News

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

Informujemy studentów I roczników (oraz przypominamy studentom starszych roczników) o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które zostanie przeprowadzone w roku akademickim 2021/22 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. (w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim).

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2021 r.

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE I INSTRUKCJA LOGOWANIA

SZKOLENIA W RAMACH DNI ADAPTACYJNYCH - KOŁA NAUKOWE

 

W imieniu studenckiego Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich zapraszamy naszych Studentów na krótkie warsztaty online 5 października 2021 (podczas Dni Adaptacyjnych) dotyczące działalności kół naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz finansów dla osób rozpoczynających studia. Udział w obu szkoleniach jest w pełni darmowy. 

Godz. 10:00 | 20 minutowe szkolenie „Koła Naukowe – z czym to się je i dlaczego są krokiem do rozwoju kariery?”

Prowadzić je będą: Wiktoria Morawska – Prezeska KN IDE i Wiceprezeska NKE oraz Karolina Polak – Sekretarz KN IDE. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane podstawowe informacje o kołach naukowych. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w Kole Naukowym Interdyscyplinarnych Działań Europejskich prowadzące zaprezentują informację o tym: jak założyć koło naukowe, w jaki sposób zorganizować międzynarodową konferencję naukową w krótkim czasie, w jaki sposób koła naukowe pomagają w rozwoju kariery zawodowej, naukowej oraz w biznesie. 

Miejsce: online (MS Teams)

Aby wziąć udziału w szkoleniu należy się wcześniej zarejestrować!

Formularz rejestracyjny:  https://forms.gle/opu6dQqAmu3YeTF37

Więcej informacji: https://fb.me/e/2pWO6Ezed

Godz. 10:20 | szkolenie finansowe „Wiarygodność finansowa od pierwszego roku studiów: co możesz zyskać?"
Poprowadzi je Jarosław Jezierski – wykładowca i koordynator regionalny programu edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z: zarządzaniem finansami na studiach, kradzieżą tożsamości finansowej, możliwościami szkoleń w ramach programu edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, konkursami dla studentów organizowanych przez NZB, takimi jak ScoreHunter.

Miejsce: online (MS Teams)

Aby wziąć udziału w szkoleniu należy się wcześniej zarejestrować!

Formularz do zapisów:  https://forms.gle/opu6dQqAmu3YeTF37

Więcej informacji: https://fb.me/e/195RsFNbI

Serdecznie zapraszamy.

KONFERENCJA "MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE"

 

W dniach 23-24 września 2021 r. w ramach spotkań międzynarodowego zespołu badawczego „Traduction comme moyen de communication interculturelle / Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej” odbędzie się konferencja przekładoznawcza pt. AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR / MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE. Dwudzieste czwarte spotkanie Zespołu, który współtworzą badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego, Université de Lille, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Université de Haute-Alsace, poświęcone będzie refleksji nad różnymi typami zależności między miłością, tłumaczem i tłumaczeniem. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

STRESZCZENIA

LINK DO KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przekładem! 

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Skibińska, Natalia Paprocka, Regina Solová i Patrycja Krysiak

Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski

Komitet naukowy:

Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Enrico Monti (Université de Haute-Alsace), Julie Charles (Université de Lille), Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

Języki konferencji:

francuski, polski

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU  (dotyczy studentów II i III roku)

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka  łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2021/2022, proszeni są o kontakt z koordynatorem języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy  beata.machalska@uwr.edu.pl  w dniach  20-27 IX 2021 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie realizował go w terminie z powodu wyjazdu na stypendium. Z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów. 

                                               Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW LIC. I MGR

 

Serdecznie zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków na dni adaptacyjne, a studentów I roku studiów licencjackich filologii fracuskiej i hiszpańskiej dodatkowo na sprawdziany kompetencji językowych. Szczegółowy plan poniżej i do pobrania.

