dr PATRYCJA KRYSIAK

Détails de contact

Konsultacje

Publikacje

2017
 
KRYSIAK Patrycja, „Gramatyka języka polskiego de Stanisław Szober”, [w:]  Corpus de textes linguistiques fondamentaux, ed. Equipe CTLF, 2017
http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3465
- Link zweryfikowany 5.11.2018
 
KRYSIAK Patrycja, „Polonicae grammatices institutio de Piotr Statorius-Stojeński”, [w:]
Corpus de textes linguistiques fondamentaux, ed. Equipe CTLF, 2017 :  http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3445  - Link zweryfikowany 5.11.2018
 
2016
 
KRYSIAK Patrycja, „Żeńskie nazwy funkcji publicznych w języku polskim i francuskim”, Język. Komunikacja. Informacja, 11, 2016, 225-237. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
 
KRYSIAK Patrycja, „Feminatywa w polskiej tradycji leksykograficznej”, Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 42 (2016), 83-90. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wtn.wroc.pl/files/RKJ/RKJ WTN XLII Krysiak.pdf . - Link zweryfikowany 5.11.2018
 
2015
 
KRYSIAK Patrycja, „Dyskursywny obraz feminizmu w polskim tygodniku opinii „Uważam rze”. Studium przypadku”, [w:] Język w Poznaniu 5, red. Nauk. Konrad Juszczyk, Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2015, 111-125. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 

KRYSIAK Patrycja, HOŁOJDA-MIKULSKA Katarzyna, MAŁOCHA-KRUPA Agnieszka, ŚEZIAK Marta [autorki haseł], Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. Agnieszki Małochy-Krupy, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015,  682 s. - Bibliogr. s. 675-[663].
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3660)
S. 5-18 : Wprowadzenie /Agnieszka Małocha-Krupa, Marta Śleziak.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)