dr ALEKSANDER WIATER

Détails de contact

Konsultacje

Publikacje

Publikacje:

2012

I. Wiater, A., 2012, « Rozwijanie kompetencji interkulturowej na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka hiszpańskiego » [w:] Z. Wąsik, M. Kolankowska (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación, Wrocław: Wydawnictwo WSF we Wrocławiu, s. 217-225.

2009

I. Wiater, A., 2009, « Français sur objectifs spécifiques : la cas de l’Histoire de l’Art » [w:] A. Kieliszczyk, E. Pilecka (dir.), La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, s. 125-131.

II. Wiater, A., 2009, « Uczeń też... klient. Relacje uczeń – nauczyciel w szkolnictwie wyższym » [w:] M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM, s. 345-355.

III. Wiater, A., 2009, “Negociación de los aspectos interculturales a través de la pintura mexicana” [w:] B. Brzozowska-Zburzyńska (coord.), Encuentros de lingüística II, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 165-172.

2008

I. Wiater, A., 2008, « L’art dans la classe de langue étrangère : stimuler les prestations orales des étudiants de niveau intermédiaire » [w:] M. Fenclová, H. Horová (ed.), Le français – deuxième langue étrangère. La didactique intégrée des langues étrangères, Plzni: Západočeská univerzita w Plzni, s. 124-130.

Udział w konferencjach:

2016

I. 6 Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2016: La Hispanidad multicultural vista desde Cracovia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 22-24.09.2016. – wygłoszony referat “ Actos de habla y cortesía desde una perspectiva intercultural

II. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – 35 lat PTLS, Uniwersytet Warszawski, 15-16.04.2016. – wygłoszony referat „Pomiar sprawności mówienia w komunikacji obcojęzycznej”

2015

I. 10 Konferencja Obcojęzyczna Nuevos contextos didácticos en las lenguas, nuevos desafíos, Uniwersytet Autonomiczny Metropolitalny (UAM). Wykład plenarny: “El uso de la imagen en las evaluaciones y las certificaciones de lenguas”, Meksyk, 13.11.2015.

II. 9 Międzynarodowe Sympozjum La enseñanza del Arte, el Español, la Historia y la Literatura a extranjeros: Contextos actuales y enfoques innovadores, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku (UNAM). Wykład plenarny: “¿La enseñanza del arte o el arte nos enseña? El uso de la imagen en el aula de lengua extranjera”, Meksyk, 15-17.10.2015.

2014

I. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – Teoria i dydaktyka praktyki, Uniwersytet Wrocławski, 11-12.04.2014.

2012

I. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – Języki, teksty, dyskursy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-14.04.2012.

2011

I. Międzynarodowa konferencja Mówienie w języku obcym II – Skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, PWSZ w Koninie i UAM w Kaliszu, Konin, 16-18.05.2011. – wygłoszony referat „«Twórcze mówienie» na lekcji języka obcego”

II. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Abre los ojos 2011: Traducir una cultura a otra. Docencia e investigación, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 16-17.04.2011. – wygłoszony referat „La cultura formal en los manuales de E/LE”

III. VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ustroń, 8-10.04.2011. – wygłoszony referat „Trening twórczości na lekcji języka obcego”

2010

I. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komunikacja-Kultura-Kreatywność, PWSZ w Pile, 18-19.10.2010. – wygłoszony referat „Myślenie twórcze jako forma językowej stymulacji do wypowiedzi”

II. Międzynarodowa konferencja młodych naukowców Espace et affectivité, Uniwersytet w Bochum (Niemcy), 3-6.03.2010. – wygłoszony referat „Transformer la classe de FLE en un espace imaginaire”

2009

I. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 7-9.09.2009. – wygłoszony referat „Kształcenie międzykulturowe na lekcjach języka hiszpańskiego”

II. Konferencja Mówienie w języku obcym – Sukcesy i porażki uczenia się i nauczania, PWSZ w Koninie, PWSZ we Włocławku, UAM w Poznaniu, Konin, 18-20.05.2009. – wygłoszony referat „Mierniki aktywności konwersacyjnej w językach obcych”

III. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Otwórz oczy: w stronę Hiszpanii, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 18-19.04.2009. – wygłoszony referat „Rozwijanie kompetencji interkulturowej na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka hiszpańskiego”

2008

I. 13 Seminarium doktoranckie Perspektywa interdyscyplinarna studiów francuskich i frankofońskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 25-26.09.2008. – wygłoszony referat „Français sur objectifs spécifiques: le cas de l’Histoire de l’Art”

II. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz, 8-10.09.2008. – przeprowadzone warsztaty „Uczeń też... klient. Relacje uczeń – nauczyciel w szkolnictwie wyższym”

  1. II Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 17-19.04.2008. – wygłoszony referat „Negociación de los aspectos interculturales a través de la pintura mexicana”
  2. Międzynarodowa konferencja Język francuski jako drugi język obcy / dydaktyka zintegrowana języków obcych, Pilzno (Republika Czeska), 7-8.02.2008. – wygłoszony referat „L’art dans la classe de langue étrangère : stimuler les prestations orales des étudiants de niveau intermédiaire”

Stypendia i pobyty naukowe za granicą:

I. Profesor wizytujący w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Autonomicznego Stanu Morelos w Cuernavaca, Meksyk – stypendium naukowo-dydaktyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku, 01.09.-31.12.2015.

II. Wykłady gościnne na Uniwersytecie Katolickim w Murcji (Hiszpania) w ramach programu Erasmus, 18-25.05.2014.

III. Stypendium badawcze na realizację doktoratu finansowane przez region paryski Ile-de-France, Paryż, Francja, 04.2009-12.2013.

IV. Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, Université d’été – BELC, Les métiers du français dans le monde, Uniwersytet w Nantes, Francja, 01-14.07.2012.

V. Stypendium badawcze w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni współfinansowane przez Program Operacyjny Kapitał ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, 10.2011.-07.2012.

VI. Stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Grundtvig”, Curso de perfeccionamiento y reciclaje para profesores de español como lengua extranjera procedentes de la U.E., Escuela Montalbán, Granada, Hiszpania, 8-19.08.2011.

VII. Stypendium Ministerstwa Edukacji Hiszpanii, Curso de Metodología y Didáctica del Español, Uniwersytet w Salamance, Hiszpania, 16-27.08.2010.

VIII. Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Hiszpanii (MAEC-AECI), Curso Superior de Lengua y Literatura Españolas, Uniwersytet Complutense, Madryt, Hiszpania, 3-31.07.2008.

IX. Kwerenda biblioteczna na zaproszenie Uniwersytetu w Clermont-Ferrand, Francja, 3-13.12.2007.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)