prof. dr hab. ELŻBIETA SKIBIŃSKA

Dettagli di contatto

Zakład Translatologii, pok. 2.3
tel. (71) 375 27 52
e-mail: elzbieta.skibinska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

Kierownik Zakładu Translatologii w IFR (do 31 sierpnia 2020)
Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego (od 1 września 2012)
Członek  senackiej Komisji Statutowej (w kadencji 2016-2020)
Kierownik Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  (od 1 października 2019)
Członek Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Członek Zespołu ds. grantów i stypendiów studenckich (zadanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”)
Członek Zespołu ds. Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” (kadencja 2020 – 2024)

Specjalności

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
 
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo porównawcze francusko-polskie; literatura francuska w polskim przekładzie; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza;

Publikacje

 

ORCID:  0000-0002-3484-3984

 

2019

 

SKIBIŃSKA-CIEŃSKA  Elżbieta, CIEŃSKI Marcin,  “«Kubuś Fatalista i jego pan», czyli nieoczekiwane starcie z Boyem”, [w:] Biblioteka Narodowa 1919-2019. Księga Jubileuszowa, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019, 336-339.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Les quatrièmes de couverture comme lieu d’inscription d’une représentation de la littérature traduite : romans canadiens d’expression française en traduction polonaise (2000-2016), Między oryginałem a przekładem, Vol. 25, nr 3 (45), 2019. 117-138. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.    DOI : 10.12797/MOaP.25.2019.45.06    Dostęp : https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/923/850. - Link zweryfikowany 10.09.2019 r    Tytuł numeru : „Traduction et représentation”, cz. 1

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Gide en polonais”, [w:] André Gide, l’Européen. Avec un texte inédit d’André Gide, sous la dir. Martina Della Casa, Paris, Classiques Garnier, 2019, 229-249. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. franc. (“Bibliothèque gidienne”  ; n° 10)   DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-08301-6.p.0229  Tekst dostępny (płatny) : https://classiques-garnier.com/andre-gide-l-europeen-avec-un-texte-inedi... Link zweryfikowany 11.02.2019

 

2018

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  „Osobliwe przypadki pewnej „bagatelki”. O Le Temple de Gnide Montesquieu”, Wiek Oświecenia, 34, 2018, 75-96. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr.  (Tytuł numeru: „Biblioteki”)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Présence éditoriale du Nouveau roman en Pologne”, Écho des études romanes, Vol. XIV, Num. 1-2, 2018, 15-31. Bibliogr. - Wykresy – Streszcz. w jęz. ang.
Dostęp : https://www.eer.cz/files/2018-1-2/2018-1_2-02-skibinska.pdf
Link zweryfikowany 16.01.2019

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, VIVIAND Aline, „ HOME  à la français : in search of the base concept”, [w:] The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours, Vol. 1 : The Concept of Home, ed. Jerzy Bartmiński, Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, 2018, 123-128
ISBN 978-83-227-9106-6
(Skrócona wersja tekstu : Elzbieta Skibińska, Aline Viviand, „DOM  à la français : w poszukiwaniu pojęcia bazowego”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska¬-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin 2015)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (red.), Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, s. 195. – Bibliogr. przy pracach – Streszcz. prac w jęz. ang.   (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture?")   S. 7-10 : E.Skibińska, „Présentation”   (AUW nr 3827).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Traduire un jeu de pronoms ou la subjectivité du traducteur revisitée. Autour des traductions polonaises d’un passage de Madame Bovary”, [w:] Le poids des mots. Hommage à Alicja Kacprzak, éd. Agnieszka Konowska, Agnieszka Woch, Andrzej Napieralski, Anna Bobińska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, 263-273. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI : 10.18778/8142-075-4.24
Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie :
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24895/263-27...
Link zweryfikowany 13.06.2018

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Lettres européennes en polonais : traduction plurielle d’une oeuvre plurielle”, [w:] Traduire à plusieurs / Collaborative Translation, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Paris, Orizons, 2018, 155-169. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.
ISBN 979-10-309-0155-9
Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’Institut de Recherche en langues et littératures européennes (ILLE-EA 4363) à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse du 4 au 6 décembre 2013.

 

2017

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  SOLOVÁ Regina, WESOŁA Justyna, “le «réalisme magique» de Prawiek i inne czasy d’Olga Tokarczuk filtré par la traduction. Étude comparative des traductions tchèque, française et espagnole”, Między Oryginałem a Przekładem, R. XXIII, nr 1 (35), s. 83-112. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz.
(Tytuł numeru: Le merveilleux, le fantastique et le réalisme magique en traduction = The marvellous, the uncanny and magical realism in translation)
Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie :
http://www.akademicka.pl/ebooks/free/b59fdce03f5d9cb975cd640f63512420.pdf
Link weryfikowany 10.07.2017 r.

DOI: 10.12797/MOaP.23.2017.35.06

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  “Between Richness and ‘Not-existence’ : Polish Translation Researchers as a Community”, [w:] Communities in Translation and Interpreting, ed. by Kristiina Taivalkoski-Shilov, Liisa Tiittula and Maarit Koponen, Montréal, Éditions québécoises de l’œuvre, 2017, s. 253-274. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.  (“Vita traductiva”  ; vol. 9)
ISBN 978-2-924337-09-7

 

2016

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (rec.), „Retranslation : Literature and Reinterpretation”, by Sharon Deane-Cox, Bloomsbury Advances in Translation, London, Bloomsbury, 2014, 210 pp. In.: Translation Studies (Abingdon, England), Vol. 9, Iss. 2, 2016, 236-239.   

Bezpośredni dostęp do tekstu (płatny) na stronie :  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14781700.2015.1075417

Link zweryfikowany 18.01.2018

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, [hasło], “Przekład”, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej : 1764-1918. Pojęcia-terminy-zjawiska-przekroje,  T. 2 : N-Z, red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rydkowska, Mirosław Strzyżewski, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, 411-427. Bibliogr. (Vademecum Humanisty)    ISBN 978-83-231-3495-4

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin,  „Les «frères ennemis» en polonais : présence de Diderot et Rousseau sur le marché éditorial polonais (1945-2010)”, [w:] Rousseau et Diderot : traduire, interpreter, connaître. Actes du colloque organisé a Varsovie 2-4 décembre 2013 = Rousseau i  Diderot ; przekład, interpretacja, poznanie. Akta konferencji naukowej, Warszawa 2-4 grudnia 2013, pod red. Izabelli Zatorskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 239-252. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz/ franc/, ang., pol.  ISBN 978-83-235-2030-6

 

2015

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  “Translating Polish Prose in France in 1945-2009 : Politics, Economy, Consecration”, IberoSlavica, Special Issue : Translation in Iberian-Slavonic Cultural Exchange and beyond, ed. Teresa Seruya, Hanna Pięta, Lisboa, CompaRes /CLEPUL, 2015, s. 207-230. – Bibliogr. -  ISBN 978-989-95444-3-7   Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie :   https://issuu.com/clepul/docs/iberoslavica_special_issue . -   Link zweryfikowany 6.05.2016

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  „Polish translation studies at the turn of centuries : comments from the scientometric perspective (On the Basis of Między Oryginałem a Przekładem [Between Original and Translation] Series), Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 3, 2015, 113-126. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (“Translatologica Pragensia”, IX)    ISSN 0567-8269   Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie : http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=66838   Link zweryfikowany 21.03.2016

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  VIVIAND Aline, „DOM à la française : w poszukiwaniu pojęcia bazowego”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska¬-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 373-399. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
ISBN 978-83-7784-758-9

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  SOLOVÁ Regina, GOSTKOWSKA Kaja, (red), Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Paris, Orizons, 2015, s. 422. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz. 
S. 19-26 : “Avant-propos” – Elżbieta Skibińska

