News

EGPS - ZAGRANICZNE PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE

Zapraszamy wszystkich studentów Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich), specjalizacji tłumaczeniowych, na spotkanie informacyjne nt. programu zagranicznych praktyk tłumaczeniowych opracowanych według standardów EGPS (The European Graduate Placement Scheme). Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest partnerem stowarzyszonym programu EGPS od 2 października 2014 roku. Więcej o tym programie tutaj:
http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/program-egps
oraz tutaj:
http://www.e-gps.org/
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 19 kwietnia 2016, w Instytucie Filologii Romańskiej (Plac Nankiera 4), w sali 2.4. na I piętrze, w godzinach od 17:00 do 18:00.
 
Zagraniczne praktyki tłumaczeniowe w ramach programu EGPS są zwykle „nakładką” na finansowanie pochodzące z programu zagranicznych praktyk Erasmus+. Więcej szczegółowych informacji na ten temat na spotkaniu.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik (IFR)

SPOTKANIE I DYSKUSJA ZE STUDENTAMI Z INSA Z LYONU

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie i dyskusję ze studentami INSA z Lyonu, którzy przyjeżdżają do nas w związku z realizowanym reportażem o Polsce i Wrocławiu. Planowane tematy to między innymi:
- porównanie sytuacji mniejszości etnicznych w Polsce i we Francji,
- przemiany społeczne we współczesnej Europie,
- Wrocław, historia i współczesność.
 
Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (14 kwietnia 2016) w Instytucie Filologii Romańskiej UWr, w godzinach 13:30 – 15:00. Językiem spotkania będzie francuski. Miejsce spotkania zostanie podane wkrótce.
 
(Nadesłała: Agata Sadkowska-Fidala)

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE W IFR

Zapraszamy wszystkich studentów Instytutu Filologii Romańskiej, szczególnie tych mówiących po francusku, do odwiedzenia stanowiska firmy Hewlett Packard Enterprise w głównym hallu naszego Instytutu w środę, 13 kwietnia, 10:00-14:00, w ramach organizowanego przez Hewlett Packard Enterprise wydarzenia pt. „Coffee Talks”. Firma pragnie przedstawić studentom możliwości zatrudnienia i rozwoju oraz możliwe ścieżki zawodowej.
 
Hewlett Packard Enterprise prosi zainteresowanych studentów o przyniesienie rekruterom swoich CV. Na stoisku przy kawie, herbacie i ciasteczkach, rekruterzy posłużą radą i opowiedzą o możliwościach rozwoju zawodowego w Firmie. Będzie można również dowiedzieć się więcej o Hewlett Packard Enterprise we Wrocławiu.
 
Firma Hewlett Packard Enterprise poszukuje kandydatów zainteresowanych pracą w następujących obszarach: w administracji personalnej, księgowości, finansach, audytu, controllingu oraz sprzedaży. Firma zapewnia, że jeśli student/studentka zna języki obce, praca w grupie sprawia mu/jej radość i chciałby/chciałaby wciąż ulepszać swoje umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku, to Hewlett Packard Enterprise jest idealnym do tego miejscem.
 
Więcej informacji o dostępnych ofertach pracy w Firmie tutaj: www.hpe.com.jobs
 
Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

I. INFORMACJE DLA STUDENTÓW III ROKU

1. Terminy

Termin zerowy : 28 czerwca (wtorek) i ew. 29 czerwca (środa - w zależności od liczby zdających).

Studenci, którzy pragną zdawać egzamin licencjacki w tym terminie, muszą uzyskać komplet zaliczeń do dnia 9 czerwca.

Termin pierwszy : 5 lipca (wtorek) i ew. 6 lipca (środa - w zależności od liczby zdających)

Termin drugi : 13 września (wtorek) i ew. 12 września (poniedziałek - w zależności od liczba zdających).

Uwaga, dodatkowy termin egzaminu z PNJF z sesji letniej: patrz punkt II poniżej.

Godziny egzaminów zostaną podane w późniejszym terminie.

