La nostra storia

Opracowała: Natalia Paprocka

Lata 40 i 50

Lata 40 i 50: 

24 sierpnia 1945

– Dekretem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej utworzone zostają Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Wśród powołanych wówczas kierunków znalazła się również romanistyka.

IFR 1945-48  bbb

Obecna siedziba IFR przy placu Nankiera 4 w latach 1945-1948

(źródło: http://fotopolska.eu

Obiekt stał się siedzibą romanistyki, gdy ta została instytutem w 1973 roku, a budynek wyremontowano. Do tego czasu romanistyka miała siedzibę najpierw przy ul. Szewskiej, a później gnieździła się przy ul. Grodzkiej na parterze w przybudówce zw. Rospondówką (obecny dziekanat Wydziału Filologicznego) i wynajmowała sale na uniwersytecie, nawet na ul. Dawida. Na pierwszym piętrze Rospondówki znajdowała się Katedra Języka Polskiego, którą założył i długie lata kierował prof. Stanisław Rospond, stąd nazwa przybudówki. (na podst. informacji od Julii Wyczółkowskiej, Teresy Nowak i Stefana Kaufmana)

 1945/1946

– Pierwszy rok akademicki na romanistyce (12 studentów).

– Katedra Filologii Francuskiej (później Romańskiej) swoje powstanie zawdzięcza romanistom ze Lwowa.

– Pierwsi pracownicy:

Jerzy Kuryłowicz – pierwszy kierownik Katedry

Zygmunt Czerny – kierownik Katedry od 1947 r.

Jan Kott

Anna Czyżowska-Nikliborcowa

Rachmiel Brandwajn

Ewa Rzadkowska

Krystyna Felińska

1951/1952

– Wstrzymanie naboru na romanistykę.

1957

– Reaktywacja Katedry Filologii Romańskiej pod kierownictwem Leona Zawadowskiego.

Lata 60 i 70

Lata 60 i 70: 

1960/1961

– Przyjęcie pierwszych studentów po reaktywacji (16 osób).

– Pracownicy:

Jerzy Adamski (współpraca)

Krystyna Falicka

Jerzy Falicki

Krystyna Felińska

Stanisław Gniadek (współpraca)

Józef Heistein

Michał Michalak

Anna Nikliborcowa

Mieczysława Sekrecka

1968

– Kierownictwo katedry obejmuje Jan Trzynadlowski.

1969

– Kierownictwo katedry obejmuje Józef Heistein. Funkcję tę pełni z przerwami do 1991 roku (zastępowali go Bogdan Siciński i Edmund Sikora).

– Reforma struktury organizacyjnej uczelni: w miejsce katedr powstają instytuty. Filologia Romańska zachowuje jednak status katedry, w której funkcjonowały trzy zespoły naukowo-dydaktyczne: (a) literatur romańskich, (b) praktycznej nauki języka francuskiego i (c) literatury francuskiej.

IFR 1960-1975

Budynek przy pl. Nankiera 4 w latach sześćdziesiątych (źródło: http://fotopolska.eu)

1970-1973

Prace remontowe budynku przy pl. Nankiera 4, gdzie w 1973 r. został przeniesiony Instytut Filologii Romańskiej.

1973

– Przekształcenie Katedry w Instytut Filologii Romańskiej.

1974

– Powołanie trzech zakładów w obrębie Instytutu: (a) Zakładu Historii Literatury Francuskiej, (b) Zakładu Językoznawstwa i Praktycznej Nauki Języka Francuskiego oraz (c) Zakładu Filologii Włoskiej i Innych Języków Romańskich.

1976

– Utworzenie dwóch zakładów w miejsce trzech: (a) Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i (b) Zakładu Literatur Romańskich.

1978

– Utworzenie trzeciego zakładu: Dydaktyki Języków Romańskich.

IFR 1975-1985

Budynek Instytutu w latach 1975-1980 (źródło: http://fotopolska.eu)

Lata 80 i 90

Lata 80 i 90: 

1984 i 1985

– Wstrzymanie rekrutacji studentów.

1986/1987

– Wznowienie naboru studentów i wprowadzenie (na krótko) dwóch specjalizacji: italianistycznej i hispanistycznej.

1987

– Powstanie Zakładu Hispanistyki i Italianistyki.

1990/1991

– Powstanie profilu hiszpańskiego filologii romańskiej, jako osobnego kierunku studiów.

– Powstanie dwóch kolejnych zakładów: Zakładu Iberystyki i Zakładu Italianistyki (łącznie było 5 zakładów).

1991

– Początek wdrażania dwustopniowego systemu studiów na profilu francuskim.

1997

– Zatwierdzenie dwustopniowego systemu studiów na profilu hiszpańskim (zaczął on obowiązywać od roku akademickiego 1998/1999).