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  “Bourdieu en polonais, ou comment les idées circulent dans une «Europe en reconfiguration», [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 61-76. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  “La gratitude des romanistes. Sur l’exemple de Romanica Wratislaviensia, [w:] Être philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska, sous la dir. de Wanda Fijałkowska, Małgorzata Izert, Anna Kiliszczyk, Ewa Pilecka, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 211-223. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. franc.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  „La traduction dans les revues comme voie de circulation des voix théoriques: L’exemple des revues polonaises Pamiętnik Literacki (1956-1994), Teksty (1972-1981) et Teksty Drugie (1990-2010)”, [w :] Translatingthe Voices of Theory = La Traduction des voix de la théorie, sous la dir. Isabelle Génin, Ida Klitgård, Montréal, Éditions québécoises de l’œuvre, 2015, s. 113-134. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.  (“Vita traductiva”  ; vol. 8)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  „ Przekłady francuskiej prozy oświeceniowej na polskim rynku wydawniczym w latach 1945-2010. Możliwości i ograniczenia metody ilościowej w badaniach nad przekładem”, Wiek Oświecenia, 31, 2015, 239-258. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr.  (Tytuł numeru: „Bernardin de Saint-Pierre i jego koniec wieku. Miscellanea”)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin, “La poésie peut-elle abolir les murs, et le Mur en particulier? La poésie américaine en Pologne (1970-1990) : entre traduction et inspiration”, [w:] Variations et inventions. Mélanges offerts à Peter Schnyder, sous la dir. de Tania Collani, Paris, Classiques Garnier, 2015, s. 415-427 (“Rencontres” ; 139)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (rec.), „Retranslation : Literature and Reinterpretation”, by Sharon Deane-Cox, Bloomsbury Advances in Translation, London, Bloomsbury, 2014, 210 pp. In.: Translation Studies (Abingdon, England), 2015, 3 s.  Zasób elektronczny licencjonowany (dostęp z sieci UWr)  http://dx.doi.org/10.1080/14781700.2015.1075417

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Miejsce przekładów w „Tekstach” i „Tekstach Drugich”, [w:] Tekst naukowy i jego przekład, red. Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski, Kraków, Universitas, 2015, 145-168. - Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, HEYDEL Magda, PAPROCKA Natalia (red.), La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 2 : Praxis, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015, s. 180. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz.  (Series : “Vita traductiva”  ; vol. 5)  Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013 

               Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, HEYDEL Magda, PAPROCKA Natalia (red.), La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 1 : Canons, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015, s. 222. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz.  (Series : “Vita traductiva”  ; vol. 5)  Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013 

              Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „À la recherche de la voix du traducteur à l’école”, [w:] La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 1 : Canons, sous la dir. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, Natalia Paprocka, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015, s. 1-15.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fran. i ang.  (Series : “Vita traductiva”  ; vol. 5)  Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/28059/YS%20TAS1D%2001Skibinska%281%29.pdf?sequence=1  Link zweryfikowany – 11.05.2015

            Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

 

2014

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Przekład zniewalany. O transferze literackim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Francji (1947-1989)”, Teksty Drugie, 4, 2014, s. 167-178.

 

SKIBIŃSKA  Elżbieta, (rec.), Popa Ioana, „Traduire sous contraintes. Littérature et communism (1947-1989), Paris, Éditions CNRS, 2010, 590 s. In:  Target. International Journal of Translation Studies, Vol. 26, Iss. 2, 2014, 315-321.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (rec.) “La postérité de "Don Quijote" ou la pseudo-traduction entre théories et pratiques”, RONALD Jenn, La pseudo-traduction : de Cervantes à Marc Twain,  Romanica Wratislaviensia, 61, 2014, s. 155-158.  (Tytuł numeru: “Histoire et littérature : le roman historique de Madame de la Fayette à Laurent Binet”) (AUW ; nr 3557). Zasób elektroniczny: http://rwr.wuwr.pl/category/61-2014-329. - Link zweryfikowany 27.08.2013

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Traduire par temps de ruptures, ou comment la collection Pavillons/Domaine de l’Est (Robert Laffont, 1980-2003) a orienté l’image de la littérature est-européenne en France”, [w:]  Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, textes réunis  par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2014,  259-275. (Le Rocher de Calliope ; n° 6). – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Dom à la française : obraz potoczny a obraz słownikowy (rekonesans), w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 2 : Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, 29-40. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („czerwona seria”). – Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS VI pt. „Koncepty dom, Europa, wolność, praca, honor / godność w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów”, która odbyła się w Warszawie i w Lublinie w dniach 22–25 listopada 2012 roku

 

2013

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  „Seria Pavillons. Domaine de l’Est (Robert Laffont, 1981-2003) jako przykład kreowania przez wydawcę wizerunku literatury przekladanej”, w : Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski, red. Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 25-37. - Bibliogr. 

 

 SKIBIŃSKA Elżbieta, „Les effets du plurilinguisme dans la traduction littéraire : le cas de quelques romans de stendhal, Konwicki et Lem”, w : La traduction des voix intra-textuelles = Intratextual Voices in Translation, sous la dir. de Kristiina Taivalkoski-Shilov et Myriam Suchet, Montréal, Éditons québécoises de l’oeuvre, 2013, 129-157. – Bibliogr. („Vita Traductiva” ; 1)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Résonances de  la traduction des ouvrages de sciences humaines. Sur l’exemple des collections polonaises Horyzonty Nowoczesności, Cultura, Communicare et de la revue Teksty Drugie”, Synergies Pologne, nº 10, 2013, 187-201. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang.  (Tyt. numeru: Résonances de la traduction : literature, culture, histoire).   Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Pologne10/pologne10.html ; Link zweryfikowany – 28.06.2013.

 

2012

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  “De la grammaire contrastive à la traductologie”, w: Le Petit Prince et les amis au pays des traductions : Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, éds. Joanna Górnikiewicz, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012, 23-26. - Bibliogr. – ISBN 978-83-7638-289-9.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Tłumacz wobec powieściowej heterojęzyczności”, [w:] Kompetencje tłumacza : tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, pod red. Marii Piotrowskiej, A. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy, Kraków, Tertium, 2012, 351-369. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA  Elżbieta, (red.), Romanica Wratislaviensia,  59, 2012, 386 s. -  (AUW nr 3389). – Bibliogr. przy rodz. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: Figure(s) du traducteur).

 

SKIBIŃSKA  Elżbieta, “Missionnaire, consacrant, passeur, héraut...? Figures du traducteur de littérature polonaise en France”, Romanica Wratislaviensia,  59, 2012, s. 185-201. - (AUW nr 3389). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „O prawnych i etycznych aspektach przekładu w zglobalizowanym świecie”, Teksty Drugie, 3, 2012, s. 223-231.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „O kolorach i smakach, czyli co mówią polskojęzyczne etykiety na butelkach z winem”, w: Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 267-276.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Czy po Boyu można tłumaczyć dawną literaturę francuską? O kłopocie z “przekładem kanonicznym”, [w:] Europejski kanon literacki, red. nauk. Elżbieta Wichrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawaskiego, 2012, 184-191. – Bibliogr.

 

2011

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Konwicki z okładki. O wydawniczych pratekstach francuskich przekładów powieści Tadeusza Konwickiego, w: Między oryginałem a przekładem. 17, Prateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011, s. 179-192. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

   

SKIBIŃSKA Elżbieta, [red.], Między oryginałem a przekładem. 17, Prateksty przekładu, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011, s. 263. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “On dans la traduction polonaise des écrits de  recherche. Sur l’exemple de la traduction des Catégories du récit littéraire  de Tzvetan Todorov”, Romanica Cracoviensia, 11, 2011, 32-40. -  Bibliogr. 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „« C’est la faute à ... Boy » : Les traductions « canoniques » sont-elles un obstacle à la retraduction?”, in : Autor de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Mulhouse, Orizons, 2011, 405-417. („Universités”). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr. 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Les études romanes en Pologne : la traduction dans la recherche et dans l’enseignement”, [w:] Les études romanes / françaises hier et aujourd`hui. 90 ans des études romanes à l`Université de Varsovie, sous la dir. de Teresa Giermak – Zielińska, Zbigniew Naliwajek, Joanna Żurowska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 79-86. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Przekład literacki jako towar: paratekst na okładce. Na materiale polskich przekładów współczesnych powieści francuskich”, in: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, pod red. Iwony Kasperskiej i Alicji Żuchelkowskiej, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2011, 213-235. – Bibliogr. - R

