dr MARCIN KUREK, prof. UWr

Détails de contact

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 27 50
e-mail: marcin.kurek@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2016
 
KUREK Marcin, (tłum. z hiszp.), BOZALONGO Paula, Śnić to odgadywać przeszłość = Dreaming is getting it right in the past = Soñar es acertar en el pasado, Gdańsk,  Instytut Kultury Miejskiej, 2016, s. 5-26  Wydanie trójjęzyczne – tłum. na jęz. ang. Gordon E. McNeer
Seria : „Versopolis”
 
2015
 
KUREK Marcin, (tłum. na hiszp. ), Joachim Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, Poznań, Wydawnictwo WiS, 2015, s. 293, il.
 
KUREK Marcin, El sur : edición bilingüe , tłum. (na jęz. hiszp.) Amelia Serraller, Madrid, Bartleby Editores, 2015,  s.119
 
 2014
 
KUREK Marcin, “Entre Espanya y España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa”,  Estudios Hispanicos, 22, 2014, s. 61-70. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
 (Tom czasopisma ma własny tytuł: Lletres catalanes ) (AUW nr 3636)
 
 
KUREK Marcin, (tłum.), CASADO Pablo Garcia, Peryferie, Wrocław, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tadeusza Karpowicza, 2014, s. 72, [6]   
 
KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, “Ellos son el compendio y la breve crónica del tiempo. Los actores en el metateatro de Federico García Lorca y de Joan Brossa”, [w:] Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, ed. Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Warszawa, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 2014, s. 267-277. – Bibliogr. (Seria : “Biblioteka Iberyjska”)
 
KUREK Marcin, Poezja przyziemna : Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2014, s. 296 – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
Rec.: Młynarska Kinga // Szuflada.net. – 20.04 2015  : http://szuflada.net/poezja-przyziemna-doswiadczenie-codziennosci-w-liryce-joana-brossy-marcin-kurek/
 
  
KUREK Marcin, Oleandr, tłum. (na jęz. czeski) Jaroslav Šubrt, Praha, Triáda, 2014,  s. 55
 
KUREK Marcin, “Citas de la realidad como copias por contacto. Sobre una analogía fotográfica en la obra poética de Joan Brossa”, [w:]  Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos, eds. Beata Baczyńska, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s.57-65.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3572) 
  
2013
 
KUREK Marcin, CLAVIEN Francine,  Aux mots de courir le monde = Niech słowa idą w świat, Marseille : Sicania, 2013. - 73 s. - Tekst częśc. równolegle w jęz. fr. i pol.
  
KUREK Marcin, Jižní světlo potřebuji k životu : (rozhovor s básníkem a překladatelem Marcinem Kurkem o jedovatém oleandru, umírání, cestách na jih a bezradnosti překladatele, přip. Jaroslav Šubort a Miloš Doležal, Souvislosti : reuve pro Literaturu a Kulturu, R. 24, č. 3 (2013), s. 37-46
 
KUREK Marcin, (tłum.) GELMAN Juan, Wiersze wybrane, wstęp i wybór Xavier Farré; tł. Carlos Marrodan Cassas, Marta Eloy Cichocka, Marcin Kurek, Marta Pawłowska, Kraków,  Wydawnictwo EMG, 2013. - 260 s. - Tłumaczenia Marcina Kurka zawarto w częściach : S. 19-29 : Cólera buey (1962-1968), S. 31-45 : Los poemas de Sidney West (1968-1969), S. 47-51 : Fábulas (1970-1971), S. 53-57 : Relaciones (1971-1973), S. 59-63 : Hechos (1974-1978), S. 65-73 : Notas (1979), S. 75-83: Comentarios (1978-1979), S. 85-91 : Citas (1979) - Tekst równol. w jęz. hiszp. i tł. w jęz. pol.
  
