Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA NA 400. URODZINY MOLIERA

 

W dniach 6-7 października br. odbędzie się w Uniwersytecie Wrocławskim organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego oraz przy wsparciu finansowym Instytutu Francuskiego konferencja naukowa "Les survivances et les racines de Molière", która będzie jednym z niewielu wydarzeń organizowanych w naszym kraju dla uczczenia 400-letniej rocznicy urodzin tego wyjątkowego dramatopisarza. Na tę okazję zajdą do Wrocławia specjaliści z Polski, Francji i Włoch, by wspólnie dyskutować o molierowskim dziedzictwie oraz o recepcji jego sztuki w Europie. Już teraz zapraszamy wszystkich na sesje naukowe zaplanowane pierwszego dnia konferencji w siedzibie IFR, a drugiego - w Muzeum Teatru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM.

Link do transmisji online (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg4NTE2M2EtM2YzM...

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA I ROKU

 

Uwaga, Studentki i Studenci I roku! 

Szkolenia biblioteczne (obowiązkowe dla osób rozpoczynających studia na pierwszym kierunku) odbędą się wg harmonogramu : 

Filologia francuska:
- wtorek 11.10 - godz. 12.00-13.30
- środa 12.10 - godz. 12.00-13.30 

Filologia hiszpańska:
- poniedziałek 10.10 - godz. 12.00-13.30
- poniedziałek 10.10 – godz. 13.45-15.15 

Italianistyka:
- czwartek 13.10 – godz. 13.45-15.15 

NUMER CZASOPISMA POD RED. DR MONIKI GRABOWSKIEJ

 

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Recherches en didactique des langues et cultures (on-line) poświęcony nieformalnej nauce języków obcych pod redakcją Sophie Babault, Moniki Grabowskiej i Annick Rivens Mompean.

W numerze m.in. artykuł dr Moniki Grabowskiej: "L’articulation des situations d’apprentissage formel et informel des langues étrangères au niveau universitaire dans une écologie hétéroglotte. Exemple des étudiants de philologie française en Pologne".

Zapraszamy do lektury całego numeru czasopisma (KLIK).

5.10.2022 | DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA I ROCZNIKÓW STUDIÓW

 

Serdecznie zapraszamy Studentki i Studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich na spotkania organizowane w ramach Dnia Adaptacyjnego 5 października 2022 roku. Poniżej szczegółowy plan (dostępny też w formie pliku do pobrania):

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich

Środa 5 października 2022

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I)

9.00-10.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR, opiekunką roku mgr Patrycją Paskart i kierownikiem Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego dr. Aleksandrem Wiaterem (sala 3.2).

Podział na grupy zajęciowe (na podstawie sprawdzianu kompetencji językowych i obowiązkowej ankiety, które odbędą się on-line od piątku 30 września do niedzieli 2 października 2022. Linki zostaną przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez opiekunkę roku mgr Patrycję Paskart i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi zostanie udostępniony do końca września); koordynacja: dr Aleksander Wiater.

10.00-10.15 | Spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2) | Opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala

10.30-11.30 | Zajęcia integracyjne: ścieżka A: mgr Ewa Warmuz (sala 3.2), ścieżka B: mgr Ambre Lefèvre (sala 3.8)

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I)

9.00-10.00 | Spotkanie z spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku dr Justyną Salamon (sala 2.2)

10.00-10.15 | Spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 2.2) | Opiekunka: dr Marta Minkiewicz

Od 10.30 | Sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2 (sala 2.2); koordynacja: dr Justyna Salamon

10.30-12.30 | Część pisemna sprawdzianu kompetencji

12.30 | Część ustna sprawdzianu kompetencji - wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę)

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (IT I)

9.00-10.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku mgr Moniką Szmulewską (sala 4.3)

Studia romanistyczne (ROM I)

13.00-14.00 | Spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunkami roku dr hab. Ewą Kulak (grupa hiszpańska) i dr Joanną Kotowską-Miziniak (grupa francuska) oraz koordynatorką specjalności translatorskiej Kają Gostkowską (sala 2.2)

