News

WYKŁAD AMBASADORA FRANCJI W POLSCE

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" zapraszamy na wykład pt. "La place des compétences linguistiques et culturelles dans la diplomatie", który wygłosi Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce. Wykład odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom 25 października 2021 w godzinach 11.30-12.30. Prelegent wygłosi wykład oraz odpowie na pytania słuchaczy.

Link do wykładu Ambasadora otwarty dla wszystkich romanistów i studentów:  https://us02web.zoom.us/j/82543605595?pwd=ZEg4a0NFbU9EN2F4N0JsNXdJQjltQT09

PRAKTYKI ZAWODOWE II FM i II HM – SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Szanowni Studenci II FM i II HM,

Aby móc przekazać Wam wszystkie informacje nt. zaliczenia przedmiotu obowiązkowego „Praktyka zawodowa" (120 godzin, 2 ECTS, ostatni semestr studiów magisterskich), zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w czwartek 14.10.2021 godz. 09:00 na aplikacji Microsoft Teams. Nie będzie wysyłane na pocztę elektroniczną żadne zaproszenie na to spotkanie; należy znaleźć Zespół o nazwie “IFR - II FM i II HM - Praktyki zawodowe 2021-2022" i podłączyć się do spotkania w wyznaczonym terminie.

Wszystkie aktualne informacje są tutaj:

https://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/filologia-francuska-i-hiszpanska-rok-akad...

[Jedynymi zmianami, które muszę jeszcze wprowadzić na tej stronie internetowej, to modyfikacja nazwy trzeciej i czwartej belki: z “Dokumentacja - praktyki regulaminowe” na “Dokumentacja - umowa dziekańska” oraz z “Dokumentacja - praktyki pozaregulaminowe” na “Dokumentacja - uznanie pracy zawodowej”]

Przed uczestnictwem w tym zebraniu informacyjnym należy przeczytać treści zawarte na tej stronie internetowej.

Przedmiot "Praktyka zawodowa" będzie czynny w USOSIE tylko w semestrze letnim 2021-2022. Trzeba przypilnować, aby znaleźć się na tej liście USOS na początku semestru letniego.

Bardzo Was proszę, nie czekajcie na załatwienie wszystkich formalności na ostatni moment, tylko zabierzecie się za załatwianie praktyk jak najszybciej.

Zanim napiszecie do mnie maila z jakimś pytaniem, proszę, sprawdźcie, czy nie ma informacji na ten temat na stronie internetowej dot. praktyk zawodowych (link podałam wyżej).

Zapraszam na zebranie informacyjne!!!

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

LIST PROF. BEATY BACZYŃSKIEJ, DYREKTOR IFR

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Witam wszystkich Państwa – nauczycieli akademickich, nasze bibliotekarki, koleżanki i kolegów, dzięki którym nasz Instytut działa stacjonarnie i wirtualnie, oraz doktorantów i studentów! Witam z Paryża, gdzie odbywa się właśnie konferencja naukowa organizowana przez IFR we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu oraz Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, bo nasza działalność naukowa wraca do normalności, co konstatuję z radością.

Cieszę się także, że wracamy do sal wykładowych; jedynie wykłady oraz pojedyncze zajęcia konwersatoryjne i ćwiczenia będą odbywać się zdalnie. Tym niemniej, wszyscy mamy świadomość, że powrót do stacjonarnych zajęć nie będzie łatwy, bo nadal obowiązują nas obostrzenia sanitarne, czyli: maseczka – dezynfekcja – dystans.

Właśnie od nas – studentów i wykładowców – w dużym stopniu zależy jak długo będzie nam dane pracować w salach wykładowych. Bardzo proszę, abyśmy odpowiedzialnie i razem przestrzegali zasady ogłoszone w Zarządzeniu nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 22 marca 2021 r. (wraz z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dn. 29 września 2021 r.) w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, dostępny on-line https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31220/tekst_ujednolicony_zar...

Dla potrzeb funkcjonowania IFR przygotowaliśmy wyciąg ww. zasad, który uwzględnia nasze lokalne możliwości logistyczne: Zasady dotyczące funkcjonowania Instytutu Filologii Romańskiej UWr w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID- 19. Otrzymali je już Państwo na skrzynki meilowe (pdf), zostaną też umieszczone w salach i na korytarzach. Bardzo liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Biblioteka IFR także będzie funkcjonowała w reżimie sanitarnym, proszę się stosować do zaleceń podanych do wiadomości w zakładce Biblioteki IFR na stronie domowej.

