dr JUSTYNA WESOŁA

Détails de contact

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 27 53 (w godzinach konsultacji / durante las horas de consulta)
e-mail: justyna.wesola@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2015
 
WESOŁA Justyna,  “Littérature polonaise en Espagne dans les années 1989-2014”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 105-124. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.
 
2014
 
BUŁAT-SILVA Zuzanna, GŁOWICKA Monika, WESOŁA Justyna, (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 288.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)
 
WESOŁA Justyna, “Los equivalentes polacos de la interjección vaya en las traducciones de las novelas contemporáneas españolas”, [w:] Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 147-155.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)
 
2011
 
WESOŁA Justyna, “La traducción de neologismos en la versión española de la prosa de Andrzej Sapkowski”, Romanica Cracoviensia, 11, 2011, 449-456. -  Bibliogr.
 
2010 
 
WESOŁA Justyna, „Neologizmy w hiszpańskim przekładzie Dzienników gwiazdowych”, in: Lem i tłumacze, pod red. Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s. 243-255. – Biblogr.
 
PAPROCKA Natalia, SOLOVA Regina, WESOŁA Justyna, “La recette de cuisine en quatre langues : une étude contrastive”, in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa, Wydawnictwa Ubiwersytetu Wrocławskiego, 2010, 378-387. – Bibliogr. 
 
WESOŁA Justyna, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej, Łask, Oficyna Wydawnicz LEKSEM, 2010, s. 461 (“Rozumienie. Interpretacja. Przekład”, 6)
 
WESOŁA Justyna, “Onomatopeyas españolas no convencionales en traducciones polacas de obras dramáticas”, in : En quête de sens : Études dédiées à Marcela Świątkowska = W poszukiwaniu znaczeń : Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, red. Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 648-655. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
 
2009
 
WESOŁA Justyna, „Przypisy w polskich przekładach powieści Artura Pèreza-Reverte”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 309-322. – Bibliogr. 
 
WESOŁA Justyna, „Przypisy w polskich przekładach Don Kichota”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 199-213. – Bibliogr. 
 
PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, „Przypisy w przekładach literatury dla dzieci i młodzieźy na przykładzie książek wydawnictwa Nasza Księgarnia”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 113-137. – Bibliogr. 
 
2008
 
WESOŁA Justyna, PAPROCKA Natalia, “Como lo ausente, revelado, desaparece. Sobre la traducción de las interjecciones”, in : Traduire le paraverbal, coord. par Jerzy Brzozowski, Cracovie, Revue du GERFLINT, 2008, 67-74. (“Synergies Pologne” ; 5). - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
 WESOŁA Justyna, “Onomatopeyas convencionales españolas en traducciones polacas de obras dramáticas”, in: Traduire le drame, réd. Justyna Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 131-144 („Romanica Wratislaviensia”, LV), (AUW nr 3062). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
  
2006
 
WESOŁA Justyna, “Przekład wykrzykników onomatopeicznych”, in: Między oryginałem a przekładem, 12: Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, 231-240. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.
 
PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, “Frazemy we francuskim i hiszpańskim przekładzie Małej apokalipsy”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 205-216. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i fr.
 
2005
 
POLAŃSKA Justyna, “Tłumaczenie wykrzyknika !ay! w poezji Federica Garcii Lorki”, in : Język trzeciego tysiąclecia III: zbiór referatów z konferencji Kraków, 4-7 marca 2004, T. 1 : Konteksty przekładowe, red. Maria Piotrowska, Kraków, Tertium, 2005, 249-260. (“Język a komunikacja” ; 8)
 
2004
 
POLAŃSKA Justyna, “Ay! Nie znaczy aj! – czyli wykrzykniki jako problem przekładowy”, in : Przekładając nieprzekładalne, 2 : Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej – Gdańsk, red. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, 203-213.
 
2002
 
POLAŃSKA Justyna, „El traductor individualista contra el paso del tiempo: la versión polaca de El perro del hortelan” , Romanica Wratislaviensia, XLIX, 2002, 149-159.
 
POLAŃSKA Justyna, „Wierność Psa ogrodnika”, in: : Między oryginałem a przekładem, 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, 239-247.
 
POLAŃSKA Justyna, CHANTRY Xavier, „Onomatopeje w polskim i hiszpańskim przekładzie Astérix en Hispanie”, in: : Język trzeciego tysiąclecia 2: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Władysław Chłopicki , Kraków, Tertium, 2002, 95-101, („Język a komunikacja” ; 4)
 
POLAŃSKA Justyna, CHANTRY Xavier, “Traduire les onomatopées en bande dessinée: exemple des traductions polonaise et espagnole d’Astérix en Hispanie”, Romanica Wratislaviensia, XLIX, 2002, 9-18.
 
POLAŃSKA Justyna, „Interjecciones vocálicas españolas en traducciones polacas de seis obras dramáticas”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, , coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 31-48 (“Estudios Hispánicos” X).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)