KUREK Marcin, „Els entra-i-surts del poeta”. Joan Brossa entre la vanguardia y el postmodernismo”, Studia Romanica Posnaniensia, Vol. 40/2, 2013, 91-104. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang – (ISNN 0137-2475) – 174 s. (Tytuł numeru: “Literaturas hispánicas hoy: tendencias y perspectivas”, coord. y ed. Magda Potok)
 
KUREK Marcin, „La obra concretista de Stanisław Dróżdż. Evolución y recepción”, Eslavística Complutense, vol. 13, 2013, 39-46. -   Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.
 Bezpośredni dostęp do tekstu:  
 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESLC.2013.v13.41478 
 - Link zweryfikowany 11.10.2013
 
2011
 
KUREK Marcin, (tłum.), CASADO Pablo Garcia, Pieniądze = Dinero, Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2011, s. 85, [8]  (Europejski Poeta Wolności) Tekst równol. w jęz. pol. i hisz.
 
Rec.: Wolny-Hamkało Agnieszka // Gazeta Wyborcza. Warszawa. - 2011, nr 184 (09.08.2011), s.
Rec.: Kolarzowski Jerzy J. // Kultura Liberalna [Dokument elektroniczny].- Nr 32 (2011)
 Rec.: Baron M. // „Diabeł i święcona woda”, ArtPapier [Dokument elektroniczny]. - Nr 213 (2012) 1 listopada 2012
 
 
2010
 
KUREK Marcin, “Mario Vargas Llosa, czyli fikcja jako zapowiedź schyłku”, Odra, 2010, nr 12, 25-28.
 
KUREK Marcin, Oleander, Warszawa, Zeszyty Literackie, 2010, s. 64 (“Seria Poetycka “Zeszytów Literackich” ; Nr 2)
      
KUREK Marcin, (rec.),“Wiersz, ta ciemna rękojmia”, ŁUKASIEWICZ Jacek, Wybór wierszy, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 2009, s. 237, Odra, 3 (579), 2010, 129-130.
 
KUREK Marcin, (rec.),“Jean-Pierre Richard po polsku”, RICHARD Jean-Pierre, Poezja i głębia, przekł. i posłowie Tomasz Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2008. Literatura na świecie, 3-4 (464-465), 2010, 411-414.
 
2009
 
KUREK Marcin, (tłum.), „Wszechświat Brossy” [katalog wystawy “Bverso Brossa : Joan Brossa, de la poesia al objeto”] / Instituto Cervantes, Fundació Joan Brossa , Fundación Antonio Pérez (Diputación de Cuenca), Madrid, Instituto Cervantes, 2008, 2-45. (Tłumaczenie, w formie osobnego zeszytu, dołączono do katalogu wystawy, która miała miejsce w Instytucie Cervantesa w Warszawie w dniach 16 października – 8 listopada 2009).
  
KUREK Marcin, (tłum.), „Okres powojenny: 1945-1968” [rozdz. XIV], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 851-911.
 
KUREK Marcin, (tłum.), HOCQUARD Emmanuel, Warunki oświetlenia. Elegie, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009, 177 s. („Seria poetycka Europejski Poeta Wolności. Nominacje”)
 
KUREK Marcin, “O inną lirykę, o liryce inaczej”, Odra, 2009, 4, 95-97.
 
KUREK Marcin, „Przypisy tłumacza w hiszpańskich przekładach współczesnej literatury polskiej”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 75-87. – Bibliogr. 
 
2008
 
KUREK Marcin, KRUPA Marlena, (coord.), Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 175 s. (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. 
 
KUREK Marcin, (rec.), SAWICKA Anna, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, Kraków, ksiegarnia Akademicka, 2007, 304 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 149-150 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
  
2007
 
KUREK Marcin, (rec.),“Wiersze wyczytane, wiersze przeżyte”, WOLNY-HAMKAŁO Agnieszka, Spamy miłosne, Kraków, Wydawnictwo a5, 2007, s. 54, Odra, 2008, 5, 122-123.
 
KUREK Marcin, (tłum.), MIAMPIKA Landry-Wilfrid, Parodie i subwersje: od „Koncertu barokowego” do „Święta wiosny”, in: W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, pod red. Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 113-124. – Bibliogr. – Tekst tł. z jęz. hiszp. (AUW nr 2981).
 
