Calendrier universitaire

 

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim

LINK

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)