

Identyfikator spotkania: 993 3610 5608

Kod dostępu: 146763

Prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz kieruje Zakładem Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W listopadzie 2022 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Jest autorką monografii Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu (1997), Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje (2006) i Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta (2021) oraz redaktor naczelną półrocznika „Italica Wratislaviensia”. Jej dociekania komparatystyczno-przekładoznawcze przyniosły istotne ustalenia m.in. w zakresie polskiej recepcji włoskich librett operowych, strategii oświeceniowych tłumaczy i okoliczności śmierci Augusta Moszyńskiego w Wenecji, a także polskich wersji włoskich utworów dla dzieci (Carla Collodiego i Bianki Pitzorno) i obrazu Sardynii w przekładach powieści Grazii Deleddy.

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE

 

Serdecznie zapraszamy 19 maja 2023 r. na spotkanie informacyjne dotyczące studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach: filologia francuska, filologia hiszpańska oraz italianistyka. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej: 

- stacjonarnie w sali 2.2 (I piętro budynku Instytutu Filologii Romańskiej, pl. bpa Nankiera 4, Wrocław) 

- zdalnie na platformie Teams: LINK DO SPOTKANIA 

Na spotkaniu opowiemy o naszych zmodyfikowanych programach studiów, o nauce pierwszego języka romańskiego, o drugich językach romańskich, o szeregu przedmiotów opcyjnych, które proponujemy, a także o działających w IFR kołach naukowych (Koło Naukowe Romanistów „À propos”  oraz Koło Naukowe Iberystów „Hesperia”). Chętnie odpowiemy też na Państwa pytania. 

Spotkanie będzie przebiegać według planu: 

godz. 14:00 – filologia hiszpańska 

godz. 15:00 – filologia francuska 

godz. 16:00 – wykład „Ludwik Napoleon - od Rzymu do Meksyku przez Paryż”, dr Davide Artico 

godz. 16:30 - italianistyka 

Organizatorki: dr Marta Minkiewicz, dr Patrycja Krysiak. 

Serdecznie zapraszamy!

DZIEŃ TŁUMACZY W IFR | 10.05.2023

 

Zakład Translatologii zaprasza wszystkich zainteresowanych przekładem użytkowym i literackim na Dzień Tłumaczy, który odbędzie się w naszym Instytucie w środę 10 maja 2023 r. w godz. 9.00-16.15.  

Naszymi gośćmi będzie pięcioro cenionych badaczy i praktyków przekładu: 

 • Prof. Ángela Flores García z Uniwersytetu w Salamance zajmuje się badaniami tłumaczenia dla pary językowej hiszpański-francuski. Jej oba wystąpienia (jedno w języku hiszpańskim, a drugie - francuskim) koncentrują się wokół tematyki przekładu w dziedzinie turystyki. 
 • Prof. Marzena Chrobak to uznana przekładoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego i tłumaczka specjalizująca się we przekładzie współczesnej literatury latynoamerykańskiej. W swoim wykładzie (w języku polskim) poruszy temat tłumaczenia błędów w przekładzie literackim. 
 • Prof. Fernando Prieto Ramos z Uniwersytetu Genewskiego zajmuje się przekładem instytucjonalnym. Nasz Uniwersytet odwiedzi w ramach programu IDUB Visiting Professors, a wykład (w języku angielskim) w ramach Dnia Tłumaczy poświęci przedstawieniu różnych aspektów pracy tłumaczy w dużych organizacjach międzynarodowych.  
 • O najnowszych aspektach pracy tłumaczy i terminologów w dużych instytucjach międzynarodowych opowiedzą nam również: Agnieszka Bartczak, główna terminolożka z Departamentu Języka Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej, oraz Aleksandra Goraj, pracująca jako tłumaczka w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Parlamentu Europejskiego. Oba wystąpienia odbędą się w języku polskim.

Do pobrania: program wydarzenia wraz ze streszczeniami wystąpień i notkami bio naszych prelegentów.  

Łączymy pozdrowienia i liczymy na Państwa obecność. 