KUREK Marcin, (tłum.), MOLLOY Sylvia, Tekstowe pieczęcie, in: W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, pod red. Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 31-44. – Bibliogr. – Tekst tł. z jęz. hiszp. (AUW nr 2981).
 
KUREK Marcin, “Katalońska paralela Tadeusza Różewicza z dodaniem kilku uwag o hiszpańskiej (nie)obecności poety”, in: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, Kraków, Universitas, 2007, 421-431. – Bibliogr.
 
KUREK Marcin, (tłum.), HAHN Oscar, Święty Jan od Krzyża słucha Milesa Davisa ; Bliźniacze wieże ; Domino ; Prognoza pogody , in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 328-330. (“Estudios Hispánicos” ; 15, AUW nr 2979).
 
 
ZIARKOWSKA Justyna, LOSADA PALENZUELA José Luis, (coord.), KRUPA Marlena, KUREK Marcin, (colab.), Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 330 s. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang.
 
KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, (red.), W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s.251 (AUW nr 2981). – s. 7-10 : Wstęp. – Bibliogr. przy rozdz. – Teksty tł. z jęz. hiszp.
 
KUREK Marcin, “ Un nou vers demana feina. Sonet w poetyckich poszukiwaniach Joana Brossy”, in: Almanach kataloński (Katalonia-Walencja-Baleary-Andorra), pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej, Anny Sawickiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007, 115-130. – Biblogr. („Studia Iberystyczne ; 6).
 
2006
 
KUREK Marcin, “Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach Les premières communions Arthura Rimbauda”, in: Między oryginałem a przekładem, 12: Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, 33-42. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.
 
KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, “Boże Narodzenie w Kompleksie polskim po hiszpańsku”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 249-257. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i fr.
 
KUREK Marcin, „Sestyna lub sestyna liryczna” [hasło], in : Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini Tynieckiej-Makowskiej, Kraków, Universitas, 2006, 693-695. – Bibliogr.
 
KUREK Marcin, “Czy sestyna rzeczywiście pisze się sama? O tłumaczeniu Joana Brossy”, in: Między oryginałem a przekładem, 11: Nieznane w przekładzie, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, 121-132.
 
KUREK Marcin, (wybór i przekł. z jęz. katalońskiego), BROSSA Joan, 62 wiersze, Kraków, 2006, s. 60. („Seria z Barretiną”)
 
KUREK Marcin, „Joan Brossa. Skrócona instrukcja obsługi”, in: BROSSA Joan, 62 wiersze, Kraków, 2006, 5-16 („Seria z Barretiną”)
 
KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, „Tęskni się do tego, co się zna konkretnie. Z Florianem Śmieją rozmawiają Marcin Kurek i Justyna Ziarkowska”, Odra, 2, 2006, 60-65.
 
2005
 
KUREK Marcin, “Sestyna. [Materiały do Słownika Rodzajów Literackich]”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLVIII, 1-2 (95-96), 2004, 232-234..
 
KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, Rzeczywiste i możliwe : Rozmowy z Florianem Śmieją, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s.140 (AUW nr 2832)
 
2004
 
KUREK Marcin, “Yo soy Arnaut que nado contra corriente. La sextina provenzal como gesto vanguardista en Brossa y en la poesía polaca actual”, in: Miscelánea de literatura española y comparada: Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 245-253 (“Estudios Hispánicos” XII, AUW nr 2752).
 
KUREK Marcin, (rec.), STAWICKA_PIRECKA Barbara, Exilio del discurso, discurso desde el exilio. Tres voces de la diáspora cubana: Sarduy, Casey, Arenas, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003, 222 s. In: Miscelánea de literatura española y comparada: Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 287-288 (“Estudios Hispánicos” XII, AUW nr 2752).
 
KUREK Marcin, “Kłamcy i bogobójcy. Mario Vargasa Llosy uwagi o powieści”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLVII, 1-2 (93-94), 2004, 67-77.
 
