PROGRAMMA - ricevimento

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LATO 2021/2022 <<--

1) Prosimy sprawdzić numerację sal przed powrotem zajęć w tryb stacjonarny (4.04), gdyż uległa ona zmianie w związku ze zmianą obostrzeń sanitarnych.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym (przez cały semestr), dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska zajęć z Drugiego języka romańskiego (2JR). Kontynuacja kursu zgodnie z informacjami przekazanymi przez prowadzącego na ostatnich zajęciach.

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem zajęć.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

Italian