Kaja Gostkowska i Natalia Paprocka

Mural „Wieża Babel” (Częstochowa) | Projekt: Tomasz Sętowski

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA MAGISTERSKIE

 
Zapraszamy 5 maja 2023 r. o godz. 14.00 na spotkanie informacyjne dotyczące nowego (uruchomionego w 2022 roku) kierunku studiów magisterskich (II stopnia) STUDIA ROMANISTYCZNE - grupy francuska i hiszpańska. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej: 
- stacjonarnie w sali 2.2 (I piętro budynku Instytutu Filologii Romańskiej, pl. bpa Nankiera 4, Wrocław) 
- zdalnie na platformie Teams: LINK DO SPOTKANIA 
 
Na spotkaniu opowiemy o głównych założeniach kierunku, o nauce dwóch języków romańskich podczas studiów, o seminariach magisterskich, o specjalności translatorskiej i o module nauczycielskim, a także o kołach naukowych. Chętnie odpowiemy też na Państwa pytania. 
 
Plan spotkania
1) Część informacyjna (ok. 60 minut, hybrydowo) 
 • informacje ogólne o kierunku 
 • praktyczna nauka języków romańskich 
 • specjalność translatorska 
 • językoznawstwo 
 • literaturoznawstwo 
 • moduł nauczycielski 
 • seminaria magisterskie 
 • podwójne dyplomowanie  
 • koła naukowe: Koło Naukowe Romanistów „À propos” oraz Koło Naukowe Iberystów „Hesperia” 
 • Q&A. 
2) Wykład „O początkach mowy”, dr hab. Witold Ucherek, prof. UWr (ok. 20 minut, stacjonarnie)
 
Część informacyjna spotkania będzie nagrywana, a nagranie zostanie udostępnione na stronie IFR.
 
Organizatorzy: dr Kaja Gostkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Aleksander Wiater
 
Serdecznie zapraszamy! 
 

STUDENCI IFR W PROJEKCIE DIAL4U W RUMUNII

 

W dniach 27-31 marca delegacja z IFR w składzie: Wiktoria Minginowicz, Nicole Powalska, Magdalena Szela, Maciej Grzywacz i Kacper Zelkowier wraz z opiekunem dr. Aleksandrem Wiaterem brała udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu DIAL4U [Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities], który odbył się na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Cluj-Napoce w Rumunii.

Podczas warsztatów studenci i wykładowcy z ośmiu krajów europejskich poznawali i testowali nowe sposoby na efektywną naukę języków obcych przy użyciu najnowszych osiągnięć technologicznych i narzędzi cyfrowych, takich jak gry VR czy wirtualny „escape room”. Oprócz zdobywania wiedzy i doświadczeń, można było wypróbować swoich umiejętności i przetestować intuicję językową w rumuńskim, mniej znanym języku romańskim. Po zaplanowanych zajęciach był także czas na integrację oraz zwiedzanie miasta i jego okolic. Projekt ten okazał się świetną okazją do nieformalnej praktyki różnorodnych języków obcych, którymi posługiwali się uczestnicy spotkania – kto nie chciałby móc komunikować się z innymi w kilku językach każdego dnia?

Poniżej krótka relacja fotograficzna. Więcej zdjęć można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/DIAL4u

Warsztaty VR

Warsztaty w wirtualnym "escape roomie"

Rynek w mieście Cluj-Napoca

Kopalnia soli w Turdzie

Ogród botaniczny w Cluj-Napoce

WYKŁAD ATRP "PLEJADA" - PROF. T. TOMASZKIEWICZ | 22.04.2023

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" zapraszamy na wykład, który wygłosi honorowa członkini Towarzystwa prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł wykładu: « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » : traductions en polonais du mot/terme pain et de ses variantes dans des contextes culinaires, gastronomiques et publicitaires

Wykład odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2023 o godzinie 10.00,  w formie zdalnej na platformie Zoom.

Link: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96801197678?pwd=NUh1UFN3L1FuU2FpQzRkTzNlMEgv...
Identyfikator spotkania: 968 0119 7678
Kod dostępu: 982586

« Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » : traductions en polonais du mot/terme pain et de ses variantes dans des contextes culinaires, gastronomiques et publicitaires

L’invention du pain est attribuée aux Égyptiens vers 3500 avant J.C. À l’époque il était fabriqué à partir de mélanges de céréales et d’eau du Nil. Dans l’Antiquité, les céréales incarnent le mystère de la vie qui se renouvelle, et la symbolique du grain se répète dans toutes les civilisations.  Par extension, le pain est symbole de vie, de mort, de renouveau. Il en résulte, que la notion : pain a une longue tradition spirituelle, socio-culturelle mais aussi pragmatique dans toutes les sociétés mondiales, fondées sur une tradition  de l’humanité.

