dr ZUZANNA BUŁAT-SILVA

Détails de contact

Zakład Iberystyki

tel. (71) 375 27 53

e-mail zuzanna.bulat-silva@uwr.edu.pl

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

Adiunkt

Specjalności

językoznawstwo romańskie, semantyka leksykalna, pragmatyka międzykulturowa

Publikacje

2016

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Some remarks on “pain” in Latin American Spanish”, [w:] Happiness” and “Pain” across Languages and Cultures, ed. by Cliff Goddard, Zhengdao Ye, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016, 109-121. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (“Benjamins Current Topics ; vol. 84)    ISBN 978-90-272-4272-3   DOI 10.1075/bct.84
(Tekst ten jest przedrukiem wcześniejszego artykułu pod tym samym tytułem zmieszczonego w International Journal of Language and Culture, Vol. 1, Num. 2, 2014)

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna,, “Śpiące języki, czyli słów kilka o sytuacji językowej rdzennych mieszkańców Australii (na przykładzie języka gamilraay z Nowej Południowej Walii)”, Język a Kultura, T. 26, 2016, 337-346
Tom ma własny tytuł : “Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych-
tradycja i zmiana”  ISSN : 1232-9657
Zasób elektroniczny : http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.27

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Descrever o lar português”, [w:] Língua portuguesa: Unidade na Diversidade, vol. 1, red. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Justyna Wiśniewska,  Edyta Jabłonka, Lublin, Editora da Universidade Marie Curie-Skłodowska,  s. 201-213. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. port. i ang.  ISBN 978-83-7784-913-2

 

AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, BUŁAT SILVA Zuzanna, “Recalling the Past. The Linguistic and Cultural Images of Kurtijo, Sephardic Courtyard”, Anthropological Journal of European Cultures, Vol. 25, Nº 1 (2016), s. 96-117. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
doi:10.3167/ajec.2016.250107
ISSN 1755-2923

 

2015

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „CASA – portugalski dom”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska¬-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 401-431. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
ISBN 978-83-7784-758-9

 

2014

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Jaki obraz DOMU mają młodzi Portugalczycy? Badanie ankietowe, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 3 : Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, 309-322. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („czerwona seria”).

  

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Some remarks on „pain” in Latin American Spanish”, International Journal of Language and Culture, Vol. 1, Num. 2, 2014, 239-252. – Bibliogr.

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, GŁOWICKA Monika, WESOŁA Justyna, (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 288.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, STĘPIEŃ Maciej Adam, “La imagen lingüística de CASA en español y portugués”, [w:] Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 97-108.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566) 

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Portugalski DOM – badanie korpusowe, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 2 : Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, 41-52. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („czerwona seria”).

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS VI pt. „Koncepty dom, Europa, wolność, praca, honor / godność w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów”, która odbyła się w Warszawie i w Lublinie w dniach 22–25 listopada 2012 roku

 

2012

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Portugalski DOM – uma casa portuguesa”, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 1, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, 123-135. - Bibliogr. („czerwona seria”).

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS V, która odbyła się w dniach 23-25 września 2010 roku w Lublinie. 

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Spanish pain, el dolor”, in: Languages in Contact 2011, eds. Zdzisław Wąsik, Piotr P. Chhruszczewski, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej,  2012, s. 61-70. – Bibliogr.

(„Philologica Wratislaviensia : Acta et Studia” ; vol. 9)

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Saudade : A Key Portuguese Emotion”, Emotion Review. An International and Interdisciplinary Journal, Vol. 4, Nº 2 (April) 2012, 203-211

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “O conceito de ‘casa’ em português Europeu”, Avanços em Ciências da Linguagem, eds. Petar Petrov, Pedro Quintion de Sousa, Roberto López-Iglésias Samartim e Elias J.Torres Feijó, Santiago de Compostela ; Faro, Através Editora, 2012, s. 343-357.

 

2011

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, Maciej Adam STĘPIEŃ, (red.),  Lengua, cultura y cognición, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 205 s. - („Estudios Hispánicos”, 19),  (AUW nr 3416). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “El dolor y el tango”, w: Lengua, cultura y cognición, coord. Zuzanna Bułat Silva, Maciej Adam Stępień, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 27-37. - („Estudios Hispánicos”, 19),  (AUW nr 3416). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

 2010

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Przydatność eksplikacji metajęzykowych w tworzeniu definicji leksykograficznych (na przykładzie definicji nazw uczuć w języku portugalskim), in: Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. nauk. Wojciech Chlebda, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, 93-102. – Bibliogr. 

