Aktualności

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW: ADOBE ILLUSTRATOR I PHOTOSHOP

 

Zapraszamy na szkolenia zapraszamy na szkolenia z obsługi programów Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Szkolenia przeznaczone są dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym dla studentów II FL, II HL, II ITA, III FL, III HL, III ITA oraz I ROM. 

Szkolenia są finansowane z funduszy UE i certyfikowane. Na wolnym rynku koszt jednego szkolenia to około 1000-1500 zł. Szczegółowy opisy kursów, program, zasady rekrutacji, terminy i formularz rekrutacyjny znajdują się w linkach poniżej. Szkolenia prowadzone są przez renomowaną firmę szkoleniową Altkom Academy. Firma zapewnia dostęp do specjalistycznego oprogramowania. W pierwszej edycji szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Szkolenia trwają 14 godzin zegarowych w trybie online z zapewnieniem specjalistycznego oprogramowania potrzebnego do realizacji szkolenia. Osoby biorące udział w szkoleniach zostaną zwolnione z zajęć.

Uwaga! W szkoleniach nie mogą uczestniczyć studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich).

Termin rekrutacji mija 26.02.2023. Liczba miejsc jest ograniczona. 

W razie pytań prosimy o kontakt z dr Dorotą Klimek-Jankowską: dorota.klimek-jankowska@uwr.edu.pl

Szkolenie 1: Adobe Illustrator – Projektowanie graficzne na potrzeby DTP i WWW, termin: 11-12.03.2023

Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Illustrator edycja 2

Szkolenie 4: Adobe Photoshop – obróbka, termin: 25-26.03.2023

Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Photoshop.docx

WYKŁAD "EUROPE, ITS LINGUISTIC AND CULTURAL LANDSCAPES"

 

Partnerzy projektu DIAL4U zapraszają na wykład "Europe, its linguistic and cultural landscapes", który zostanie wygłoszony przez prof. Brittę SCHNEIDER z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w poniedziałek 6 lutego o godzinie 15.00. Szczegóły w załączniku.

Link do zoom: https://univ-lille-fr.zoom.us/j/94702519181?pwd=M2V5ck9zZDRwR3lvS2ZvMUpk...

ID: 947 0251 9181 | Passcode: 442872

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU (II i III FL i HL)

 

 

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze letnim 2022/2023, proszeni są o kontakt z koordynatorem języka łacińskiego w SPNJO mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy.

Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach  2 - 10 II 2023 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie zrealizował go w terminie z powodu wyjazdu na stypendium. Od 13 II (po wcześniejszym umówieniu się) z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów, gdyby w podanym terminie student nie mógł spotkać się na Ms Teams.  

Beata Machalska – koordynator języka łacińskiego w SPNJO

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYBIERANE (FL, FM, HL, HM)

 

Informujemy, że zapisy w systemie USOS na zajęcia wybierane odbędą się w dniach od poniedziałku 6 lutego (godz. 8.00) do środy 8 lutego (godz. 20.00)

Plan zajęć na semestr letni zostanie udostępniony w piątek 3 lutego.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w środę 22 lutego 2023. Z wybranych zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do wtorku 7 marca (godz. 24.00).

Informator o zajęciach wybieranych dla filologii francuskiej i hiszpańskiej

WYKŁAD DRA E. ISRAELA CHÁVEZA BARRETO | 2.02.2023

 

Serdecznie zapraszamy na wykład poświęcony El empleo de materiales de archivo como fuentes históricas: el caso del archivo Luis Jorge Prieto y la historia de la lingüística, który wygłosi dr Eugenio Israel Chávez Barreto z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Wykład będzie miał miejsce 2 lutego 2023 r. (czwartek) w godzinach 15:30-17:00, w sali 2.5.

Serdecznie zapraszamy!

Streszczenie

El empleo de materiales de archivo como fuentes históricas: el caso del archivo Luis Jorge Prieto y la historia de la lingüística.

