dr AGATA RĘBKOWSKA-KIESELER

Détails de contact

Zakład Translatologii, pok. 2.3.
tel. +48 71 375 27 52 (w godzinach konsultacji)
agata.rebkowska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2015
 
 
RĘBKOWSKA Agata,  “Sous-titrage dans une Europe en reconfiguration. Vers une nouvelle definition?”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 273-288. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.
 
2014
 
RĘBKOWSKA Agata, „Ruptures, humour et traduction. "Le Visiteurs" de Jean-Marie Poiré et sa version polonaise", [w:] Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2014, 303-314. (Le Rocher de Calliope ; n° 6). – Bibliogr.
 
RĘBKOWSKA Agata, „Bonchoir, biloute! L’hétérolinguisme comme source d’humour dans Bienvenue chez les Ch’tis et dans sa version polonaise”, Między oryginałem a przekładem, R. XX, nr 1 (23), 2014, s. 169-188. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i pol.
(Tytuł numeru : O przekładzie filmowym, red. Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz)
 
2013
 
RĘBKOWSKA Agata,  „Résonances de l’Autre ? Le ch’ti dans la traduction polonaise de «Bienvenue chez le Ch’tis» de Dany Boon”, Synergies Pologne, nº 10, 2013, 155-164. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Résonances de la traduction : literature, culture, histoire)  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Pologne10/pologne10.html  
Link zweryfikowany – 28.06.2013
 
RĘBKOWSKA Agata, „Strategie tłumaczenia elementów kulturowych w przekładzie audiowizualnym a rola tłumacza w popularyzowaniu obcej kultury na przykładzie Bienvenue chez les Ch’tis Dany’ego Boona”, w: Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, 168-177. 
 
2012
 
RĘBKOWSKA Agata  (tłum.), „Czytanie: zarys socjopsychologiczny”, w: G. Perec, Urodziłem się. Eseje, pod  redakcją Jacka Olczyka, Lokator,  2012,  67-76.
 
RĘBKOWSKA Agata  (tłum.),  „Myśleć/Klasyfikować”, w: G. Perec, Urodziłem się. Eseje, pod  redakcją Jacka Olczyka, Lokator,  2012,  89-103.
 
RĘBKOWSKA Agata, „L’humour comme outil pour promouvoir la culture. Sur l’exemple de Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon” , w : L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et de Grażyna Vetulani, LEKSEM, 2012, 105-113.- Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
RĘBKOWSKA Agata, „Techniki, metody, procedury… Uwagi o eklektyzmie terminologicznym w polskim przekładoznawstwie”, w : Język a komunikacja 30, red. Joanna Dybiec i Maria Piotrowska, Tertium, 2012, 55-64. – Bibliogr.
 
RĘBKOWSKA Agata, „Traducteur polonais de dessins animés : une figure importante ?”, Romanica Wratislaviensia, nr 59, 2012, 77-88. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska).
  
2011
 
RĘBKOWSKA Agata, „Autour des codes de politesse dans Bienvenue chez les Ch’tis et sa version polonaise”, hrgs. von Edward Białek, Monika Grabowska und Eugeniusz Tomiczek,  Orbis Linguarum, vol. 37, Dresden - Wrocław, Neisse Verlag, Wydawnictwo ATUT, 2011, 7-18. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
RĘBKOWSKA Agata, „Bienvenue chez les Ch’tis. Image stéréotypée des habitants du Nord-Pas-de-Calais dans la traduction polonaise de Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon”, Traduire, Nº 225, 2011, 49-65. – Bibliogr. (Tytuł numeru : ”Traduire hors des sentiers batus”).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)