 

2. Składy komisji egzaminacyjnych

2.1. Filologia francuska

2.1.1. Gramatyka opisowa i językoznawstwo ogólne, sala 3.1.

Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr. Elżbieta Biardzka

Promotor: dr J. Cook

Recenzenci i egzaminatorzy: dr M. Grabowska, dr A. Rębkowska, dr W. Ucherek

2.1.2. Literatura francuska; historii i kultura Francji, sala 3.2.

Przewodnicząca: dr hab. Maja Pawłowska

Promotorzy: dr J. Jakubowska, dr T. Wysłobocki

Recenzenci i egzaminatorzy: dr hab. prof. UWr. J. Łukaszewicz, dr A. Sadkowska-Fidala, dr T. Szymański, dr M. Tomicka, dr H. Duffy

2.1.3. Przekładoznawstwo, sala 2.2.

Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr. Justyna Łukaszewicz

Promotor: prof. dr hab. E. Skibińska

Recenzenci i egzaminatorzy: dr K. Gostkowska, dr S. Kaufman, dr A. Kuźnik, dr N. Paprocka, dr R. Solová

2.2. Filologia hiszpańska – sala 4.1

Przewodniczący: dr hab. prof. UWr. B. Baczyńska, dr hab. Marcin Kurek

Promotorzy: dr hab. prof. UWr. B. Baczyńska, dr E. Kulak, dr J. J. Losada

Recenzenci i egzaminatorzy: dr Z. Bułat-Silva, dr M. Krupa, dr M. Kurek, dr J. Wesoła

 

II. INFORMACJE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 LUB 2014/2015 (MAJĄCYCH PRAWO ZDAWAĆ LICENCJAT WG STAREGO TRYBU)

1. Terminy

Poniedziałek 27 czerwca godzina 9.00 (egzamin pisemny) i wtorek 28 czerwca godzina 9.00 (egzamin ustny).

 

2. Przebieg i komisje

2.1. Egzaminy pisemne

2.1.1. Filologia francuska – sala 2.2 (godz. 9.00 – compréhension orale dla studentów III roku w ramach egzaminu poprawkowego z sem. 5, godz. 10.00 – test leksykalno-gramatyczny, godz. 13.00 – résumé)

Komisja: mgr X. Chantry, K. Dufour dr Monika Grabowska, mgr E. Warmuz

2.1.2. Filologia hiszpańska – sala 3.2

Komisja: dr T. Marín Villora, dr Ł. Smuga, dr J.J. Losada

2.2. Egzaminy ustne (godz. 9.00)

2.2.1. Filologia francuska – sala 3.1 (GOJF i językoznawstwo) i 3.2 (literatura i kultura)

Komisje:

a) dr hab. prof. UWr. Elżbieta Biardzka, dr W. Ucherek, dr J. Cook

b) dr hab. Maja Pawłowska, dr H. Duffy, dr M. Tomicka

2.2.2. Filologia hiszpańska – sala 4.1

Komisja: dr hab. prof. UWr. B. Baczyńska, dr E. Kulak, dr J. J. Losada, dr Z. Bułat-Silva

 

Dodatkowych informacji udzielają sekretarze komisji licencjackich: dr Tomasz Szymański (filologia francuska) i dr Monika Głowicka (filologia hiszpańska).

PROF. DENIS HUE Z UNIWERSYTETU W RENNES Z WIZYTĄ W IFR

W nadchodzącym tygodniu z wizytą przybędzie do IFR prof. Denis Hue z Rennes (Université Haute-Bretagne) w ramach programu Erasmus+. Jest on specjalistą z zakresu francuskiej literatury oraz sztuki epoki Średniowiecza. W ramach wizyty wygłosi cztery otwarte wykłady (po francusku):
 
wtorek g. 8.15-9.45 – théâtre dans la France du Moyen Âge (sala 3.2)
wtorek g. 11.45-13.15 – littérature orale au Moyen Âge (sala 3.2)
środa g. 10.00-11.30 – littérature athurienne : « Perceval et la quête du Graal » (sala 2.2)
środa g. 11.45-13.15 – chanson de Roland et l’art de la répetition (sala 2.2)
 
Serdecznie zapraszamy!

II FM i II HM - PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Szanowni Studenci II FM i II HM,
 
Aby móc przekazać Państwu wszystkie informacje nt. zaliczenia Państwa przedmiotu obowiązkowego „Praktyka zawodowa" (120 godzin, 2 ECTS, ostatni semestr studiów) razem, w zbiorczej formie i ustnie (a nie każdemu studentowi z osobna na moich konsultacjach lub przez pocztę elektroniczną), zapraszam wszystkich zainteresowanych na krótkie spotkanie informacyjne w środę 6 kwietnia o 13:30 w podziemiach IFR (na dole w "świetlicy", gdyż nie ma wtedy żadnej wolnej sali).
 
