Agata Rębkowska "Humor w przekładzie audiowizualnym.

Agata Rębkowska

"Humor w przekładzie audiowizualnym. Na przykładzie filmów „Les Visiteurs” i „Bienvenue chez les Ch’tis” i ich polskich wersji", Kraków, Universitas, 2016, stron 305.

Heistein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Agata Rębkowska przeprowadza w tej książce precyzyjną analizę efektów humorystycznych w dwóch popularnych filmach francuskich w porównaniu do wersji zaprezentowanych polskiej publiczności („Goście, goście” i „Jeszcze dalej niż Północ”). Praca ma charakter interdyscyplinarny: sytuuje się na styku językoznawstwa, przekładoznawstwa i filmoznawstwa, bowiem analiza porównawcza poszczególnych scen i aspektów obu dzieł dotyczy nie tylko warstwy językowej, ale także języka filmowego, a refleksja uwzględnia czynniki i konteksty kulturowe. Perspektywę tych rozważań nad przekładem jako pośrednictwem międzykulturowym, ukazujących zalety, ale i ograniczenia tłumaczenia audiowizualnego, dodatkowo poszerza przywołanie badań nad humorem w ujęciu filozoficznym, socjologicznym, psychologicznym i fizjologicznym. Z humanistycznym rozmachem Autorki idą w parze klarowność i logika wywodu.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Preliminaria

1. Charakterystyka badanych filmów

1.1. Les Visiteurs

1.2. Bienvenue chez les Ch’tis

2. Główne źródła humoru w Les Visiteurs Bienvenue chez les Ch’tis

2.1. Charakterystyka zjawisk służących uzyskaniu efektu humorystycznego

2.2. Funkcjonowanie zjawisk w badanych filmach. Uwagi wstępne

3. Ograniczenia przekładu audiowizualnego

3.1. Wersja lektorska (voice-over)

3.2. Tłumaczenie w formie podpisów

4. Podsumowanie

II. Zarys badań nad humorem. Definicja humoru

1. Zakres znaczeniowy pojęcia humor

1.1. Uwagi o pochodzeniu pojęcia humor i nazw odsyłających do niego w języku angielskim i polskim

1.2. ‘Humor’ vs. ‘komizm’

2. Przegląd ważniejszych teorii humoru

2.1. Humor w ujęciu filozoficznym i socjologicznym

2.2. Humor w ujęciu fizjologicznym i psychologicznym (śmiech)

2.3. Humor w badaniach językoznawczych

2.4. Humor w badaniach nad przekładem

3. Definicja humoru

III. Środki służące osiąganiu humoru w filmach Les Visiteurs Bienvenue chez les Ch’tis ich polskich wersjach językowych

1. Les Visiteurs . Goście, goście

1.1. Tytuł filmu

1.2. „Wojna”

1.3. „Rycerze”

1.4. „Wyprawa do lasu Malcombe”

1.5. „Biesiadnicy”

1.6. „Spotkanie Jacquouille’a z Ginette”

1.7. „Rozmowa Béatrice z Jacquardem”

1.8. „Wizyta u Montmirailów”

1.9. „Goście, goście”

1.10. „Przodkowie”

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)