Bardzo zachęcam wszystkich do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, szczegółowe informacje dotyczące akcji prowadzonej przez naszą Uczelnię znajdą Państwo na stronie domowej Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/jak-szczepimy-kalendarium/

Bardzo liczę na dobre współdziałanie starostów i tutorów poszczególnych lat i kierunków, co pozwoli nam (w przypadku zaistnienia niepożądanego zdarzenia epidemicznego) dzięki dobrej wzajemnej komunikacji minimalizować negatywne skutki tego typu zdarzeń.

Pozostaje mi tylko życzyć Państwu i sobie, abyśmy dali radę w zdrowiu i dobrej kondycji intelektualnej, bo nic nie jest już tak jak było.

Życzę studentkom i studentom, aby studia w IFR stały się dla Was inspirującą przygodą w poznawaniu różnorodności i inności poprzez literaturę i języki krajów romańskich, w rozumieniu różnic kulturowych, które winny budzić naszą empatię i sympatię, a przede wszystkim w twórczym odkrywaniu głębi własnych pasji.

Pamiętajmy, że wbrew pozorom to właśnie my - humaniści – dysponujemy prawdziwymi narzędziami do mierzenia się z kryzysem we wszystkich jego przejawach. Bo kryzysy towarzyszą nam (ludzkości) od zarania dziejów i pozostawiają po sobie arcydzieła – Marek Aureliusz, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Diderot; i to my potrafimy pokazać jak precyzyjnym i skutecznym narzędziem winien być język komunikacji, także komunikacji międzykulturowej.

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UWr.

4 października 2021 r.

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW LIC. I MGR

 

Serdecznie zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków na dni adaptacyjne, a studentów I roku studiów licencjackich filologii fracuskiej i hiszpańskiej dodatkowo na sprawdziany kompetencji językowych. Szczegółowy plan poniżej i do pobrania.

 

Dni adaptacyjne i sprawdziany kompetencji językowych

 

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I)

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021

On-line (MS Office 365 Forms): sprawdzian kompetencji językowych oraz ankieta. Linki dostępne są poniżej, zostaną też przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez tutora roku dr. Tomasza Szymańskiego i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi zostanie udostępniony do końca września.
Koordynacja: dr Aleksander Wiater

ANKIETA (obowiązkowa dla wszystkich studentów; jej wypełnienie trwa ok. 5 minut)

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (dla osób, które wcześniej uczyły się języka francuskiego; czas na wypełnienie to 45 minut)

Wtorek 5 października 2021

9.30-10.30 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem dr. Tomaszem Szymańskim (sala 3.2)
10.30-11.00 – spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2); opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala
11.15-12.45 – zajęcia integracyjne
                  ścieżka A: dr Aleksander Wiater, mgr Ewa Warmuz (sala 3.2)
                  ścieżka B: Ambre Lefèvre, mgr Morgane Michel (sala 2.2)

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim). 

 

Filologia francuska – studia drugiego stopnia (FM I)

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021

Test kwalifikacyjny na specjalność translatorską będzie miał formę zdalną. Link do testu zostanie przesłany najpóźniej w piątek rano. Czas na jego rozwiązanie to ok. 30 minut. Wyniki podane zostaną na spotkaniu 5 października. Koordynacja: dr Kaja Gostkowska

Wtorek 5 października 2021

13.00-14.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr Kają Gostkowską (sala 2.2)
14.00-14.30  – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
                   dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
                   dr hab. Witold Ucherek – seminarium językoznawcze
                   dr Regina Solová – seminarium przekładoznawcze

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I)

Poniedziałek 4 października 2021

11.00-12.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem mgr. Davidem Monzó Camposem (sala 3.2)
12.00-12.30 – spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 3.2); opiekunka: dr Marta Minkiewicz
od 12.45 – sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2 (sala 3.2); koordynacja: dr Magdalena Krzyżostaniak, mgr David Monzó Campos
12.45-14.45 – część pisemna
15.15 – część ustna wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę)