Los archivos proveen información invaluable para la investigación histórica. Específicamente, al tratar de reconstruir la historia de una persona en específico, por ejemplo, la biografía de algún pensador, los archivos son una herramienta indispensable, que, sin embargo debe ser empleada con cierta cautela. Por sí mismos, los archivos no guardan ninguna historia, ni son receptáculos de ninguna memoria. Hace falta, para que los archivos se vuelvan propiamente fuentes de una investigación histórica, que éstos sean interpretados por alguien, en este caso, el investigador que realizará la reconstrucción histórica en cuestión. Esta presentación se enfocará en el hecho de que la interpretación de los materiales archivísticos se realiza siempre en relación a un principio de pertinencia, que no es, por cierto, dado de una sola vez, sino que cambia de acuerdo a los intereses del investigador. De modo que al ser interpretados mediante diferentes principios de pertinencia, los archivos, en tanto fuentes, proveen información de diferentes aspectos de una misma historia, o incluso de diferentes historias susceptibles de ser reconstruidas por el investigador. Como ejemplo, presentaremos el caso de los archivos del lingüista argentino Luis Jorge Prieto, ubicados en las Universidades de Buenos Aires y de Córdoba, en Argentina, e introduciremos un dispositivo analítico que nos permita interpretar los archivos como fuentes tanto de una biografía intelectual, como fuentes para la historia de, al menos, un capítulo de la historia de la lingüística.

Biogram

Eugenio Israel Chávez Barreto es licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y doctor en Semiótica y Estudios Culturales por la Universidad de Tartu, Estonia. Actualmente trabaja en el Depto. de Lingüística General en la Universidad Palacký, en Olomouc, República Checa, donde también cursa un segundo doctorado en Lingüística. Su investigación se centra en la fonología del español, las relaciones históricas y teóricas entre la semiótica y la fonología, la historia de la lingüística, y la semiótica general.

IX EDYCJA KONKURSU "TRADUCTEUR EN HERBE" | 14.01.2023

 

W dniu 14 stycznia 2023 r. już po raz dziewiąty w naszym Instytucie odbył się konkurs tłumaczeniowy dla licealistów „Traducteur en herbe”. Uczniowie VIII LO we Wrocławiu tłumaczyli fragment powieści Agnès Desarthes „L’éternel fiancé” (Éditions de l’Olivier, 2021). Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie wysłuchali krótkiego omówienia treści utworu oraz otrzymali informacje na temat jego autorki. Wprowadzenie do lektury tekstu konkursowego przygotowała i wygłosiła mgr Ambre Lefèvre.

Prace konkursowe oceniło jury w składzie: Miłosz Fibich (III FL), Katarzyna Fonał (I ROM), Maciej Grzywacz (III FL), Nicole Powalska (III FL), Nicola Sługocka (II FM), obradujące pod kierunkiem dr Patrycji Krysiak. W obradach jury wziął również udział dr Stefan Kaufman. Gremium ekspertów, pracujących w oparciu o szczegółowe kryteria oceny przekładów, wyłoniło zwycięzców konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła grupa w składzie: Maria Głowacka, Milena Stochmiałek i Zuzanna Wiewióra.
Drugie miejsce przypadło zespołowi w składzie: Igor Drobiszewski, Tomasz Kamiński i Mikołaj Korbiel.
Trzecie miejsce zdobył zespół pracujący w składzie: Hanna Mazurek, Krzysztof Grzesznik i Karolina Woźniak.

Jury przyznało również nagrody specjalne dla osób, które wzięły udział w konkursie po raz trzeci: Hannie Mazurek oraz Karolinie Woźniak.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Podczas obrad jury uczniowie uczestniczyli w wykładach pt. „Kompetencje tłumacza. Co trzeba umieć, żeby zostać dobrym tłumaczem” oraz „Tłumaczenie audiowizualne – odmiany, cele, wyzwania” wygłoszonych przez dr Reginę Solovą i dr Kaję Gostkowską.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział w projekcie. Serdeczne podziękowania składamy mgr Annie Dubaniowskiej, wicedyrektor VIII LO, za pracę przy organizacji konkursu oraz mgr Annie Natkaniec za obecność podczas wydarzenia. Dziękujemy też studentkom i studentom, którzy wspaniale sprawdzili się w roli jurorów.

Komitet organizacyjny (pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej): dr Kaja Gostkowska, dr Patrycja Krysiak, dr Regina Solová, dr Aleksander Wiater

GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU

SZKOLENIE BHP - DODATKOWY TERMIN (1.02-5.03.2023)

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że zostanie uruchomiony termin dodatkowy – od 1 lutego do 5 marca 2023 r. – dla osób, które nie odbyły szkolenia wstępnego BHP w I terminie (od 1 października do 30 listopada 2022 r.).