Dla wszystkich kierunków

17.00-17.30 | spotkanie informacyjne on-line dotyczące dobrych praktyk, netykiety oraz form pomocy i wsparcia ze strony pełnomocników ds. bezpieczeństwa i równości | dr Małgorzata Kolankowska, rzeczniczka ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim | link do spotkania został przesłany mailem

ZAPISY NA ZAJĘCIA - SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 dla kierunków:

filologia francuska, filologia hiszpańska i studia romanistyczne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów wybieranych, na które będzie można się zapisać w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Filologia francuska - FL I, FL II, FL III, FM II

Filologia hiszpańska - HL I, HL II, HL III, HM II

Studia romanistyczne - ROM I

Zapisy w systemie USOS odbędą się w dniach od poniedziałku 3 października (godz. 8.00) do środy 5 października (godz. 20.00).

Z wybranych zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do środy 19 października (godz. 14.00). Aby wypisać się z zajęć, należy poinformować mailowo osobę prowadzącą zajęcia i do opiekuna roku (tutora). Prosimy nie zgłaszać informacji o wypisie do sekretariatu, informacje te przekażą prowadzący w formie zbiorczych list po dwóch tygodniach semestru. Po 19 października przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 10 osób na ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia z praktycznej nauki języka (Komunikat Dziekana WF nr 6/2022 z 12.09.2022).

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

SZKOLENIE BHP / HEALTH AND SAFETY TRAINING

Szanowni Państwo

w załączeniu przesyłamy instrukcję logowania na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w roku akademickim 2022/23 (również w języku angielskim).

Wersja polska

English version

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2022 r. 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie znajdował się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. 

z wyrazami szacunku 

Zespół IFR

KSIĄŻKA LIDII BARTCZAK, ABSOLWENTKI FILOLOGII FRANCUSKIEJ

 

Z przyjemnością informujemy, że w serii "Scientiarum Primitiae" wydawnictwa Quaestio ukazała się książka absolwentki wrocławskiej filologii francuskiej Lidii Bartczak. Praca magisterska, która stała się podstawą publikacji, powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skibińskiej, a recenzentką była dr Małgorzata Tomicka. Celem serii naukowej "Scientiarum Primitiae" jest "prezentacja szerszemu kręgowi czytelników wybitnych prac magisterskich z zakresu szeroko pojętej humanistyki".

Serdecznie gratulujemy!

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

Dotyczy studentów II i III roku:

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego

i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2022/2023, proszeni są o kontakt z koordynatorem

języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską

w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 22-28 IX 2022 r.

W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie

informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie zrealizował go w terminie z powodu

 wyjazdu na stypendium. Po 28 IX z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem

  Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów.  

  Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMA 2022/2023 <<--

 

1) Prosimy sprawdzić numerację sal przed pierwszymi zajęciami, gdyż może ona ulec zmianie w związku z sytuacją sanitarną.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym (przez cały semestr), dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska zajęć z Drugiego języka romańskiego (2JR). Sale zostaną przypisane po zapisach zgodnie z wielkością grup.

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem semestru.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2021/2022

 
Terminy egzaminów w sesji letniej 2021/2022:
 
I FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka A)
egzamin pisemny 27 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1 i 3.2, koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin ustny: 30 czerwca i 1 lipca, sala 4.1, od godz. 9.00, koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 8 września, pisemny, godz. 9.00, ustny, godz. 13.00, sala 3.1
 
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka B)
egzamin pisemny 27.06, godz. 9.00, sala 2.2, koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin ustny 30 czerwca, sala 3.1 od godz. 9.00, koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin poprawkowy 8 września, pisemny, godz. 9.00, ustny, godz. 13.00, sala 3.1
 
Język łaciński (ścieżka A) egzamin pisemny, 1 lipca, godz. 11.30, sala 2.4; 4 lipca, godz. 10.00, sala 3.2, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy, 6 września. godz.12.00, sala 403 (SPNJO)

