mgr ALEKSANDER TROJANOWSKI

Détails de contact

aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 36 (w godzinach konsultacji)

Stopnie i tytuły naukowe

magister filologii hiszpańskiej

Konsultacje

Publikacje

2015
 
TROJANOWSKI Aeksander,  (rec.) Magda Potok, Justyna Wachowska (eds.),  Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, 224 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 23, 2015, s. 254-256.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484 . - Link zweryfikowano 7.07.2016 Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”
 
TROJANOWSKI Aeksander,  Biografia otwarta, „Odra”, nr     maj 2015, s. 

Udział w konferencjach

„Performance studies – literary studies – somaesthetics”, UWr., Wrocław, 12-14.12.2014,
I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów, KUL, Lublin, 20-21.04.2015, „Poeland: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 13.11.2015

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)