 

2009

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “How to use both the NSM and CL approaches to meaning – Portuguese lexeme paixão ‘passion’”, Studia Linguistica, XXVIII, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 31-41. – Bibliogr. (AUW nr 3196).

 

2008

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Amor em português”, in: Dialogos com a Lusofonia. Colóquio comemorativo dos 30 anos da secção Portuguesa do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia , 10 e 11 de Dezembro de 2007, Universidade de Varsóvia, Warszawa, Instytut Studiów Iberoamerykańskich UW, 2008, 408-420. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz.ang.

http://iberystyka-uw.home.pl/pdf/Dialogos-Lusofonia/Coloquio_ISIiI-UW_33_SILVA-Zuzanna-BULAT_Amor-em-portugues.pdf

Link zweryfikowany 11.01.2009. Tekst dostępny w formie pliku Word.

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, Fado – podejscie semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s. 362. – Bibliogr. (Dissertationes Inaugurales Selectae; vol. 45)

 

 2007

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, Alma em pedaços, ‘dusza w kawałkach’ czy raczej ‘złamane serce’? – na podstawie Zahira Paula Coelho, in: Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005, red. tomu Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski, Siedlce, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2007, 49-60. – Bibliogr. - Streszcz. w jez. ang.

 

2006

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, “Alma, czyli portugalska ‘dusza’”, Studia Linguistica, XXV, herausg. von Lesław Cirko, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 25-47. – Bibliogr. (AUW nr 2907).

 

2005

 

BUŁAT–SILVA Zuzanna, “Saudade, czyli portugalska tęsknota za czymś, co być mogło, a nie było”, in: Anatomia szczęścia: emocje pozytywne w językach i kulturach świata, red. Anna Duszak, Nina Pawlak, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, 115-123.

 

BUŁAT–SILVA Zuzanna, (tłum.), COELHO Paulo, Zahir, Warszawa, Drzewo Babel, 2005, s. 266.

 

2004

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Fado-pieśń Lizbony”, Orbis Linguarum, vol. 27, red. Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, 183-192.

 

2002

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, „Un intento de aplicación del metalenguaje semántico natural a las fórmulas de tratameinto españoles”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 61-68 (“Estudios Hispánicos” X).

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, (rec.), DEMBICZ Andrzej, KIENIEWICZ Jan, Polônia e Polono-Brasileiros. História e Identidades. Warszawa: Centro de Estudos Latino-Americanos / Universidade de Varsóvia 2001. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 165-166 (“Estudios Hispánicos” X).

Udział w konferencjach

July 2022 Terra, Portuguese (home)land. Indigeneity in Europe: Issues and Perspectives, Perth UHI, UK.

April 2022 A global value of 'peace'. NSM-Con2022: Global Meanings. Griffith University, Brisbane, Australia (via Zoom).

February 2022 English grief and Polish żałoba.'Mental health' NSM workshop. Griffith University, Brisbane, Australia (via Zoom).

June 2021 Prosto, czyli jak? Definicja kognitywna Jerzego Bartmińskiego versus eksplikacja semantyczna Anny Wierzbickiej. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. UMCS, Lublin.

April 2021 In simple words: Natural Semantic Metalanguage versus Polish Ethnolinguistic School approach to linguistic meaning. NSM-Con2021. Griffith University, Brisbane, Australia (via Zoom)

April 2020 'Comfort' in English, Portuguese and Polish. NSM Online Seminar. Griffith University, Brisbane, Australia (via Zoom).

March 2020  Natural Semantic Metalanguage as terminology? II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne. University of Wrocław, Poland.

April 2019 Spanish terms of endearment. Workshop on NSM Semantics and Minimal English. ANU, Canberra, Australia (via video).

December 2018 The concept of 'comfort' in European Portuguese. Challenging Comfort as an Idea(l) in Contemporary Literature and Culture. Landau, Germany.

September 2018 Lar and casa - two Portuguese words for 'home'. Language, Culture and BELONGING Symposium, Griffith University, Brisbane, Australia.

October 2017 Formas de tratamento nos manuais de Português Língua Estrangeira. VI SIMELP. Santarem, Portugal (with Justyna Wiśniewska).

September 2017 The development of Natural Semantic Metalanguage - 45 years of research on the alphabet of human thought. (Inter)cultural Perspectives on Language and the Mind, Lublin, Poland.

March 2017 The Comfort of Home as an Ethical Value in Mike Packer’s Inheritance. SIEF. Goettingen, Germany (with Stella Butter).