Szkolenie jest skierowane do studentów i doktorantów pierwszego semestru w roku akademickim 2022/23.  

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, znajdować się będzie na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie będzie dostępne w terminie od 1 lutego do 5 marca 2023 r. pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl 

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

wersja angielska

wersja polska

Zgodnie z treścią § 2.2. Zarządzenia Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r.: „Student lub doktorant, który nie uzyska zaliczenia we wskazanym terminie, nie może być dopuszczony do zajęć i powtarza pierwszy semestr kształcenia albo jest skreślany z listy studentów lub doktorantów”. 

Z poważaniem  

mgr Dawid Piekarski
KIEROWNIK
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PERSONELU POKŁADOWEGO ENTER AIR

 

Linie lotnicze Enter Air poszukują osób zainteresowanych podjęciem się pracy w charakterze stewardesy/stewarda.

W środę 25 stycznia o godz. 13.30 w naszym Instytucie w sali 2.5 odbędzie się spotkanie informacyjne z członkami personelu pokładowego, którzy opowiedzą o tajnikach swojej pracy i odpowiedzą na pytania.

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie! 

OKRĘGOWY ETAP XLVI OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

W piątek 13 stycznia 2023 r. odbędzie się okręgowy etap XLVI Olimpiady Języka Francuskiego organizowany przez Instytut Filologii Romańskiej.

W komisji zasiadają: dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr, dr Agata Sadkowska-Fidala oraz dr Joanna Jakubowska (sekretarz).

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom okręgu wrocławskiego życzymy powodzenia!

 

KONKURS TŁUMACZENIOWY "TRADUCTEUR EN HERBE"

 
W sobotę 14 stycznia 2023 roku odbędzie się w Instytucie Filologii Romańskiej IX edycja konkursu tłumaczeniowego dla licealistów "Traducteur en herbe". Wezmą w nim udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu z oddziałami dwujęzycznymi (francusko-polskimi), którzy w grupach będą tłumaczyć na język polski francuski tekst literacki. Przekłady oceni jury złożone ze studentów filologii francuskiej i studiów romanistycznych, obradujące pod kierunkiem dr Patrycji Krysiak.
 
PROGRAM
godz. 9.00: powitanie uczestników i ogłoszenie zasad konkursu
godz. 9.15-10.45: praca tłumaczeniowa (w grupach)
godz. 10.45-11.15: przerwa
godz. 11.15-12.45: warsztaty przekładoznawcze
dr Regina Solová „Kompetencje tłumacza. Co trzeba umieć, żeby zostać dobrym tłumaczem”
dr Kaja Gostkowska „Tłumaczenie audiowizualne – odmiany, cele, wyzwania”
godz. 12.45-13:00 przerwa
godz. 13:00: ogłoszenie wyników konkursu
 
Komitet organizacyjny:
mgr Anna Dubaniowska
dr Kaja Gostkowska
dr Patrycja Krysiak
dr Regina Solová
dr Aleksander Wiater
Studentki i studenci IFR UWr: 
Miłosz Fibich (III FL), Katarzyna Fonał (I ROM), Maciej Grzywacz (III FL), Nicole Powalska (III FL), Nicola Sługocka (I ROM)
                                  
PROGRAM WYDARZENIA (plik PDF do pobrania)
 
Trzymamy kciuki za uczestników!
 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2022/2023

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 9.00, sala 4.3; koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 10.00, sala 4.6; dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr
egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 10.00

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, 8 lutego, godz. 15.00, sala 2.2 i 3.2, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy, termin ustalony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 9 lutego, godz. 9.00, sala 2.2; koordynator egzaminu: dr Kaja Gostkowska
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00

Historia literatury francuskiej (ścieżki A i B), ustny, 8 lutego, godz. 10.00,  sala 4.3, 13 i 16  lutego, godz. 9.00 sala 4.3, dr Tomasz Wysłobocki
egzamin poprawkowy: 28 lutego, godz. 10.00

Język łaciński (ścieżka B) pisemny), 9 lutego, godz. 11.00, s. 3.8, mgr Łucja Łuniewska
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 9 lutego, godz. 9.00, sala 3.1 i 3.2; koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00

Literatura francuska, ustny, 8 i 10 lutego, godz. 11.00, sala 4.8, dr Joanna jakubowska
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 11.00

