TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE LETNIM - ROK AKADEMICKI 2016/2017
FILOLOGIA FRANCUSKA
I rok, studia licencjackie
PNJF (ścieżka A), pisemny, 19 czerwca godz. 9.00, sale: 3.1, 3.2 i 3.8
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 4.1
PNJF (ścieżka A), ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 9.00, sale 4.1 i 4.8, dr Stefan Kaufman, Kevin Dufour
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala: 4.1, przygotowanie sala 4.3
PNJF (ścieżka B), pisemny, 19 czerwca, godz. 9.00, sale: 4.1 i 2.2
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 4.8
PNJF (ścieżka B), ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 9.00, sale 4.3 i 4.8, dr Tomasz Wysłobocki, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala 4.8, przygotowanie sala 4.3
Język łaciński (ścieżka A), pisemny, 17 czerwca, godz. 9.00, sala 201,Instytut Archeologii,ul. Szewska 48, mgr Izabela Barnat
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 9.00, sala 2.4
Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), ustny, 23 i 26 czerwca, sala 3.10, dr hab. maja Pawłowska
egzamin poprawkowy: ustalony z prowadzącą, sala 3.10
 
II rok, studia licencjackie
PNJF, ustny, 19, 20 i 21 czerwca,19.06 – godz. 11.00,sale 4.3 i 4.8; 20.06 – godz. 9.00, sale 4.1 i 4.3 i 21.06 - godz. 9.00, sale 4.2 i 4.8, dr Monika Grabowska, mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala 4.2
Literatura francuska – wykład, ustny, 22, 26 i 29 czerwca, godz. 9.00, sala 3.8, dr Małgorzata Tomicka
egzamin poprawkowy: 6 lipca, sala 3.8
Teoria literatury, pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 3.2
egzamin poprawkowy: 8 września
 
I rok, studia magisterskie
Kierunki badań literackich, pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 3.8, dr Joanna Kotowska
egzamin poprawkowy: 8 września
II rok, studia magisterskie
Metodyka nauczania j. francuskiego, pisemny, 19 czerwca, dr Monika Grabowska
 
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
I rok, studia licencjackie
PNJH, pisemny, 20 czerwca, godz. 10.00, sale 2.2 i 3.2 i 3.8, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 1 września, godz. 10.00, sala 2.2
PNJH, ustny, 23 i 24 czerwca, godz. 10.00, 23.06 – sala 0.2, 24.06.- sala 3.1, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 3.1
Zarys historii literatury hiszpańskiej, ustny, 26 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3, dr Ewa Kulak, dr Agata Draus Kłobucka
egzamin poprawkowy: 5 września, godz. 9.00, sala 4.3
Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala: 2.5, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 3.8
Hiszpańskie motywy w muzyce, 19 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3, dr Agnieszka August-Zarębska
II rok, studia licencjackie
PNJH, pisemny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala 2.2 i 3.2, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 9.00, sala 3.8
PNJH, ustny, 26 czerwca, godz. 9.00 i 27 czerwca godz. 12.30, sala 3.1, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 6 września, godz. 9.00, zmiana, godz. 11.00, sala 4.1
Język łaciński,19 czerwca, godz. 15.00, sala 2.2, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy: 1 września, sala 403 (SPNJO), godz. 11.00
Gramatyka opisowa j. hiszpańskiego - morfologia II, 20 czerwca, godz. 08.15, sala 2.5, dr Joanna Popowicz
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 2.5
I rok, studia magisterskie
Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 21 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 3.3
Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 3.3, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 6 września, godz. 8.00, sala 3.3
II rok, studia magisterskie
PNJH, pisemny: 17 czerwca, godz. 09.00, sala 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: 5 września, godz. 9.00, sala 2.2
 
ITALIANISTYKA
I rok, studia licencjackie
PNJW, pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, ustny, 21 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4 i 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
Historia Włoch, pisemny, 21 czerwca, godz. 11.00, sala 2.2, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 13.30, sala 3.8
Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury, pisemny,
20 czerwca, godz. 13.30, sala 3.1, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 10.00, sala 3.2
II rok, studia licencjackie
PNJW, pisemny, 19 czerwca, godz. 12.00, sala 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 10.00, sale 2.4 i 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, pisemny, III rok, studia licencjackie, 19 czerwca, godz. 16.00, sala 3.8, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 13.30, sala 3.8
 
Drugie języki romańskie:
j. francuski A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 2.2 i 2,5, mgr Natalia Likus
j. francuski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 2.2, mgr Kevin Dufour
j. francuski B2+, 23 czerwca, godz. 09.00, sala 3.8, mgr Kevin Dufour
j. hiszpański A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 3.1, 3.2 i 4.1, mgr A. Matyja, mgr A. Zapłotna
j. hiszpański B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 4.1, mgr K. Setkowicz i dr M. Szczepanik
j. hiszpański B2+, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 3.8, mgr M. Sońta
j. kataloński A2, 23 czerwca, godz. 15.00, sale 2.4, dr David Monzo Campos
j. kataloński B2, 23 czerwca, godz. 17.00, sale 2.4, dr David Monzo Campos
j. portugalski A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 4.3 i 4.8, dr M. Minkiewicz, egzamin poprawkowy 6 września, godz. 9.00, sala 4.1

j. portugalski B2, 19 czerwca, godz. 12.00, sala 3.2, dr Zuzanna Bułat-Silva
j. portugalski B2+, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 4.8, dr Marta Minkiewicz
j. włoski A2, 23 czerwca, godz. 15.00, sala 3.2, mgr Monika Szmulewska, egzamin poprawkowy 6 września, godz. 9.30, sala 3.8

j. włoski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 3.1, mgr Gabriele La Rosa

j. włoski B2+, 23 czerwca, godz. 12.00.00, sala 3.2, dr Maurizio Mazzini, egzamin poprawkowy 8 września, godz. 10.00, sala 3.1
 
 
 
 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)