S'INSCRIRE À LA FACULTÉ

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na kierunki oferowane w Instytucie Filologii Romańskiej!

Obecnie proponujemy trzy kierunki studiów, z czego dwa są dwustopniowe. Wszystkie nasze kierunki studiów są stacjonarne (dzienne).

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji w IFR na rok akademicki 2021/2022 udzielają sekretarze odpowiednich komisji rekrutacyjnych:

I. FILOLOGIA FRANCUSKA

- studia I stopnia (licencjackie) | informacje o kierunku | strona rekrutacyjna | sekretarz: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

tel. 713752635
Wtorki w godz. 13.00 – 15.00

- studia II stopnia (magisterskie) | informacje o kierunku | strona rekrutacyjna | sekretarz: dr Aleksander Trojanowski aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

tel. 713752436
Poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00

II. FILOLOGIA HISZPAŃSKA

- studia I stopnia (licencjackie) | informacje o kierunku | strona rekrutacyjna | sekretarz: dr Marta Minkiewicz marta.minkiewicz@uwr.edu.pl

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

tel. 695650668
środy w godz. 9.30 - 11.30

- studia II stopnia (magisterskie) | informacje o kierunku | strona rekrutacyjna | sekretarz: dr Aleksander Trojanowski aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

tel. 713752436
Poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00

III. ITALIANISTYKA

- studia I stopnia (licencjackie) | informacje o kierunku | strona rekrutacyjna | sekretarz: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

tel. 713752635
Wtorki w godz. 13.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy!

 

Oficjalna strona rekrutacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego
Znajdują się tam wszelkie informacje nt. procesu rekrutacyjnego: opis poszczególnych kierunków, szczegółowe zasady rekrutacji na każdy kierunek, tabela opłat oraz harmonogram rekrutacji.

Jeśli chcesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 
 
 

Ranking uczelni wyższych PERSPEKTYW 2020

Ranking uczelni wyższych PERSPEKTYW 2019

French

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)