dr MAGDALENA KRZYŻOSTANIAK

Détails de contact

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 26 35
e-mail: magdalena.krzyzostaniak@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 2014
 
KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, PASIEKA Małgorzata, "Polski? Bardzo chętnie!": podręczniki autorów związanych ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego”, [w:]  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej: teoria i praktyka,  pod red. Anny Dąbrowskiej i Urszuli Dobesz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014, s. 143 - 154. - Streszcz. w jęz. ang.
  
ŚWIĄTEK Magdalena, (ed.), Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 83.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3565)
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “El componente cultural en la clase de ELE: la cultura con minúscula”, [w:] Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, ed. Magdalena Świątek, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 67-74.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3565)
  
2011
 
ŚWIĄTEK Magdalena, „Wpływ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego oraz systemu certyfikacji na nauczanie języków obcych i na wykorzystywane materiały”, in: VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna [Dokument elektroniczny], Ustroń 08-10.04.2011 "Kompetencja językowa - drogi, cele, aspekty" [Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Politechnika Śląska], Gliwice : b.w., 2011, [8 s.]
Tekst dostępny także w wersji online : http://tinyurl.com/konf-spnjo-swiatek
Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca pliki tego typu. - Link zweryfikowany 11.05.2011
 
2010
 
ŚWIĄTEK Magdalena,  “Los comienzos  del estado polaco según las leyendas popularem”, in: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos, ed. y coord. Renáta Bojničanová y Salustio Alvarado, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010, 141-148. -  Bibliogr.
 
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. Cezary Taracha, Lublin, Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2009, 318 s. In: Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kula, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 177-180. – Bibliogr. („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
 
2009
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), PRESA GONZÁLEZ Fernando, Gramática polaca, Madrid, ediciones Cátedra, 2008, 406 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 127-128 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), BEDNARCZUK Monika, Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 330 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 128-130 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Arbeitsheft / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 194 s. : il. + 1 płyta CD-ROM. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen" - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Lehrbuch / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 222 s. : il. + 2 płyty CD-ROM. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen". - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Lehrerhandbuch / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 47 s. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen" - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, Czy i jak testować znajomość leksyki na egzaminach certyfikatowych, in: V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw” [Dokument elektroniczny], 2009, 238-243. – Bibliogr.
Materiały z konferencji, która odbyła się w Ustroniu, w dniach 24-26 kwietnia 2009.
 
ACHTELIK Aleksandra, HAJDUK-GAWRON Wioletta, MADEJA Agnieszka, ŚWIĄTEK Magdalena, Bądź na B1: zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków, Universitas, 2009, 177. („Język polski dla cudzoziemców”)
 
2008
 
 
ŚWIĄTEK Magdalena, „Był aniołem i mocą” – literacki portret generała José Palafoxa w Huraganie Wacława Gąsiorowskiego”, Eslavística Complutense, vol. 8, 2008, 7-14. Bibliogr. - Sreszcz. w jęz. pol. i ang.
 
 
2007
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (tłum.), ECHEVARRÍA Roberto González, „Wyspa, co w swój lot się wzbija”: cudowność Ameryki Łacińskiej według Aleja Carpentiera, in: W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, pod red. Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 99-112. – Bibliogr. – Tekst tł. z jęz. hiszp. (AUW nr 2981).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “Wenguste, aki dyneros”. El español de los polacos participantes en la Guerra de la Independencia”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 141-147. (“Estudios Hispánicos” ; 15, AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “Przyborowskiego obraz Hiszpanii”, in: Walery Przyborowski i Józef Barandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, 131-140 („Obrazy Kultury Polskie”). - Bibliogr.
 
2006
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “ O ensino de português como segunda língua românica nos centros universitários polacos. As possíveis interferências e propostas para as evitar”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 103-118. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), LELEWEL Joachim, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, ed. Jan Kieniewicz, Warszawa 2006. In: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 221-223. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916).
 
2005
 
ŚWIĄTEK Magdalena, Słownik tematyczny hiszpańsko-polski, Wrocław, Larousse Polska, 2005, s. 296
 
2003
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “?Con la cruz o contra la cruz? El papel de la religión y de los hombres de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 37-48 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), MULARSKA –ANDZIAK L., “Dyktatura generała Primo de Riviery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 233-234 ( Estudios Hispánicos” XI)
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), KIENIEWICZ J., (ed.), “Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 37-48 (“Estudios Hispánicos” XI).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)