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B)

egzamin ustny, 29 czerwca, sala 3.10, od godz. 10.00, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy, 7 września, od godz. 10.00
 
II FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego
egzamin ustny 27 i 28 czerwca, od godz. 9.00, sale 4.3 i 4.8, koordynatorka egzaminu: mgr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy, egzamin ustny 8 września. od godz. 9.00, sala 4.3  
 
Literatura francuska – wykład
egzamin ustny, 6-8 lipca, od godz. 9.00, sala 4.1, dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy 9 września, od godz. 9.00
 
I FM:
Dydaktyka języka francuskiego, termin uzgodniony z prowadzącą
Podstawy dydaktyki, termin uzgodniony z prowadzącym, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, termin uzgodniony z prowadzącym
 
I HL:
PNJH, pisemny – 29 czerwca, godz. 09.30, sale 3.2 i 4.3, dr Justyna Salamon

 
PNJH ustny, 6 i 7 lipca, od godz. 09.30, sala 4.8
egzamin poprawkowy, pisemny i ustny, 6 września, godz.9.30, sala 4.8
 
Wiedza o Hiszpanii, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 5 września, godz. 10.00, sala 4.8
 
II HL:
PNJH, pisemny, 27 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 5 września, godz.09.00
 
PNJH ustny, 28 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 5 września, godz.11.00
 
Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, ustny, 30 czerwca, godz.12:00, dr Monika Głowicka

Język łaciński, 4 lipca, egzamin pisemny, godz. 10.00, sala 2.4, mgr Łucja Łuniewska
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10:00, sala 403 (SPNJO)

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, 27 czerwca, godz. 14.00, sala 2.5., dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 6 września, godz. 10.00
 
Dydaktyka języka hiszpańskiego, 28 czerwca, godz. 8.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 2 września, godz. 10.00
 
Podstawy dydaktyki, termin uzgodniony z prowadzącym, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, termin uzgodniony z prowadzącym
 
II HM:
PNJH, pisemny 28 czerwca, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2
Egzamin ustny, 30 czerwca  od godz. 9.00, sala 2.5, dr Łukasz Smuga
Egzamin poprawkowy pisemny i ustny: 5 września, 9:00, sala 3.2
 
I ITA:
PNJW, pisemny 27 czerwca, godz.10:00, sala 3.8, mgr Monika Szmulewska
PNJW, ustny 29 czerwca,  od 10:00, sala 3.8 mgr Monika Szmulewska
Egzamin poprawkowy: 9 września, godz.16.00
 
Historia Włoch, pisemny, 5 lipca, godz. 15.00, sala 2.1, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy 8 września, godz. 15.00
 
Historia literatury włoskiej 2, pisemny, zdalnie, 28 czerwca, godz. 10.00, prof. Justyna Łukaszewicz,
egzamin poprawkowy 9 września, godz. 10.00
 
II ITA:
PNJW, pisemny, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2
Egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 3.2 

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 1 lipca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Maurizzio Mazzini
Egzamin poprawkowy:1 września, godz. 10.00, sala 3.2 

 
III ITA:
PNJW, pisemny, termin zerowy, 1 czerwca:
pisanie, godz.12.00, sala 3.1, dr Gabriele La Rosa
PNJW, pisemny, termin zerowy, 2 czerwca:
tłumaczenie, godz. 13.45, sala 3.1, dr Katarzyna Woźniak
praca z tekstem, godz. 15.30, sala 3.8, dr Maurizio Mazzini
PNJW, pisemny, I termin, 29 czerwca, godz. 13.30, sala 2.2
 