 

Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia
Sprawdziany kompetencji językowych

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I)

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021

On-line (MS Office 365 Forms): sprawdzian kompetencji językowych oraz ankieta – obowiązkowe dla wszystkich studentów. Linki zostaną przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez tutora roku dr. Tomasza Szymańskiego i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi zostanie udostępniony do końca września.
Koordynacja: dr Aleksander Wiater

Wtorek 5 października 2021

9.30-10.30 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem dr. Tomaszem Szymańskim (sala 3.2)
10.30-11.00 – spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2); opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala
11.15-12.45 – zajęcia integracyjne
                  ścieżka A: dr Aleksander Wiater, mgr Ewa Warmuz (sala 3.2)
                  ścieżka B: Ambre Lefèvre, mgr Morgane Michel (sala 2.2)

Filologia francuska – studia drugiego stopnia (FM I)

Wtorek 5 października 2021

13.00-14.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr Kają Gostkowską (sala 2.2)
14.00-14.30  – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
- dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
- dr hab. Witold Ucherek – seminarium językoznawcze
- dr Regina Solová – seminarium przekładoznawcze

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I)

Poniedziałek 4 października 2021

11.00-12.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem mgr. Davidem Monzó Camposem (sala 3.2)
12.00-12.30 – spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 3.2); opiekunka: dr Marta Minkiewicz
od 12.45 – sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2 (sala 3.2); koordynacja: dr Magdalena Krzyżostaniak, mgr David Monzó Campos
12.45-14.45 – część pisemna
15.15 – część ustna wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę)

Filologia hiszpańska – studia drugiego stopnia (HM I)

Poniedziałek 4 października 2021

12.00-13.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr hab. Marleną Krupą (sala 2.2)
13.00-14.00 – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
- dr Zuzanna Bułat-Silva – seminarium językoznawcze
- dr hab. Marlena Krupa – seminarium literaturoznawcze
- dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
- dr José Luis Losada Palenzuela – indywidualna opieka promotorska
- dr hab. Sören Brinkmann, prof. UWr – indywidualna opieka promotorska

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (IT I)

Wtorek 5 października 2021

9.30-11.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką mgr Moniką Szmulewską (sala 2.2)
11.15-12.15 – dla chętnych: sprawdzian kompetencji w zakresie języka włoskiego (sala 4.3)

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

Elektroniczna rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 rozpocznie się 1 października (godz. 8.00) i potrwa do 5 października (godz. 20.00). Szczegółowe informacje będą zamieszczane w zakładce Zapisy na zajęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY ERASMUS

 

Nadal pozostają wolne miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus na semestr letni 2021/22. Studenci filologii hiszpańskiej zainteresowani wyjazdem proszeni są o przesłanie na adres mailowy koordynatora programu (justyna.wesola@uwr.edu.pl) wypełnionych i podpisanych: podania i oświadczenie (do pobrania na stronie instytutu w zakładce Erasmus>Studenci wyjeżdżający>Filologia hiszpańska>Studia>Rekrutacja na wyjazdy: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0) oraz średniej z toku studiów pobranej z dziekanatu JAK NAJSZYBCIEJ (rekrutacja uzupełniająca trwa do wyczerpania miejsc). Pytania, na których uczelniach w danym kraju pozostały wolne miejsca, należy kierować (najlepiej telefonicznie) do Biura Współpracy Międzynarodowej UWr (tel. +48 71 375 2705, tel. +48 71 375 2703, e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl).

Zainteresowani studenci filologii hiszpańskiej planujący wyjazd do Hiszpanii lub do Portugalii NIE UCZESTNICZĄ w rozmowach kwalifikujących z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Warunkiem wyjazdu na studiach licencjackich jest średnia z toku studiów równa 4,0 lub wyższa.

Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH

 

Przekazujemy informację dotyczącą nowości w Bibliotece Romańskiej we Wrocławiu:

"W ostatnim czasie tempo życia w świecie wyraźnie zwolniło, a stało się to z powodu maleńkiego wirusa COVID-19, który pojawił się niepostrzeżenie, i w mgnieniu oka spowodował również zmianę naszej codziennej rutyny. Biblioteka Romańska, znajdująca się na trzecim piętrze Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58 – podobnie jak inne instytucje kultury – funkcjonowała w tym czasie w zmienny sposób. Czasem bywaliśmy zamknięci, czasem pracowaliśmy w sposób hybrydowy i zmianie ulegały godziny otwarcia. Jednak to, że byliśmy zamknięci nie oznacza, że nic nie robiliśmy. W ostatnim czasie udało nam się mocno poszerzyć nasz księgozbiór. Pojawiło się wiele nowości w językach: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Są to bestsellery osiągające rekordy popularności w krajach wydania, ale nie tylko. Znajdziecie u nas również książki, które zdobyły prestiżowe nagrody literackie (Prix Goncourt, Prix Renaudot, Premio Strega)".

Zapraszamy do skorzystania ze zbiorów Biblioteki Romańskiej!

LINK DO STRONY BIBLIOTEKI ROMAŃSKIEJ

 

Nowości:

Literatura francuska

Literatura hiszpańska

Literatura włoska

SPOTKANIE INFORMACYJNE O PRAKTYKACH ZAWOD. 2021-2022

 

W piątek, 09.07.2021 godz. 19:00-19:30, Teams, odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne nt. praktyk zawodowych dla studentów, którzy w roku akademickim 2021-2022 będą na II FM i II HM.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie!

Anna Kuźnik

(opiekun praktyk zawodowych w IFR)

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ DO FINLANDII

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorki, dr hab. Heleny Duffy, na międzynarodową konferencję naukową "Culture and the Impending Ecocatastrophe: Narratives of Ecology and Sustainable Futures", która odbędzie się w Uniwersytecie w Turku, 20 października 2021.

Szczegóły zaproszenia znajdują się w pliku:

IFR – AROBORETUM WOJSŁAWICE 27.06.2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników IFR, doktorantów i studentów (z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi…) na wydarzenie promocyjne Instytutu Filologii Romańskiej UWr, polegające na prezentacji piosenek w językach romańskich (i nie tylko) oraz nauce śpiewu kanonów w językach romańskich (i nie tylko), które odbędzie się zgodnie z poniższymi danymi:

 

Termin: niedziela, 27.06.2021, godz. 16:00

Miejsce: Arboretum UWr Wojsławice w Niemczy (scena przy folwarku)

Nazwa wydarzenia: „Sù cantemo la, la la! Piosenki wśród mchu i paproci”

Współorganizatorzy:

- Chór Kameralny Ostinato działający przy Radzie Osiedla Ołbin pod dyrekcją Liliany Jędrzejczak; www.ostinato.com.pl , https://www.facebook.com/OstinatoWroclaw

- Arboretum UWr Wojsławice w Niemczy; www.arboretumwojslawice.pl , https://www.facebook.com/ArboretumWojslawice

Na koncert Chóru Kameralnego Ostinato oraz na warsztaty śpiewu kanonów wstęp jest wolny, ale wejście na teren Arboretum Wojsławice jest odpłatne.

 

Załączamy plakat i prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji w Państwa najbliższym otoczeniu.

W weekend 26-27.06.2021 w Arboretum Wojsławice będzie odbywać się również III Festiwal Bonsai, program tutaj: https://arboretumwojslawice.pl/event/iii-festiwal-bonsai-arboretum-wojslawice/

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: dr Anna Kuźnik (anna.kuznik@uwr.edu.pl)

UWAGA: Możemy jeszcze dobrać 2-3 osoby do naszej ekipy prezentującej IFR na tym wydarzeniu. Prosimy chętnych o zgłoszenia mailowe (kto pierwszy, ten lepszy). Osoby te wejdą na teren Arboretum Wojsławice gratis, ale oczekujemy czynny udział w działaniach promocyjnych IFR (bardzo zwięzłe wprowadzenie nt. języków romańskich; krótka ustna prezentacja oferty dydaktycznej i osiągnieć naukowych IFR; rozdawanie ulotek UWr wśród publiczności w trakcie wydarzenia; opieka nad roll-upami IFR…). Transport do i z Arboretum (60-70 km) we własnym zakresie.