Wtorek 5 października 2021

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Filologia hiszpańska – studia drugiego stopnia (HM I)

Poniedziałek 4 października 2021

12.00-13.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr hab. Marleną Krupą (sala 2.2)
13.00-14.00 – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
                  dr Zuzanna Bułat-Silva – seminarium językoznawcze
                  dr hab. Marlena Krupa – seminarium literaturoznawcze
                  dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
                  dr José Luis Losada Palenzuela – indywidualna opieka promotorska
                  dr hab. Sören Brinkmann, prof. UWr – indywidualna opieka promotorska

Wtorek 5 października 2021

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (ITA I)

Wtorek 5 października 2021

9.30-11.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką mgr Moniką Szmulewską (sala 2.2)
11.15-12.15 – dla chętnych: sprawdzian kompetencji w zakresie języka włoskiego (sala 4.3)

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Dla wszystkich

W ramach dni adaptacyjnych zapraszamy studentów I roku na warsztaty dotyczące funkcjonalności platformy e-EDU i aplikacji MS Teams. 

W planie warsztatów: Jak działają oceny na platformie e-EDU? Omówienie różnych rodzajów aktywności na platformie e-EDU (quiz, warsztat, forum, głosowanie, zadanie). Poruszanie się po materiałach dodatkowych dostępnych na platformie e-EDU (strona, lekcja, słownik pojęć, adres URL). O tym, dlaczego dotrzymanie terminów jest tak istotne oraz czy warto rozwiązywać zadania zamieszczone na platformie e-EDU wcześniej. Udział w zajęciach online za pomocą Teams – o czym należy pamiętać dołączając do rozmowy. Zadania i pliki na Teams   

Warsztaty odbędą się 4 i 5 października w godzinach 10:00-11:30.  Do spotkania można dołączyć przez jeden z poniższych linków:  

Spotkanie 4 października 10:00-11:30 | Spotkanie 5 października 10:00-11:30 

lub przez kalendarz na stronie www.cko.uni.wroc.pl

KONFERENCJA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXXV Warsztaty Przekładu Specjalistycznego organizowane w dniach 16-17 października 2021 przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych I Specjalistycznych TEPIS. Konferencja odbędzie się na platformach Clickmeeting i Zoom, zgłoszenia należy wysyłać do Biura PT TEPIS na adres tepis@tepis.org.pl do dnia 6 października 2021. Udział w warsztatach jest płatny.

W programie przewidziane zostały dwa wystąpienia dr Anny Kuźnik z Instytutu Filologii Romańskiej, oba w dniu 16 października (sobota):

12.15-12.45 | dr Anna Kuźnik | El mundo laboral y financiero de España. Documentos auténticos anonimizados

15.30-16.00 | dr Anna Kuźnik, dr hab. Marcin Walczyński | Propozycja europejskiego systemu opisu kształcenia tłumaczeniowego. Projekt Erasmus+ „EFFORT”

PROGRAM KONFERENCJI

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ I BIONOTY PRELEGENTÓW

Zachęcamy do udziału osoby zainteresowane przekładem!

DR DAVIDE ARTICO KAWALEREM GWIAZDY WŁOCH

 

Z dumą informujemy, że dnia 29 września 2021 roku Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce Aldo Amati odznaczył dra Davide Artico prestiżowym Orderem Gwiazdy Włoch (Ordine della Stella d'Italia, OSI) za działalność na rzecz współpracy pomiędzy Włochami i Polską, a przede wszystkim za upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i języku swojego kraju w Polsce, również wśród studentów naszej Uczelni. W uroczystości wzięła udział Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej, prof. Beata Baczyńska.

Naszemu Koledze dziękujemy za pasję i zaangażowanie, z jaką prowadzi zajęcia dydaktyczne i działa naukowo, oraz serdecznie gratulujemy!

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2020/2021<<--

1) Prosimy nie sugerować się na razie numeracją sal. Zostanie ona zmieniona przed początkiem roku, aby dostosować ruch studentów w budynku do wymogów sanitarnych.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym, dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska zajęć z Drugiego języka romańskiego (2JR).