Ce mot acquiert une dimension nouvelle dans la tradition chrétienne  où il devient un élément central du culte : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde." (Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 51 à 58). Ainsi, nous avons affaire à une notion plurivalente et multidimensionnelle, dotée de significations connotatives variées, mais en même temps le mot/ terme pain renvoie à un aliment de base de nombreuses cultures, produit de consommation, présent dans la majorité des cuisines mondiales, toutefois sous des formes extralinguistiques (référents) différentes.

Parallèlement,  du point de vue linguistique, ce mot fait partie de nombreuses expressions  ou proverbes (À pain dur, dent aiguë ; De mauvais grain, jamais de bon pain ; partager le pain ; Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau etc.). Or, beaucoup de ces expressions souvent ne sont pas traduisibles directement car elles résultent des contextes socio-culturels et des habitudes diverses. Par conséquent, le mot pain est associé aux connotations et stéréotypes très variés découlant des topoï nationaux.

Cette étude a un caractère pragmatique car elle est consacrée à la traduction en polonais du lexème : pain et de ses variantes dans les boulangeries, dites françaises, qui sont apparues en Pologne récemment. Elle ne se limite pas au mot pain, mais à tout ce qui l’entoure dans un contexte textuel et le macrocontexte de son apparition : appellations des ingrédients nécessaires pour sa production à la française, noms des produits offerts aux clients, ainsi que la terminologie apparaissant dans les publicités de ces entreprises. Cette recherche est basée sur trois méthodologies d’investigation : analyse linguistique de procédés de traduction appliqués aux textes constituant le corpus, interview avec les traductrices qui ont travaillé sur la traduction de ces dossiers ; analyse des relations intersémiotiques entre les signifiants et leurs référents, c’est-à-dire entre les noms des produits appartenant à la notion de 'pain' et leurs images.

ARQUS MULTIPLE MASTER’S DEGREE IN TRANSLATION

 

Jest nam miło poinformować, że Instytut Filologii Romańskiej UWr przygotowuje się obecnie do przyłączenia się, począwszy od przyszłego roku akademickiego 2023/2024, do wielostronnego porozumienia uczelni z konsorcjum Arqus w zakresie “Arqus Multiple Master’s Degree Programme in Translation (Arqus I)”.

Porozumienie zakłada możliwość wymiany studentów na trzecim semestrze studiów magisterskich (w oparciu o “zwykłe” finansowanie mobilności studenckiej Erasmus+) i uczestnictwa w zajęciach oferowanych na uczelni przyjmującej (30 punktów ECTS), a po ich zaliczeniu i po zaliczeniu czwartego semestru studiów magisterskich na uczelni rodzimej – uzyskanie dwóch dyplomów przez studentów biorących udział w programie: dyplomu uczelni rodzimej (wysyłającej) oraz dyplomu uczelni przyjmującej.

Uczelnie i kierunki studiów, dla których przygotowywane jest porozumienie:

1. Universidad de Granada (Hiszpania): Máster Universitario en Traducción Profesional

2. Université Jean Monnet Saint-Etienne (Francja): Master Traduction et Interprétation. Parcours Métiers de la Rédaction et de la Traduction

3. Università degli Studi di Padova (Włochy): Laurea Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

4. Universidade do Minho em Braga (Portugalia): Mestrado en Tradução e Comunicação Multilingue

5. Uniwersytet Wrocławski: Studia romanistyczne. Specjalność translatorska

Porozumienie zakłada wymianę po jednym studencie z każdej do każdej z pięciu uczelni.

Pod koniec 2023 roku zostaną opracowane kryteria i procedura rekrutacji studentów kierunku Studia romanistyczne na w/w uczelnie i kierunki studiów. Kryteria i procedura rekrutacyjna zostanie podana do wiadomości studentów na oficjalnej stronie internetowej IFR oraz przesłana na grupowe adresy poczty elektronicznej studentów Studiów romanistycznych.

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

WYKŁAD PROF. FREIDERIKOSA VALETOPOULOSA | 27.03.2023

Wykład odbędzie się w ramach programu visiting professor (IDUB).

Organizatorami spotkania są Monika Grabowska, Witold Ucherek i Aleksander Wiater.