 

Z pozdrowieniami:

dr Joanna Jakubowska i dr Anna Kuźnik (autorka tej notatki)

TERMINY EGZAMINÓW SESJI LETNIEJ 2020/21

 

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/2021:

I FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka A), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 23-24.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00  

Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka B), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 22.06. od godz. 11.00 i 23.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00 

Język łaciński (ścieżka A), egzamin pisemny, 25 czerwca, godz. 12.00, Teams, mgr Aleksandra Krajczyk;
egzamin poprawkowy, 2 września. godz.12.00

Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), 28-29 czerwca, Teams, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy, 8 września

II FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego, egzamin ustny 21, 22 i 23.06, od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Agata Sadkowska-Fidala 
egzamin poprawkowy, egzamin ustny 7.09. od godz. 9.00  

Literatura francuska – wykład, ustny, 28- 30 czerwca, od godz. 9.00, Teams, dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 8 września

I FM:
Dydaktyka języka francuskiego, pisemny 21.06, godz. 10.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 7 września, godz. 10.00  

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00  

I HL:
PNJH, pisemny – 28 czerwca, godz. 09.00, Teams

PNJH ustny, 29 i 30 czerwca, godz. 09.00

Wiedza o Hiszpanii, 21 czerwca o 10.00, platforma Teams. , dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 6 września, godz. 10.00

II HL:
PNJH, pisemny, 21 czerwca, godz. 09.00, Forms, Teams i Word/Word dla OneDrive, 
egzamin poprawkowy, 1 września, godz.9.00

PNJH ustny, 22 czerwca, godz. 08.00, Teams, dr Marta Minkiewicz, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 1 września, godz15.00

Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, pisemny, 28 czerwca, godz.10:00. platforma MS Office, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10:00,

Język łaciński, 23 czerwca, godz. 10.00 platforma MS Teams, mgr Łucja Łuniewska
Termin poprawkowy: 7 września, godz. 10:00,

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, pisemny 21.06, godz. 11.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 2 września, godz.9.00

Dydaktyka języka hiszpańskiego, pisemny, 01.07, godz. 10.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 3 września, godz.9.00

 

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00 

II HM:
PNJH pisemny 21 czerwca, godz. 9:00, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama
PNJH ustny, 23-24 czerwca od 13.00
Egzamin poprawkowy: pisemny 1 września, 9:00; ustny 1 września godz. 13.00

I ITA:
PNJW, pisemny 21 czerwca, godz. 10:00-11:00 I część, 11:30-13:30 II część

PNJW, ustny 25 czerwca,  od 10:00, dr Katarzyna Woźniak, dr Gabriele La Rosa
Egzamin poprawkowy: 09 września: pisemny 10:00-13:30, ustny od 16:00

 

Historia Włoch, pisemny, 23 czerwca, godz. 13.00, zdalny, MS Teams, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącym

Historia literatury włoskiej 2, pisemny, 22.06.2020, godz. 9.00, prof. Justyna Łukaszewicz,
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącą

II ITA:
PNJW, pisemny, 21 czerwca, godz. 8.30:
- sprawności zintegrowane - Gabriele La Rosa (10.30-11.30)
- pisanie – Davide Artico (12-13)
- tłumaczenie – Katarzyna Woźniak (8.30-10)

PNJW, ustny, 25 czerwca, od godz. 8.30

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 2 lipca, godz. 8.00, zdalny, dr M. Mazzini
egzamin popprawkowy,9 wrzesnia, godz. 10.00, Teams

 

III ITA:

PNJW (termin zerowy) - poniedziałek 31 maja: 

10.30-12.00 - Gabriele La Rosa - pisanie 

13.00-14.30 - Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

15.00-16.00 - Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

        

PNJW (termin pierwszy) – poniedziałek 28 czerwca 

10.00-11.30 - dr Gabriele La Rosa - pisanie 

12.00-13.30 - dr Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

14.00-15.00 - dr Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms, mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2, Termin zerowy, 4 czerwca, Termin I uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2+, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak 

j. hiszpański A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 10.00, aplikacja Forms, mgr Magdalena Drewniak, mgr Jesús Iñiguez