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem zajęć.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

5) Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ TEATROLOGICZNĄ

 

W dniach 4-5 października odbyła się w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu konferencja naukowa organizowana wspólnie z Instytutem Filologii Romańskiej UWr pt. "Le théâtre européen en (r)évolution - XVIIe-XIXe siècles". Konferencja odbywała się pod patronatem wrocławskiego Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego. Oprócz specjalistów z zakresu historii i estetyki teatru z naszego Instytutu wzięli w niej udział również uznani badacze z Francji, Włoch i Hiszpanii. Konferencja odbywała się w trybie stacjonarnym w Paryżu, ale jej obrady można też było śledzić również online.

PROGRAM WYDARZENIA

Link do galerii zdjęć

Link do nagrania całości obrad: DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

Informujemy studentów I roczników (oraz przypominamy studentom starszych roczników) o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które zostanie przeprowadzone w roku akademickim 2021/22 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. (w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim).

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2021 r.

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE I INSTRUKCJA LOGOWANIA

SZKOLENIA W RAMACH DNI ADAPTACYJNYCH - KOŁA NAUKOWE

 

W imieniu studenckiego Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich zapraszamy naszych Studentów na krótkie warsztaty online 5 października 2021 (podczas Dni Adaptacyjnych) dotyczące działalności kół naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz finansów dla osób rozpoczynających studia. Udział w obu szkoleniach jest w pełni darmowy. 

Godz. 10:00 | 20 minutowe szkolenie „Koła Naukowe – z czym to się je i dlaczego są krokiem do rozwoju kariery?”

Prowadzić je będą: Wiktoria Morawska – Prezeska KN IDE i Wiceprezeska NKE oraz Karolina Polak – Sekretarz KN IDE. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane podstawowe informacje o kołach naukowych. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w Kole Naukowym Interdyscyplinarnych Działań Europejskich prowadzące zaprezentują informację o tym: jak założyć koło naukowe, w jaki sposób zorganizować międzynarodową konferencję naukową w krótkim czasie, w jaki sposób koła naukowe pomagają w rozwoju kariery zawodowej, naukowej oraz w biznesie. 

Miejsce: online (MS Teams)

Aby wziąć udziału w szkoleniu należy się wcześniej zarejestrować!

Formularz rejestracyjny:  https://forms.gle/opu6dQqAmu3YeTF37

Więcej informacji: https://fb.me/e/2pWO6Ezed

Godz. 10:20 | szkolenie finansowe „Wiarygodność finansowa od pierwszego roku studiów: co możesz zyskać?"
Poprowadzi je Jarosław Jezierski – wykładowca i koordynator regionalny programu edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z: zarządzaniem finansami na studiach, kradzieżą tożsamości finansowej, możliwościami szkoleń w ramach programu edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, konkursami dla studentów organizowanych przez NZB, takimi jak ScoreHunter.

Miejsce: online (MS Teams)

Aby wziąć udziału w szkoleniu należy się wcześniej zarejestrować!

Formularz do zapisów:  https://forms.gle/opu6dQqAmu3YeTF37

Więcej informacji: https://fb.me/e/195RsFNbI

Serdecznie zapraszamy.

KONFERENCJA "MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE"

 

W dniach 23-24 września 2021 r. w ramach spotkań międzynarodowego zespołu badawczego „Traduction comme moyen de communication interculturelle / Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej” odbędzie się konferencja przekładoznawcza pt. AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR / MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE. Dwudzieste czwarte spotkanie Zespołu, który współtworzą badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego, Université de Lille, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Université de Haute-Alsace, poświęcone będzie refleksji nad różnymi typami zależności między miłością, tłumaczem i tłumaczeniem. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

STRESZCZENIA

LINK DO KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przekładem! 

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Skibińska, Natalia Paprocka, Regina Solová i Patrycja Krysiak

Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski

Komitet naukowy:

Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Enrico Monti (Université de Haute-Alsace), Julie Charles (Université de Lille), Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

Języki konferencji:

francuski, polski

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU  (dotyczy studentów II i III roku)

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka  łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze zimowym 2021/2022, proszeni są o kontakt z  koordynatorem języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 20-27 IX 2021 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie realizował go w terminie z powodu wyjazdu na stypendium. Z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów. 