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 14 lutego, godz. 10.00, sala 2.2, dr hab. Ewa Kulak

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I, ustny, 9 lutego, godz. 12:00, sala 3.1, zmiana na salę 2.5, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 22.02.2023 r.  godz. 13:00 - ze względu na ewentualną kolizję z harmonogramem nowego semestru, termin egzaminu może ulec zmianie

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, pisemny,  10 lutego, godz.10.00, sala 2.4, dr Aleksander Trojanowski

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 8 lutego, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
13 i 14 lutego, ustny, godz. 9:00, sala 3.1
egzamin poprawkowy: pisemny, 22 lutego, godz. 9:00, sala 3.1
ustny, 23 lutego, godz. 9:00, sala 3.1

GOJH – syntaksa ustny, 10 lutego godz. 12.00, sala 3.1, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 22.02.2023 r.  godz. 12:00 - ze względu na ewentualną kolizję z harmonogramem nowego semestru, termin egzaminu może ulec zmianie

ITALIANISTYKA

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

I rok, studia magisterskie studia romanistyczne

Wybrane kierunki badań literackich, pisemny, 10 lutego, godz. 9:00, 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącym

Wybrane kierunki badań literackich, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącą, dr Joanna Kotowska-Miziniak
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

Wybrane kierunki badań językoznawczych, ustny, 10 i 17 lutego, godz. 9.00, sala 3.8,  dr hab. Witold Ucherek
egzamin poprawkowy: 27 lutego, godz. 16.00

Wybrane kierunki badań przekładoznawczych, pisemny, 8 lutego, godz. 10.00, sala 3.1,  prof. hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
egzamin poprawkowy: 22 lutego

Przedmioty dowolnego wyboru, kształcenie modułowe: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, pisemny, I termin, 10 lutego, godz. 10.00, sala 309 w IHS, dr Małgorzata Wyrzykowska
egzamin poprawkowy: 27 lutego, godz. 10.00, sala 309 w IHS

Dydaktyka j. francuskiego, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącą, dr Monika Grabowska

Dydaktyka j. hiszpańskiego, godz. 10.00, sala 4.1, dr ha. Ewa Kulak

Pedagogika dla nauczycieli, termin uzgodniony z prowadzącą

Psychologia dla nauczycieli, termin uzgodniony z prowadzącą

SPOTKANIE Z DR EWĄ BASZAK | 12.01.2023

 

W imieniu Zakładu Italianistyki IFR UWr oraz Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury zapraszamy na spotkanie z dr Ewą Baszak (UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), które poświęcone będzie jej najnowszej monografii "Kinematografia i literatura sardyńska a tożsamość regionalna". W trakcie rozmowy przeniesiemy się na południe Europy i wraz z naszym gościem spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań: czym w ogóle jest tożsamość regionalna na Sardynii? Czym różni się od tożsamości włoskiej? Jak się manifestuje?

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godzinie 17:00 w Instytucie Filologii Romańskiej UWr w sali 3.2.

Poprowadzi je Szymon Mikołaj Polak, Sekretarz Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury

SZKOLENIE KADRY W RAMACH PROJEKTU DIAL4U | 12-14.12.2022

 

W dniach 12-14 grudnia 2022 r. na Universytecie Jaume I w Castellón de la Plana (Hiszpania) odbyło się pierwsze szkolenie kadry uniwersyteckiej w ramach projektu DIAL4U (Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for European Universities) realizowanego od czerwca 2022 r. roku przez osiem uniwersytetów europejskich, w tym – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera. W szkoleniu wzięły udział dr Grabowska jako współliderka projektu oraz dr Jadwiga Cook, dr Patrycja Krysiak i mgr Monika Szmulewska jako prowadzące zajęcia z PNJ testerki produktów projektu. 

Sesja obejmowała prezentację założeń projektu DIAL4U oraz warsztaty mające na celu przetestowanie wypracowanych w ciągu 1,5 roku trwania projektu wersji beta aplikacji, narzędzi i strategii służących do rozwijania kompetencji komunikacyjnej studentów przy użyciu nowych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości i grywalizacji; interaktywnych przewodników dotyczących uczenia się w autonomii oraz projektowania zajęć z użyciem narzędzi cyfrowych; uznawania i walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się języków obcych przy pomocy systemu wirtualnych odznak osadzonych docelowo w infrastrukturze EBSI (The European Blockchain Services Infrastructure).  

