Agnieszka August-Zarębska, "Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Agnieszka August-Zarębska, "Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

  Acta Universitatis Wratislaviensis No 2925

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)