 

Biogram 

Profesor Freiderikos Valetopoulos specjalizuje się w językoznawstwie i glottodydaktyce języków obcych. Studiował na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (magisterium) i na Uniwersytecie Paryskim 13 (doktorat). W 2013 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie w Poitiers (Francja), gdzie od 2014 r. jest zatrudniony jako profesor. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. nauki oraz kieruje grupą badawczą działającą w ramach FoReLLIS (Formes et représentations en linguistique et littérature).

Profesor Valetopoulos wykładał jako profesor wizytujący w Kolumbii, Kazachstanie, Polsce, Serbii, Kanadzie, Egipcie i na Cyprze. Zasiada w komitetach naukowych 6 czasopism wydawanych w Polsce, Francji i Turcji. Opublikował m. in. 2 monografie naukowe we współautorstwie, 6 monografii jako współredaktor, 26 rozdziałów książek oraz 41 artykułów. Za swoje osiągnięcia został odznaczony we Francji Orderem Palm Akademickich; jest też członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Streszczenie wykładu

A partir des années 70 et suite aux travaux du Conseil de l’Europe sur la place accordée à la culture et à la langue des populations allophones dans l’espace européen, la réflexion sur l’interculturalité a commencé à gagner du terrain. Des disciplines diverses, comme la sociologie, la psychologie ou les sciences de l’éducation, ont intégré cette problématique dans leurs études afin de mieux comprendre les interactions entre personnes de différentes cultures. La didactique a, elle aussi, placé au centre de ses intérêts l’interculturel : toute langue véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le produit et, par conséquent, l'enseignement d'une langue comporte nécessairement des références explicites et implicites à l'ensemble culturel dont fait partie la langue en question (Abdallah-Pretceille 1996 et 2004, Byram 1992: 66, De Carlo 1999, Groux 2002). 

Dans le cadre de ce séminaire, nous nous proposons d’étudier l’interculturalité par le biais de différents prismes : a. celui des étudiants et de leurs représentations (inter-)culturelles telles qu’elles apparaissent dans leurs échanges avec les étudiants allophones (Valetopoulos 2017), b. celui des futurs enseignants et de leurs représentations telles qu’elles apparaissent dans leur matériel pédagogique (entre autres Valetopoulos et Marquilló Larruy 2009, Marquilló Larruy et Valetopoulos 2010, Dekhissi, Lamprou et Valetopoulos 2022), et c. celui des apprenants d’une langue moins diffusée et moins enseignée (voir par exemple Valetopoulos et Tsaknaki 2021). Pour ce faire, nous avons élaboré trois corpus. Notre premier corpus d’analyse se fonde sur les dossiers présentés par les étudiants de l’Université de Poitiers qui, lors de leur formation, doivent mettre en place des activités diverses avec deux étudiants allophones afin d’étudier l’interculturalité. Le deuxième corpus comporte tous les mémoires des étudiants du M2 Didactique des langues et du FLE/S qui doivent élaborer un manuel afin d’enseigner le FLE à des publics divers. Enfin, le troisième corpus comporte des commentaires collectés à l’aide de plusieurs questionnaires concernant les locuteurs d’une autre langue et l’importance des langues étrangères.

Comme nous pourrons le constater, les différentes approches convergent vers un profil interculturel type des locuteurs francophones en plein développement dans une Europe plurielle.

Mots-clés

interculturalité, représentations, apprenants allophones, français langue étrangère, langues MoDiMEs, grec moderne, polonais, BCMS.

Références bibliographiques 

Abdallah-Pretceille M., 1996, Vers une pédagogie interculturelle, Paris : Anthropos. 

Abdallah-Pretceille M., 2004, L’éducation interculturelle, Paris : PUF. 

Byram M., 1992, Culture et éducation en langue étrangère, Paris : Didier. 

De Carlo M., 1999, L’interculturel, Paris : CLE International. 

Dekhissi Laurie, Lamprou Effrosyni et Valetopoulos Freiderikos, 2022, « La conscience et l’autoconscience des futurs formateurs de FLE dans le développement de la compétence interculturelle », Glottodidactica, XLIX/1, pp. 53-68.

Groux D. (dir.), 2002, Pour une éducation à l’altérité, Paris : L’Harmattan. 

