dr AGNIESZKA AUGUST-ZARĘBSKA

Détails de contact

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 26 35
email agnieszka.august-zarebska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2016
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, BUŁAT SILVA Zuzanna, “Recalling the Past. The Linguistic and Cultural Images of Kurtijo, Sephardic Courtyard”, Anthropological Journal of European Cultures, Vol. 25, Nº 1 (2016), s. 96-117. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
doi:10.3167/ajec.2016.250107   ISSN 1755-2923
 
2015
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka,  “El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de Margalit Matitiahu”, Estudios Hispánicos, 23, 2015, 184-194. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702)   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484   . - Link zweryfikowano 7.07.2016    Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”)
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, ZARĘBSKI Tomasz, “Oikologiczny wymiar poezji Margalit Matitiahu”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, LVIII, 1 (115), 2015, 75-98. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.    S. 91-96  : Aneks z wierszami Margalit Matitiahu
 
2014
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, MARÍN  VILLORA  Trinidad, (eds.), Guerra, exilio, diaspora. Aproximaciones literarias e históricas, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 134 – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3564) 
 
2013
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “The Representations of kurtijo and Their Function in Contemporary Judeo-Spanish Poetry”, [w:] Ashkenazim and Sephardim : A European Perspective, eds. Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska, Frankfurt am Main, Bern, i in., Peter Lang, 2013, s. 245-268. – Bibliogr.  („Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik.” ; Band 2)
 
 AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Motyw kurtijo we współczesnej poezji sefardyjskiej”, Literatura Ludowa : dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 4-5 (57), 2013, 35-46. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, „Między zagładą a nadzieją. Odrodzenie poezji sefardyjskiej w tomiku Popiół i  dym Avnera Pereza”, Studia Judaica, nr 1 (31), 2013, 63-90. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. 
 
 2012
 
AUGUST – ZARĘBSKA Agnieszka,  „Testimonios poéticos del aniquilamiento de la comunidad sefardí de Salónica”, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Vol. 15,  2012, 141-158. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. 
 
2011
 
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “La imagen del judaísmo reflejada en el refranero judeoespañol”, w: Lengua, cultura y cognición, coord. Zuzanna Bułat Silva, Maciej Adam Stępień, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 91-102. - („Estudios Hispánicos”, 19),  (AUW nr 3416). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, „Judeo - Spanish proverbs as an example of the hybridity of Judezmo language”, Studia Linguistica, XXX, 2011, 7-20. – Bibliogr. – R (AUW nr 3377)
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, GŁOWICKA Monika, “Kobieca rada jest marna, lecz kto jej nie bierze pod rozwagę to szaleniec” – wizerunek kobiety w przysłowiach sefardyjskich”, Literatura Ludowa : dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 1 (55), 2011, 11-26. – Bibliogr.
 
2010
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Judeo-Spanish proverbs as an example of the hybridity of Judezmo language and Sephardic culture”, in: Languages in contact 2010 : a book of abstracts / ed. by Piotr P. Chruszczewski and Zdzisław Wąsik, Wrocław, Wydaw. Wyższej Szkoły Filologicznej, 2010, 12-13. - Bibliogr.
International conference : "Languages in contact" organized by The Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch Philological School of Higher Education in Wrocław and the University of Wrocław, May 22-23, 2010.
(Przy autorze podano podwójną afiliację : University of Wrocław and Philological School of Higher Education in Wrocław)
 
2009
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Ladino czy judezmo? O językach Żydów sefardyjskich”, Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza, Tom LVI, 2009, 85-102. - Bibliogr. 
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Los sefardíes: señas de identidad”, in: Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano, ed. por Alfons Gregori (coord.), Barbara Stawicka-Pirecka, Magda Potok, Amán Rosales y Judyta Wachowska, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, 28-34. - Biblogr. – R (“Wokół literatur i kultur romańskich”; N° 2).
 