                                               Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

Elektroniczna rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 rozpocznie się 1 października (godz. 8.00) i potrwa do 5 października (godz. 20.00). Szczegółowe informacje będą zamieszczane w zakładce Zapisy na zajęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY ERASMUS

 

Nadal pozostają wolne miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus na semestr letni 2021/22. Studenci filologii hiszpańskiej zainteresowani wyjazdem proszeni są o przesłanie na adres mailowy koordynatora programu (justyna.wesola@uwr.edu.pl) wypełnionych i podpisanych: podania i oświadczenie (do pobrania na stronie instytutu w zakładce Erasmus>Studenci wyjeżdżający>Filologia hiszpańska>Studia>Rekrutacja na wyjazdy: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0) oraz średniej z toku studiów pobranej z dziekanatu JAK NAJSZYBCIEJ (rekrutacja uzupełniająca trwa do wyczerpania miejsc). Pytania, na których uczelniach w danym kraju pozostały wolne miejsca, należy kierować (najlepiej telefonicznie) do Biura Współpracy Międzynarodowej UWr (tel. +48 71 375 2705, tel. +48 71 375 2703, e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl).

Zainteresowani studenci filologii hiszpańskiej planujący wyjazd do Hiszpanii lub do Portugalii NIE UCZESTNICZĄ w rozmowach kwalifikujących z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Warunkiem wyjazdu na studiach licencjackich jest średnia z toku studiów równa 4,0 lub wyższa.

Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH

 

Przekazujemy informację dotyczącą nowości w Bibliotece Romańskiej we Wrocławiu:

"W ostatnim czasie tempo życia w świecie wyraźnie zwolniło, a stało się to z powodu maleńkiego wirusa COVID-19, który pojawił się niepostrzeżenie, i w mgnieniu oka spowodował również zmianę naszej codziennej rutyny. Biblioteka Romańska, znajdująca się na trzecim piętrze Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58 – podobnie jak inne instytucje kultury – funkcjonowała w tym czasie w zmienny sposób. Czasem bywaliśmy zamknięci, czasem pracowaliśmy w sposób hybrydowy i zmianie ulegały godziny otwarcia. Jednak to, że byliśmy zamknięci nie oznacza, że nic nie robiliśmy. W ostatnim czasie udało nam się mocno poszerzyć nasz księgozbiór. Pojawiło się wiele nowości w językach: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Są to bestsellery osiągające rekordy popularności w krajach wydania, ale nie tylko. Znajdziecie u nas również książki, które zdobyły prestiżowe nagrody literackie (Prix Goncourt, Prix Renaudot, Premio Strega)".

Zapraszamy do skorzystania ze zbiorów Biblioteki Romańskiej!

LINK DO STRONY BIBLIOTEKI ROMAŃSKIEJ

 

Nowości:

Literatura francuska

Literatura hiszpańska

Literatura włoska

SPOTKANIE INFORMACYJNE O PRAKTYKACH ZAWOD. 2021-2022

 

W piątek, 09.07.2021 godz. 19:00-19:30, Teams, odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne nt. praktyk zawodowych dla studentów, którzy w roku akademickim 2021-2022 będą na II FM i II HM.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie!

Anna Kuźnik

(opiekun praktyk zawodowych w IFR)

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ DO FINLANDII

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorki, dr hab. Heleny Duffy, na międzynarodową konferencję naukową "Culture and the Impending Ecocatastrophe: Narratives of Ecology and Sustainable Futures", która odbędzie się w Uniwersytecie w Turku, 20 października 2021.

Szczegóły zaproszenia znajdują się w pliku:

IFR – AROBORETUM WOJSŁAWICE 27.06.2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników IFR, doktorantów i studentów (z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi…) na wydarzenie promocyjne Instytutu Filologii Romańskiej UWr, polegające na prezentacji piosenek w językach romańskich (i nie tylko) oraz nauce śpiewu kanonów w językach romańskich (i nie tylko), które odbędzie się zgodnie z poniższymi danymi:

 

Termin: niedziela, 27.06.2021, godz. 16:00

Miejsce: Arboretum UWr Wojsławice w Niemczy (scena przy folwarku)

Nazwa wydarzenia: „Sù cantemo la, la la! Piosenki wśród mchu i paproci”

Współorganizatorzy:

- Chór Kameralny Ostinato działający przy Radzie Osiedla Ołbin pod dyrekcją Liliany Jędrzejczak; www.ostinato.com.pl , https://www.facebook.com/OstinatoWroclaw

- Arboretum UWr Wojsławice w Niemczy; www.arboretumwojslawice.pl , https://www.facebook.com/ArboretumWojslawice

Na koncert Chóru Kameralnego Ostinato oraz na warsztaty śpiewu kanonów wstęp jest wolny, ale wejście na teren Arboretum Wojsławice jest odpłatne.