Termin poprawkowy, 10.09
j. hiszpański B2, 1 czerwca, godz. 9.45, I termin 23 czerwca, godz. 8.30, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez
Egzamin poprawkowy: 3 września, 9:00

j. hiszpański B2+, 23 czerwca o 10:15, Gonzalo Lope Sanchez
Egzamin poprawkowy: 2 września, 10:00

j. kataloński B2, 22.06, godz.11.00, Teams i Office 365, David Monzo Campos
Termin poprawkowy :02.09., godz.11.00

j. portugalski A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 9.30-11.30, aplikacja Forms, dr M. Minkiewicz
Termin poprawkowy, 06.09, 9.30-11.30,

j. portugalski B2, Termin zerowy: 01.06. 9:45, I termin: 24.06. 9:45, João de Sousa
Egzamin poprawkowy: 07.09. 9:45
j. portugalski B2+, I termin: 24.06. 8:00, João de Sousa
egzamin  poprawkowy: 07.09. 8:00

j. włoski A2, 25.06 godz. 10.00, Teams i Forms , mgr Daria Kowalczyk, mgr R.Onnis
Termin poprawkowy 09.09., godz. 10.00, 

j. włoski B2, Termin ‘0”- 25 i 27.05 godz.9.45-11.15, Pierwszy termin - 24.06 godz. 10.00, Teams i Forms, mgr Daria Kowalczyk
Termin poprawkowy, 10.09, godz. 10.00

j. włoski B2+, 24 czerwca, godz. 8.00, Teams, dr Maurizio Mazzini

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 21-23.06.2021

 

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II roku filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki,

w linkach poniżej zamieszczone zostały informatory licencjackie na rok 2021/2022:

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

ITALIANISTYKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

Znajdą w nich Państwo informacje na temat seminariów licencjackich proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o egzaminie licencjackim.

Na filologii francuskiej mają Państwo do wyboru cztery seminaria, a na filologii hiszpańskiej - pięć. Na italianistyce proponowane jest jedno seminarium.

 

Dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej:

- Zapisy w USOS na seminaria będą trwały od poniedziałku 21 czerwca 2021 godz. 8.00 do środy 23 czerwca 2021 r. godz. 15.00.

- Grupy seminaryjne liczą do 10 osób.

- O przyjęciu na seminarium nie decyduje kolejność zapisu, lecz oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez prowadzącego i/lub inne warunki (zob. rozdział III).

- Dlatego po zarejestrowaniu w systemie USOS należy niezwłocznie przesłać kierownikowi wybranego seminarium niezbędne informacje.

- Na tej podstawie do piątku 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 Kierownicy seminariów ustalą listy wstępne uczestników poszczególnych seminariów, przekażą je Tutorom, którzy z kolei niezwłocznie zakomunikują je Państwu.

- Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach piątego semestru studiów. Na drugich zajęciach w semestrze zimowym ustalona zostaje ostateczna lista uczestników seminarium.

Mamy nadzieję, że proces formowania się grup seminaryjnych przebiegnie bez utrudnień, w razie problemów prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami
Natalia Paprocka i Justyna Wesoła

WYKŁAD OTWARTY PROF. E. BIARDZKIEJ / 26.06.2021

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. Elżbiety Biardzkiej pt. "Les citations intersémiotiques en ligne". Wykład odbędzie się 26 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 i potwa około 40 minut. Po wykładzie przewidziana została dyskusja.

STRESZCZENIE

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89391530593?pwd=OTZGaUNEMFY1UHJvVVZuL3A3WGpSUT09

Meeting ID: 893 9153 0593

Passcode: 860934

ANKIETY EWALUACYJNE

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od dzisiaj będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.  

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.  

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb  do dnia 4 lipca 2021 r.  

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie. 

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta. 