Osoby, które jeszcze nie zainteresowały się tym przedmiotem, powinny zrobić to jak najszybciej. W zasadzie jest czas do zrobienia tych praktyk do końca maja 2016.
Wszystkie aktualne informacje są tutaj: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/filologia-francuska-i-hiszpanska
 
Miejsc dostępnych z puli miejsc przygotowanych przeze mnie (praktyki koordynowane przez IFR, plik word z miejscami praktyk) - jest już coraz mniej.
 
Począwszy od tego roku akademickiego 2015-2016 Państwa praktyki (nazwa zakładu pracy i okres praktyk) są ewidencjonowane w USOSIE, a co za tym idzie - w Państwa suplementach do dyplomu magisterskiego (po polsku i po angielsku), dlatego warto zwrócić uwagę na te elementy.
 
Proszę nie zostawiać wszystkiego na ostatni moment tj. na maj i czerwiec, bo wszyscy razem zwariujemy... tak myślę - z nadmiaru pracy i z kolejek do mnie do gabinetu 4.4.
 
Proszę również pamiętać o możliwości wykonania praktyk w ramach zagranicznych praktyk tłumaczeniowych EGPS, z finansowaniem praktyki Erasmus+ (zorganizuję jeszcze spotkanie na ten temat w późniejszym terminie), info tutaj: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/program-egps
 
Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

KONKURS TŁUMACZE ŚWIATA

Do 20 kwietnia br. studenci i doktoranci z całej Polski mogą wziąć udział w konkursie „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książek nominowanych w 7. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Konkurs został ogłoszony w ramach akcji edukacyjnej, towarzyszącej tegorocznej Nagrodzie im. Kapuścińskiego. 

 

Więcej szczegółów w załączniku.

NOWY DOKTOR W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

We wtorek 15 marca 2016 r. odbyła się obrona pracy Joanny Popowicz pt. "Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów". Praca została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Libury, promotorem pomocniczym była dr Zuzanna Bułat-Silva. 
 
Gratulacje dla świeżo upieczonej Pani Doktor!

SZKOLENIE BHP

Szkolenie BHP dla wszystkich studentów pierwszego roku (1 i 2 stopnia oraz doktoranckich), którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 15.10.15r.-31.1.2016r. oraz rozpoczynających naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY).
Informacja w j. polskim
Informacja w j. angielskim
 

GODZINY DZIEKAŃSKIE 24 MARCA 2016

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr ha. Marcin Cieński, prof. UWr, ogłasza godziny dziekańskie w czwartek, 24 marca 2016 r. od godz. 13.00.

DR MONIKA SURMA-GAWŁOWSKA (UJ): KOMEDIA DELL’ARTE

W poniedziałek 21 marca o godzinie 15.15 w sali 3.2 dr Monika Surma-Gawłowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład poświęcony komedii dell’arte. Jej najnowsza książka jest już w naszej bibliotece. Zapraszamy!

GODZINY REKTORSKIE 16 MARCA 2016

W związku z otwartym zebraniem Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, na którym prezentowani będą kandydaci na Rektora, w dniu 16 marca 2016 r. , od godziny 9.30 do godziny 13.00, Rektor UWr wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych - KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r.

¡VIAJAMOS A CUBA!

Koło Naukowe "Hesperia" zaprasza na podroż do świata hispanoamerykańskiego w ramach tygodnia kubańskiego:
1) Panel dyskusyjny dot. kinematografii kubańskiej oraz praw człowieka na Kubie - 10.03 (czwartek), 17:45 - Księgarnia Hiszpańska La Libreria Espanola; zaproszeni goście: dr Marta Minkiewcz, Joanna Masiubińska
2) Encuentro con el cine cubano : '7 dias en la Habana' Link do wydarzenia na Facebook
3) Warsztaty salsy kubańskiej - 12.03 (sobota) 16:30. Formularz do zapisu na warsztaty salsy

Prowadzenie: Katarzyna Mieczkowska, Torres Salsa Group
 
Link do wydarzenia na Facebooku.
 

USOS - ZAJĘCIA OPCYJNE/WYBIERANE

Szanowni Studenci,
uprzejmie przypominamy, że  listy studentów z zajęć wybieranych - opcyjnych zostały 'zamknięte'. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wykreślić z jakiegoś przedmiotu , może to zrobić tylko w tym tygodniu (7-11.03),  za pomocą podania  do z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, złożonego do 11 marca br.
Po tym czasie nie będzie już takiej możliwości.