Link do strony projektu: https://www.dial4u-uni.eu/

FRANCUSKOJĘZYCZNE POPOŁUDNIE Z GRAMI | 17.12.2022

 

Zapraszamy na francuskojęzyczne popołudnie z grami, które odbędzie się 17 grudnia 2022 roku w sali 3.2 w godz. 14.45-17.00 z inicjatywy mgr Ambre Lefevre.

Uczestnicy będą grać w Dixit i Loups-Garous, można też przynieść inne gry. 

SZKOLENIE BHP | WAŻNA INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konieczności zaliczenia szkolenia BHP. 

Kolejny termin otwarcia szkolenia BHP: od 1.02.2023 do 5.03.2023.

W szkoleniu powinny wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr, którzy nie zaliczyli kursu otwartego w pierwszym terminie (1.10.2022-30.11.2022).

Aby przystąpić do szkolenia, nie potrzeba uprzednio składać podania ani dokumentować przyczyn nieprzystąpienia do szkolenia w pierwszym terminie.

UWAGA: zgodnie z Zarządzeniem 202/2022 Rektora UWr niezaliczenie szkolenia w wyznaczonym terminie skutkuje powtarzaniem pierwszego semestru lub skreśleniem z listy studentów.

ZIMOWY HAPPYNING PIOSENKOWY | 14.12.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na

Zimowy Happyning Piosenkowy ,

który odbędzie się środę 14 grudnia w godzinach 15.30-17.00  w sali 2.2 .

Grupa studentów–organizatorów przygotowała kilka happ(y)eningowych atrakcji,

ale głównym celem wieczoru będzie wspólne śpiewanie zimowych

i (przed)świątecznych piosenek w językach romańskich (i nie tylko).

Przewidujemy ZERO zadumy i nostalgii i 100% HAPPYnizmu.

Przyjdźcie pośpiewać z nami!

(w imieniu organizacyjnego teamu: Ewa Warmuz)

Plakat: Julia Pastuszka, studentka I roku filologii francuskiej, ścieżka A

STUDENTKI IFR W FINALE KONKURSU "TŁUMACZE NA E-START!"

 

W najbliższy piątek 9 grudnia 2022 r. trzy studentki Instytutu Filologii Romańskiej - Natalia Dorniak, Dominika Marzec i Marta Najda - wezmą udział w finale Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na e-Start”! 

W tym roku Konkurs obchodzi swój 10. jubileusz. Od niewielkiego zasięgiem wydarzenia, którego finał odbywał się w małej sali konferencyjnej, organizatorzy przeszli do wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, z kilkunastoma renomowanymi uczelniami w roli partnerów konkursu, realizowanego na popularnej platformie do spotkań online i z użyciem nowoczesnych technologii tłumaczeniowych. 

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i tłumaczeniowych oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy. Uczestnicy konkursu zapoznają się także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskują lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych projektach tłumaczeniowych. 

Studenci przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego lub języka niemieckiego na język polski. Na konkurs zawsze wybierane są teksty użytkowe, wymagające znajomości języka biznesowego, które Skrivanek na co dzień najczęściej otrzymuje od swoich klientów do tłumaczenia. 

Główną nagrodą dla pięciorga autorów najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i pięciorga z języka niemieckiego są płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Trzymamy kciuki za uczestniczki z naszego Instytutu!

SPOTKANIE Z TŁUMACZKĄ AUDIOWIZUALNĄ IT-CAT | 13.12.2022

 

Zapraszamy na spotkanie pt. “Film dokumentalny Il pane a vita. Pierwsze kroki w tłumaczeniu audiowizualnym”, na którym zostanie omówiony proces tworzenia napisów w języku katalońskim do włoskiego filmu dokumentalnego Il pane a vita oraz zostaną naświetlone problemy tłumaczeniowe napotkane w trakcie tego procesu. Film ten przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą w mieście Bergamo w Północnych Włoszech po zamknięciu fabryki tekstyliów na skutek wybuchu kryzysu gospodarczego w 2009 r. Historia jest opowiedziana ustami trzech kobiet, które straciły pracę w wyniku zamknięcia fabryki.