– Wdrożenie dwustopniowych studiów wieczorowych na kierunku italianistyka.

Początek XXI wieku

Początek XXI wieku: 

2008-2010

- Remont budynku Instytutu Filologii Romańskiej:

Założeniem przebudowy, realizowanej od roku 2005 z żelazną konsekwencją i determinacją przez prof. Krystynę Gabryjelską, było zarówno przywrócenie wartości historycznych, jak i stworzenie warunków funkcjonalnych zgodnych z dzisiejszymi standardami. (...)

Projekt, w stałej współpracy ze służbami konserwatorskimi i dyrekcją instytutu, opracował architekt Stefan Zalewski. Windę umieszczono w obszarze dziedzińca, który przykryto szklanym dachem. Po połączeniu jej szybu ze ścianami kondygnacji za pomocą przemyślnych pomostów zyskano przestrzeń na ciągi komunikacyjne, dzięki czemu można było odtworzyć pierwotne wymiary i układ pomieszczeń.

Przebudowanie poddasza pozwoliło na uzyskanie wrażenia mansardowego dachu niemal bez utraty powierzchni użytkowej. Elewacje pomalowano w kontrastowej, wczesnobarokowej kolorystyce, wynikającej z badań przeprowadzonych przez Piotra Wanata. Pod koniec trwającego dwa lata remontu stolarkę i wyposażenie zaprojektował architekt Józef Cempa, nadając wnętrzom finalny blask. Powstały nie tylko piękne drzwi, utrzymane w historycznej stylistyce szafy i tablice ogłoszeniowe, ale też przytulne zakątki, gdzie można przysiąść z laptopem na żeliwnej ławeczce... (Krzywka 2011: 35)

Informacje prasowe na temat remontu: 

Romaniści po remoncie wracają na plac Nankiera

Uniwersytet Wrocławski przechodzi remonty

Dolnośląska Budowa Roku - 2. miejsce w kategorii Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych

 

 287125

Budynek IFR w trakcie remontu (źródło zdjęcia: http://dolny-slask.org.pl)

IFR na Komuny cccc Na czas remontu kamienicy przy pl. Nankiera 4 Instytut Filologii Romańskiej przeniesiono do siedziby tymczasowej przy ul. Komuny Paryskiej 21.

 2013

- Zmiana struktury Instytutu Filologii Romańskiej, który składał się z czterech zakładów i dwóch pracowni: (a) Zakład Iberystyki, (b) Zakład Językoznawstwa Francuskiego, (c) Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej, (d) Zakład Translatologii, (e) Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego i (f) Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego.

 

 2015

- Zmiana struktury Instytutu Filologii Romańskiej, który składa się obecnie z pięciu zakładów i dwóch pracowni. Są to: (a) Zakład Iberystyki, (b) Zakład Italianistyki, (c) Zakład Językoznawstwa Francuskiego, (d) Zakład Literatury i Kultury Francuskiej, (e) Zakład Translatologii, (f) Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego i (g) Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego.

Bibliografia

Bibliografia: 

Józef Heistein, (1987), "Les directions de recherches à l’Institut de Philologie Romane", Romanica Wratislaviensia, XXVII, ss. 5-9.

Łukasz Krzywka, "Budynek Romanistów" [in:] Przegląd Uniwersytecki, R. 17, Nr 4 (177), kwiecień 2011, s. 35.

Ewa Kulak, (2002), "Między komparatystyką i przekładoznawstwem : romanistyka wrocławska w latach powojennych", [in :] E. Skibińska, M. Cieński (dir.), Język – Stereotyp – Przekład, Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ss. 15-24.

J. M-J, B.P, "Ach, ci romaniści…", [in:] Przeglad Uniwersytecki, nr 6–8/2012, ss. 33-35.

Jolanta Małecka-Juchymiuk, Bogusław Panek, "Ach, ci romaniści..." (wersja rozszerzona).

Elżbieta Skibińska, (2011), "Les études romanes en Pologne : la traduction dans la recherche et dans l’enseignement", [in :] T. Giermak-Zielińska, Z. Naliwajek, J. Żurowska (dir.), Les études romanes/françaises hier et aujourd’hui : 90 ans des études romanes à l’Université de Varsovie, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 79-86.

Fotografie Instytutu Filologii Romańskiej dostępne są na stronie:

            http://fotopolska.eu/Wroclaw/b9014,Instytut_Filologii_Romanskiej_UWr.html

Witold Ucherek, "L'état de l'enseignement du français à l'Université de Wrocław"Revue du Centre Européen d'étues slaves, nr 3: "La réception de la langue et de la culture françaises dans les pays de l'Europe de l'Est", études réunies et présentées par Justyna Bajda, Witold Ucherek et Sanja Boskovic.