Łączę wyrazy szacunku 

 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

prodziekan Wydziału Filologicznego  

ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

 

4 CZERWCA 2021 DNIEM WOLNYM OD PRACY W UWr

Zgodnie z Komunikatem  Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2021 r..4 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Wrocławskim za święto przypadające w sobotę (1 maja, Święto Pracy).

DODATKOWE ZAPISY NA SZCZEPIENIA

Szanowni Państwo,

osoby, które do tej pory nie zapisały się na szczepienie przeciw COVID-19 mogą skorzystać z dodatkowych zapisów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo w komunikacie Nr 62/2021, który precyzuje te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Wiszewski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

KONFERENCJA BEYOND LANGUAGE 2021 / 31.05-1.06.2021

 

W dniach 31 maja i 1 czerwca odbędzie się zdalna konferencja "Beyond Language 2021" współorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej.

 

W programie znajdują się m.in. wystąpienia pracowników, doktorantów i współpracowników z naszego Instytutu:

dr Agata Rębkowska

Russia Is Not An Adversary. The Negation And The Construction Of Social Meaning In The French Press Discourse (31.05.2021, godz. 10:50)

mgr Karolina Wojtczak

The area of memory in thanatological discourse (31.05.2021, godz. 12:15)

mgr Natalia Lazreg

Humour as a challenge in audiovisual translation: on the material of the Polish version of the French film Le Petit Nicolas (Little Nicolas) (31.05.2021, godz. 12:55)

dr Aleksander Wiater

Translation of cultural content in Wikipedia (1.06.2021, godz. 12:55)

 

W komitecie naukowym konferencji zasiadają m.in. prof. Elżbieta Biardzka i prof. Witold Ucherek z Instytutu Filologii Romańskiej.

Pełny program konferencji dostępny jest tutaj: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/program/

Do obrad można dołączyć, klikając na link: https://meet.google.com/zkv-ommo-xcr

Strona konferencji: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/

SPOTKANIE Z WŁOSKIM PRACODAWCĄ - 19.05.2021

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR mówiących po włosku na spotkanie z potencjalnym pracodawcą, Włochem, panem Enrikiem Ciullo, rozwijającym aktualnie w Polsce swoją firmę Polskie Trufle.

Firma ta specjalizuje się w hodowli i sprzedaży sadzonek drzew leśnych mykoryzowanych różnymi gatunkami trufli oraz w badaniach i doradztwie z zakresu zakładania i prowadzenia upraw trufli.

Firma Polskie Trufle poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko stażystki lub stażysty w dziale marketingu i sprzedaży (z możliwością przedłużenia współpracy w oparciu o umowę o pracę). Na tym stanowisku firma oczekuje dobrej znajomości języka włoskiego w mowie i piśmie, komunikatywności, umiejętności interpersonalnych, sumienności i odpowiedzialności. Oferuje możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, doskonalenia znajomości branżowego języka włoskiego i wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierała pracowników działu sprzedaży; do jej zadań w szczególności będą należały: obsługa klienta, kontakt z partnerami z Włoch, pomoc przy realizacji projektów popularyzujących trufle w Polsce i kontakt z mediami branżowymi.

Pan Enrico Ciullo pragnie osobiście przedstawić naszym studentom swoją działalność podczas spotkania zorganizowanego na Teamsie, w środę 19 maja 2021 od godziny 15:00 do 16:00.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku włoskim.

Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

 

PONOWNE OTWARCIE CZYTELNI

 

Informujemy, że czytelnia biblioteki IFR zostanie otwarta dla publiczności od wtorku, 11 maja. Korzystanie z niej odbywać się będzie nadal w reżimie sanitarnym (rekomendujemy rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo: bifr@uwr.edu.pl). Przypominamy, że wypożyczalnia otwarta jest cały czas! Zapraszamy codziennie w godz. 9:00-15:00. Dodatkowo przypominamy, że punkt ksero w IFR otwarty jest codziennie w godz. 9:00-13:00.

KOMUNIKAT NR 55/2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy komunikat Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89, e-mail: bhp.ppoz@uni.wroc.pl 

 

Z wyrazami szacunku