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (rec.), Le droit de traduire. Une politique culturelle pour la mondalisation, by Salah Basalanah, Arras and Ottawa, 2009, In: Translation Studies (Abingdon, England). - Vol. 4, no 1 (2011), s. 109-124  Zasób elektroniczny licencjonowany (dostęp poza siecią UWr):  http://dx.doi.org/10.1080/14781700.2011.528687

 

2010

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Przekład literacki w Polsce po roku 1989. Strategie wydawców (na przykładzie literatury francuskiej)”, in : Miedzy oryginałem a przekładem, 16 : Strategie wydawców, strategie tłumaczy, red. Jerzy Brzozowski, Maria Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, 25-38.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Tadeusz Konwicki sur la carte du monde des traductions ou la traduction et l’idéologie”, in: Traduction : mediation, négociation, communication, Grèce, Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique, 2010, 155-173. – Bibliogr. (Syn – Thèses. Revue annuelle, N° 3, 2010)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, RZESZOTNIK Jacek, (red), Lem i tłumacze, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s.405. – Biblogr. przy rozdz. – s. 303-386 : Bibliografia przekładów (1954-2010). 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Kolory Solaris we francuskim przekładzie”, in: Lem i tłumacze, pod red. Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s. 179-190. – Biblogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Le roman français dans l’espace éditoral polonais après 1989”, in : La literature française en traduction, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2010, 131-149. (Le Rocher de Calliope ; n° 3). – Bibliogr.  (Réseau thématique international de recherche et de formation à recherche : „La traduction comme moyen de communication interculturelle”)

 

SKIBIŃSKA Elzbieta, „Quand les Français et les Polonais parlent de la norme, parlent-ils de la même chose? Norme/norma dans les dictionnaires français et polonais”, Orbis Linguarum, Vol. 36 (2010), 17-26. - Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Czytanie "Przemian Liwiusza": między uniwersalnym a lokalnym”, in: Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, pod red. Magdy Heydel, Elżbiety wójcik-Leese i Moniki Woźniak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 187-200. – Bibliogr. 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Le pronom on dans Moderato contabile : l’indéfinitude au service de la transgressione”, in : En quête de sens : Études dédiées à Marcela Świątkowska = W poszukiwaniu znaczeń : Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, red. Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 516-528. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. 

 

2009

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Garść uwag” o jakości przekładu”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 5, 2009, 13-27. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „ Gabrielle Roy et la Pologne: raisons d’une absence”, in: L’écho de nos classques : „ Bonheur d’occasion” et „Two Solitudes” en traduction, sous la dir. de Agnès Whitfield, Ottawa, Les Éditions David, 2009, 229-244. – Bibliogr. („Voix savantes”)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Paryż i Warszawa: stolice i ich mieszkańcy w oczach młodzieży polskiej i francuskiej”, Etnolingwistyka, 21, 2009, 235-258.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Méthodes bibliométriques et analyse des traductions”, in: La perspective interdisciplinaire des études francophones, sous la dir. de Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, 141-155. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, BLUMCZYŃSKI Piotr, „Polish metaphorical perceptions of the translator and translation”, Target. International Journal of Translation Studies, Vol. 21, Iss. 1, 2009, 30-57. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. franc.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), „Druga połowa XVIII wieku” [rozdz. VIII], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 471-524.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), „Pierwsza połowa XIX wieku” [rozdz. IX], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 527-598.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Przypisy tłumacza we francuskich przekładach powieści Tadeusza Konwickiego”, in:  Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 269-285. – Bibliogr. 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Przypisy tłumacza w osiemnastowiecznych polskich przekładach francuskich powieści”, in: Przypisy tłumacza , pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 20-48. – Bibliogr. 

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „O przypisach tłumacza: wprowadzenie do lektury”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 7-19. – Bibliogr. - R

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (red.), Przypisy tłumacza, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, s. 336. – Bibliogr. przy rozdz. 

                             Rec. Agnieszka Romanowska, „Gwiezdny pył czy piasek w oczach?”,  Przekładaniec, 22-23, 2011, 346-354
                             Rec. Piotr Blumczyński, Między oryginałem a przekładem, XVII, 2011,  261-263

 

SKIBIŃSKA Elzbieta, “Exil à la polonaise. Le lexique de l’exil dans la pratique lexicographique”, in : Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, eds. Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, 327-338. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

SKIBIŃSKA Elzbieta, „La place des traductions sur le marché éditorial polonais après 1989”, in : Les contradictions de la globalisation éditoriale, sous la dir. de Gisèle Sapiro, Paris, Nouveau Monde éd., 2009, 335-367. – Bibliogr.

 

2008

 

SKIBIŃSKA Elzbieta, “Le traducteur d’un roman face au paraverbal”, in : Traduire le paraverbal, coord. par Jerzy Brzozowski, Cracovie, Revue du GERFLINT, 2008, 51-65. (“Synergies Pologne” ; 5). - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

SKIBIŃSKA Elzbieta, „Les fonctions de la traduction dans l’édition polonaise après 1989”, in : Aspects sociologiques et anthropologiques de la traduction, sous la réd. de Zofia Mitosek, Anna Ciesielska-Ribard, Paris – Varsovie, Centre de Civilisation Polonaise (Universite de Paros-Sorbonne) – Faculte de Lettres Polonaises (Universite de Varsovie), 2008, 209-222 (Les Nouveaux Cahier Franco-Polonais, N° 7)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, Kraków, TAiWPN Universitas, 2008, s. 301 - Biblogr.

                          Rec. Monika Woźniak, „Przekład biesiadny”, Przekładaniec, 22-23, 2011, 341-345
                          Rec.  Agnieszka Adamczyk, „Kuchnia tłumacza Elżbiety Skibińskiej, czyli o   przekładzie nie tylko od kuchni”, Między oryginałem a przekładem, XIV, 2008, 273-276
                          Rec.  John Kearns, Translation Studies, Vol. 3, N°3, 2010, 367-371

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Traduction” : [dyskusja] / Elzbieta Skibińska, Maryla Laurent, Tim Beasley-Murray, Rose-Marie Francois, Christine Muttonen, José Ensch, Ipollita Avalli, José Manuel Fajardo, in: L’enseignement des littératures européennes: Actes du colloque organisé le 11 décembre 2007 au Palais du Luxemburg, dir. par Jacques Legendre, Paris, Sénat, 2008, 47-58 (Les Rapports du Sénat, n° 221)

  

2007

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „La retraduction, manifestation de la subjectivité du traducteur”, in : Subjecte i traducció, [Bellaterra], 2007, s.11 (Doletiana. Revista de traducció literatura i arts, 1). – Bibliogr. http://www.fti.uab.cat/doletiana. Link zweryfikowany 19.12.2007. Tekst dostępny w formie pliku Word.

(Choix d’articles du I Colloque International Sujet et Traduction, Bellaterra, 12-14 novembre 2004)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Język mniejszości etnicznych a przekład: wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej”, Teksty Drugie, 2007, nr 4, 73-95. Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „On + verbes de perception dans la traduction polonaise”, in : Interprétation : aspects sémantiques et pragmatiques . Entre théorie et applications, dir. par Lidia Frączak et Franck Lebas, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2007, 37-54 („Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage”, 1, juin 2007). – Biblogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Entre rêve et réalité : insertion professionnelle des diplômés en études françaises, filière traduction”, in: Traduction, terminologie, rédaction : Actes des Universités d’Été et d’Automne 2006, Actes du Colloque International, septembre 2006 : Traduction Spécialisée : Quelle qualification universitaire pour les traducteurs ?, sous la dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2007, 87-94

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone”, in: Przekładając nieprzekładalne III: O wierności, red. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, 195-215. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Une «poignée de réflexions» sur la qualité en traduction”, in : La traduction de qualité ou l’essence du texte préservée, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2007, 15-29. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 2). – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, LAURENT Maryla, „Avant propos”, in : La traduction de qualité ou l’essence du texte préservée, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2007, 9-12. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 2). – Bibliogr

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “On + voir dans la traduction polonaise de récits historiques : observations”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 119-131 (Romanica Wratislaviensia, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2006