2008
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “El motivo del destierro en la poesía contemporánea en judeo-español y su tradición bíblico-literaria”, in: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 87-98. (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Testimonio sobre la guerra en la saga judeoeapañola Caminando y hablando. La historia real de una familia sefardí de Harry Moreno”, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Universidad Varsovia, vol. 7, 2008, 89-109. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2007
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Un destino judeoespañol en Caminando y hablando. La historia real de una familia sefardí de Herry Moreno”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 287-293. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2006
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, (rec.), ŁUKASZYK Ewa, Pokusa pustyni. Nomadyzm jako wyjście z kryzysu współczesności w pisarstwie José Saramago, Kraków, 2005. In : Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 212-215 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 199 s. (AUW nr 2925). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp.. i ang.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Poezja wobec kryzysu ideologicznego XX w. : droga przez lęk ku rzeczywistości w twórczości Czesława Miłosza i Jorge Guilléna”, in: Przestrzenie lęku : lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku / pod red. Dariusza Konrada Sikorskiego, Tadeusza Sucharskiego, Słupsk, Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006, 111-119.
 
2005
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Éxtasis al alba”: La poesía de Jorge Guillén y Czesław Miłosz en búsqueda de lo real”, Paralelo 50, 2, 2005, 54-61. – Bibliogr.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Siguiendo las huellas del Quijote en las letras polacas”, Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos, Universidad de Granada, 4, 2005, 57-70.
 
2004
 
ZIARKOWSKA Justyna, SAWICKI Piotr, AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, BUTIÑÁ JIMÉNEZ Julia, (red.), Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 312 s.(“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Poemas del instante” de Jorge Guillén y Czesław Miłosz en busca de la realidad”, in: Miscelánea de literatura española y comparada: Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 121-138 (“Estudios Hispánicos” XII, AUW nr 2752).
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Final. Lo más profundamente humano en la poesia tardía de Jorge Guillén”, in: Literatura y responsabilidad, coord. M. Pierrette Malcuzynski, Agnieszka Flisek, Warszawa, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos ; Universidad de Varsovia, 2004, 70-77.
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “La palabra posedora de realidad; el lenguaje poético en Cánico de Jorge Guillén”, in: Actas - V Coloquio Internacional. El Lenguaje poético Castellano y románico (Bratislava 20 de diciembre de 2003), Bratislava-Wien, 2004, 43-53.
 
2003
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “España, país entre el Oriente y el Occidente, a los ojos de un rabino judeopolaco Mordejai Ehrenpreis”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 91-102 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, (rec.), Viajeros polacos en España (A caballo de los siglos XIX y XX), (eds.), MATYJASZCZYK GRENDA A., PRESA GONZÁLEZ F., in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 267-269 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
AUGUST Agnieszka, “The Poetic Dialogue with the Reality: Cognition in the Production of a Spanish Poet Jorge Guillén”, in: Proceedings of the 4th International Conference of PhD Students in Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003, Humanities, red. L. Lenoczky, L. Kalmar, Miskolc University Press, 2003, 23-28.
 
AUGUST Agieszka, “De Cántico a Clamor: reflejo de la situación política y social en la poesía de Jorge Guillén”, in: El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios. Actas del Coloquio celebrado el 19 de abril de 2002 en el Departamento de Filología Española del Intituto de Filología Románica de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan, red. Barbara Łuczak, Alfons Gregori i Gomis, Antonio Mª López González, Judyta Wachowska, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2003, 53-60.
 
2002
 
AUGUST Agnieszka, (rec.), ŁUKASZYK Ewa, Współczesna proza portugalska. Tematy, problemy, obsesje (1939-1999). Kraków 2000. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 153-155 (“Estudios Hispánicos” X).
 
AUGUST Agnieszka, (rec.), ROGALIKA-MARASIŃSKA A., Magiczny świat flamenco. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 156-157 (“Estudios Hispánicos” X).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)