 

Załączamy plakat i prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji w Państwa najbliższym otoczeniu.

W weekend 26-27.06.2021 w Arboretum Wojsławice będzie odbywać się również III Festiwal Bonsai, program tutaj: https://arboretumwojslawice.pl/event/iii-festiwal-bonsai-arboretum-wojslawice/

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: dr Anna Kuźnik (anna.kuznik@uwr.edu.pl)

UWAGA: Możemy jeszcze dobrać 2-3 osoby do naszej ekipy prezentującej IFR na tym wydarzeniu. Prosimy chętnych o zgłoszenia mailowe (kto pierwszy, ten lepszy). Osoby te wejdą na teren Arboretum Wojsławice gratis, ale oczekujemy czynny udział w działaniach promocyjnych IFR (bardzo zwięzłe wprowadzenie nt. języków romańskich; krótka ustna prezentacja oferty dydaktycznej i osiągnieć naukowych IFR; rozdawanie ulotek UWr wśród publiczności w trakcie wydarzenia; opieka nad roll-upami IFR…). Transport do i z Arboretum (60-70 km) we własnym zakresie.

 

Z pozdrowieniami:

dr Joanna Jakubowska i dr Anna Kuźnik (autorka tej notatki)

TERMINY EGZAMINÓW SESJI LETNIEJ 2020/21

 

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/2021:

I FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka A), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 23-24.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00  

Praktyczna nauka języka francuskiego (ścieżka B), egzamin pisemny 21.06, godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 22.06. od godz. 11.00 i 23.06. od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy, egzamin pisemny 7.09., godz. 9.00-12.00; egzamin ustny 7.09. od godz. 13.00 

Język łaciński (ścieżka A), egzamin pisemny, 25 czerwca, godz. 12.00, Teams, mgr Aleksandra Krajczyk;
egzamin poprawkowy, 2 września. godz.12.00

Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), 28-29 czerwca, Teams, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy, 8 września

II FL:
Praktyczna nauka języka francuskiego, egzamin ustny 21, 22 i 23.06, od godz. 9.00, MsOffice 365/Teams, koordynator egzaminu: dr Agata Sadkowska-Fidala 
egzamin poprawkowy, egzamin ustny 7.09. od godz. 9.00  

Literatura francuska – wykład, ustny, 28- 30 czerwca, od godz. 9.00, Teams, dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 8 września

I FM:
Dydaktyka języka francuskiego, pisemny 21.06, godz. 10.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 7 września, godz. 10.00  

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00  

I HL:
PNJH, pisemny – 28 czerwca, godz. 09.00, Teams

PNJH ustny, 29 i 30 czerwca, godz. 09.00

Wiedza o Hiszpanii, 21 czerwca o 10.00, platforma Teams. , dr hab. Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 6 września, godz. 10.00

II HL:
PNJH, pisemny, 21 czerwca, godz. 09.00, Forms, Teams i Word/Word dla OneDrive, 
egzamin poprawkowy, 1 września, godz.9.00

PNJH ustny, 22 czerwca, godz. 08.00, Teams, dr Marta Minkiewicz, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 1 września, godz15.00

Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, pisemny, 28 czerwca, godz.10:00. platforma MS Office, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10:00,

Język łaciński, 23 czerwca, godz. 10.00 platforma MS Teams, mgr Łucja Łuniewska
Termin poprawkowy: 7 września, godz. 10:00,

I HM:
Kierunki badań językoznawczych, pisemny 21.06, godz. 11.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 2 września, godz.9.00

Dydaktyka języka hiszpańskiego, pisemny, 01.07, godz. 10.00, Word/Word dla OneDrive, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy, 3 września, godz.9.00

 

Podstawy dydaktykipisemny 22.06, godz. 9.00, MsOffice 365, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy, 8 września, godz. 10.00 