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „L’amour de la Provence ou jamais deux sans trios. Les traductions polonaise et française de A year in Provence de Peter Mayle”, in : L’Autre tel qu’on le traduit, textes réunis par Maryla Laurent avec la collab. de Lydia Waleryszak, Paris, Editions Numilog, 2006, 127-139 (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 1). – Bibliogr

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (red.),  Konwicki i tłumacze, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, s. 407. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. i fr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Wstęp”, in:  Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 9-15.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Tadeusz Konwicki na przekładowej mapie świata”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 47-63. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Autor de la retraduction. Sur l’exemple des traductions françaises de Pan Tadeusz ”, Verbum Analecta Neolatina, T. VIII, Fasc. 2, 2006, 391-406.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Polszczyzna i globalizacja. Uwagi przekładoznawcy”, Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 33, 2006, 153-160.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Literacka etnografia, czyli świat kultury Pana Tadeusza” w opiniach historyków literatury”, in: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. Bogusław Dopart, Kraków, Universitas, 2006, 249-267.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „La traduction au service de l’idéologie: “Liste des lectures françaises” en polonaise dans les années 1946-1960”, in: Übersetzen-Translating-Tratuire: Towards a “Social Turn”?, ed. Michaela Wolf, Wien:Berlin, LIT Verlag, 2006, 131-141 (“Representation-Transformation”, Band 1)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Entre liberté et la contrainte : observations sur quelques employs de on dans Madame Bovary et leur traduction en polonaise”, in: Semantic Relations in Language and Culture, Białystok, 24-26 October 2005, ed. by Krzysztof Bogacki and Anna Miatluk, Baiałystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, 281-287.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Dépersonnalisation et anonimat Au sernice des idées reçues : observations sur le pronom on dans Madame Bovary”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 151-160(„Romanica Wratislaviensia”, LIII, (AUW nr 2848)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “On + voir dans la traduction polonaise”, in : Études sémantico-syntaxiques des langues romanes, réd. Wiesław Banyś, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 147-158 („Neophilologica ” ; 18), (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2373). – Bibliogr.

  

2005

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Les notes du traducteur : pour qui et pour quoi? Le cas des traductions françaises de romans de Tadeusz Konwicki”, Folia Translatologica. International Series of Translation Studies. Traducción en el ámbito checo-hispano-francés, vol. 9, ed. Jana Králová, Praha, Faculty of Philosophy & Arts, Charles University, 2005, 101-119.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Granice transgresji. Czy współczesna powieść polska jest przekładalna?”, Orbis Linguarum, vol. 28, red. Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005 (?) 53-58.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Francuskie przekłady Pana Tadeusza jako seria przekładowa”, Przekładaniec: [pismo poświęcone przekładom], 2 (15), 2005, 76-97.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „La cuisine de Wilno dans la traduction française des oeuvres de Tadeusz Konwicki”, Traduire: revue française de la traduction, 207, 2005, 21-38.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Obraz Polaka i Rosjanina w języku francuskim i w świadomości francuskiej młodzieży”, Etnolingwistyka, 17, 2005, 213-232.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Skrótowce w polskich przekładach francuskich artykułów prasowych”, in: Język trzeciego tysiąclecia 3: zbiór referatów z konferencji Kraków, 4-7 marca 2004, T.1, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. Grzegorz Szpila, Kraków, 2005, 171-180 („Język a komunikacja ; 8).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, ARTICO Davide, (red.), Romanica Wratislaviensia, LII, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 142. (AUW nr 2810)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Granice transgresji. Czy współczesna powieść polska jest przekładalna?”, Orbis Linguarum, vol. 28, red. Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005, 53-58.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Niedoceniona wartość przymusu. O przekładzie pewnego komiksu dla dzieci”, in : Miedzy orginałem a przekładem, 10 : Między tekstem a obrazem. Przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet, red. Urszula Koropiec, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Universitas, 2005, 91-104.

 

2004

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Traduire en polonais on dans sa spécificité delermienne: une tâche impossible?”, Romanica Wratislaviensia, LI, 2004, 83-100. (AUW nr 2667)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Traduire en polonais les sigles utilisés dans la presse française”, in: Mondialisation – Localisation – Francophonie(s). Actes des Universités d’été et d’automne 2003. Actes du Colloque International “Traduction et francophonie(s); Traduire en francophonie”, éd. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2004, 49-54.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Entre le linguistique etle culturel: traduction des noms propres dans les textes de presse”, in: La linguistique romane en Pologne: millésime 2004, red. Krzysztof Bogacki, Teresa Giermak-Zielińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 111-121

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Le tutoiement en offensive: Evolution de l’emploi du pronom ty en polonais (sur l’exemple de quelques modèles textuels)”, Franco-British Studies, 33-34, Autumn 2003/Spring 2004, 144-156.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Czy Pornografia jest przekładalna? (Rekonesans: młodość w przekładzie francuskim), in: Gombrowicz i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 147-164

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “W szkole interkulturowości: problematyka różnic między kulturami w dydaktyce przekładu”, in: Między oryginałem a przekładem, 9: Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, red. Urszula Koropiec, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Uniwersitas, 2004, 79-90.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „ Ty w natarciu? Ewolucja użycia zaimka ty w języku polskim (na przykładzie kilku modeli tekstów), in: Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift fűr Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag, red. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Alina Jurasz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, 237-245.

 

2003

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Tryptyk o łzach tłumacza (Stereotyp łez w przekładzie)”, in: Między oryginałem a przekładem, 8: Stereotyp a przekład, red. Urszula Koropiec, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Uniwersitas, 2003, 127-138.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Le lexique culinaire français dans la traduction polonais: un dur àcuire?”, in: Le Gènie de la Langue, red. Jerzy Brzozowski, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 114-122 (“Romanica Cracoviensia” 3).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Pojęcie stereotypu w badaniach francuskich. Przegląd najnowszych tendencji”, Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 15, 2003, 63-79.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie”, Teksty Drugie, 5 (83), 2003, 137-151.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “La version polonaise de J’aime lire: un apprentissage indirect de la civilisation française?”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 65-75.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Stéréotype du temps véhiculé par le polonais et le français, in: Etudes linguistiques romano-slaves offertes à Stanisław Karolak, red. Wiesław Banyś, Leszek Bednarczuk, Kazimierz Polański, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, 2003, 459-467.

 

2002

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „L’empreinte de la traduction sur le polonais de l’an 2000”, in : Teritorii actuale ale traducerii=Territoires actuels de la traduction=Current fields of translation. Actes du Colloque International „Traduire l’Europe”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 9-10 martie 2001, ed. Rodica Baconsky, Daniel Guadec, Gheorghe Lascu, Cluj-Napoca, Editura Echinox 2002, s. 67-79.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Ewolucja polskiego modelu oferty pracy po roku 1989”, in: Język trzeciego tysiąclecia 2: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Kraków, Tertium, 2002, 203-210, („Język a komunikacja” ; 4)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Offre d’emploi: modèles français et polonais. Une étude contrastive”, Romanica Wratislaviensia, XLIX, 2002, 42-73.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Simenon po polsku: komisarz Maigret odsłania kulinarne tajemnice Paryża”, in: Między oryginałem a przekładem, 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, 117-137.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Czy Polacy i Francuzi płaczą takimi samymi łzami? Obraz łez w języku polskim i francuskim”, Orbis Linguarum, 20, red. Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002, 151-160.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Heurs et malheurs de l’utilisateur des corpus bilingues français-polonais en classe de traduction”, in: Traduction, terminologie, rédaction. Actes des universités d’été et d’automne 2001 et du colloque international sur la traduction spécialisée, Université de Rennes 2, éd. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2002, 111-117.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,„Que devient l’ancienne culture nobiliaire dans les traductions françaises de Pan Tadeusz?“, in: Le Verbe et l’Histoire. Mickiewicz, la France et l’Europe, sous la dir. F.-X.Coquin et M.Masłowski, Paris, Institut d’Études Slaves, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2002, 316-329.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Wileńska kuchnia Tadeusza Konwickiego we francuskim tłumaczeniu”, in: Przekład. Język. Kultura, red. Roman Lewicki, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002, 129-140.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin, (red.), Język – Stereotyp – Przekład, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, s. 261 (Orbis Linguarum, 13).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin, „Słowo wstępne”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 5-6, (Orbis Linguarum, 13).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, DĄBROWSKA Anna, KAUFMAN Stefan, MIODEK Jan, PIOTROWSKI Jan, ZAŚKO-ZIELIŃSKA Monika, (dyskusja), „Czy polszczyzna może stać się językiem martwym”, Odra, 5 (486), maj 2002, 40-45.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), C. HAGÈGE, „Co dwa tygodnie znika kolejny język”, Odra, 5 (486), maj 2002, 36-39.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „...plemienny napitek Słowian środkowych i wschodnich...”. Alkoholowe rytuały bohaterów powieści Tadeusza Konwickiego we francuskim przekładzie”, ”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 35-43, („Orbis Linguarum” 13).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Composantes culturelle et interculturelle dans la formation à la traduction à l'Institut de Philologie Romane (Université de Wrocław)”, in: Training the Language Services Provider for the New Millennium. Proceedings of the III Encontros de Tradução de Astra-FLUP, Porto, Faculdade de Letras Universidade do Porto, 2002, 89-97.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), „Nadać historii jakiś sens”, rozmowa z Ilyą Prigoginem, Odra, 10 (491), 2002, 18-19.