KUREK Marcin, “Ferdydurke po hiszpańsku (kilka uwag o autorskim przekładzie Gombrowicza), in: Gombrowicz i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 13-20.
 
2003
 
KUREK Marcin, Powieśc totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sábato i Maria Vargasa Llosy, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 190 (“Acta Universitatis Wratislaviensis” 2571).
 
KUREK Marcin (tłum.), KHATIBI Abdelkebir, “Bojownik klasowy na modłę taoistyczną”, in: Literatura na świecie, 11-12, 2003, 147-150.
 
KUREK Marcin, (tłum.), RIMBAUD Arthur, “Pierwsze komunie”, : Literatura na świecie, 3-4, 2003, 5-11.
 
KUREK Marcin, (tłum.), ROCHE Denis, “[Albowiem to sezon proszę Pani]”, “[Mówię do pani w zaufaniu litery mają]”, “[Istnienie pozbawione radości w sumie]”, “[Pan pilot naprawdę królewski mawiał:]”, “[Pan pilot naprawdę królewski zamazał się]”, Literatura na świecie, 3-4, 2003, 87-90.
 
2002
 
KUREK Marcin, “Mario Vargas Llosa: realismo total”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 101-108 (“Estudios Hispánicos” X).
 
KUREK Marcin, (rec.), GÓRSKI Eugeniusz, Latin America and East Central Europe. Studies in the History of Ideas / América Latina y Europa Centro-Oriental. Estudios sobre la historia de ideas. Varsovia: Centro de Estudios Latinoamericanos / Universidad de Varsovia 2001 (“Documentos de Trabajo” nº 35). In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 163-165 (“Estudios Hispánicos” X).
 
2000
 
KUREK Marcin, (tłum.), David Huerta, “Wiersze”, Literatura na Świecie, 7-8, 2000, 153-157.
 
KUREK Marcin, (tłum.), Joan Brossa, “Wiersze”, Literatura na Świecie, 7-8, 2000, 213-221.
 
KUREK Marcin, (tłum.), Luis Buñuel, “Instrumentacja”, Literatura na Świecie, 7-8, 2000, 33-36.
 
KUREK Marcin, (tłum.), Luis Buñuel, “Wiersze”, Literatura na Świecie, 7-8, 2000, 29-31.
 
KUREK Marcin,, (tłum.), Rene de Costa, “Zbieżności / rozbieżności: Brossa / Parra”, Literatura na Świecie, 7-8, 2000, 222-234.
 
KUREK Marcin, (rec.),“O ciekawości”, MARKOWSKI Michał Paweł, Anatomia ciekawości, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999, Odra, 2000, 9, 118-119.
 
KUREK Marcin (rec.), ZAKĘS Beata, La literatura hispanoamericana: el periodo colonial. Miniantología de textos, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, Estudios Hispánicos, VIII, 2000, 154-156.
 
KUREK Marcin, (rec.), PIOTROWSKI Bogdan, La gran dama de la lírica. Wisława Szymborska, Universidad de la Sabana, Santafe de Bogota, 1998, Estudios Hispánicos, VIII, 2000, 168-169.
 
1998
 
KUREK Marcin, “Ernesto Sábato: humanista czasów pogardy?”, Odra, 1998, 1, 49-56.
 
1997
 
KUREK Marcin, “Ernesto Sábato: una teoría de la novela total”, in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 95-13 (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KUREK Marcin, (rec.), DOBEK-OSTROWSKA Bogusława, Hiszpania i Polska: elity polityczne w okresie przejścia do demokracji. Analiza porównawcza. (“Politologia” XVII), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 167 s., in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 148-150 (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KUREK Marcin, (rec.), ZAKĘS Beata, Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki..., Wrocław, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej, 1993, 81 s., in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 178-179 (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KUREK Marcin, (rec.), ZAKĘS Beata, El encuentro de dos mundos: las culturas precolombinas, el descubrimiento y la conquista. Miniantología de textos seleccionados por Beata Zakęs, Wrocław, wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, 68 s., in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 180-181(“Estudios Hispánicos” VI)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)