Studia romanistyczne (studia II stopnia)

 

Studia romanistyczne

Od października 2022 roku w IFR ruszają STUDIA ROMANISTYCZNE, nowy kierunek studiów II stopnia (magisterskich).

Kierunek ten zastępuje dwa dotychczas prowadzone kierunki: FILOLOGIA FRANCUSKA i FILOLOGIA HISZPAŃSKA II stopnia.

Wszystkich zainteresowanych kierunkiem zapraszamy do kliknięcia w link ze spotkania na temat STUDIÓW ROMANISTYCZNYCH, które odbyło się 5 maja 2022 roku. Podczas spotkania organizatorzy, dr Kaja Gostkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Agata Sadkowska-Fidala i dr Aleksander Wiater, przedstawili zalety kierunku i odpowiedzieli na pytania zainteresowanych osób.

Link do nagrania ze spotkania na temat STUDIÓW ROMANISTYCZNYCH (5 maja 2022)


Koncepcja kierunku

Studenci kierunku studia romanistyczne przez dwa lata intensywnie będą uczyć się dwóch wybranych języków romańskich:

- pierwszego od poziomu C1 (francuskiego lub hiszpańskiego, a od 2023 roku także włoskiego; 210 godzin praktycznej nauki języka),

- oraz drugiego od dowolnego poziomu (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub portugalskiego; 120 godzin praktycznej nauki języka).

Jednocześnie będą pogłębiać wiedzę z wybranego zakresu: językoznawstwa, przekładoznawstwa lub literaturoznawstwa w ramach seminarium magisterskiego, wykładów i przedmiotów do wyboru. Na wszystkich tych zajęciach dzielimy się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości.

Duża liczba przedmiotów do wyboru w programie pozwoli studentom na indywidualizację ścieżek kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Studenci będą też mieć możliwość zrealizowania Specjalności translatorskiej w nowej, elastycznej formule oraz modułu Przygotowanie do zawodu nauczyciela, opracowanego we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Plan studiów

Przedmioty do wyboru

Wykłady

Specjalność translatorska

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Dokumentacja kierunku

Polish