Spotkanie “Film dokumentalny Il pane a vita. Pierwsze kroki w tłumaczeniu audiowizualnym” może zainteresować studentów - amatorów filmów, znających język włoski oraz/lub język kataloński (ewentualnie język hiszpański) i pragnących poznać podstawy tłumaczenia audiowizualnego w oparciu o program komputerowy Aegisub do tworzenia napisów.

Termin spotkania: wtorek 13.12.2022, godz. 12:00-13:30

Miejsce spotkania: Instytut Filologii Romańskiej UWr, sala 3.1.

Język spotkania: język polski z elementami języka włoskiego i katalońskiego

Wstęp wolny, bez zapisów.

Informacje o osobie prowadzącej:

Minerva Cortada Cinca ukończyła w czerwcu 2022 r. studia z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie (Universitat Autònoma de Barcelona). Obecnie kontynuuje studia wyższe na kierunku “Máster de Traducción Biosanitaria” na Uniwersytecie Zdalnym w Madrycie (Universidad a Distancia de Madrid). Ponadto, w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego wykonuje praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ we wrocławskiej firmie tłumaczeniowej CM Localization.

Spotkanie organizują: mgr Monika Szmulewska i dr Anna Kuźnik

KN "HESPERIA" ZAPRASZA NA SPOTKANIE AUTORSKIE | 5.12.2022

 

Koło Naukowe "Hesperia" serdecznie zaprasza na spotkanie online z Alexią Dotras Bravo, pisarką, wykładowczynią, Galicyjką mieszkającą i pracującą w Portugalii.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2022 roku o godz. 19.00.

Chęć udziału należy zgłosić na adres kn.hesperia@gmail.com

Szczegóły na plakacie.

DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE W KULTURZE I NAUCE | 7-9.12.2022

 

W dniach 7-9 grudnia 2022 roku odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim międzynarodowa konferencja naukowa "Doświadczenie mistyczne w kulturze i nauce" organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej, pod Honorowym Patronatem JM Rektora UWr oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Partnerem wydarzenia jest Towarzystwo im. Edyty Stein, ponieważ konferencja wpisuje się swoją tematyką w obchody roku Edyty Stein we Wrocławiu. Zgromadzi ona około 50 specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z mistyką w literaturze, sztuce, filozofii, teologii czy psychologii. Wystąpienia będą wygłaszane w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Wykłady plenarne zaprezentują: Agata Bielik Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham), Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sonia Maura Barillari (Università di Genova), Lydie PARISSE (Université de Toulouse 2), Francisco Javier Sancho Fermín, OCD (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista, Ávila), Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

W dniu 8 grudnia organizatorzy konferencji zapraszają na koncert utworów Aliny Błońskiej „Wołanie w ciszę”, organizowany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Centrum Historii Zajezdnia pod Honorowym Patronatem JM Rektora UWr (https://www.zajezdnia.org/kalendarz/681). Alina Błońska jest uznaną na arenie międzynarodowej, wielokrotnie nagradzaną kompozytorką współczesnej muzyki poważnej, a w swojej twórczości często nawiązuje do mistyki hiszpańskiej.

W przygotowanie koncertu włączyli się aktywnie studenci filologii hiszpańskiej w ramach przedmiotu „Laboratorium tekstów kultury”, koordynowanego przez dr hab. Marlenę Krupę-Adamczyk oraz gościa specjalnego – samą Alinę Błońską, która jest również absolwentką wrocławskiej iberystyki. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez adres rokedytystein@zajezdnia.org . Więcej o Alinie Błońskiej i jej twórczości można znaleźć na stronie: https://www.cultureave.com/tag/alina-blonska/?print=print-search

Dodatkowymi wydarzeniami towarzyszącymi konferencji będą: pokaz specjalny filmu Łukasza Chwałki "Jakob Böhme – życie i twórczość"; spotkanie z fotografem Andrzejem Ziółkowskim oraz panel dyskusyjny "Doświadczenie mistyczne a doświadczenie artysty", który poprowadzi dr hab. prof. UWr Marcin Kurek a jego gośćmi będą: Alina Błońska, Andrzej Ziółkowski i Bogusław Kierc.