 

2001

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Avant-propos”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 5-8 (Orbis Linguarum, 7).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Comment les jeunes Polonais accèdent-ils aux saveurs de la cuisine française ? La cuisine française dans la traduction polonaise de la littérature pour les adolescents”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 139-150 (Orbis Linguarum, 7).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Image traduite : La Pologne Populaire dans la traduction française des oeuvres littéraires polonaises”, in: Ultimas corrientes téoricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001. [publikacja na CD i w Internecie, 14 stron maszynopisu].

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Le poids d'une virgule : les désarrois du réviseur-évaluateur, in: Formation des traducteurs. Pratiques pédagogiques / Pratiques professionnelles. Colloque International, Rennes 22-23 septembre 2000, dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2001, 139-146. („Langues des Métiers. Métiers des Langues”)

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Les Français et les Polonais pleurent-ils les mêmes larmes ? Stéréotype des larmes en français et en polonais”, Romanica Wratislaviensia, XLVII, 2001, 27-38.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski. Ćwiczenia, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 143 s.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), JULLIARD J., „Odzyskany honor intelektualistów”, Odra, 10 (479), 2001, 21-23.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), FERRY Luc, „Człowiek zwierzęciu wilkiem?”, Odra, 11 (480), 2001, 125-127.

 

2000

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Nazwy własne we francuskim przekładzie Prawieku i innych czasów” Olgi Tokarczuk, in: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk-Elbląg, red. Wojciech Kubiński, Ola Kubińska, Tadeusz Z.Wolański, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, 157-169.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, TOMICKA Małgorzata, „Avant-propos”, Romanica Wratislaviensia, XLVI, 2000, 7-14.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Mała Apokalipsa po francusku”, Romanica Wratislaviensia, XLVI, 2000, 219-239.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Tłumacz pozbawiony języka. Problem stylizacji mowy postaci we francuskich przekładach powieści Tadeusza Konwickiego”, Romanica Wratislaviensia, XLVI, 2000, 121-144.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, KAUFMAN Stefan, „Intégration de la formation des traducteurs dans le cursus philologique: une greffe reussie”, in: Formation des traducteurs. Actes du Colloque International, Rennes 2 (24-25 septembre 1999), dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2000, 239-246.

 

1999

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. ....

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Bal. Fragment z Naszyjnika Guy de Maupassanta”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 2, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 425-436.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Księżna de Langeais opowiada o ojcu Goriot”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 2, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 201-212.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Przyjazd do Yonville. Fragment z Pani Bovary Gustawa Flauberta”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 2, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 321-329.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „L’image de Paris figée en français et en polonais”, in: La pensée et la langue, red. StanisławKarolak, Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 1999, 127-136.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Le justaucorps peut-il remplacer le kontusz? Quelques observations sur les traductions françaises de Pan Tadeusz”, in: Transfert des cultures par le biais des traductions littéraires, red. Stanisław Jakóbczyk, Bruxelles-Paris, AIMAV - Didier Erudition, 1999, 73-81.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (notatka), [O obchodach 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza w Paryżu], Odra, 3, 1999, ......

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (rec.), SIMMS Karl (ed.), „Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects”, Amsterdam, Atlanta, Ed., 1997, 333, Orbis Linguarum, 12, 1999, .....

 

1998

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Comment les Français accèdent-ils aux plaisirs de la table de Soplicowo?, Observations sur les noms des mets dans les traductions françaises de Pan Tadeusz”, in: La littérature polonaise en France, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1998, 139-149.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Mickiewicz i tłumacze, czyli ostatnia uczta staropolska po francusku”, in: Oczywisty urok biesiadowania, red. P. Kowalski, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, 158-166.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Un équivalent polonais de on + verbe: infinitif”, Romanica Wratislaviensia, XLV, 1998, 31-43.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, VETTERS Carl „Le futur: une question de temps ou de mode?”, Cahiers Chronos, 2, 1998, 115-128.

 

1997

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „L’Amant po polsku, czyli niedole on”, in: Między oryginałem a przekładem, 3: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Magdalena Stocha, Kraków, Universitas, 1997, 315-327.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Saisir le caméléon, ou comprendre ON”, in: Polysémie, synonymie, antonymie. Relations dans le lexique. Aspects théoriques et applicatifs, Łódź, 29 V-1VI 1995, red. Józef Sypnicki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 115-128. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „La veille de Noël dans une file d’attente – version française. Le Complexe polonais : traduction – guérision”, Romanica Wratislaviensia, XLIV, 1997, 69-84.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Un équivalent polonais de on + verbe: V –no/-to”, Romanica Wratislaviensia, XLIII, 1997, 39-49.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin, (weryfikacja przekładu, komentarz), „Kubuś Fatalista i jego pan”, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wrocław, Ossolineum, 1997.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, KAUFMAN Stefan, (tłum.), MITTERRAND Français, „O Francji, O Niemczech” (frgmenty), Odra, 2, 1997, 4-15..

 

1996

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „Il y a dans la traduction polonaise”, Romanica Wratislaviensia, XLII, 1996, 47-78.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, „L’image du pain dans les expressions figées polonaises et françaises”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 367-378 (“Romanica Wratislaviensia” XLI).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Un équivalent polonais de on: V3sg się”, in: Actes de la Première Rencontre de Jeunes Linguistes, Université du Littorral, 17 et 18 mars 1995, textes réunis par Carl Vetters, Dunkerque, Centre d’Etudes Linguistiques-Maison de la Recherche, 1996, 163-176. – Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Czy justaucorps może zastąpić żupan, a boulettes zrazy? O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach Pana Tadeusza”, Pamiętnik Literacki, 1996, 1, 157-192.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Literatura polska we Francji i gdzie indziej”.Konferencja na Uniwersytecie w Lille, 15-16 listopada 1995. Sprawozdanie”, Odra, 4, 1996, ......

 

1995

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Przyjazd do Yonville. Fragment z Pani Bovary Gustawa Flauberta”, Orbis Linguarum, 2, 1995 (Legnica), 105-110.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Il y a temporel dans la traduction polanaise”, in: Les contacts linguistiques franco-polonais, textes réunis par Zofia Cygal-Krupa, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1995, 131-143 („Travaux & Recherches ” / Université de Lille 3). Bibliogr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), “Rok 1000 – rok 2000. Rozmowa z Georgesem Dubym”, Odra, 12, 1995, 2-15.

 

1994

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Fredro po francusku”, Pamiętnik Literacki, 4, 1994, 153-161.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), CIEŃSKI Marcin, “Powtórzyć ogród słowami / Répéter un jardin avec des mots”, in: La Répétition, red. S. Chaouachi, A. Montandon, Clermont-Ferrand, APFLSH, 1994, ....

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), ŁUKASIEWICZ Jacek, “Powtórzenie w Kosmosie Witolda Gombrowicza / Répétition dans le Cosmos de Witold Gombrowicz”, in: La Répétition, red. S. Chaouachi, A. Montandon, Clermont-Ferrand, APFLSH, 1994, ....

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), ŁUKASIEWICZ Jacek, “Historia jako autobigrafia / Histoire comme autobiographie”, in: Pologne singulière et plurielle, red. Marek Tomaszewski, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994, ....

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), PERROT M., “Przekraczanie granic” (fragment książki Histoire des femmes), Odra, 3, 1994, ...

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), DELUMEAU Jean, “Une histoire du paradis / Historia raju” (fragmenty), Odra, 12, 1994, 51-60.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), DELUMEAU Jean, “Une histoire du paradis / Historia raju” (fragmenty), Ogród, 1994, 4, 284-296.

 

1992

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, KAUFMAN Stefan, “Adaptation syntaxique des verbes français en polonais. Introduction au problème”, Romanica Wratislaviensia, XXXIX, 1992, 33-65.

 

1991

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Les correspondants de la prépositions dans en emploi temporel dans la traduction polonaise”, Rozprawy Komisji Językowej WTN, XVII, Wrocław, 1991, 279-287.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Les équivalents des prépositions temporelles françaises dans la traduction polonaise, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991, 87 s. (“Romanica Wratislaviensia” XXXIII).

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, KAUFMANN Stefan, “Enonciation – ku metodzie analizy tekstu. Próba wykorzystania propozycji lingwistyki francuskiej”, Studia Linguistica, XIII, Wrocław, 1991, 21-49.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, CIEŃSKI Marcin, “O Balladzie iaką Willon napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski Nayświętszej Panny” [eksplikacja], in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991, 185-197.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Portret Kubusia. Wolność jednostki w powieści Denisa Diderota Kubuś Fatalista i jego pan” [eksplikacja], in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991, 299-307.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), CIEŃSKI Marcin, “Instytucje w kulturze literackiej XVIII wieku. Dwa przykłady: Polska i Niemcy / Les institutions dans la culture littèraire du XVIII siècle. Deux exemples: la Pologne et l’Allemagne”, Romanica Wratislaviensia, XXXVIII, 1991, 73-84.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), DELBÉE Anne, Kobieta. Camille Claudel, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991, 345 s.

 

1990

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Quelques contrastes franco-polonais dans l’expression du temps – domaine de la prèposition”, Studia Romanica Posnaniensia, XIV, 1990, 127-137.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “De la subjectivité dans le langage: les prépositions temporelles”, in: Syntagme nominal dans les langues slaves et romances. Actes du colloque tenu à Lubin, 14-15 sept. 1987, Lublin, 1990, 137-148.

 

1989

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Syntagme A + Nom d’Action – complément de temps? Observations”, Romanica Wratislaviensia, XXX, 1989, 199-204.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “L’expression du temps: depuis/à partir de, dès/à partir de”, Języki Obce w Szkole, 4, 1989, 300-305.

 

1988

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Compléments prèpositionnels au sens temporel en français contemporain”, Studia Linguistica, XII, 1988, 83-101.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), ŁUKASIEWICZ Jacek, “Mit kresów we współczesnej prozie polskiej / Le Mythe des confins dans la prose polonaise contemporaine”, in: Les confins de l’ancienne Pologne, dir. D. Beauvois, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1988.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), ŚLĘKOWA Ludwika, “Obraz “kresów” w świetle piśmiennictwa XVI i XVII wieku / L’image des “”confins” à la lumière de la littèrature des XVIe et XVIIe siècle”, in: Les confins de l’ancienne Pologne, dir. D. Beauvois, Lille, Universitaires de Lille, 1988.

 

1987

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “L’opposition pendant/durant dans la traduction polonaise”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 61-79.

 

1986

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “L’emploi temporel des prèpositions à, en, dans”, Języki Obce w Szkole, 1, 1986, 14-20.

 

1985

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Exercices de syntaxe. A l’usage des étudiants en philologie romane, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1985, 36 s.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Les équivalents polonais de la préposition depuis et dès”, Studia Linguistica, IX, Wrocław, 1985, 43-56.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “L’emploi temporel des prèpositions depuis et dès”, Języki Obce w Szkole, 5, 1985, 387-395.

 

1983

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “Les équivalents polonais de la préposition française à au sens temporel”, Romanica Wratislaviensis,XIX, 1983, 31-45.

 

1981

 

SKIBIŃSKA Elżbieta, “La voix passive en français et en polonais – formes et moyens de traduction”, Romanica Wratislaviensis, XVI, 1981, 171-188.

Udział w konferencjach

Uczestnictwo (z referatem) w konferencjach naukowych (wybór):

 

Między oryginałem a przekładem 3, Kraków, kwiecień 1996

Colloque International à l'occasion du XXe anniversaire du Département d'Etudes Romanes de l'Ecole Normale supérieure de Cracovie, Kraków,  listopad 1997

"Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo w literaturze i sztuce. W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, Kraków, maj 1998

Mickiewicz-France-Europe, Paryż, grudzień 1998

Translate the Untranslatable, Gdańsk, marzec 1999

Colloque International Formation des Traducteurs Spécialisés”, Rennes, wrzesień 1999

Traduction comme moyen de communication interculturelle„Hommage à Korczak”, Lille, grudzień 1999

Colloque International „Formation des Traducteurs”, Rennes, wrzesień 2000

Le temps et la temporalité, Xe Colloque de Linguistique Slave et Romane, Kraków, wrzesień 2000

Ultimas corrientes téoricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones, Uniwersytet w Salamance, listopad 2000

Między oryginałem a przekładem 7, Kraków kwiecień 2000

Język - kultura - przekład, Kazimierz Dolny, październik 2000

Colloque International Traduire l’Europe, Cluj-Napoca (Rumunia),  marzec 2001

Między oryginałem a przekładem 8, Kraków, kwiecień 2001

Traduction, terminologie, rédaction. Colloque international 2001 sur la traduction spécialisée, Rennes, wrzesień 2001

Traduction comme moyen de communication interculturelle : „Génie de la langue: concept périmé ou réalité culturelle?”, Kraków, październik 2001

Język trzeciego millenium – 2, Kraków, luty/marzec 2002,

Między oryginałem a przekładem 9, Kraków, kwiecień 2002

Training the Language Services Provider for the New Millennium,  Porto, maj  2002

Traduction comme moyen de communication interculturelle:  „L’Autre tel qu’on le traduit”, Lille, grudzień 2002,

Pronoms de 2e personne et les langues d’Europe, Paryż, marzec 2003

Między oryginałem a przekładem 10, Kraków,  maj 2003

Translation Targets, Praga, wrzesień 2003

Les images du monde, Katowice, wrzesień 2003

Język trzeciego millenium – 3, Kraków, marzec 2004

Frontières et transgressions dans les littératures contemporaines polonaise, allemande et française, Wrocław, marzec 2004

Krajowa Konferencja Romanistów La linguistique romane en Pologne: millésime 2004 , Warszawa,  czerwiec 2004

Sujet et traduction, Barcelona, listopad 2004

Translation and Interpreting as a Social Practice, Graz, maj 2005

Relacje semantyczne w języku i kulturze, Białystok, październik 2005

Traduction comme moyen de communication interculturelle:  „Traduction de qualité ou préserver l’essence du texte traduit”, Lille,  grudzień  2005

Les contradictions de la globalisation éditoriale, MSH, Paryż, marzec 2006,

Quelle qualification universitaire pour le traducteur ? Colloque international 2006 sur la traduction spécialisée , Rennes, wrzesień 2006

Aspects sociologiques et anthropologiques de la traduction,  Paryż, czerwiec 2007

Traduction comme moyen de communication interculturelle:  „Traduire le paraverbal”,  Kraków, październik 2007

„Partir, émigrer, s’exiler...” Lille,  grudzień 2007

Colloque sur l’enseignement des littératures européennes , Conseil de l’Europe, Paryż, grudzień  2007

La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones , Warszawa, wrzesień 2008

Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne,   Białystok, październik 2008

„Język piękny dalekosiężny”.  Przekłady i światowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków, październik 2008

La littérature française en traduction Lille, grudzień 2008

Między oryginałem a przekładem 16, Kraków, kwiecień 2009

Les langages de la politesse. La politesse linguistique comme code culturel , Lille, 30 stycznia 2010

Konwicki z okładki. O wydawniczych paratekstach francuskich przekładów powieści Tadeusza Konwickiego, Między oryginałem a przekładem 17 (Parateksty przekładu), Kraków, kwiecień 2010

« La poésie peut-elle abolir les murs, et le Mur en particulier les murs, et le Mur en particulier ? Poésie américaine en Pologne (1970-1990) : entre traduction et inspiration, Les États-Unis par-delà le Mur. Quatrième journée d’étude sur le thème : formes et stratégies de la reprise littéraire, Lille, 8 czerwca 2010 (z Marcinem Cieńskim)

Missionnaire, consacrant, passeur, heraut...? Figures du traducteur de litterature polonaise en France, XVIe Rencontre du Réseau thématique La traduction comme moyen de communication interculturelle: Figure(s) du traducteur Wrocław, październik 2010

On dans la traduction polonaise des écrits de recherche. Sur l’exemple de la traduction  Des catégories du récit littéraire de Tzvetan Todorov , Spotkanie Językoznawców Romanistów Polskich, Kraków, październik 2010

Translating Territories – Territoires de la traduction/ Traduction du territoire Colloque international : 25-26 novembre 2011, Université Lille 3 Charles

Les effets du plurilinguisme dans la traduction litteraire (sur l’exemple de romans de Stendhal, Konwicki et Lem),  “Intratextual Voices in Translation: concepts, discourse and practice Paris, marzec  2011

Résonance de la traduction des ouvrages  de sciences humaines.Sur  l’exemple des collections polonaises  Horyzonty nowoczesności, Cultura, Communicare et de la revue Teksty Drugie , XVIe Rencontre du Réseau thématique La traduction comme moyen de communication interculturelle: Résonances de la traduction:  littérature, culture, histoire, Kraków październik 2011

The series Pavillons. Domaine de l’Est (Robert Laffont, 1981-2002)  as a cultural mediator between the East and West of Europe IATIS Conference “Translation and the Politics of Recognition”, Belfast, 24- 27 lipca  2012

Dom à la française: obraz potoczny a obraz słownikowy, VI Konferencja  EUROJOS: Koncepty: dom, europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów, Warszawa-Lublin, listopad 2012

Tłumacz –  zawód bez właściwości? Imago mundi IV : Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka Warszawa,  listopad 2012

Traduire par temps de ruptures, ou comment la collection Pavillons/Domaine de l’Est (Robert Laffont, 1980-2003) a orienté l’image de la littérature est-européenne en France;  Traduction et Rupture (18e Rencontre du Réseau thématique „La traduction comme moyen de communication interculturelle”), Lille styczeń 2013

Miejsce przekładów w Tekstach i Tekstach Drugich; GlobE 2013: “Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy”, Warszawa, maja 2013

O możliwościach badań ilościowych nad przekładem I pożytkach z nich płynących,  MEDIUS CURRENS IV «Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie», Toruń, listopad 2013 

Les « frères ennemis » en polonais : présence de Diderot et Rousseau sur le marché éditorial polonais, 1945-2010, «Rousseau et Diderot: traduire, interpréter, connaître», Warszawa,  gudzień  2013   (z Marcinem Cieńskim)

Lettres européennes en polonais : Traduction plurielle d’une oeuvre plurielle (wykład plenarny);  Traduire à plusieurs: anciens défis et nouveaux enjeux (19e Rencontre du Réseau thématique „La traduction comme moyen de communication interculturelle”, Miluza, grudzień 2013

Les frontières changeantes de la Mitteleuropa, L’héritage culturel et littéraire de la Mitteleuropa : traductions, transferts, échanges, Miluza,  grudzień 2013 (z Marcinem Cieńskim)

La traduction dans les revues comme voie de circulation des voix théoriques. Sur l’exemple des revues polonaises Pamiętnik Literacki (1956-1994), Teksty (1972-1981) et Teksty Drugie (1990-2010), La Traduction des voix de la théorie : Passages interculturels, résistances et audibilité /Translating the Voices of Theory: Intercultural passages, Resistances and Audibility, Paris marzec 2014

Bourdieu en polonais, ou comment circulent les idées. Observations préliminaires, La traduction comme moyen de communication interculturelle (XXe Rencontre du Réseau thématique La traduction comme moyen de communication interculturelle: "Vingt-cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration"), Wrocław, październik 2014

Attempts at Delineation and Formalization of Translation Studies in Poland, "Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies)", Wiedeń, grudzień 2014

 La vitesse peut-elle être un outil traductologique?, Colloque international et pluridisciplinaire „Vertiges de la vitesse”, ILLE – Institut de recherche en langues et littératures européennes, Mulhouse , marzec 2015

 Le « réalisme magique » du Prawiek i inne czasy d'Olga Tokarczuk filtré par la traduction. Étude comparative des traductions tchèque, française et espagnole, XXIe Rencontre du Réseau thématique « La traduction comme moyen de communication interculturelle » : Fantastique, fantasy, merveilleux en traduction, Kraków,   grudzień 2015 (z Reginą Solovą i Justyną Wesołą)

Gide en polonais, Colloque international « André Gide, l’Européen », marzec 2016 UHA Mulhouse

Présence éditoriale du Nouveau Roman en Pologne, Colloque international “Traduction du français en Europe centrale au XXe siècle : contexte politique et culturel (Hongrie, Pays tchèques, Pologne, Slovaquie)”, Bratysława, maj 2017

Z historii praktyk przekładowych: przypadki Le Temple De Gnide Montesquieu ”, wykład plenarny ,  „Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro”, VI konferencja z cyklu Imago mundi, Insytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 28-29 czerwca 2018, referat pt.

Roman policier et histoire. Autour de Śmierć w Breslau ses traductions”, XXIIIe rencontre du Réseau « La Traduction comme moyen de communication interculturelle » Traduire la littérature grand public et la vulgarisation/ Translating popular fiction and science, 4-5 kwietnia 2019, Université Haute Alsace, Mulhouse, Francja, konferencja zagraniczna

Polskie przekłady literatury francuskiej i niemieckiej  w XXI wieku: gorzka przyjaźń czy słodka konkurencja?, Europejskie relacje kulturowe w Ramach Trójkąta Weimarskiego,  Konferencja międzynarodowa,  Wrocław 17-19 września 2019 r.

Entre les prix Nobel et le roman érotique : le roman français dans l’espace éditorial polonais dans les années 2001-2015, Au croisement des cultures, des discours et des langues , Cent ans d’études romanes à l’Université de Varsovie (1919-2019), Colloque international, les 17-19 octobre 2019

(wraz z Maviną Pantazara, Unwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach), La traduction sert-elle à propager les connaissances en traductologie ? Études des cas grec et polonais”, Périphéries – Centres – Traduction / Peryferie – Centra – Przekład, 20-22 listopada 2019, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

 

Organizacja konferencji: 

Konferencje międzynarodowe w ramach réseau thématique  Traduction comme moyen de communication interculturelle, Wrocław 1996, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2010, 2014  

Konferencja międzynarodowa Périphéries – Centres – Traduction / Peryferie - Centra - Przekład", IFR,  Wrocław, 20-22 listopada 2019

Konferencjea międzynarodowa La Traduction des voix de la théorie : Passages interculturels, résistances et audibilité / Translating the Voices of Theory: Intercultural passages, Resistances and Audibility, 21-22 marca 2014, Paris III- Sorbonne (współpraca: PRISMES, EA 4398 (TRACT; Voice in Translation, University of Oslo; Research Group on Literary Translation in Canada, York University; “Traveling Texts: Translation and transnational reception, University of Oslo”)

Konferencja międzynarodowa The Translator’s Voice at School, University of Wrocław, 26-27. 04. 2013 (współpraca z Voice in Translation - Research Group)

Konferencja międzynarodowa Les langages de la politesse. La politesse linguistique comme code culturel, Lille 2010

Konferencja międzynarodowa Figures de la norme,  Wrocław 2009 (współpraca z Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II).