CREDIT SUISSE. WARSZTATY PO HISZPAŃSKU DLA FILOLOGÓW

W czwartek 10 marca 2016 w godz. 16:00-18:00 w Grunwaldzki Center przy placu Grunwaldzkim 25 odbędą się warsztaty i sesja networkingowa dla filologów mówiących po hiszpańsku zorganizowane przez Credit Suisse. Sesja networkingowa dotyczyć będzie staży i pracy w Credit Suisse w dziale Globalnych Operacji. Zapraszamy wszystkich studentów mówiących po hiszpańsku, niezależnie od kierunku, specjalizacji i poziomu studiów.
 
Zapisy online: Inscríbete aquí.
 
Organizator i kontakt:
Magda Witkiewicz magda.witkiewicz@credit-suisse.com
Campus Recruting Poland
Phone +48 71 746 5277 | Mobile +48 695 672 011
 
Studenci studiów magisterskich mogą zaliczać staże odbyte w Credit Suisse jako obowiązkowy przedmiot "Praktyki zawodowe" (2 ECTS) umiejscowiony w planie studiów w ostatnim semestrze (semestr letni drugiego roku studiów magisterskich).
 
Notatkę przygotowała: Anna Kuźnik

ADRESY MAILOWE ROCZNIKÓW STUDENCKICH: PRZYPOMNIENIE

Przypominamy wszystkim studentom powracającym na studia w semestrze letnim po wyjazdach stypendialnych, urlopach dziekańskich, reaktywacjach itp. o konieczności podpięcia się pod adres mailowy danego rocznika studiów. Na ten adres przesyłane są ważne informacje od wykładowców, tutorów i dyrekcji.  Równocześnie przypominamy, że każdy student posiada indywidualny adres mailowy wygenerowany przez USOS i tylko ten adres będzie używany w komunikacji indywidualnej z uniwersytetem (informacja dotyczy szczególnie studentów, którzy wkrótce będą rejestrować prace dyplomowe w systemie APD). Dodatkowych informacji udzielają starostowie i tutorzy roku oraz pan Adam Biernacki.

W przypadku problemów technicznych proszę odwiedzić następujący adres: http://www.office365.uni.wroc.pl/

UWAGA ŁACINA!

Wszyscy studenci filologii hiszpańskiej i francuskiej, którzy mają jakiekolwiek zaległości z łaciny proszeni są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mailowy z lektorkami prowadzącymi zajęcia.
Od letniego semestru rozpoczynają się planowe lektoraty języka łacińskiego i istnieje możliwość dopisania się do grupy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt - najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć drugiego semestru.
 
mgr I. Barnat - filologia francuska
mgr A. Krajczyk - filologia hiszpańska

STAŻYSTKI FLE W IFR

 

W semestrze letnim będziemy gościć w IFR dwie studentki Master FLE (Français Langue Étrangere) z Uniwersytetów w Boulogne-sur-mer oraz Poitiers. Sarah Moren i Amélie Gosselin będą obserwować i prowadzić zajęcia z praktycznej nauki języka na filologii francuskiej. Poniżej krótka autoprezentacja obu studentek-stażystek.
 


 

Je suis Amélie Gosselin, je viens de Haute-Normandie, dans le nord-ouest de la France mais je fais mes études a Poitiers pour le master. Je suis en premiere année de master didactique des langues et du français langue étrangere et seconde (didalang-fles) pour devenir professeur de français langue étrangere (FLE). Auparavant, j’ai fait trois années de licence LLCE (langue, littérature et civilisation étrangere) anglais et une année de spécialité en FLE a l’université de Rouen, Haute-Normandie. Mes passions sont les voyages, la lecture, cuisiner et beaucoup d’autres.  


 

Je m'appelle Sarah Moren, je suis étudiante en premiere année de master didactique des langues/ FLE parcours anglais et ingénierie de formation  a l'université du Littoral Côte d'Opale de Boulogne-sur-mer en vue de devenir professeur de FLE, d'anglais et ingénieur de formation. J'ai de l'intéret pour la littérature, l'histoire et les divers cultures. Je suis également passionnée par le sport, je pratique le badminton et la course a pied.


Monika Grabowska
 

ZAPISY NA ZAJĘCIA DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM 2015/2016.

Informacje na temat sposobu zapisów na konkretne zajęcia znajdują się w załącznikach prezentujących ofertę zajęć do wyboru w semestrze letnim dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej.

Zapisy w systemie USOS rozpoczną się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 8.00 i będą trwały do piątku 19 lutego do godziny 15.00.

Korekty zapisów u prowadzących, a także ewentualne korekty oferty zajęć przewidywane są w pierwszym tygodniu zajęć.