June 2016 Gamilaraay, a sleeping language of New South Wales, Australia. Languages in Contact. Philological School of Higher Education, Wrocław.

May 2016   The linguistic and  cultural images of kurtijo, Sephardic courtyard. Cultural Heritage of the Diaspora. Yidish and  Judeo-Spanish: Contrast, Comparison, Contact. Wrocław (with Agnieszka August-Zarębska).

Nov 2015 Descrever o lar português, Congresso Internacional. Língua Portuguesa: Unidade na diversidade. UMCS. Lublin.

June 2015 The concept of home in European Portuguese: lar versus casa. SIEF, Zagreb, Croatia.

March 2015 Place concepts in Portuguese (casa, terra, freguesia, país). Scales of Home: NSM Approach Workshop, Wrocław. 

Nov 2014 Portugalski dom – definicja kognitywna na podstawie danych SAT. EUROJOS X. IS PAN, Puławy.

June 2014 Śpiące języki, czyli słów kilka o sytuacji językowej rdzennych mieszkańców Australii (na przykładzie języka gamilaraay z Nowej Południowej Walii). Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana. Karpacz.

March 2014 HOME in Polish and in Portuguese. Home: Theories and Approaches. Mannheim, Germany.

Nov 2013 Kurtijo, Sephardic home. Endangered Languages, Endangered Meanings. Canberra, Australia (with Agnieszka August-Zarębska).

July 2013 Recalling the past: the linguistic and cultural images of kurtijo, Sephardic courtyard. SIEF. Tartu, Estonia (with Agnieszka August-Zarębska).

June 2013 Jaki obraz domu mają młodzi Portugalczycy? Badanie ankietowe. EUROJOS IX. IS PAN, Puławy.

Nov 2012 La imagen lingüística de CASA en español y portugués. Encuentros 2012. University of Wrocław (with Maciej A. Stępień).

March 2012 The concept of HOME in Polish and Portuguese - distant cultures, similar concepts. BASEES 2012. University of Cambridge.

July 2011 O conceito de casa em português europeu. X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas. Universidade do Algarve, Faro, Portugal.

June 2011 Spanish pain, el dolor. Languages in Contact. Philological School of Higher Education, Wroclaw.

Sept 2010 Językoznawstwo w Zakładzie Iberystyki UWr. Drogi i bezdroża współczesnego językoznawstwa. University of Wrocław (poster with Justyna Wesoła).

Sept 2010 Portugalski dom – uma casa portuguesa. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. University of Lublin (UMCS).

April 2010 Time and emotions: how long does en emotion last? The case of Portuguese saudade. STALDAC. Space and time across languages, disciplines and cultures. University of Cambridge.

April 2009 Przydatność eksplikacji metajęzykowych w tworzeniu definicji leksykograficznych. Etnolingwistyka a leksykografia. Kamień Śląski.

Feb 2009 The radial network as a basis for the description of meaning within the NSM method. Categorisation of the World through Language. Foundation for Polish Science Workshop. Serock (poster).

Dec 2007 Amor em português. Diálogos com a Lusofonia. University of Warsaw.

Dec 2005 Brazylijska alma a polska dusza – na podstawie tłumaczenia książki Paula Coelho Zahir. Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. University of Warsaw.

Nov 2003 Saudade, czyli portugalska tęsknota za czymś, co być mogło, a nie było. Anatomia szczęścia. University of Warsaw.

May 2001 Un intento de aplicación de la metalengua semántica natural a las fórmulas de tratamiento españolas. Lengua y literatura – dimensión cultural. Adam Mickiewicz University. Poznań.

May 1999 Fórmulas de tratamiento españolas: diagrama de flujo de Susan Ervin-Tripp. Primeras Jornadas de Lingüística Española. Adam Mickiewicz University. Poznań.

Granty i projekty badawcze

2019        Bogliasco Foundation Fellowship, Bogliasco, Italy (1 month)
2018        Endeavour Research Fellowship, SLLL, ANU, Canberra, Australia (4 months)
2013        University of Wrocław Research Scholarship, SoLS, ANU, Canberra, Australia (3 months)
2009        Go8 European Fellowship, SoLS, CASS, ANU, Canberra, Australia (5 months)
2009        University of Wrocław Chancellor’s Research Award
2007        Publishing grant no. 2805/W/IFR/07 (Fado-podejście semantyczne, Wrocław)
2005        Instituto Camões Research Scholarship, Lisbon, Portugal (1 month)
2002        Instituto Camões Research Scholarship, Lisbon, Portugal (3 months)
 

Kształcenie młodej kadry naukowej

Current student projects

PhD theses, as secondary supervisor

-

Past student projects

PhD theses, as secondary supervisor

Martyna Sońta, 2019, Pojęcie PRACY i TRABAJO w języku propagandy Polski Ludowej i Hiszpanii frankistowskiej - na podstawie komentarza narracyjnego w wybranych odcinkach Polskiej Kroniki Filmowej oraz Noticiarios y Documentales (ujęcie porównawcze). Department of Spanish, University of Wrocław, Poland.