PROGRAM KONFERENCJIZAPROSZENIE NA KONCERT | PLAKAT

ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY

 

Szanowni Państwo,

sąsiadująca z nami ukraińska świetlica Art Café przy ul. Łaciarskiej 32 prowadzi zbiórkę darów dla ukraińskiego wojska oraz cywilnych mieszkańców tego kraju, dorosłych i dzieci. Potrzebna jest ciepła odzież, koce i tym podobne okrycia, leki i środki opatrunkowe. Odzież nie musi być nowa. Dary można przynosić od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Zespół IFR

SZKOLENIE "TRANSGRANICZNE USŁUGI JĘZYKOWE" | 9.12.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR oraz studentów wszystkich innych Instytutów/Katedr WF UWr na ciekawe i bardzo przydatne szkolenie poświęcone sposobom świadczenia transgranicznych usług językowych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Data i miejsce szkolenia: piątek 9 grudnia 2022 r., godz. 13:45-15:00

Instytut Filologii Romańskiej UWr, pl. Nankiera 4, sala 4.3. (IV piętro, najwyższe).

Wstęp wolny, bez zapisów.  

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

1. Założenie firmy świadczącej usługi językowe (dydaktyczne, tłumaczeniowe, redaktorskie) na terenie Wrocławia: kody PKD, wybór nazwy firmy, wybór formy prawnej i formy opodatkowania; 

2. Sposoby rozliczeń transgranicznych usług językowych, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. 

 

Osoba prowadząca szkolenie: 

Dr Barbara Głód, właścicielka firmy „Biuro Podatkowe”, doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, certyfikowany księgowy; specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym, łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą; wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie 25. letniej praktyki w administracji podatkowej, w tym jako długoletni menadżer organów podatkowych; wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu, z Wyższą Szkołą Handlową w Sosnowcu oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Żywcu. 

Biuro Podatkowe | Ul. I. Daszyńskiego 48 | 44-274 Rybnik  | e-mail: brpbiuro24@gmai.com, telefon: 669716117

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086729940379 

 

Szkolenie zorganizowała i notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik 

JUBILEUSZOWA KONFRENCJA ATRP „PLEJADA”

 

W dniach 2-3 grudnia 2022 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się jubileusz 20-lecia Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” połączony z konferencją naukową pt. „Le français en Pologne : textes, contextes, prétextes”.

Instytut Filologii Romańskiej UWr reprezentować będą:

  • dr Kaja Gostkowska,
  • dr Monika Grabowska (sekretarz zarządu „Plejady”),
  • dr Agata Rębkowska-Kieseler,
  • dr Agata Sadkowska-Fidala,
  • dr Regina Solová,
  • dr hab. Witold Ucherek,
  • oraz jedna z założycielek stowarzyszenia, prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, jako gość honorowy.  

PROGRAM KONFERENCJI

MISTRZOWIE KINA HISZPAŃSKIEGO | 24.11-14.12.2022

 

MISTRZOWIE KINA HISZPAŃSKIEGO | OBRAS MAESTRAS

24 LISTOPADA - 14 GRUDNIA 2022

WARSZAWA | KRAKÓW | WROCŁAW | ONLINE NINATEKA.PL

Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce, Turespaña oraz Instytut Cervantesa w Warszawie i Instytut Cervantesa w Krakowie zapraszają na piątą edycję przeglądu filmowego Mistrzowie Kina Hiszpańskiego | Obras Maestras. Przegląd filmowy Mistrzowie Kina Hiszpańskiego | Obras Maestras przybliżający nieznane szerokiej publiczności arcydzieła hiszpańskiej kinematografii odbędzie się w dniach od 24 listopada do 14 grudnia po raz pierwszy w trzech miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także online na platformie ninateka.pl.

Osią tematyczną tegorocznego programu, w którym prezentowane są filmy od lat 40. po 70. XX wieku będzie granica – granica człowieczeństwa i moralności, granica między jawą a snem, rzeczywistością a marzeniem. Ambitne filmy kręcone w trudnych czasach dyktatury Franco w Hiszpanii i na emigracji do dziś zaskakują aktualnością, przenikliwością analizy społecznej, śmiałością podejmowanych tematów, a także, a może przede wszystkim – badaniem granic możliwości kina jako sztuki, która opowiada o ludzkiej kondycji.

Zapraszamy!

24-27 listopada 2022, Warszawa, Kino Iluzjon

28 listopada-1 grudnia 2022, Kraków, Kino pod Baranami

2-4 grudnia, Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

8-14 grudnia, ONLINE, ninateka.pl, cala Polska

PROGRAM I OPISY FILMÓW | INFORMACJA PRASOWA | FB

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)