Zgodnie z Uchwałą nr 259 Rady Wydziału Filologicznego z 17.11.2015, przedmiot wybrany przez studenta staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym. Wyrejestrowanie jest możliwe w ciągu 3 tygodni po rozpoczęciu semestru na podstawie podania adresowanego do Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych. Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w powyższym terminie i z których nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się 15 osób.

Przypominamy, że karty zobowiązań semestralnych należy złożyć u opiekuna roku/seminarium w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca br.

Nadwyżki punktów ECTS przechodzą na następny semestr. W przypadku ostatniego semestru studiów przekroczenie limitu punktów ECTS przewidzianych programem nie pociąga dodatkowych opłat.

Przypominamy, że 1 ECTS odpowiada ok. 30 godzinom pracy studenta.

Na język angielski B2+ konwersacje (w planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej) oraz na praktyczną stylistykę języka polskiego (w planie I i II roku studiów licencjackich filologii hiszpańskiej) mogą zapisywać się zainteresowani studenci ze wszystkich prowadzonych w IFR specjalności. Na angielski obowiązuje rejestracja w USOS, zaś na praktyczną stylistykę języka polskiego studenci filologii francuskiej i italianistyki mogą zapisywać się w miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają studenci filologii hiszpańskiej) wyłącznie na zajęciach.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat.

Oferta przedmiotów do wyboru na filologii francuskiej.

Oferta przedmiotów do wyboru na filologii hiszpańskiej.

 

KONKURS DLA LICEALISTÓW

W dniu 16 stycznia IFR gościło 33 uczniów z LO nr VIII z sekcjami dwujęzycznymi francusko-polskimi oraz 19 uczniów  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 (LO nr IX z sekcjami dwujęzycznymi hiszpańsko-polskimi i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 10), którzy próbowali swych sił w II edycji konkursu „Traducteur en herbe” oraz w I edycji konkursu „Traductor en ciernes”.  Młodzież zmagała się z trudnościami fragmentu tekstu literackiego, a efekty ich pracy oceniało jury w składzie:  Magdalena Budzińska, Izabela Łukojko, Angela Matlak, Katarzyna Tomasiewicz, Magdalena Ziębacz (studentki Specjalizacji translatorskiej na studiach magisterskich filologii francuskiej) oraz dr Monika Głowicka, dr Marlena Krupa i dr Justyna Nowicka z Zakładu Iberystyki.

 

I nagrodę w sekcji francuskiej zdobyła drużyna w składzie:  Neila Fekker, Justyna Kasprzyk i Zofia Komarnicka-Komar, zaś w sekcji hiszpańskiej:  Nikola Gajewska, Olga Grześkowiak i Adriana Guz. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorem konkursu „Traducteur en herbe” była dr Monika Grabowska we współpracy z dr Stefanem Kaufmanem oraz mgr Elżbietą Worobiec-Nowak (LO nr VIII). Za pomoc dziękujemy również dr Natalii Paprockiej i dr Reginie Solovej, a także prof. dr hab. Beacie Baczyńskiej.

 

Organizatorem konkursu „Traductor en ciernes” była dr Ewa Kulak, a wspołpracowali z nią dr Jerzy Achmatowicz, dr Marcin Kurek, oraz mgr Karolina Rodakiewicz z ZSO nr 3 .

 

Tekst francuski przeznaczony do tłumaczenia.

Tekst hiszpański przeznaczony do tłumaczenia.

Tłumaczenie z francuskiego nagrodzone I miejscem.

 

Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć. 

 

 

SPEKTAKL TEATRALNY

Studenci II roku (ścieżka A) filologii francuskiej zapraszają na spektakl przygotowany w ramach warsztatów teatralnych pod kierunkiem Ewy Warmuz, na który złożą się krótka sztuka Jean-Michela Ribes'a "Musée" oraz składanka "Buvons à La Fontaine!" z bajkami tego autora. Spektakl odbędzie się 1 lutego br. o godz. 11h45 w sali 2.2 i potrwa około godziny. Venez nombreux!

WPISY DO INDEKSÓW NIEOBOWIĄZKOWE

Zgodnie z uchwałą nr 259/2015 Rady Wydziału Filologicznego do zaliczenia przez studenta semestru w sesji nie jest wymagane złożenie indeksu w dziekanacie. Tym samym wpisy ocen zaliczeniowych i egzaminacyjnych do indeksu są nieobowiązkowe. Wyjątkiem jest przedłużenie sesji (ocena wpisywana do USOS przez dziekanat na podstawie wpisu do indeksu).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)