dr MONIKA GŁOWICKA

Détails de contact

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 27 53
monika.glowicka@uwr.edu.pl

pok. 3.5

Konsultacje

Publikacje

2014
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), Joanna Wilk-Racięska, Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 263 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 22, 2014, s. 175-176.
 (Tom czasopisma ma własny tytuł: Lletres catalanes ) (AUW nr 3636)
 
GŁOWICKA Monika, “La períphrasis verbales ir + gerundio y venir + gerundio y sus traducciones al polaco”, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014 (Ostrava), s. 99 – 111. – Bibliogr. Streszcz. w jęz ang. i hiszp.  
 
 
BUŁAT-SILVA Zuzanna, GŁOWICKA Monika, WESOŁA Justyna, (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 288.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)
 
GŁOWICKA Monika, “Aproximación al estudio de las perífrasis incoativas españolas y sus equivalentes en polaco”, [w:] Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 183-191.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566) 
 
2013
 
GŁOWICKA Monika, “La periphrasis incoativa empezar a + infinitive y sus equivalents en polaco”,  Estudios Hispanicos, 21, 2013, 75-86 (AUW ; 3552) (Tytuł numeru: Contraste y periferia, coord. José Luis Losada Palenzuela). -  Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
2011
 
 AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, GŁOWICKA Monika, “Kobieca rada jest marna, lecz kto jej nie bierze pod rozwagę to szaleniec” – wizerunek kobiety w przysłowiach sefardyjskich”, Literatura Ludowa : dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 1 (55), 2011, 11-26. – Bibliogr.
 
2010 
 
GŁOWICKA Monika, „ La visión del matrimonio en el refranero español”, Paideia XXI. Revista de la Escuela de Posgrado, vol. 1, 2010, [Lima], 191-199
 
2009
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), BUŁAT SILVA Zuzanna, Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy, Wrocław, 2008, 362 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 123-127 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
GŁOWICKA Monika, „Koncept liczbowy w polskich i hiszpańskich związkach frazeologicznych)”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowa Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 75-91. – Bibliogr. - („Studia Iberystyczne ; 8)
 
2008
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), KOSZLA-SZYMAŃSKA Małgorzata, La paremiología en la enseñanza de la lengua española, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, 257 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 165-167 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), WALUCH DE LA TORRE Edyta, Preposiciones espaciales en español, portugués y polaco: teoría y evolución, Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamerícanos, 2008, 381 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 156-158 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
 
GŁOWICKA Monika, “Romantyk czy macho? Językowo-kulturowy obraz mężczyzny w przysłowiach hiszpańskich”, in: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red Bożeny Płonki-Syroki, Warszawa, DiG, 2008, 197-207 („Kultura i Emocje” ; t. 2). – Bibliogr. - R
 
GłOWICKA Monika, „La imagen lingüístico-cultural del matrimonio en los refranes españoles”, in: Encuentros, vol. 1: Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española, eds. Joanna Wilk-Racięska, Jacek Lyszczyna, Katowice, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008, 76-87. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2007
 
GłOWICKA Monika, “Visión de la familia en los refranes españoles”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 265-275. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
GŁOWICKA Monika, „Valores y usos de algunos verbos de movimiento españoles y sus equivalentes polacos”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 35-45 („Romanica Wratislaviensia”, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2006
 
GŁOWICKA Monika, KULAK Ewa, (red.), Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 242 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst gł. w jęz. hiszp., 1 tekst w jęz. port. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
 
GŁOWICKA Monika, “La imagen lingüístico-cultural del hombre en la paremiología española”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 15-24 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; nr 2916). – Bibliogr. – Streszcz. W jęz. ang.
 
2005
 
GŁOWICKA Monika, NOWIKOW Wiaczesław, (red.), “El estereotipo de la mujer en los refranes españoles”, in: De lingüistica hispánica a lingüistica general: panorama de temas y métodos, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 212 (“Estudios Hispánicos” XIII, AUW nr 2834).
 
GŁOWICKA Monika, “El estereotipo de la mujer en los refranes españoles”, in: De lingüistica hispánica a lingüistica general: panorama de temas y métodos, coord. Wiaczesław Nowikow, Monika Głowicka, Wrocław, 2005, 105-117 (“Estudios Hispánicos” XIII, AUW nr 2834).
 
2002
 
GŁOWICKA Monika, (rec.) TRUP Ladislav, BUTAŠOVÁ Anna, El bilingüismo español-inglés y sus consecuencias. Bratislava: AnaPress 1999. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall , Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 173-174 (“Estudios Hispánicos” X).
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), TRUP Ladislav, BUTAŠOVÁ Anna, Fuentes principales de algunos modismos españoles. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2000. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 175-176 (“Estudios Hispánicos” X).
 
GŁOWICKA Monika, (rec.), TRUP Ladislav, ŠOLTYS Jaroslav, Introducción a la estilística española. Bratislava: AnaPress 2000. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 177-178 (“Estudios Hispánicos” X).
 
GŁOWICKA Monika, “Figuras de repetición por juego de palabras en los eslóganes publicitarios de la prensa española actual”, Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnénské Univerzity, L 23, Masarykova Univerzita v Brné, 2002, 61-69.
 
2000
 
GŁOWICKA Monika, “Vocabulario y estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española actual”, Studia Romanica Posnaniensia, 25-26, 2000, 135-144.
 
GŁOWICKA Monika, „Los estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española y polaca actual:el vocabulario tópico más frecuente”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, A. Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 113-126 („Estudios Hispánicos VIII”).
 
1997
 
GŁOWICKA Monika, “Aproximación a algunos aspectos de la fraseología comparada”, in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 117-124. (“Estudios Hispánicos” VI)

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)