Marquilló Larruy Martine et Valetopoulos Freiderikos, 2010, « La construction de la démarche interculturelle dans les manuels : le risque de la contextualisation », in Blanchet P. et P. Martinez (éds), Pratiques innovantes du plurilinguisme : Émergence et prise en compte en situations francophones, pp. 237-252, AUF – EAC.

Valetopoulos Freiderikos et Marquilló Larruy Martine, 2009, « Les enseignants du FLE face à l’enseignement de l’interculturel : quelle image de l’interculturalité dans des manuels contemporains? », in Simeonidou-Christidou A. N. (éd.), 2008, Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les langues-cultures, pp. 574-587, Université Aristote de Thessalonique.

Valetopoulos Freiderikos et Natalia Pérez Pedraza, 2012, « Enseigner l’interculturalité aux apprenants colombiens du FLE », Revista Interacción, 11, pp. 43-56.

Valetopoulos Freiderikos et Tsaknaki Olympia, 2021, « Apprendre le français langue étrangère : représentations des étudiants hellénophones spécialistes du FLE », in Djordjevic Léonard Ks., J. Kostov (éds), Enseignement/Apprentissage du français dans les Balkans : Points de vue et études de cas, pp. 107-120, Rome, Aracne.

Valetopoulos Freiderikos, 2017, « Rencontres interculturelles : représentations des étudiants français et apports de la formation FLE », Colloque international Échanges culturels d’aujourd’hui : Langue et littérature, pp. 115-136, Université Tamkang, Taïwan.

KONFERENCJA "TRADYCJE, TOŻSAMOŚCI, JĘZYKI" | 24.03.2023

 

Koło Naukowe Hesperia zaprasza na trzecią już Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. "TRADYCJE, TOŻSAMOŚCI, JĘZYKI", która odbędzie się w piątek 24 marca 2023 roku w sali 3.2. Przewidziano też możliwość dołączenia on-line.

Szczegóły i program w pliku PROGRAM

Autorką plakatu jest Patrycja Siwka.

   

WYKŁAD OTWARTY PROF. PATRICII VON MÜNCHOW | 29.03.2023

 

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA FRANCUSKIEGO W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

zaprasza na wykład

Études horizontales et verticales en analyse du discours contrastive. Comparer les cultures discursives à travers l’espace et le temps

który wygłosi

Profesor Patricia von Münchow, Université Paris Cité (UPC, Paryż, Francja)

Zapraszamy 29 marca 2023 r. (środa) do Instytutu Filologii Romańskiej, plac Nankiera 4, w godzinach 13.45-15.15, sala 2.2.

 

Streszczenie wykładu:

Dans cette conférence, il s’agira de montrer comment, dans la continuité de l’analyse du discours française, l’analyse du discours contrastive (ADC) s’y prend pour comparer différentes cultures discursives par l’intermédiaire des productions verbales qui en relèvent. Dans l’optique « horizontale », qui a longtemps caractérisée l’ADC de manière exclusive, la comparaison porte sur les manifestations d’un même genre discursif dans différentes communautés « géographiques », comme, par exemple, la France et l’Allemagne. Or toutes les études que j’ai menées en ADC horizontale ou géographique au fil des années, focalisées sur des genres discursifs divers (journaux télévisés, guides parentaux, manuels scolaires, etc.) ont permis de mettre en évidence des représentations sociales et discursives hétérogènes, d’une part, et différentes couches de non-dit, d’autre part, phénomènes qu’on ne peut expliquer que lorsqu’on porte un regard diachronique, « vertical », sur les genres discursifs en question. La deuxième partie de la conférence sera donc consacrée à l’ADC verticale et à ce qu’elle peut nous apprendre sur l’ensemble hiérarchisé de représentations qui caractérisent les cultures discursives, autrement dit ce qu’on peut ou doit dire et ne pas dire dans un lieu donné à un moment donné. L’approche diachronique sera illustrée par les résultats d’une analyse des chapitres portant sur le national-socialisme et la Seconde Guerre Mondiale dans 20 éditions d’un même manuel scolaire d’histoire allemand, entre 1955 et 2016.