Drugie języki romańskie:
j. francuski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, 08.30

j. francuski B2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, 08.30

j. hiszpański A2, 4 lipca, godz. 10.00, sala 2.2, mgr Magdalena Drewniak
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. hiszpański B2, termin zerowy 14 czerwca, 5 lipca (I termin), godz. 12.00, sala 3.1,mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez
egzamin poprawkowy 12 września, 12.00

 
j. hiszpański B2+, 5 lipca, godz.  10.00, sala 3.1, Gonzalo Lopez Sanchez
egzamin poprawkowy 12 września, 10.00

j. portugalski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, dr M. Minkiewicz
egzamin poprawkowy 8 września, godz. 11.15, sala 2.5

j. portugalski B2, termin zerowy, 2 czerwca, sala 4.8, dr Marta Minkiewicz
Egzamin poprawkowy 8 września, godz. 09.00, sala 2.5

j. portugalski B2+, termin uzgodniony z prowadzącym, João de Sousa

j. włoski A2, 27 czerwca godz. 13.00, sala 3.8, mgr Monika Szmulewska
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. włoski B2, termin zerowy 7 czerwca, sala 3.1 | 5 lipca (I termin), godz.11.00, sala 2.1, mgr Monika Szmulewska
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącą

j. włoski B2, termin zerowy 13 czerwca, I termin uzgodniony z prowadzącym, mgr Riccardo Onnis
 
j. włoski B2+, 29 czerwca, godz. 12.00, sala 3.1, dr Gabriele La Rosa
egzamin poprawkowy uzgodniony z prowadzącym

STUDENCKA NAGRODA GONCOURTÓW

Szanowni Państwo,

Trwa nabór do jury studenckiej Nagrody Goncourtów. Zapraszamy studentów i doktorantów do wspaniałej literackiej przygody! 

Link do filmu promocyjnego.

Z poważaniem,

zespół IFR.

NOWY NUMER "MIĘDZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM"

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 56 numer czasopisma przekładoznawczego Między Oryginałem a Przekładem pt. Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie (1) pod redakcją Elżbiety Skibińskiej, Natalii Paprockiej i Reginy Solovej.

W numerze znajdują się artykuły kilkorga pracowników Instytutu Filologii Romańskiej oraz absolwentki filologii francuskiej:

Joanna Jakubowska, Marlena Krupa-Adamczyk
 
Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska
 
Joanna Madejczyk
 
Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel
 
Elżbieta Skibińska

 

Całość numeru dostępna w wolnym dostępie, zapraszamy do lektury!

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ W TURKU (FINLANDIA)

„Environmental Narratives: History, Memory, Trauma” to dwudniowe sympozjum, które odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 11-12 listopada 2022, na temat doświadczania, zapamiętywania i narracji na temat przestrzeni w środowisku naturalnym. Temat sympozjum jest ściśle związany z interdyscyplinarnymi badaniami prowadzonymi w ramach SELMA (Centre for Study of Storytelling, Experientiality, and Memory) na Uniwersytecie w Turku. Badania te dotyczą wzajemnych relacji między narracją, doświadczeniem i pamięcią kulturową. Organizatorów szczególnie interesują referaty na temat traumatycznych historii miejsc przyrodniczych, sposobów, w jaki doświadczamy i opowiadamy o konkretnych miejscach w naturze, wspomnień na temat wody, lasów i innych krajobrazów, reprezentacji środowiska naturalnego w literaturze i innych mediach, oraz przemian wywołanych przez ludzką działalność w dobie Antropocenu. W czasie sympozjum uczestnicy pochylą się nad szeregiem teorii dotyczących przestrzeni naturalnej, począwszy od „landscapes of memory” (krajobrazy pamięci) Simona Schamy po „geotraumę” (trauma ekologiczna) Timothy'ego Mortona. Zapraszamy do wygłaszania referatów na te i pokrewne tematy z zakresu literatury, literatury faktu, filmu, poezji, narracji kulturowych, historii i folkloru. 

 

Głównym prelegentem sympozjum jest dr hab. Helena Duffy (Uniwersytet Wrocławski, Polska/University of Warwick, Wielka Brytania). Tytuł jej wystąpienia brzmi “We Are Not Out of the Woods Yet: The Forest as a Site of Polish Holocaust Memory in Paweł Pawlikowski’s Ida”. Prosimy o przesyłanie streszczeń (200–250 słów w jęz. angielskim) dwudziestominutowych referatów oraz krótką notkę biograficzną (50–100 słów) na adres prof. Markku Lehtimäki: markku.lehtimaki@utu.fi do 31 sierpnia 2022. 