Joanna Popowicz, 2016, 'Radość' we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów. Department of Spanish, University of Wrocław, Poland.

 

Inne

Supervision areas

Current student projects

MA theses, as primary supervisor

 

Past student projects

MA theses, as primary supervisor (Department of Spanish, University of Wrocław, Poland)

Agata Piątek, 2021, La imagen lingüística de maternidad y paternidad entre los jóvenes españoles y polacos.

Ada Niemczyk, 2021, La imagen de la infancia en Polonia y en España.

Wiktoria Mróz, 2021, La imagen lingüística del MATRIMONIO en Casubia y en Andalucía.

Daria Rogut, 2021, La comparación de la imagen lingüística de FAMILIA en Polonia y España.

Zofia Przybycień, 2021, La comparación de la imagen de la mujer en España y en México.

Klaudia Nowosielska, 2021, La comparación de la imagen lingüística de CASA en Silesia y en Andalucía.

Oliwia Antczak, 2021, El análisis de la ira en unidades fraseológicas en español y polaco.

Daria Mokhart, 2020, El humor verbal en "Tres sombreros de copa" de Miguel Mihura.

Michalina Skorupska, 2020, Los términos gastronómicos en el español del Perú.

Magdalena Juda, 2019, Maneras de hablar sobre el cáncer en Polonia, Francia y España.

Ilona Łuszczyńska, 2019, La metáfora en el discurso político de Mariano Rajoy (2016-2018).

Julia Maciejewska, 2019, La imagen del amor en las canciones populares españolas.

Aleksandra Mróz, 2019, La imagen lingüística de la religiosidad y de la fe en España y en Polonia.

Wiktoria Stasińska, 2019, La comparación del lenguaje jurídico español y polaco sobre la base de sentencias civiles.

Agnieszka Topór, 2019, La imagen del  español  verdadero en Polonia.

Paweł Stachurski, 2019, Fraseologismos zoomórficos (aves) en polaco y español.

Magdalena Laskowska, 2017, La imagen lingüística de la mujer y del hombre en la lengua castellana y polaca.

Klaudia Bajura, 2016, Metáforas conceptuales del amor en la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.

Ewa Misiaszek, 2016, Actos de habla indirectos en las peleas en la película Relatos salvajes. Enfoque pragmalingüístico.

Anna Kowalska, 2016, El análisis pragmalingüístico de los saludos  y las despedidas mexicanos.

Katarzyna Szczepaniak, 2016, La sinonimia parcial en el context de colocación y prosodia semántica en español, inglés y ruso.

Paulina Gałdyś, 2016, Léxico español en México. Problemas de cambio semántico.

Iza Trembińska, 2014, La imagen lingüística del amor en las letras del tango.

Dominika Sudacka, 2014, La imagen lingüística de los animales en los refranes españoles y polacos.

Justyna Kruczek, 2013, El análisis de los eslóganes politicos de la campaña electoral española de 2011. Un enfoque pragmalingüístico.

Agata Radziemska, 2013, Diminutivos y sus funciones en las obras escogidas de Eduardo Mendoza y sus traducciones.

Magdalena Siemieńska. 2013. El análisis del humor en la serie de tiras cómicas Yo, Matías. Un enfoque pragmalingüístico.

Lucyna Matyja, 2013, El lenguaje de las campañas de la seguridad vial españolas. Un enfoque pragmalingüístico.

Martyna Sońta, 2013, La imagen de TRABAJO en el lenguaje de los mileuristas.

Agata Waszak, 2013, Las metáforas conceptuales en la publicidad de los automóviles.

Magdalena Filak, 2011, Interferencia lingüística. Análisis de la influencia de los sistemas polaco, francés e inglés en el proceso de la adquisición del castellano.

Magdalena Rawa (Lenkiewicz), 2011, Comunicación en la red: rasgos de la lengua española y polaca en Internet en ejemplo de los foros de discusión.

Natalia Maciążek, 2011, La semántica del color en la lengua española y portuguesa.

Urszula Tchoń, 2011, Préstamos lingüísticos españoles en el polaco contemporáneo.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)