Wykład odbędzie się w ramach programu visiting professor, organizatorką spotkania jest prof. dr hab. Elżbieta Biardzka (elzbieta.biardzka@uwr.edu.pl)

 

Biogram Profesor Patricii von Münchow

Professeure de classe exceptionnelle à l’Université Paris Cité (UPC), titulaire de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche
Domaines d’enseignement : sciences du langage ; analyse du discours ; didactique des langues, des cultures et de l’interculturel
Domaines de recherche : analyse du discours (contrastive) ; comparaison de cultures didactiques et éducatives ; description de corpus comparatifs en français, allemand et anglais (manuels scolaires, guides parentaux, forums de discussion sur internet, journaux télévisés, etc.) ; discours rapporté
Langues parlées : trilingue français-allemand-anglais ; niveau C2 en italien
 
Projets de recherche (choix) :
2021-2022 | projet BRIO « Socialisation langagière en milieu militant plurilingue : une approche interculturelle », Université Paris Cité
2020-2021 | projet DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) „Zur Konstituierung von ,Gegenständen’ in politisch-historischen Unterrichtssituationen aus Frankreich und Deutschland” (« La constitution d’“objets” dans des situations d’enseignement politico-historiques en France et en Allemagne ») piloté par l’université Johannes Gutenberg de Mayence (Allemagne)
2012-2018 | projet AHRC Developing Research Networks « Translating cultures. Researching and Documenting Keywords in European Migration Discourses », Grande-Bretagne/Allemagne/France/Italie ; puis participation en tant qu’experte à la suite du projet, rattaché au programme interdisciplinaire Sorbonne Paris Cité « Sociétés Plurielles »
2002-2005 | programme de recherche « Concertation, décision et environnement. Quelles places et quels impacts pour les NTIC ? » initié par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement : CNRS, COSTECH, SYLED-CEDISCOR
 
Monographies :
2021 | L’analyse du discours contrastive. Théorie, méthodologie, pratique, Limoges, Lambert Lucas
2011 | Lorsque l’enfant paraît. Le discours des guides parentaux en France et en Allemagne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, coll. Interlangues
2004 | Le journal télévisé en France et en Allemagne. Plaisir de voir ou devoir de s’informer, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2e éd. 2005, 3e éd. 2009
 
     

STAŻYSTKI FLE W IFR W SEMESTRZE LETNIM 2022/23

 

W semestrze letnim 2022/23 gościmy w IFR dwie stażystki z Uniwersytetu w Poitiers: Erikę RODRÍGUEZ i Andreę SARMIENTO, których praktyki pedagogiczne odbywają pod kierunkiem dr. Aleksandra Wiatera i dr Moniki Grabowskiej. Studentki studiów magisterskich podczas rozpoczynającego się stażu będą miały okazję zaznajomić się z pracą dydaktyczną i organizacyjną prowadzoną przez Pracownię Dydaktyki Języka Francuskiego, a także służyć pomocą chętnym studentom w ramach funkcjonujących form wsparcia (Atelier phonétique i Centre d’écriture). Witamy je serdecznie w murach naszego Instytutu i życzymy udanego stażu.

Soyez les bienvenues à l'Institut d'études romanes !

Je m'appelle Andrea SARMIENTO. Je suis colombienne et j'ai 24 ans. J'ai fait une licence en langues étrangères (anglais et français) à l'université Pedagógica y Tecnológica en Colombie. Actuellement, je fais ma première année de master en Didactique de langues et de français langue étrangère et seconde à l'université de Poitiers, en France. Tout au long de mes études et de quelques expériences de travail, j'ai eu l’occasion d’enseigner FLE aux enfants et aux adultes hispanophones. Je trouve que l’enseignement d’une langue étrangère est une excellente occasion pour apprendre aux autres ce qu’on aime et apprendre d’eux aussi.

Je m'appelle Erika RODRIGUEZ. Je suis colombienne et j'ai 26 ans. J'ai fait une licence en langues étrangères (anglais et français) à l'Université Pedagógica y Tecnológica en Colombie. Actuellement, je fais ma première année de master en Didactique de langues et de Français Langue étrangère et Seconde à l'Université de Poitiers, en France. Je serai stagiaire de FLE dans l'Institut d'études romanes de l'Université de Wroclaw. Pour moi, l'enseignement des langues étrangères à une valeur importante, celles-ci deviennent l'un des meilleurs moyens d'apprendre sur la richesse culturelle d'une société, et l'opportunité de vivre de nouvelles expériences.

KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA | 22.04.2023

 

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na autentycznie interdyscyplinarną VIII Interdyscyplinarną Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową “Dziecko i dzieciństwo w dziejach kultury od starożytności do współczesności”, która zamknie cykl konferencji o rodzinie, organizowanych przez ISKNMHK od 2020 r.

Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. (sobota) na platformie internetowej Teams, do której będzie udostępniony link. W przypadku dużego zainteresowania i znaczącej ilości nadesłanych abstraktów konferencja będzie podzielona na dwa dni. Dodatkowy dzień konferencji odbędzie się dobę później, czyli 23 kwietnia 2023 r. (niedziela) również na platformie Teams. Językiem konferencji jest polski. Zapraszamy zwłaszcza studentów i doktorantów. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 15-minutowe wystąpienie, które zostanie wygłoszone na ramach paneli tematycznych.

Na zgłoszenia, zawierające propozycje tematu wystąpienia, abstrakt (do 2000 znaków ze spacjami), oraz tytuł/ stopień naukowy i afiliację, czekamy do kwietnia 2023 r. Program konferencji opublikujemy 19 kwietnia 2023 r. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/y2TV2u8LkaBSANzw7

Informacje o zakwalifikowanych abstraktach podane zostaną 19 kwietnia 2023 r.

Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Ewa Kowalczyk

Skład komitetu organizacyjnego: Patryk Rafał Pilch, Dominika Bieda, Szymon Mikołaj Polak, Patrycja Ucieklak, Monika Mazur

Plakat: Marta Sokołowska

ERASMUS+ W VITERBO (WŁOCHY) | 8-13.03.2023

 

Od 8 do 13 marca 2023 roku grupa 30 studentek i studentów studiów licencjackich ze wszystkich kierunków IFR przebywała we Włoszech, w Viterbo (północne Lacjum). W ramach krótkiego wyjazdu Erasmus+ grupa uczestniczyła w zajęciach poświęconych rynkowi pracy, prowadzonych w języku włoskim przez wykładowców z Università degli Studi della Tuscia, przewidziano również zwiedzanie Rzymu i okolic Viterbo. Viva l'Italia!

Inicjatorką, organizatorką i koordynatorką wyjazdu była mgr Monika Szmulewska.

Poniżej zamieszczamy krótką relację od mgr Szmulerwskiej.

Na zdjęciu: grupa przed wylotem z Polski.

Viterbo to średniowieczne miasteczko, które przyjmowało pielgrzymów zmierzających do Rzymu. Università degli Studi della Tuscia mieści się w starym zakonie, który później pełnił rolę więzienia. Urzekły nas wnętrza, krużganki, fontanny, freski.

      

Przyjęto nas z prawdziwymi honorami: były prezenty, poczęstunek i rozliczne prelekcje. 

   

Studenci IFR podbili włoskie serca i otrzymali mnóstwo komplementów po bardzo udanej prezentacji nt. Wroclawia i życia studenckiego.

     

Viterbo urzekło nas wąskimi, brukowanymi uliczkami, przez które przeciskały się skutery i auta: małe, duże i dostawcze, zadziwiła mnogość fontann i placów. Uzależniła pizza, aperol i inne napoje :-)

      

      

     

PROF. MAJA PAWŁOWSKA NA SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNYM

 

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w kolejnym Seminarium Historycznoteatralnym poświęconym historii spolszczeń dramatycznych, które odbędzie się w środę 15 marca o godzinie 19.00 w formule online.

Na zaproszenie organizatorów prof. dr hab. Maja Pawłowska wygłosi referat pt. Tłumaczenie Cyda Corneille’a przez Jana Andrzeja Morsztyna – przekład jako element gry politycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o mail na adres patryk.kencki@ispan.pl, z którego otrzymają Państwo link do platformy Teams.

23. FESTIWAL FRANKOFONII | 1-30.03.2023

 

Zapraszamy serdecznie na 23 edycję Festiwalu Frankofonii we Wrocławiu od 1 do 31 marca. W tym roku Festiwal jest okazją do świętowania wyjątkowej rocznicy: 140 urodziny Alliance Française na świecie. Program będzie obfitować w wydarzenia i inicjatywy artystyczne mające na celu ukazanie niezwykłego bogactwa kultury z obszaru Frankofonii: muzyka, sztuki plastyczne, projekcje filmowe, wystawa, wydarzenia edukacyjne, konkursy.

