Przedmioty do wyboru

 

Przedmioty do wyboru

W toku studiów student/ka realizuje 10 przedmiotów do wyboru (30 ECTS) ze stałej listy (poniżej): po dwa w semestrach 1 i 4 i po trzy w semestrach 2 i 3.
 

Przedmiot ogólny

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

 

Przedmioty tłumaczeniowe

Język polski dla tłumaczy
Narzędzia pracy tłumacza
Profile zawodowe tłumacza specjalistycznego
Tłumaczenie audiowizualne 
Tłumaczenie literackie 
Tłumaczenie naukowe i techniczne
Tłumaczenie pisemne ogólne
Tłumaczenie poświadczone, prawnicze i handlowe
Tłumaczenie ustne 1 
Tłumaczenie ustne 2
 
Warunkiem ukończenia specjalności translatorskiej (potwierdzonej wpisem na dyplomie) jest zaliczenie minimum siedmiu przedmiotów tłumaczeniowych z listy.
Na przedmioty tłumaczeniowe mogą uczęszczać również osoby nie planujące realizować specjalności translatorskiej.
 

Przedmioty literacko-kulturowe 

Kultura wizualna współczesnych Włoch
Literatura a filozofia i religia 
Literatura a kultura i sztuka 
Literatura a społeczeństwo 
Naukowa edycja cyfrowa tekstów literackich
Poetyki literatur romańskich
Widowiska kulturowe we Włoszech od Risorgimenta do czasów współczesnych
Włoska kultura muzyczna
Współczesna literatura krajów romańskich
 

Przedmioty językoznawcze 

Frazeografia francuska
Historia ortografii francuskiej
Historia słowników francuskich 
Językoznawstwo kognitywne
Językoznawstwo stosowane
Kultura języka polskiego  
Pragmatyka międzykulturowa
Składnia francuskiego zdania złożonego – teoria i praktyka 
Terminologia
Wstęp do lingwistycznej analizy dyskursu 
Wstęp do psycholingwistyki
Zróżnicowanie językowe współczesnych Włoch
Zróżnicowanie współczesnego języka francuskiego
Dydaktyka języka romańskiego I
Dydaktyka języka romańskiego II
 
* Od bieżącej sytuacji organizacyjnej Instytutu Filologii Romańskiej zależy, które przedmioty zostaną uruchomione w danym roku akademickim.
 

Undefined

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)