ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU  (dotyczy studentów II i III roku)

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka  łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2021/2022, proszeni są o kontakt z  koordynatorem języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 20-27 IX 2021 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie realizował go w terminie z powodu wyjazdu na stypendium. Z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów. 

                                               Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego