dr ANNA KUŹNIK

Dettagli di contatto

Zakład Translatologii
stanowisko: adiunkt
gabinet 4.4
tel. (71) 375 27 49
e-mail: Anna.Kuznik@uwr.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

Stanowisko:

- adiunkt w Zakładzie Translatologii

 

Funkcje organizacyjne w Instytucie Filologii Romańskiej:

- opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia francuska i filologia hiszpańska

(z wyłączeniem praktyk nauczycielskich)

 

Funkcje organizacyjne na Wydziale Filologicznym:

- koordynator programu "The European Graduate Placement Scheme (EGPS)" z ramienia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w przedstawicielstwie Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Romańskiej

Specjalności

Specjalność:
- językoznawstwo, w tym: przekładoznawstwo, w tym: nurt realizmu zawodowego
 
Zainteresowania badawcze:
- transfer wiedzy z uczelni do podmiotów zewnętrznych w naukach humanistycznych; transferowe projekty translatorskie i projekty pokrewne z użyciem języków romańskich w kontekście dominujących języków germańskich
- organizacja pracy i organizacja rynku w sektorze usług językowych, a szczególnie w usługach translatorskich; treść stanowisk pracy tłumaczy
- zastosowanie socjologii pracy do badań nad pracą i zawodem tłumacza
- kształcenie tłumaczy w oparciu o aktualne wymogi rynku pracy i usług: praktyki zawodowe, realizacja rzeczywistych zleceń w ramach zajęć dydaktycznych (in-service training), udział studentów w transferowych projektach translatorskich
- zastosowanie empirycznych metod badawczych (ilościowych i jakościowych) w translatologii
 
Dodatkowe platformy komunikacji informatycznej:
- działalność naukowa w ramach zespołu badawczego PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona:
http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/
 
- działalność naukowa w ramach sieci tematycznej TREC (Thematic Network on Empirical and Experimental Research in Translation) pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona:
http://pagines.uab.cat/trec/
 
- działalność naukowo-dydaktyczna w latach 2003-2011, Facultat de Traducció i d'Interpretació, Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona:
http://pagines.uab.cat/annakuznik/
 
Publikacje dostępne na następujących profilach:
- Academia.edu: https://wroc.academia.edu/AnnaKuznik
- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuznik3/publications 
- ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3567-5118
 

Publikacje

RESEARCH ONLINE PROFILES

- Academia.edu: https://wroc.academia.edu/AnnaKuznik

- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuznik3/publications 

- ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3567-5118

- Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35213420700

- ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/N-9766-2018 

- PBN-ID: 3928838

 

 2019

 

KUZNIK Anna, “Les conceptualisations contemporaines de l’activité de traduction élaborées par les responsables d’entreprises de traduction françaises”, Między Oryginałem a Przekładem, Vol. 46, Nr 4, 25-39. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i franc. Tytuł numeru : Traduction et représentation 2    Tekst dostępny on-line : https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/982  Link zweryfikowany 19.12.2019

 

KUZNIK Anna, PACTE Group [Amparo Hurtado Albir, Anabel Galán-Mañas, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodriguez-Inés, Lupe Romero], “Evolution of the Efficacy of the Translation Process in Translation Competence Acquisition. Results of the PACTE Group’s Experimental Research”, Meta, Vol. 64, Nᴏ 1, 242-265.– Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., franc., hiszp.
DOI :  10.7202/1065336ar
Dostęp do abstraktu : https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2019-v64-n1-meta04930/1065336ar/
Link zweryfikowany 19.12.2019

 

KUZNIK Anna, “Entre la traduction intralinguale et intersémiotique. L’innovation dans les services de traduction vue par les responsables des entreprises de traduction françaises”, Meta, Vol. 64, Nᴏ 1, 194–214.– Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., franc., hiszp.
DOI :  10.7202/1065334ar
Dostęp do abstraktu : https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2019-v64-n1-meta04930/1065334ar/
Link zweryfikowany 19.12.2019

 

KUZNIK Anna, PACTE Group [(p.o. alfabético): Amparo Hurtado Albir (investigadora principal), Anabel Galán-Mañas, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero], “Establecimiento de niveles de competencias en traducción. Primeros resultados del proyecto NACT”, Onomázein. Revista de lingüística, filología y traducción, 43, 2019, 1-25. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang.
DOI:10.7764/onomazein.43.08
Tekst dostępny on-line :
http://onomazein.letras.uc.cl/04_NumeroDescarga/n43/Descarga43_8.html
Link zweryfikowany 28.08.2019

 

 2018

 

GOSTKOWSKA Kaja, KUŹNIK Anna, SŁAPEK Daniel, BIAŁEK Edward, [red]  Orbis Linguarum, red. Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek ; wspólpraca redakcyjna Edward Białek,  Vol. 49, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 651 [1] s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Czasopismo dostępne na stronie : http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL49.pdf   Link zweryfikowany 28.08.2019 r

 

KUZNIK Anna, CHODYGA Anna, “Bezpośrednie inwestycje między Polską a Francją w latach 2004-2014 jako podstawa do rozpoznania zapotrzebowania na specjalistyczne odmiany języka francuskiego, w tym na dziedziny nauczanej terminologii”,  Orbis Linguarum, Vol. 49, 2018, 145-159.- Wykr. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. - Tekst dostępny na stronie : http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL49.pdf . – Link zweryfikowany 28.08.2019 r

 

KUZNIK Anna, “Cadre théorique sémiotique et brève étude exploratoire dans le secteur des services de traduction”, Des mots aux actes, n° 7, 2018, 493-508. – Bibliogr.
DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08745-8.p.0493
Tytuł numeru : Sémantique(s), sémiotique(s) et traduction
Tekst dostępny on-line (dostęp płatny) :
https://classiques-garnier.com/des-mots-aux-actes-2018-n-7-semantique-s-...
Link zweryfikowany 6.02.2019

 

KUZNIK Anna, OLALLA-SOLER Christian, “Results of PACTE group’s experimental research on translation competence acquisition. The acquisition of the instrumental subcompetence”, Across Languages and Cultures, 19 (1), 2018, 19-51. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI: 10.1556/084.2018.19.1.2
Tekst dostępny on-line (dostęp płatny) :
https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/084.2018.19.1.2
Link zweryfikowany 7.06.2018

 

KUZNIK Anna, PACTE Group [Amparo Hurtado Albir, Anabel Galán-Mañas, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodriguez-Inés, Lupe Romero], “Competence levels in translation: working towards a European framework”, The Interpreter and Translator Trainer, 12 (2),  2018, 111-131 s. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI : 10.1080/1750399X.2018.1466093
Tekst dostępny on-line (dostęp płatny) :
https://www.tandfonline.com/eprint/Bebn5yR84AXKDJb5r5n7/full
Link zweryfikowany 7.06.2018

 

KUZNIK Anna, “Expérience d’un travail coopératif institutionnel avec les acteurs économiques du marché à l’Université de Wrocław”, [w:] Traduire à plusieurs /  Collaborative Translation, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Paris, Orizons, 2018, 313-323. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.
ISBN 979-10-309-0155-9
Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’Institut de Recherche en langues et littératures européennes (ILLE-EA 4363) à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse du 4 au 6 décembre 2013.

 

2017

 

KUZNIK Anna, LITTLE Virginie, “Domaines économiques et axes d’embauche des philologues français et des traducteurs en Pologne”, Meta. Journal des Traducteurs / Translators Journal, Vol. 62, n° 1, avril 2017, 69-93. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc., ang., hiszp. .  DOI: 10.7202/1040467 Tekst dostępny on-line (dostęp płatny) :  https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2017-v62-n1-meta03122/1040467ar/   Link zweryfikowany 7.09.2017 r  ISSN 0026-0452

 

KUZNIK Anna, (współautor  - wraz z pozostałymi członkami grupy PACTE : Allison Beeby, Luis Castillo, Olivia Fox, Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Margherita Taffarel, Gisela Massana, Wilhelm Neunzig, Christian Olalla--Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero, Stefanie Wimmer), Researching Translation Competence by PACTE Group, ed. by Amparo Hurtado Albir, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017,  s. XXIX, 401. – S. 389-400 - Bibliogr. S. 323-387 : Załączniki.
DOI: 10.1075/btl.127
ISBN 978-90-272-5873-1

 

KUZNIK Anna, “Characteristics of the sample” (Chapter 6), [w:]  Researching Translation Competence by PACTE Group, ed. by Amparo Hurtado Albir, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017, 97-105. -  Tabele. DOI: 10.1075/btl.127
ISBN 978-90-272-5873-1

 

KUZNIK Anna, “Use of Instrumental Resources” (Chapter 15), [w:]  Researching Translation Competence by PACTE Group, ed. by Amparo Hurtado Albir, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017, 219-241. – Wykresy, tabele.  DOI: 10.1075/btl.127
ISBN 978-90-272-5873-1

 

2016

 

KUZNIK Anna, BESTUÉ Carme,  “Perfiles de prácticas y solución de conflictos emergentes: estudio de un caso de prácticas de traducción jurídica”, Estudios Hispánicos, 24, 2016, 93-105. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)
Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencias”
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zweryfikowano : 10.05.2017r.
ISSN 2084-2546

 

KUZNIK, Anna, VERD Joan Miquel, [red.], Journal of Research Design and Statistics in Linguistics and Communication Science [JRDS], Vol. 3, N° 1, 2016, 76-109. - Bibliogr.
DOI: 10.1558/jrds.32360  Tekst dostępny on-line:  https://journals.equinoxpub.com/index.php/JRDS/issue/view/2409   Link zweryfikowany: 23.04.2018 r

S. 1-4 :  Anna Kuznik, Joan Miquel Verd : "Preliminaries"

 

KUZNIK, Anna, VERD Joan Miquel,  OLALLA-SOLER Christian, “Mixed methods, mixed tools. The use of computer software for integrated qualitative and quantitative analysis”, Journal of Research Design and Statistics in Linguistics and Communication Science [JRDS], Vol. 3, N° 1, 2016, 76-109. - Bibliogr.
DOI: 10.1558/jrds.32360 
Tekst dostępny on-line:  https://journals.equinoxpub.com/index.php/JRDS/issue/view/2409   Link zweryfikowany: 23.04.2018 r

 

KUZNIK Anna, “La traduction comme travail: perspectives croisées en ergonomie, sociologie et traductologie”, ILCEA [En ligne]. Revue de l’Institut des langues et cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie, 27 (2016),  16 s. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fr. i ang., numéro spécial : Approches ergonomiques des pratiques professionnelles et des formations des traducteurs, sous la direction de Élisabeth Lavault-Olléon, mis en ligne le 08.11.2016.
Tekst dostępny on-line:  http://ilcea.revues.org/4036
Link zweryfikowany: 15.11.2016 r

 

KUŹNIK Anna, "Work content of in-house translators in small and medium-sized industrial enterprises. Observing real work situations", JoSTrans. The Journal of Specialised Translation, Issue 25, January 2016,  213-231. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Tekst dostępny on-line: http://www.jostrans.org/issue25/art_kuznik.pdf Link zweryfikowany: 8.02.2016   ISSN 1740-357X

 

2015

 

KUZNIK Anna, “Étudiants polonais de langue et civilisation françaises et leur avenir professionnel”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 289-310. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE ], “Results of PACTE’s experimental research on the acquisition of Translation Competence : The acquisition of declarative and procedural knowledge in translation. The dynamic translation index”, Translation Spaces, Volume 4, Issue 1, 2015, s. 29 –53.   

 

KUZNIK Anna, “¿Cómo incentivar la participación del alumnado? Experiencia de un proyecto piloto de traducción en la Universidad de Wrocław”, Quaderns. Revista de Traducció, Núm. 22, 2015, 401-414. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. - Tekst dostępny on-line:  http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/quaderns_a2015n22/quaderns_a2015n22p401.pdf  Link zweryfikowany: 14.10.2015

 

KUZNIK Anna, HURTADO ALBIR Amparo, "How to define good professional translators and interpreters: Applying the behavioural approach to studying competences in the field of translation studies", Across Languages and Cultures, Volume 16, Issue 1, 2015, 1-27. Streszcz. w jęz. ang, - Bibliogr. - Tekst dostępny on-line (płatny):  http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/084.2015.16.1.1 Link zweryfikowany: 29.06.2015.

 

KUZNIK Anna, (rec.), "Diseños y métodos de investigación en traducción" [Method and design in translation research], by Ana Rojo, Madrid, Editoral Síntesis, 2013, 215 pp. [w:] Perspectives: Studies in Translatology, Volume 23, Issue 2, 2015, 506-508. Tekst dostępny on-line (płatny):  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0907676X.2015.1037146 Link zweryfikowany: 29.06.2015.

 

KUZNIK Anna, "Prácticas, in-service training y transferencia del conocimiento. Formación de traductores e investigación en traducción, en contacto con la realidad del mercado", [w:] Traducimos desde el sur. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI), Las Palmas de Gran Canaria, 23-25 de enero de 2013, coord. José Jorge Amigo Extremera, Gran Canaria, Universidad de Las Palmas, 2015, 566-586. – Bibliogr. – Tekst na płycie CD. Streszczenie w języku hiszpańskim i angielskim dostępne online: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5370353  Link zweryfikowany: 12.10.2016.

 

KUZNIK Anna, (rec.) Dybiec-Gajer Joanna, "Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego" [Measuring translation? Towards an assessment methodology in translator education], Kraków, Universitas, 2013, 345 pp., [w:] The Interpreter and Translator Trainer, Volume 9, Issue 1 (January 2015), 2015, 121-124.  Tekst dostępny on-line :  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1750399X.2015.1016281 Link zweryfikowany : 03.07.2016.

 

2014

 

KUZNIK Anna, “Translation as a Paradigmatic Universal, Post-Industrial, Knowledge-Based and Innovative Service”, inTRAlinea : Online Translation Journal, 2014, Special Issue : Challenges in Translation Pedagogy, ed. By Maria Piotrowska, Sergiy Tyupa, [13 s.]  

Tekst dostępny on-line: http://www.intralinea.org/specials/article/translation_as_a_paradigmatic_universal_post_industrial_knowledge_based_and 

Link zweryfikowany: 16.03.2015.

 

 

KUZNIK Anna, “Praktyki zawodowe jako źródło informacji o rynku pracy i usług z zakresu tłumaczeń prawniczych w Barcelonie”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 9,  (2014), s. 303-315. – Streszcz. w jęz. ang. - Tekst dostępny on-line: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2014.021/4770  Link zweryfikowany : 23.01.2015

 

KUZNIK Anna, PODLEŚNY Beata, “Presentación del libro Documentos españoles. Recopilación para traductores y otros profesionales de lengua”, Lingua Legis, 22, s. 81–88. Bibliogr.

 

KUZNIK Anna, PODLEŚNY Beata, Documentos españoles: Recopilación para traductores y otros profesionales de lengua, Warszawa, Wydawnictwo Translegis, 2014, s. 323

 

KUZNIK Anna, “Prácticas, transferencia del conocimiento e in-servce training. Tres estrategias del acercamiento al mercado laboral en la formación de los traductores”, [w:] Traducción: contextos e implicaciones, eds. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Justyna Cecylia Nowicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 67-75.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3574)

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE; autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Luis Castillo, Olivia Fox, Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Anna Kuznik, Gisela Massana, Wilhelm Neunzig, Christian Olalla, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero, Margherita Taffarel, Stefanie Wimmer], “First results of PACTE group’s experimental research on translation competence acquisition: The acquisition of declarative knowledge of translation”, w: MonTI, Special Issue 1 / Número especial 1, (2014), s. 85-115. – Bibliogr. (Tyt. numeru: Minding translation / Con la traducción en mente, ed. Ricardo Muñoz Martín) Tekst dostępny on-line : http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/112699 Link zweryfikowanoa 18.04.2016

 

2013

 

KUZNIK Anna, “In-service training w kształceniu tłumaczy. Projekt pilotażowy na Uniwersytecie Wrocławskim”, Między Oryginałem a Przekładem, nr 1/2 (19/20), 2013, s. 103-121. Bibliogr. (Tytuł numeru: „Dydaktyka przekładu”, pod red. Marii Piotrowskiej i Anny Szczęsnej) Także : Zasób elektroniczny płatny :
http://dx.doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.08

 

GRABOWSKA Monika, KUŹNIK Anna, WYSŁOBOCKI Tomasz, "Ekspertyza na temat założeń koncepcyjnych mobilnej aplikacji elektronicznej do samodzielnej nauki języków obcych (języka angielskiego, z możliwością rozszerzenia na języki romańskie)", praca zlecona przez firmę zewnętrzną w oparciu o umowę Nr 53/WF/2013 z dnia 24 czerwca 2013, dokument nieopublikowany, Uniwersytet Wrocławski.

 

KUZNIK Anna, (rec.), Understanding translation, by Anne Schjoldager, Henrik Gottlieb and Ida Klitgård, Aarhus, Academica, 2008, 312 pp. In: Perspectives: Studies in Translatology, Volume 21, Issue 4 (December), 2013, s. 611-613. Recenzja ukazała się także w wersji on-line: Perspectives: Studies in Translatology, [dokument elektroniczny], 2013, [3 s.] Bezpośredni dostęp do tekstu (płatny): http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2013.779131 Link zweryfikowany – 03.07.2016

 

2012

 

KUZNIK Anna, (rec.), Gerardo Beltrán, Katarzyna Dłużniewska-Łoś (coord.), Encuentros 2010. Volumen III. Traducción: ¿manipulación o transformación necesaria?, Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 2011, 188 s. In: Estudios Hispánicos, 20, 2012, s. 160-165. (Tyt. tomu: Expresión, ilusión, mundos posibles, coor. Agata Draus-Kłobucka, Łukasz Smuga, Justyna Ziarkowska) Tekst dostępny online: http://eh.sjol.eu/preview/recenzja-gerardo-beltr-n-katarzyna-dluzniewska... Link zweryfikowany 03.07.2016. (AUW nr 3467)

 

KUZNIK Anna, El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los traductores internos en las empresas de traducción de Barcelona, Saarbrücken, AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG/ Editorial Académica Española, 2012, s. 632. - Bibliogr.

 

2011

 

KUZNIK Anna, “Puestos de trabajo híbridos. Cuatro indicadores del carácter heterogéneo de los puestos de trabajo internos en traducción”, Sendebar. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación, Nº 22, 2011, 283-307. – Bibliogr.

Tekst dostępny on-line: http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/355/387

Link zweryfikowany: 15.03.2012

 

KUZNIK Anna, “El supervisor bajo observación. La percepción de la actividad de los supervisores por parte del alumnado en prácticas en las empresas de traducción de Barcelona”, w: Actas del XI Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria POIO 2011 ‘Evaluación y supervisión del practicum. El compromiso con la calidad de las prácticas’. 27, 28 y 29 de junio de 2011. Poio (Pontevedra, España), coord. Raposo Rivas, M.; Martínez Figueira, M.E.; Muñoz Carril, P.C.; Pérez Abellás, A. y Otero López, J.C., Universidad de Santiago, Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña, 2011, s. 1021-1029. - Bibliogr.

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE; autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Anna Kuznik, Wilhelm Neunzig, Patricia Rodríguez, Lupe Romero, Stefanie Wimmer], “Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Transation Problems and Translation Competence”, w: Methods and Strategies of Process Research: Integrative Approaches in Translation Studies, eds. Cecilia Alvstad, Adelina Hild, Elisabet Tiselius, Amsterdam, John Bejamins, 2011, s. 317-344. - Bibliogr.

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE; autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Anna Kuznik, Wilhelm Neunzig, Patricia Rodríguez, Lupe Romero, Stefanie Wimmer],“Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Translation Project and Dynamic Translation Index”, w: Cognitive Explorations of Translation, ed. By Sharon O’Brien, London, Continuum Studies in Translation, 2011, s. 30-53. - Bibliogr.

 

2010

 

KUZNIK Anna, VERD Joan Miquel, “Investigating Real Work Situations in Translation Agencies. Work Content and Its Components”, Hermes. Journal of Language and Communication Studies, Nº 44, 2010, s. 25-43. – Bibliogr.

Tekst dostępny online: https://tidsskrift.dk/her/article/view/97263

Link zweryfikowany: 15.07.2018

 

KUZNIK Anna, HURTADO ALBIR Amparo, ESPINAL BERENGUER Anna, “El uso de la encuesta de tipo social en Traductología. Características metodológicas”, w: MonTI. Applied Sociology in Translation Studies/Sociologia aplicada a la traducció, eds. Oscar Diaz Fouces i Esther Monzó, Nº 2, 2010, s. 315-344. – Bibliogr.

Tekst dostępny online (URI Uniform Resource Identifier): http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16450

(DOI Digital Object Identifier): http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2010.2.14

English version with title "The use of social surveys in Translation Studies. Methodological characteristics" available online (URI): http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16451

Linki zweryfikowane: 15.10.2012

 

KUZNIK Anna, El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los traductores internos en las empresas de traducción de Barcelona, Praca doktorska, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, 582 s. - Bibliogr.

Tekst dostępny online: https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=880851

oraz http://tdx.cat/handle/10803/5279

Licencja: Creative Commons

Linki zweryfikowane: 15.10.2012

 

2009

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE; autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova, Anna Kuznik, Wilhelm Neunzig, Patricia Rodríguez, Lupe Romero, Stefanie Wimmer], “Results of the Validation of the Pacte Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making”, Across: Languages and Cultures, Vol. 10, Nº 2, 2009, s. 207-230. - Bibliogr.

Tekst dostępny online:  http://ddd.uab.cat/record/67883?ln=ca

Link zweryfikowany: 18.04.2016

 

2008

 

KUZNIK Anna, “La investigación sobre el ámbito laboral del traductor”, in: La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, Vol. II : La traducción y su entorno, eds. Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricás, Elisenda Bernal, Barcelona, PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias, 2008, s. 369-380. – Bibliogr.

Tekst dostepny online: http://www.aieti.eu/pubs/actas/III/AIETI_3_AK_Investigacion.pdf (link zweryfikowany 21.09.2016)

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE; autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova, Anna Kuznik, Wilhelm Neunzig, Patricia Rodríguez, Lupe Romero], “First Results of Translation Competence Experiment: ‘Knowledge of Translation’ and ‘Efficacy of the Translation Process’”, w: Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates, ed. John Kearns, Londyn & Nowy Jork, 2008, s. 104-126. -Bibliogr.

 

2007

 

KUZNIK Anna, „ Les «tâches de traduction» en tant qu’indicateurs de la compétence de traduction dans une approche comportementale”, in: Traduction, terminologie, rédaction : Actes des Universités d’Été et d’Automne 2006, Actes du Colloque International, septembre 2006 : Traduction Spécialisée : Quelle qualification universitaire pour les traducteurs ?, sous la dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2007, s. 117-132. – Bibliogr.
(Actes des Universités d’Été et d’Automne 2006 et du Colloque International: Traduction Spécialisée : Quelle qualification universitaire pour les traducteurs?, Rennes, Université Rennes II, 22 et 23 septembre 2006.).

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE;  autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova, AnnaKuznik, Wilhelm Neunzig, Patricia Rodríguez, Lupe Romero], „Une recherche empirique expérimentale sur la compétence de traduction”, in: Traduction, terminologie, rédaction : Actes des Universités d’Été et d’Automne 2006, Actes du Colloque International, septembre 2006 : Traduction Spécialisée : Quelle qualification universitaire pour les traducteurs ?, sous la dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2007, s. 95-132. - Bibliogr.

(Actes des Universités d’Été et d’Automne 2006 et du Colloque International: Traduction Spécialisée : Quelle qualification universitaire pour les traducteurs?,Rennes, Université Rennes II, 22 et 23 septembre 2006.).

 

NEUNZIG Wilhelm, KUZNIK Anna, “Die Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Übersetzungskonzeption: eine Erfahrungsbericht”, in: Translationsqualität, hrsg. Peter A. Schmitt, Heike E.Jüngst, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2007, s. 445-455. – Bibliogr. Tekst dostępny online: https://ddd.uab.cat/record/165607 (link zweryfikowany: 14.10.2016)

(“Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie”; Band 5)

 

KUZNIK Anna, [publikacja z zespołem badawczym PACTE : autorzy w porządku alfabetycznym: Allison Beeby, Mònica Fernández, Olivia Fox, Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova, Anna Kuznik, Wilhelm Neunzig, Marisa Presas, Patricia Rodríguez, Lupe Romero], “Zum Wesen der übersetzungskompetenz – Grundlagen für die experimentelle Valiedierung eines Ük-Modells”, w: Quo vadis Translatologie? Ein halbes Jahrhundert universitäre Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern in Leipzig, ed. Gerd Wotjak, Berlin, Frank & Timme, 2007, s. 327-342. - Bibliogr.

Udział w konferencjach

2019

 

Kuznik, Anna (2019) “Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim: studia i perspektywy pracy”, prelekcja podczas seminarium “Dzień Campus France w Polsce / Journée Campus France”, Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (przy współpracy Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France), Wrocław, 08/11/2017; 13:20-13:35 [działalność popularnonaukowa i dydaktyczna, promocja UWr.]

 

Kuznik, Anna (2019) "Metody tłumaczenia a kryteria oceny tłumaczenia melicznego", prelekcja podczas warsztatów tłumaczeniowych dla licealistów pt. "Języki romańskie w piosence” zorganizowanych przez dr Annę Kuźnik i dra Aleksandra Wiatera w ramach wydarzenia "Europejski Dzień Języków Wrocław 2019", Wrocław, 24/09/2019 [działalność popularnonaukowa i organizacyjna na rzecz promocji UWr.].

 

Zorganizowanie pierwszej edycji warsztatów dla studentów z cyklu „Romanista na rynku pracy" (razem z mgr Patrycją Krysiak, Zakład Translatologii IFR), spotkanie pt. “O tłumaczeniach i komunikacji”, IFR s. 3.2., czwartek 11/04/2019 w godz. 09:30-15:00, wydarzenie wspólfinansowane przez Instytutu Francuski w Polsce [działalność organizacyjna, dydaktyczna].

 

Kuznik, Anna (2019) “Los mil y un nombres de las empresas de traducción polacas en la región de Baja Silesia. Un paisaje cognitivo”, 9o Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI9) ‘Translatum nostrum – El mestizaje desde el Mediterráneo’, Universitat d’Alacant, Hiszpania, 23-25/01/2019 [konferencja naukowa].

 

Kuznik, Anna (2019) “Conceptualising translation. Sandra Halverson’s study at the end of the 20th century and 20 years later (draft version)”, 6th Translation Process Research Workshop (TPRW6), Murcia, Hiszpania, 21-23/01/2019 [konferencja naukowa].

 

2018

 

Kuźnik, Anna (2018) “Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim: studia i perspektywy pracy”, seminarium “Dzień Campus France w Polsce / Journée Campus France”, Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (przy współpracy Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France), Wrocław, 23/11/2018.

 

PACTE (2018) “Establishing Competence Levels in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation. The PACTE’s NACT project”, plenary lecture, TRANSLATON I “Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities and challenges / Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania”, University of Wrocław (Institute of German Studies) / Uniwersity of Warsaw; Wrocław, 27-28/09/2018 (speaker: Anna Kuznik) [konferencja naukowa, wykład plenarny].

 

Kuźnik, Anna (2018) „Użycie terminów 'przekładać, przekład' i 'tłumaczyć, tłumaczenie' w korespondencji polskich usługodawców usług tłumaczeniowych z klientami i podwykonawcami”, TRANSLATON I „Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania / Current paradigms in research on translation and interpreting”, organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Germańskiej) / Uniwersytet Warszawski, miejsce konferencji: Uniwersytet Wrocławski, 27-28/09/2018 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2018) “Innovaciones en el sector de las PME de traducción de Francia. Implicaciones para la formación”, IV Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción (didTRAD PACTE 2018), Universitat Autònoma de Barcelona, 20-22/06/2018 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2018) Współorganizacja (razem z Anabel Galán-Mañas i Christianem Olalla-Soler) debaty okrągłego stołu pt. „Formación para el emprendimiento y la profesionalización en los estudios de traducción e interpretación” oraz referat indywidualny pt. „Un proyecto financiado de profesionalización de la formación de traductores integrada en carreras lingüísticas y literarias. El caso de la Facultad de Letras de la Universidad de Breslavia”, IV Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción (didTRAD PACTE 2018), Universitat Autònoma de Barcelona, 20-22/06/2018 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2018) „Jak przedstawiciele francuskich firm tłumaczeniowych mówią o swoich usługach? Używana przez nich terminologia i cechy języka specjalistycznego”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół terminologii: teoria, dydaktyka, praktyka”, Wrocław, IFR Uniwersytet Wrocławski, 08-09/03/2018 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna; Chodyga, Anna (2018) „Bezpośrednie inwestycje między Polską a Francją w latach 2004-2014 jako podstawa do identyfikacji zapotrzebowania na specjalistyczne odmiany języka francuskiego, w tym na terminologię”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół terminologii: teoria, dydaktyka, praktyka”, Wrocław, IFR Uniwersytet Wrocławski, 08-09/03/2018 [konferencja naukowa].

 

2017

 

Kuźnik, Anna (2017) „Rodzaje tłumaczeń i profile zawodowe tłumaczy pisemnych i ustnych”, konkursu tłumaczeniowy „Traductor en ciernes” zorganizowany przez Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej UWr, 02/12/2017.

 

Kuźnik, Anna (2017) «Les images mentales et les conceptualisations contemporaines de l'activité de traduction», XXIIe rencontre du réseau thématique «La traduction comme moyen de communication interculturelle» intitulée «Traduction et représentation», Lille (Francja), Université de Lille SHS, 23-24/11/2017 [konferencja naukowa].

 

Grabowska, Monika; Kuźnik, Anna (2017) “Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim: studia i perspektywy pracy”, seminarium “Dzień Campus France w Polsce / Journée Campus France”, Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (przy współpracy Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France), Wrocław, 10/11/2017.

 

Kuźnik, Anna (2017) «L’ergonomie organisationnelle dans les sociétés de services en traduction: étude de cas sur des entreprises françaises», 1er Congrès Mondial de Traductologie «La traductologie : une discipline autonome», Paryż (Francja), Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 10-14/04/2017 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2017) «Les conceptualisations contemporaines de la traduction en tant que service en France et en Pologne. Résultats d’une étude pilote», 1er Congrès Mondial de Traductologie «La traductologie: une discipline autonome», Paryż (Francja), Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 10-14/04/2017 [konferencja naukowa].

 

2016

 

Kuźnik, Anna (2016) „Rodzaje tłumaczeń i profile zawodowe tłumaczy pisemnych i ustnych”, konkursu tłumaczeniowy „Traductor en ciernes” zorganizowany przez Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej UWr, 10/12/2016.

 

Kuźnik, Anna (2016) “Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim: studia i perspektywy zatrudnienia”, seminarium “Dzień Campus France w Polsce / Journée Campus France”, Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (przy współpracy Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France), Wrocław, 08/12/2016.

 

Kuźnik, Anna / PACTE (2016) "The Evolution of the 'Efficacy of the Translation Process' in the Acquisition of Translation Competence. Results of the PACTE Group's Experimental Research", the 5th International Workshop on Translation Process Research (TPRW5), 01-03/12/2016, University of Graz (Karl-Franzens-Universität Graz), Austria, on behalf of PACTE Group (Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero; Principal Researcher: Amparo Hurtado Albir) [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2016) “Translator training professionalisation and knowledge transfer in the language services sector. The five-year experience of the Institute of Romance Studies, University of Wroclaw (2011-2015), III Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción didTRAD PACTE 2016, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 07-08/07/2016 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2016) “Professionalisation of translator training and knowledge transfer in language services sector”, 1st CTER Congress ‘Inspirations for Translation Pedagogy’ (CTER Consortium for Translation Education Research), organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, EST, Kraków, 14-16/03/2016 [konferencja naukowa].

 

2015

 

Kuźnik, Anna; Warmuz, Ewa; Dufour, Kévin (2015) “Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim: studia i perspektywy zatrudnienia”, seminarium “Dzień Campus France w Polsce / Journée Campus France”, Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (przy współpracy Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France), Wrocław, 05/11/2015.

 

Kuźnik, Anna (2015) “Zagraniczne praktyki tłumaczeniowe. Potrzeby pracodawców i studentów oraz uwarunkowania ich decyzji”, czwarte seminarium Career Day 4 ‘Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych’, organizowane przez Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katedrę Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 03/11/2015.

 

Kuźnik, Anna; Pankow, Agata (2015) “Wielowymiarowość tłumacza prawniczego i przysięgłego. Perspektywa hiszpańska”, Międzynarodowy Dzień Tłumacza - Hieronimki, Sesja “Tłumacz przysięgły w Polsce, we Francji i w Hiszpanii”, Instytut Filologii Romańskiej UWr, 16/10/2015, 10:00-11:30, sala 4.8.

 

Kuźnik, Anna (2015) "Zielone światło dla filologów francuskich na wrocławskim rynku pracy", XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki pt. "Światło nauki", Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, 22/09/2015, 10:00-11:00, sala. 3.2.

 

Kuźnik, Anna (2015) "Theoretical background for studying innovation issues in translation-service activities", 5th IATIS Conference (International Association for Translation and Intercultural Studies, IATIS) 'Innovation Paths in Translation and Intercultural Studies', Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (Brazylia), 07-10/07/2015 [konferencja naukowa].

 

Kłopocki, Szymon; Kuźnik, Anna (2015) "Cultural and languages-related barriers in the processes of internationalization of Polish small and medium-sized enterprises located within industrial clusters", 5th IATIS Conference (International Association for Translation and Intercultural Studies, IATIS) 'Innovation Paths in Translation and Intercultural Studies', Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (Brazylia), 07-10/07/2015 [referat wygłosiła Anna Kuźnik; konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2015) “Ergonomie organisationelle. La place et le sens de l'activité de traduction dans les processus de travail dans des compagnies de traduction polonaises à Wroclaw”, Colloque international ‘Traducteurs à l'oeuvre : approches ergonomiques des pratiques professionnelles et des formations de traducteurs / Translators at Work: Ergonomic Approaches to Translation Practice and Training’, Institut des langues et des cultures d'Europe et d'Amérique (ILCEA), Université Stendhal Grenoble (3), Grenoble (Francja), 05-06/03/2015 [konferencja naukowa].

 

PACTE (2015) “Results of PACTE Group’s Experimental Research on Translation Competence Acquisition. The Acquisition of the Instrumental Sub-Competence and the Acceptability of Translations", Colloque international ‘Traducteurs à l'oeuvre : approches ergonomiques des pratiques professionnelles et des formations de traducteurs / Translators at Work: Ergonomic Approaches to Translation Practice and Training’, Institut des langues et des cultures d'Europe et d'Amérique (ILCEA), Université Stendhal Grenoble (3), Grenoble (Francja), 05-06/03/2015 (referat wygłosili: Anna Kuznik i Christian Olalla-Soler) [konferencja naukowa].

 

2014

Kuźnik, Anna (2014) "Le travail pour les philologues français et les traducteurs : axes d'employabilité et domaines de l'activité économique", 20. spotkanie sieci tematycznej La traduction comme moyen de communication interculturelle pt. "Vingt-cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polska), 23-25/10/2014 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2014) “El sector de los servicios de traducción e interpretación en Polonia. Los factores que lo estructuran y su potencial de innovación”, II Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción didTRAD PACTE 2014, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 08-09/07/2014 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna; Olalla-Soler, Christian (2014) "Uso de recursos electrónicos de documentación en la adquisición de la competencia traductora. Primeros resultados del experimento del grupo PACTE", II Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción didTRAD PACTE 2014, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 08-09/07/2014 [konferencja naukowa].

 

Kuźnik, Anna (2014) Warsztaty “Prácticas curriculares y profesionalización en la formación de traductores” (Kuźnik, Anna, Anabel Galán-Mañas), II Seminario de Especialización en Didáctica de la Traducción didTRAD 2014 PACTE, Departament de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 07/07/2014.

 

Kuźnik, Anna; Kłopocki, Szymon (2014) “How to transform a linguistic idea into a product. Linguistic product development stages for mobile applications”, Fun for All: III International Conference on Translation, Accessibility and Educational Design in Video Games and Virtual Worlds, konferencja zorganizowana przez Transmedia Catalonia / Centre d’Accessibilitat i d’Intel·ligència Ambiental de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 13-14/03/2014 [konferencja naukowa].

 

2013

KUZNIK, Anna (2013) “Travail en équipe et transformations d’un texte. Expérience didactique à l’Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Wrocław”, 19. spotkanie pod tytułem „Traduire à plusieurs: anciens défis et nouveaux enjeux” sieci tematycznej „La Traduction comme moyen de communication interculturelle”, Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE), Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Université de Haute Alsace Mulhouse-Colmar, Mulhouse (Francja), 04-06/12/2013 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2013) “For what kind of services market do we train translators in Poland?”, International Conference ‘Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators (MCCTE2013)’/ ‘Metodologiczne Wyzwania Współczesnej Dydaktyki Przekładu’, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków (Polska), 10-11/10/2013 [konferencja naukowa]

 

PACTE (2013) “Results of PACTE’s experimental research on Translation Competence Acquisition: Knowledge of Translation and Translation Project”, International Conference ‘Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators (MCCTE2013)’/ ‘Metodologiczne Wyzwania Współczesnej Dydaktyki Przekładu’, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków (Polska), 10-11/10/2013 (referat wygłosiły: Olivia Fox, Patricia Rodríguez i Anna Kuznik) [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2013) “Translation in Context. Observing Real Work Situations of In-House Translators in Small and Medium Industrial Enterprises”, The 7th EST (European Society for Translation Studies) Congress - Germersheim 2013 ‘Translation Studies: Centres and Peripheries’, Johannes Gutenberg- Universität Mainz, Germersheim (Niemcy), 29/08/2013-01/09/2013 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2013) “Las lenguas románicas en Polonia: la enseñanza y el mercado laboral”, wykład otwarty w ramach LLP - Erasmus dydaktyczny, Département d’Espagnol et de Portugais, Faculté des Langues et Cultures Etrangères, Université de Strasbourg, Strasbourg (Francja), 25/04/2013.

 

KUZNIK, Anna (2013) "Programa informático EdEt(Editor Etnográfico)”, warsztaty w ramach przedmiotu 'Eines tecnològiques per a la recerca en traducció', Máster Oficial en 'Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals', Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Hiszpania), 08/04/2013.

 

KUZNIK, Anna (2013) “¿Qué tienen que ver los proyectos de transferencia del conocimiento con las prácticas profesionalizadoras en traducción? Interdependencias y riesgos”, VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) ‘Traducimos desde el Sur’, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Wyspy Kanaryskie, Hiszpania), 23-25/01/2013 [konferencja naukowa].

 

2012

KUZNIK, Anna (2012) „In-service training w kształceniu tłumaczy: podstawy teoretyczne, uwarunkowania praktyczne, przykłady", IV Konferencja z cyklu Imago Mundi 'Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria - kształcenie - praktyka', Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska), 23-24/11/2012 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2012) "Prácticas, in-service training y transferencia del conocimiento. Tres estrategias del acercamiento al mercado laboral en la formación de los traductores", IV Simposio Internacional de Hispanistas 'Encuentros 2012', Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polska), 14-17/11/2012 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2012) „Przekładowe praktyki studenckie”, obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza 'Pod znakiem Św. Hieronima: teoria, dydaktyka i praktyka przekładu w Instytucie Filologii Romańskiej', Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polska), 02/10/2012.

 

KUZNIK, Anna (2012) "Tutorización de prácticas profesionalizadoras", warsztaty, I Seminario de especialización en didáctica de la traducción ‘didTRAD PACTE 2012’, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Hiszpania), 18-20/06/2012.

 

KUZNIK, Anna (2012) „Multitasking total. Praca w firmach translatorskich w Barcelonie - oczekiwania i fakty”, wykład otwarty, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska), 13/06/2012.

 

2011

KUZNIK, Anna (2011) “Text-Process in Context. Observing Real Work Situations in Translation Companies”, Conference 'Text-Process-Text: Questions in Process Oriented Research on Translations and Interpreting', Stockholms Universitet, Sztokholm (Szwecja), 17-19/11/2011 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2011) “El supervisor bajo observación. La percepción de la actividad de los supervisores por parte del alumnado en prácticas en las empresas de traducción de Barcelona”, XI Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria POIO 2011 ‘Evaluación y supervisión del practicum. El compromiso con la calidad de las prácticas’, Universidad de Santiago, Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña, Poio (Pontevedra, Hiszpania), 27-29/06/2011 [konferencja naukowa].

 

2010

KUZNIK, Anna (2010) “Medición de la actividad laboral. Medición de la actividad traductora. Aspectos metodológicos”, The 6th EST (European Society for Translation Studies) Congress ‘Tracks and Trecks in Translation Studies’, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven (Belgia), 23-25/09/2010 [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2010) “’Parece que estén moviendo mundos enteros, en silencio.’ Observación de situaciones reales de trabajo en las empresas de traducción”, I International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, and Intercultural Studies, Departament de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Hiszpania), 23/06/2010 [konferencja naukowa].

 

2009

KUZNIK, Anna (2009) “Prakytki studenckie jako źródło informacji o rynku pracy i usług z zakresu tłumaczeń prawniczych”, Fourth Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznastwa - Pracownia Lingua Legis, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (Polska), 2-4/07/2009 [konferencja naukowa].

 

2008

PACTE (2008) “Results of the validation of the Pacte translation competence model: Decision- making”, AILA 2008 – The 15th World Congress of Applied Linguistics ‘Multilingualism: Challenges and Opportunities’, Universität Duisburg-Essen, Essen (Niemcy), 24-29/08/2008 [referat wygłosiły: Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova i Anna Kuznik] [konferencja naukowa].

 

2007

PACTE (2007) “La compétence de traduction. Une validation expérimentale”, Congrès International ‘Profession : Traducteur’, Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT), Université Paris III, Centre Universitaire DAUPHINE, Paryż (Francja), 9-10/11/2007 [referat wygłosiły: Amparo Hurtado Albir i Anna Kuznik] [konferencja naukowa].

 

KUZNIK, Anna (2007) “El contenido de los puestos de trabajo de traductores e intérpretes visto desde la Traductología y la Sociología del Trabajo. El concepto de tarea traductora”, The 5th EST (European Society for Translation Studies) Congress ‘Why Translation Studies Matters?’, Univerza v Ljubljani, Lubljana (Słowenia), 3-5/09/2007 [konferencja naukowa].

 

PACTE (2007) “Validating the Pacte translation competence model - Results of an experiment”, The 5th EST (European Society for Translation Studies) Congress ‘Why Translation Studies Matters?’, Univerza v Ljubljani, Lubljana (Słowenia), 3-5/09/2007 [referat wygłosiły: Allison Beeby, Olivia Fox i Anna Kuznik] [konferencja naukowa]

 

KUZNIK, Anna (2007) “La investigación sobre el ámbito laboral del traductor”, 3º Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) ‘La traducción del futuro: Mediación lingüística y cultural en el siglo XXI’, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Hiszpania), 22-24/03/2007 [konferencja naukowa].

 

2006

KUZNIK, Anna (2006) “Les ‘tâches de traduction’ en tant qu’indicateurs de la compétence de traduction dans une approche comportementale”, Colloque International ‘Traduction spécialisée : quelle qualification universitaire pour les traducteurs ?’, Université Rennes 2 - Haute Bretagne, Rennes (Francja), 22-23/09/2006 [konferencja naukowa].

 

PACTE (2006) “Une recherche empirique expérimentale sur la compétence de traduction”, Colloque International ‘Traduction spécialisée : quelle qualification universitaire pour les traducteurs ?’, Université Rennes 2 - Haute Bretagne, Rennes (Francja), 22-23/09/2006 [referat wygłosiły: Amparo Hurtado Albir i Anna Kuznik] [konferencja naukowa].

Granty i projekty badawcze

2014-2017

Wykonawca projektu „Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita)” pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, finansowanego przez Ministerio de Economía y Competitividad (Hiszpania), nr referencyjny projektu: FFI2013-42522-P.

2014-2016

Wykonawca projektu „SGR Grupa badawcza PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)” pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, finansowanego przez Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya (Hiszpania), nr referencyjny projektu: 2014SGR-275.

2015

Stypendium rządu francuskiego (BGF, Bourse du Gouvernement Français), pobyt badawczy nt. ergonomii organizacji pracy w usługach tłumaczeniowych, Université Stendhal Grenoble 3 (Université Grenoble Alpes) pod kierunkiem Elisabeth Lavault-Olléon, 14/11/2015-14/12/2015, numer projektu: 851600F.

2011-2013

Uczestnik sieci tematycznej „Thematic Network on Empirical and Experimental Research in Translation" pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, finansowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación (Hiszpania), nr referencyjny projektu: FFI2010-11995-E.

2010-2012

- Wykonawca projektu „Estudio empírico de la Adquisición de la Competencia Traductora en traducción escrita” pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, sfinansowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación (Hiszpania), nr referencyjny projektu: FFI2009-07960.

- Wykonawca projektu „Millora de la qualitat docent (MQD): Pràctiques externes”, przyznanego grupie badawczej „GI-IDES UAB Pràctiques externes” pod kierunkiem Olgi Paz Torres, Universitat Autònoma de Barcelona, projekt sfinansowany przez Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya (Hiszpania), nr referencyjny projektu: 2010MQD00163.

2009-2013

Uczestnik projektu „SGR Grupa badawcza PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)” pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, finansowanego przez Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya (Hiszpania), nr referencyjny projektu: 2009SGR-006.

2007

Stypendium na sfinansowanie 3-miesięcznego pobytu naukowego w Université Rennes 2 - Haute Bretagne (Francja), przyznane przez Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya (Hiszpania) w celu realizacji projektu przygotowawczego do pracy doktorskiej “Estudio exploratorio sobre tareas traductoras”, kierownik projektu: Daniel Gouadec.

2006-2009

Stypendystka programu „Formació d'Investigadors” przyznanego przez Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, w celu realizacji studiów doktoranckich i pracy doktorskiej (Hiszpania). 

2005-2008

Uczestnik projektu „SGR Grupa badawcza PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)” pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, sfinansowanego przez Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya (Hiszpania), nr referencyjny projektu: 2005SGR-00959.

2005

Stypendystka naukowa grupy badawczej PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) pod kierunkiem Amparo Hurtado Albir, Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania). 

2004

Grant startowy przyznany przez Ministerio de Educación, Cultura y Deporte w celu rozpoczęcia studiów doktoranckich z oznaką jakości Mención de Calidad "Traducció i Estudis Interculturals", Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania).

1993, 1995-1996

- Stypendium przyznane przez Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) w celu realizacji studiów podyplomowych "Literatura y Lingüística Hispanoamericana" w Instituto Caro y Cuervo, Bogota (Kolumbia, Ameryka Południowa).

Działalność wydawnicza i redakcyjna

Kształcenie młodej kadry naukowej

Materiały do zajęć

Inne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2019/2020
 

Semestr I (zimowy):

- Przekładoznawstwo. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I (dwie grupy).

- Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na francuski. Filologia francuska, studia magisterskie, specjalizacja translatorska, rok II (15 godz.).

- Konwersatorium monograficzne (przekładoznawcze). Filologia francuska, studia magisterskie, obie specjalizacje, rok II.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2018/2019

Semestr II (letni):

- Tłumaczenia praktyczne: tłumaczenia przysięgłe, prawnicze i handlowe. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Translation as a Profession (przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim). Filologia hiszpańska, francuska i Italianistyka, studia licencjackie, rok III.

- Zawód: tłumacz (przedmiot do wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Fonetyka języka francuskiego w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka A.

 

Semestr I (zimowy):

- Przekładoznawstwo. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na francuski. Filologia francuska, studia magisterskie, specjalizacja translatorska, rok II.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Fonetyka języka francuskiego w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2017/2018

Semestr II (letni):

- Tłumaczenia praktyczne: tłumaczenia przysięgłe, prawnicze i handlowe. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Zawód: tłumacz (przedmiot do wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III, również II.

- PNJF Mówienie, filologia francuska, III FL, razem z dr Stefanem Kaufmanem (8 godz.)

- Szkoła w Mieście, Gimnazjum Nr 29, Wrocław (4 godz.)

- Praktyki zawodowe, filologia francuska i filologia hiszpańska, II FM i II HM (45 godzin).

 

Semestr I (zimowy):

- Przekładoznawstwo. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Konwersatorium monograficzne przekładoznawcze: Między oryginałem a przekładem. Techniki przekładowe. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Język francuski jako drugi język romański (B1), lektorat.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2016/2017

Semestr II (letni):

- Tłumaczenia praktyczne: tłumaczenia przysięgłe, prawnicze i handlowe. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Zawód: tłumacz (przedmiot do wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III, również II.

- Zawód: tłumacz (przedmiot do wyboru). Filologia hiszpańska, studia licencjackie, rok III, również II.

 

Semestr I (zimowy):

- Przekładoznawstwo. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Tłumaczenia (z języka francuskiego na polski). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Konwersatorium monograficzne przekładoznawcze: Między oryginałem a przekładem. Techniki przekładowe. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Praca z tekstem dramatycznym (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2015/2016

Semestr II (letni):

- Tłumaczenia praktyczne: tłumaczenia przysięgłe, prawnicze i handlowe. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Zawód: tłumacz (przedmiot dowolnego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III, również II.

- Praktyczna nauka języka francuskiego (PNJF): Pisanie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Praca z tekstem dramatycznym (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka A.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2015/2016

Semestr I (zimowy):

- Przekładoznawstwo. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2014/2015

Semestr II (letni):

- Przekładoznawstwo. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka A.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Warsztaty teatralne i recytatorskie (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka A.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Gramatyka. Filologia francuska, studia licencjackie, rok II, grupa 1 i 2.

 

Semestr I (zimowy):

- Przedmiot opcyjny: Język francuski w biznesie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Warsztaty teatralne i recytatorskie (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Gramatyka i słownictwo (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2013/2014

Semestr II (letni):

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka A.

- Tłumaczenie przysięgłe, prawnicze i handlowe (przedmiot specjalizacyjny). Filologia hiszpańska, studia magisterskie, specjalizacja tłumaczeniowa, rok I, grupa 1 i grupa 2. 

 

Semestr I (zimowy):

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w piosence (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Warsztaty recytatorskie i teatralne (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Język francuski w biznesie (przedmiot ograniczonego wyboru). Filologia francuska, studia licencjackie, rok III.

- Twórcze pisanie z wykorzystaniem narzędzi internetowych (przedmiot specjalizacyjny). Filologia francuska, specjalizacja: Filolog francuski w świecie cyfrowym, studia magisterskie, rok I.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2012/2013

 Semestr II (letni):

 - Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Mówienie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III, grupa 1 i grupa 2.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Pisanie. Filologia francuska, studia magisterskie, rok I.

- Drugi Język Romański: Język francuski. Poziom A2. Filologia hiszpańska, studia licencjackie i magisterskie.

 

Semestr I (zimowy):

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Mówienie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, grupa 2, ścieżka A.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Gramatyka praktyczna. Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, grupa 1, ścieżka A.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Mówienie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok III, grupa 1 i grupa 2.

- Drugi Język Romański: Język hiszpański. Poziom B1. Filologia francuska, studia licencjackie i magisterskie.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w roku akademickim 2011/2012

Semestr II (letni):

- Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH): Przekłady z języka polskiego na hiszpański. Filologia hiszpańska, studia magisterskie, rok I.

- Drugi Język Romański: Język francuski. Poziom A2. Filologia hiszpańska, studia licencjackie i magisterskie.

- Drugi Język Romański: Język francuski. Poziom B2. Filologia hiszpańska, studia licencjackie i magisterskie.

- Drugi Język Romański: Język hiszpański. Poziom B2. Filologia francuska, studia licencjackie i magisterskie.

 

Semestr I (zimowy):

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Mówienie. Filologia francuska, studia licencjackie, rok I, ścieżka B.

- Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF): Pisanie. Filologia francuska, studia magisterskie, rok II.

- Drugi Język Romański: Język francuski. Poziom A1. Filologia hiszpańskaa, studia licencjackie i magisterskie.

- Drugi Język Romański: Język francuski. Poziom B1. Filologia hiszpańska, studia licencjackie i magisterskie.

- Drugi Język Romański: Język hiszpański. Poziom A1. Filologia francuska, studia licencjackie i magisterskie.