Szczegółowy program w języku polskim znajduje się na stronie:

https://tiny.pl/94tz5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous invitons chaleureusement au Festival de la Francophonie 2023 qui aura lieu du 1er au 31 mars. C’est la 23e édition du Festival à Wroclaw. En plus, cette année, nous fêtons 140 ans de l’Alliance Française dans le monde ! Notre Festival est une occasion idéale pour célébrer ce bel anniversaire.​ Nous vous invitons à découvrir le riche programme d’événements autour des cultures francophones : concerts, projections de films, exposition, actions éducatives, concours.

Vous trouverez le programme en version française sur notre site :

https://tiny.pl/9lstm

KOLEJNY "WYKŁAD PLEJADY" | 4 MARCA 2023

 

Dnia 4 marca 2023 r. o godz. 10.00 prof. dr hab. Magdalena Koźluk z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi on line wykład na temat: « Pomme de mélancolie » : le théâtre médical des passions au XVIIe siècle en France. 

Link do wykładu na platformie zoom: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95461766925?pwd=aWpwS0Q2Z2c3OFY2ZUdETldMdGlS...

Identyfikator spotkania: 954 6176 6925 | Kod dostępu: 351226

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

 

« Pomme de mélancolie » : le théâtre médical des passions au XVIIe siècle en France

Le Royal syrop de pommes, antidote des passions mélancholiques (Paris, Jean Moreau, 1615) est l’unique et étonnant ouvrage du médecin parisien Gabriel Droyn. Ce traité, à la fois médical, moral et facétieux, n’a fait l’objet à ce jour que d’une seule publication scientifique, datée de 20081.

La communication que nous proposerons est le résultat d’un dialogue avec cet article pionnier et aura pour but de partager nos réflexions sur ce livre. Il nous est vite apparu assez difficile d’apporter quelque chose de significatif à l’étude de ce texte (en dehors d’un fastidieux travail d’archives encore à faire qui viserait à fixer la biographie de ce médecin), mais le texte de Droyn a fait naître en nous un sentiment d’étrangeté qui nous invite à examiner à nouveau cet ouvrage hors du commun pour contribuer à dessiner les contours de sa singularité.

Nous nous efforcerons de présenter le livre de Droyn en trois temps. Tout d’abord, sous l’angle de l’histoire du livre, nous illustrerons son originalité par les avis embarrassés des lettrés, bibliothécaires et bibliophiles de toute nature entre les mains desquels cet ouvrage est passé jusqu’au XIXe siècle. Nous verrons que cela soulève déjà quelques questions sur la nature de l’ouvrage. Ensuite, sous l’angle de l’histoire de la médecine, nous nous concentrerons sur les parties proprement médicales, c’est-à-dire sur les recettes de sirop de pomme et sur les développements détaillés que Droyn consacre d’une manière générale au discours pomologique. Nous verrons que le choix de la pomme s’appuie certes sur d’anciennes indications thérapeutiques pour le traitement de la mélancolie, mais qu’il s’inscrit aussi, et peut-être surtout, dans les débats médicaux contemporains sur le cidre et sur la iatrochymie. Enfin, sous l’angle de la tradition littéraire, nous nous intéresserons au discours satirique de Droyn, discours que nous qualifierons pour le moment de simplement critique et dénonciateur, aussi virulent soit-il, car si sa place dans le genre du portrait de mœurs et de caractères semble assurée, la tonalité et les intentions avec lesquelles Droyn s’y s’insère commandent un examen attentif. Dans ce but, nous proposerons une comparaison du Royal syrop de pommes avec l’ouvrage plus ouvertement satirique, comique, railleur et théâtral qu’est L’Hospidale de’pazzi incurabili de Tomaso Garzoni (1586). L’auteur italien s’y empare en effet de la tradition hippocratique et galénique, du decorum médicalisé de l’asile de fous, pour mettre en scène les perturbationes animi et catégoriser les irrationalités humaines – ce qui semble justement être, de prime abord, la destination de l’œuvre de Gabriel Droyn.

1 R. Suciu, « La Morale du sirop. Thérapies médico-morales pour la guérison de la mélancolie », Études Epistémé. Revue de littérature et de civilisation (XVIe-XVIIIe siècles), 2008 Les Usages thérapeutiques du littéraire, no 13; disponible sur http://journals.openedition.org/episteme/898; DOI: https://doi.org/10.4000/episteme.898 (consulté le 9.02.2023).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)