Konferencja międzynarodowa  Interprétation, aspects sémantiques et pragmatiques: entre théorie et applications, Wrocław, 2005 (współpraca z Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II)

Konferencja Język – Stereotyp – Przekład,  Wrocław-Karpacz , 2002

 

 

Granty i projekty badawcze

Granty promotorskie na przygotowanie rozprawy doktorskiej (Natalia Paprocka, Justyna Wesoła, Regina Solová)
1995: zainicjowanie  międzynarodowego projektu naukowego Traduction comme moyen de communication interculturelle (we współpracy z uniwersytetami w Lille i Jagiellońskim, od 2008 - także Uniwersytetem Haute Alsace w Miluzie), realizowanego od roku 2000 jako réseau international  de recherche et de formation (CECILLE, EA 4074); koordynowanie prac  wrocławskiego zespołu uczestników projektu

Działalność wydawnicza i redakcyjna

Romanica Wratislaviensia,  redaktor naczelna czasopisma

Przekładaniec, członek Rady Naukowej

Filoteknos, członek Rady Redakcyjnej

seria Vita Traductiva, Éditions québécoises de l'oeuvre i Université York, członek Komitetu Naukowego;

Atlantide (Université de Nantes), członek Komitetu Naukowego

Współpraca recenzencka z czasopismami: Translation Studies; Rocznik Przekladoznawczy, Cahiers Chronos, Roczniki Humanistyczne, Atlantide; Meta: Translators' Journal, Przekładaniec, Folia Romanica i z seriami Traductologie  (Artois Presses Université), Vita Traductiva

Redakcja prac zbiorowych:

Traduction comme moyen de communication interculturelle. Questions de socio-pragmatique du discours interculturel (Romanica Wratislaviensia 44, 1997 et 46, 2000);

Traduction pour la jeunesse face à l’Altérité , Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001;

Język – Stereotyp –Przekład, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002 (z Marcinem Cieńskim)

Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004;

Konwicki i tłumacze,  Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006 ;

Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009 ;

Lem i tłumacze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 (z Jackiem Rzeszotnikiem);

Prateksty przekładu, (Między Oryginałem a Przekładem 17, 2011);

Figure(s) du traducteur (Romanica Wratislaviensia, 59, 2012) ;

La voix du traducteur à l’école / The Translator’s Voice at School, t. 1 : Canons, t. 2 : Praxis, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015 (z Magdą Heydel i Natalią Paprocką).

Vingt-cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Paris, Orizons, 2015 (z Reginą Solovą i Kają Gostkowską);

De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture? (Romanica Wratislaviensia, 65, 2018).

Kształcenie młodej kadry naukowej

Promotorstwo w przew odach doktorskich :

dr Natalia Paprocka, „Erreurs en tradution pragmatique du français vers le polonais : identifier, évaluer, prévenir”, 2005 r.

dr Justyna Wesoła, „Interiekcje hiszpańskie w polskim przekładzie”, 2006 r.

dr Jadwiga Żyszkowska (Cook), „Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego. Na materiale polskich tłumaczeń współczesnej prozy francuskiej”, 2009 r.

dr Regina Solova, „Traduction des genres textuels stéréotypés: norme et pratique. Étude d'un corpus de traductions certifiées du polonais en français et du français en polonais”, 2011 r.

dr Kaja Gostkowska , „Wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe mechanizmy terminotwórcze. Na przykładzie polskiej i francuskiej terminologii z zakresu inżynierii biomedycznej” 2014 r.

dr Agata Rębkowska, „Humor w przekładzie audiowizualnym. Na przykładzie filmów Les Visiteurs i Bienvenue chez les Ch’tis i ich polskich wersji”, 2014 r.

Recenzent w przewodach doktorskich:

mgr Joanna Górnikiewicz-Lupa, Le social dans la traduction, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2002

mgr Małgorzata Izert, Les expressions Adj. comme SN et l’ìntensification de la propriété, Uniwersytet Warszawski, 2002

mgr Iwona Kasperska Exotización y naturalización en la traducción cultural : ejemplos de la novelas de Zo é Valdés y Manuel Cofińo , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004

mgr Alicja Żuchelkowska, Transfert de la charge affective sur l’exemple de la traduction en français des oeuvres polonaises choisies , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005

mgr Dominique Rougé, Adam Zagajewski à travers la traduction de sa poésie en français, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków, 2005

mgr Marlena Krupa, Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi św. Jana od Krzyża w przekładach polskich , Uniwersytet Wrocławski, 2007

mgr Joanna Jakubowska-Cichoń, Opowiadanie o mówieniu w prozie Marguerite Duras („Un Barrage contre le Pacifique” i „L’Amant”) , Uniwersytet Wrocławski, 2008

mgr Małgorzata Łuczak, Sztuka przekładu. O francuskich tłumaczeniach polskiej poezji współczesnej (problemy języka, stylu i tekstu) , Uniwersytet Opolski, 2009

mgr Anna Kuznik, El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los traductores internos en las empresas de traducción de Barcelona , Departament de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, recenzja w przewodzie prowadzącym do uzyskania tytułu Doctorat Européen

mgr Grażyna Szot Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza we francuskich przekładach: Paula Cazina, Roberta Bourgeois i Rogera Legrasa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013

mgr Paulina Gąsior Przekład jako nośnik dyskursu. Postkolonialne konteksty angielskich przekładów polskich powieści współczesnych , Uniwersytet Wrocławski 2013

mgr Agnieszka Poznańska, Dorota Masłowska po angielsku – zmagania tłumaczy z nieprzekładalnością , UWr 2014

mgr Joanna Studzińska, Frazeologizmy w przekładzie poezji – hiszpańskie tłumaczenia wierszy Wisławy Szymborskiej , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014

mgr Wojciech Figiel, Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku, Uniwersytet Warszawski, 2017

 

Materiały do zajęć

Inne

Członkostwo  w zespołach eksperckich

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (w latach 2010-2011)

Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu tematycznym „HS 2 Kultura i twórczość kulturowa” (od 2011); przewodnicząca panelu „HS 2 B” (edycje  3-8 konkursu Preludium) 

Członek międzynarodowego zespołu ekspertów ds. oceny  programów kształcenia tłumaczy  powołanego przez Komisję Europejską (DGT) (2012)

Członek międzynarodowego zespołu ekspertów  powołanego przez Centre for Quality Assessment in Higher Education in Lithuania do ewaluacji programów studiów romanistycznych (2012, 2013, 2015)

Ekspert Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA)

Członek Zespołu Kwalifikacyjnego w postępowaniach awansowych (Faculty Members Election and Promotion) Apella (Grecja):

udział w międzynarodowych komisjach kwalifikacyjnych w postępowaniu o tytuł profesora (na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach : 2014 – recenzent; 2019 - członek); na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (2015 - recenzent); na Uniwersytecie Jońskim ,Korfu (2016 - recenzent)

udział w międzynarodowych komisjach kwalifikacyjnych w postępowaniu habilitacyjnym na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (2014, 2015, 2019) i na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (2019).

 

 

Doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej  za granicą

 styczeń i luty 2006: profesor (professeur invité ), Université de Lille 3

rok ak. 2009/2010: profesor (professeur associé), Université de Lille 3

4 lutego – 5 marca 2018: profesor (professeur invité ), Université de Lille

listopad 2011 : wykłady gościnne na Uniwersytecie Lowanium (Centre for Translation Studies CETRA)

listopad 2014: wykłady gościnne na Uniwersytecie Ateńskim (National and Kapodistrian University of Athens)

wykłady w ramach wymiany międzyuczelnianej, programu TEMPUS i programu ERASMUS: Clermont-Ferrand 2 (1985, 1987, 1992, 1993, 1997, 1998, 2002, 2004, 2006), Lille 3 (1996,1998, 2011), Littoral (Boulogne-Calais-Dunkierka – 1995, 1996,1998, 2008, 2009),  Poitiers (1998),  na Malcie (2010), w Atenach (Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), w Nantes (2014, 2015)