 

Strona grupy SELMA: https://sites.utu.fi/selma/activities/upcoming-events/

KONFERENCJA NAUKOWA „BOHATER NASZYCH CZASÓW”

 

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową organizowaną przez Kolegium Doktorskie UWr.

Konferencja odbędzie się 24.06.2022 od godziny 10.00 do 18.00 w Centrum Historii Zajezdnia.

Link do konferencji na FB: https://fb.me/e/2kuFtII5i

 

Program konferencji UWr „Bohater naszych czasów”. Przeszłe i teraźniejsze kreacje językowe człowieka epoki.

10:00 rozpoczęcie konferencji

10:15 dr hab. Agnieszka Małocha – Bohater, bohaterka czy bohater_ka naszych czasów? Prolegomena językoznawcze

11:00 Alicja Derych – Bohater, bohaterka i bohaterstwo w Słowosieci – polskim słowniku relacyjnym

11:20 Wojciech Milczarski – Analiza gramatycznego aspektu czasowników użytych przy opisach ‘bohaterów’ oraz wpływ tegoż aspektu na postrzeganie postaci

Dyskusja

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 dr Adam Flamma – Digital protagonist - dostosowywanie postaci w grach wideo do wymagań współczesnych graczy

13:15 Magdalena Witkowicz – Ofiary choroby czy pandemiczni bohaterowie? – metafory walki w listach o zmarłych na COVID-19

13:35 Anna Borkowska – Postrzeganie bohaterów i zabójców w dzisiejszym świecie: Wpływ języka inkluzywnego w mediach

Dyskusja

14:15 – 15:45 przerwa obiadowa

15:45 dr hab. prof. UWr Urszula Glensk – Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej

16:30 Andrzej Graul – Konsument wypalony – reprezentacyjny przedstawiciel epoki późnego kapitalizmu

16:50 Natalia Czudek – Nie-ludzki bohater – postantropocentryczna wizja heroizmu na przykładzie powieści Blösch Beata Sterchi

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 20-22.06.2022

 

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II roku filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki,

w linkach poniżej zamieszczone zostały informatory licencjackie na rok 2022/2023:

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

ITALIANISTYKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

Znajdą w nich Państwo informacje na temat seminariów licencjackich proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o egzaminie licencjackim.

Na filologii francuskiej i na filologii hiszpańskiej mają Państwo do wyboru po trzy seminaria. Na italianistyce proponowane jest jedno seminarium.

 

Dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej:

- Zapisy w USOS na seminaria będą trwały od poniedziałku 20 czerwca 2022 godz. 8.00 do środy 22 czerwca 2022 r. godz. 15.00.

- Grupy seminaryjne liczą od 7 do 10 osób.

- O przyjęciu na seminarium nie decyduje kolejność zapisu, lecz oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez prowadzącego i/lub inne warunki (zob. rozdział III).

- Dlatego po zarejestrowaniu w systemie USOS należy niezwłocznie przesłać osobie prowadzącej wybrane seminarium niezbędne informacje.

- Na tej podstawie do piątku 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 Kierownicy seminariów ustalą listy wstępne uczestników poszczególnych seminariów, przekażą je Tutorom, którzy z kolei niezwłocznie zakomunikują je Państwu.

- Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach piątego semestru studiów. Na drugich zajęciach w semestrze zimowym ustalona zostaje ostateczna lista uczestników seminarium.

Mamy nadzieję, że proces formowania się grup seminaryjnych przebiegnie bez utrudnień, w razie problemów prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami
Natalia Paprocka i Justyna Wesoła

V PANORAMA PIOSENKI ROMAŃSKIEJ | 9.06.2022 | ZDJĘCIA

 

Kilka pamiątkowych zdjęć z V PANORAMY PIOSENKI ROMAŃSKIEJ, która odbyła się w naszym instytucie 9 czerwca 2022 z inicjatywy Madame Ewy Warmuz.

Zwycięzcy konkursu wg jury:

- 1. miejsce: ex aequo Barbara Rowińska (filologia hiszpańska) oraz Marta Brzozowska (italianistyka),

- 2. miejsce: Michał Frątczak (filologia francuska),

- 3. miejsce: Hanna Mazur (filologia francuska).

Michałowi Frątczakowi przypadła też nagroda publiczności.

W kategorii śpiewających wykładowców nagrodę publiczności zdobył dr Tomasz Wysłobocki

Gratulacje!

Autorami zdjęć są: Urszula Iżycka i Tomasz Wysłobocki, a autorką plakatu - Anabel Witek.

PUBLIKACJA MGR P. PASKART Z IFR W MONOGRAFII "PLEJADY"

 

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego „Autour du texte dans les études françaises”, wydanego we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce. Tom stanowi zbiór recenzowanych materiałów z XXIV Szkoły Doktorskiej krajów Wyszehradu (23-24.09.2021), zorganizowanej przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”, Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP. Publikacja została podzielona na cztery części: badania literaturoznawcze, badania językoznawcze i semiotyczne, glottodydaktyka oraz traduktologia.

Autorką jednego z artykułów pt. "La diaphore dans la contruction du sens social" jest mgr Patrycja Paskart z naszego Instytutu.

Link do publikacji (w wolnym dostępie): https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292364

KONFERENCJA STUDENCKA W IFR | 9.06.2022

 

Wraz ze studentami I roku FM serdecznie zapraszamy na kolejną, już ósmą konferencję studencką, która odbędzie się w najbliższy czwartek 9 czerwca 2022 roku na platformie Teams. Godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji odpowiadają godzinom rozpoczęcia i zakończenia zajęć w naszym Instytucie. Link do spotkania zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Poniżej opis i program konferencji.

Link do wydarzenia na Facebooku

KONFERENCJA STUDENCKA | COLLOQUE ÉTUDIANT

OBLICZA RÓŻNORODNOŚCI, NIERÓWNOŚCI I MNIEJSZOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

DIVERSITÉ, INÉGALITÉS, MINORITÉS DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Instytut Filologii Romańskiej (platforma Teams) | Institut de Philologie Romane (Teams)

9 czerwca 2022 | le 9 juin 2022

We współczesnym świecie, z pozoru całkowicie cywilizowanym i stwarzającym przestrzeń dla różnorodności, wciąż borykamy się z wieloma trudnościami. Dotyczą one licznych aspektów, między innymi tożsamości płciowej, równego traktowania, wykorzystywania itd. Przybierają formę dyskryminacji, braku tolerancji, stygmatyzacji, a nawet wykluczenia. Dlatego głównym tematem naszej konferencji jest szeroko ujęte oblicze różnorodności, mniejszości oraz nierówności we współczesnym świecie. Zaprezentujemy ich rozmaite odcienie, przyjrzymy się stosunkowi do nich, skupiając się na nurtujących nas tematach, takich jak: rasizm, nierówne traktowanie kobiet, osób LGBTQ+ czy przedstawicieli mniejszości religijnych, a nawet wykorzystywanie zwierząt. Powyższe zagadnienia będziemy rozpatrywać głównie w kontekście Francji, której dewiza “liberté, égalité, fraternité”, mimo regularnie podejmowanych starań, nie zawsze jeszcze odpowiada rzeczywistości. Będziemy się zastanawiać, czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce na nadzieję dla równego obrazu świata, postrzegania różnorodności jako bogactwa, zrozumienia i możliwości wyrażania siebie.
Językami konferencji będą francuski i polski. Konferencja odbędzie się na platformie Teams, a link do spotkania zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Dans le monde d'aujourd'hui, en apparence entièrement civilisé et faisant place à la diversité, nous sommes encore confrontés à un bon nombre de difficultés. Elles concernent de nombreux aspects, comme l'identité de genre, l'égalité de traitement, l'exploitation, etc. Elles peuvent prendre la forme de discrimination, d'intolérance, de stigmatisation, voire d'exclusion. Pour cette raison, nous avons choisi pour thème principal de notre colloque les multiples facettes de la diversité, des minorités et de l'inégalité dans le monde moderne. Nous allons présenter leurs différentes manifestations et voir de près l’attitude face à elles, en nous concentrant sur les sujets pertinents, tels que le racisme, l’inégalité de traitement touchant les femmes, les personnes LGBTQ+ ou les représentants des minorités religieuses, ou même l’exploitation des animaux. Nous allons nous pencher sur ces questions surtout dans le contexte de la France, dont la devise “liberté, égalité, fraternité” ne correspond pas toujours à la réalité, malgré les tentatives régulières d’y arriver de façon complète et définitive. Nous allons également nous demander si le monde contemporain laisse de la place à l’espoir d’un monde égalitaire, d’une perception de la diversité en tant que richesse, de la compréhension et de la possibilité de s’exprimer librement.

Le colloque se tiendra en français et en polonais, sur Teams. Le lien à la réunion vous sera communiqué bientôt.

 

PROGRAM KONFERENCJI | PROGRAMME DU COLLOQUE

9.45 – połączenie, test dźwięku / connexion
10.00 – otwarcie konferencji / ouverture du colloque

10.15-11.45 pierwsza sesja / première session
Prowadzenie / présidence: Agata Sadkowska-Fidala/Klaudia Nicerska
Justyna Stawicka, Maria Czakaj, Les femmes prêtres en Pologne et en France
Paulina Orszulak, Les femmes musulmanes en France – la question du féminisme et du voile
Hanna Adameczek, Agata Bekker, L'immigration des femmes en France

11.45-12.00 pause-café

12.15-13.45 / deuxième session
Prowadzenie / présidence: Maria Czakaj
Klaudia Nicerska, Daria Partyka, Daria Waligórska: les droits des animaux et leur situation en France et en Europe
Agata Łotysz, Rasizm w USA
Milena Suska, Obecni, nieobecni : dyskryminacja ciemnoskórych aktorów w filmie

13.45-14.00 pause-café

14.00-15.15 / troisième session
Prowadzenie / présidence: Justyna Stawicka
Dominika Kaźmierczak, Julia Zawadzka, Personnages LGBTQ+ dans les films d'animation de Disney
Michał Mentel, Kobieta jako symbol buntu na podstawie współczesnego czarownictwa

15.15 zamknięcie konferencji / clôture du colloque

WYKŁAD DRA T. SZYMAŃSKIEGO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

 

10 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 dr Tomasz Szymański wygłosi wykład zatytułowany „Wieczne i progresywne Objawienie”: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia. Wykład odbędzie się w ramach szesnastego spotkania w ramach seminarium „Enlightenment and Religion” organizowanego przez zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia”.

Wykład odbędzie się na platformie Teams. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą zgłaszać chęć uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

Abstrakt: Myśl oświeceniowa i dziedzictwo rewolucji są nieodłącznymi elementami francuskiej myśli religijnej XIX wieku, ulegając w niej licznym przeobrażeniom i reinterpretacjom. Pierre Leroux (1797–1871), którego twórczość wpisuje się zarówno w nurt socjalizmu utopijnego, jak i laickiego (choć zarazem religijnego) humanitaryzmu, wobec Oświecenia zajmuje stanowisko ambiwalentne – z jednej strony głęboko afirmatywne, z drugiej zaś głęboko krytyczne. Wystąpienie będzie okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jakie miejsce przedstawiciele Oświecenia – francuskiego (Voltaire, Rousseau, Montesquieu), oraz szerzej europejskiego (Spinoza, Lessing) – zajmują w dziele „wynalazcy socjalizmu” i w jego koncepcji religii Ludzkości, opartej na idei „wiecznego, progresywnego Objawienia”. 

Link do wydarzenia na stronie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)