Études post-diplôme

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich

Kierownik studiów

dr Natalia Paprocka natalia.paprocka@uwr.edu.pl 

P.o. kierownika

dr Regina Solova regina.solova@uwr.edu.pl 

Sekretariat studiów

dr Jagoda Cook

studia.dla.tlumaczy@gmail.com

Finanse

dr Stefan Kaufman

studia.dla.tlumaczy@gmail.com

Grupy językowe

- francuska
- hiszpańska
- włoska

 

Laboratorium - Kopia 

(fot. Joanna Jakubowska-Cichoń) 

 

Liczba semestrów i godzin zajęć

2 semestry / 258 godzin lekcyjnych (45 min.) w okresie zajęć dydaktycznych przewidzianym w organizacji roku akademickiego.

Dodatkowo w semestrze letnim możliwość wybrania modułu 30 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć z tłumaczenia symultanicznego (więcej informacji w zakładce Moduł dodatkowy).

Charakterystyka studiów

Studia są adresowane do osób przygotowujących się do zawodu tłumacza, tych, które w swojej działalności zawodowej okazjonalnie spotykają się z koniecznością tłumaczenia oraz tłumaczy odczuwających potrzebę doskonalenia umiejętności i wymiany doświadczeń.

Na zajęciach są analizowane i tłumaczone przede wszystkim teksty użytkowe, w tym dokumenty spotykane w praktyce tłumaczy przysięgłych, a także artykuły prasowe. W zależności od zainteresowania słuchaczy mogą się tez pojawić teksty literackie.

Aby jak najbardziej zbliżyć naszą ofertę dydaktyczną do istniejących wymogów na translatorskim rynku pracy, proponujemy studentom i firmom wspólną realizację autentycznych zleceń tłumaczeniowych pod okiem kadry prowadzącej zajęcia (in-service training).

Przykładem tego typu inicjatyw jest wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na hiszpański tekstów pochodzących ze stron internetowych Zamku Kliczków i Hotelu Tumskiego w roku akademickim 2011/2012 pod kierunkiem dr Anny Kuźnik i z korektą dr Trinidad Marín Villora (przetłumaczone na język hiszpański teksty są dostępne tutaj: Zamek Kliczków, Hotel Tumski).

Projekty tego typu zaliczają się do translatorskich projektów transferu wiedzy humanistycznej, wytworzonej na Uniwersytecie Wrocławskim i przekazanej rynkowym podmiotom zewnętrznym.

Wykładowcy

Prowadzący zajęcia są czynnymi tłumaczami i dzielą się doświadczeniami z własnej praktyki translatorskiej.

Cel studiów

Celem studiów jest doskonalenie sprawności językowych przydatnych w pracy tłumacza (przede wszystkim w zakresie wybranego języka obcego, ale także polszczyzny), opanowywanie technik tłumaczeniowych oraz poznawanie problemów przekładowych związanych między innymi z interferencją językową i różnicami kulturowymi. Nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych uzupełniane jest teoretyczną refleksją o przekładzie.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych

Studia mają charakter dokształcający. Oferują możliwość doskonalenia sprawności językowych przydatnych w pracy tłumacza oraz zdobycia umiejętności potrzebnych w profesjonalnym tłumaczeniu pragmatycznych tekstów pisanych w jednym z trzech języków romańskich: francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Rozwijana jest również sprawność tłumaczenia ustnego.

 

French

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)