II HM:
PNJH pisemny 21 czerwca, godz. 9:00, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama
PNJH ustny, 23-24 czerwca od 13.00
Egzamin poprawkowy: pisemny 1 września, 9:00; ustny 1 września godz. 13.00

I ITA:
PNJW, pisemny 21 czerwca, godz. 10:00-11:00 I część, 11:30-13:30 II część

PNJW, ustny 25 czerwca,  od 10:00, dr Katarzyna Woźniak, dr Gabriele La Rosa
Egzamin poprawkowy: 09 września: pisemny 10:00-13:30, ustny od 16:00

 

Historia Włoch, pisemny, 23 czerwca, godz. 13.00, zdalny, MS Teams, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącym

Historia literatury włoskiej 2, pisemny, 22.06.2020, godz. 9.00, prof. Justyna Łukaszewicz,
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącą

II ITA:
PNJW, pisemny, 21 czerwca, godz. 8.30:
- sprawności zintegrowane - Gabriele La Rosa (10.30-11.30)
- pisanie – Davide Artico (12-13)
- tłumaczenie – Katarzyna Woźniak (8.30-10)

PNJW, ustny, 25 czerwca, od godz. 8.30

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 2 lipca, godz. 8.00, zdalny, dr M. Mazzini
egzamin popprawkowy,9 wrzesnia, godz. 10.00, Teams

 

III ITA:

PNJW (termin zerowy) - poniedziałek 31 maja: 

10.30-12.00 - Gabriele La Rosa - pisanie 

13.00-14.30 - Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

15.00-16.00 - Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

        

PNJW (termin pierwszy) – poniedziałek 28 czerwca 

10.00-11.30 - dr Gabriele La Rosa - pisanie 

12.00-13.30 - dr Katarzyna Woźniak - tłumaczenie i praca z tekstem I

14.00-15.00 - dr Maurizio Mazzini - praca z tekstem II

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms, mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2, Termin zerowy, 4 czerwca, Termin I uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak
j. francuski B2+, Termin uzgodniony z prowadzącą, aplikacja Forms ,mgr E. Worobiec-Nowak 

j. hiszpański A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 10.00, aplikacja Forms, mgr Magdalena Drewniak, mgr Jesús Iñiguez

Termin poprawkowy, 10.09
j. hiszpański B2, 1 czerwca, godz. 9.45, I termin 23 czerwca, godz. 8.30, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez
Egzamin poprawkowy: 3 września, 9:00

j. hiszpański B2+, 23 czerwca o 10:15, Gonzalo Lope Sanchez
Egzamin poprawkowy: 2 września, 10:00

j. kataloński B2, 22.06, godz.11.00, Teams i Office 365, David Monzo Campos
Termin poprawkowy :02.09., godz.11.00

j. portugalski A2, Pierwszy termin, 25.06, godz. 9.30-11.30, aplikacja Forms, dr M. Minkiewicz
Termin poprawkowy, 06.09, 9.30-11.30,

j. portugalski B2, Termin zerowy: 01.06. 9:45, I termin: 24.06. 9:45, João de Sousa
Egzamin poprawkowy: 07.09. 9:45
j. portugalski B2+, I termin: 24.06. 8:00, João de Sousa
egzamin  poprawkowy: 07.09. 8:00

j. włoski A2, 25.06 godz. 10.00, Teams i Forms , mgr Daria Kowalczyk, mgr R.Onnis
Termin poprawkowy 09.09., godz. 10.00, 

j. włoski B2, Termin ‘0”- 25 i 27.05 godz.9.45-11.15, Pierwszy termin - 24.06 godz. 10.00, Teams i Forms, mgr Daria Kowalczyk
Termin poprawkowy, 10.09, godz. 10.00

j. włoski B2+, 24 czerwca, godz. 8.00, Teams, dr Maurizio Mazzini

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 21-23.06.2021

 

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II roku filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki,

w linkach poniżej zamieszczone zostały informatory licencjackie na rok 2021/2022:

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

ITALIANISTYKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

Znajdą w nich Państwo informacje na temat seminariów licencjackich proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o egzaminie licencjackim.

Na filologii francuskiej mają Państwo do wyboru cztery seminaria, a na filologii hiszpańskiej - pięć. Na italianistyce proponowane jest jedno seminarium.

 

Dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej:

- Zapisy w USOS na seminaria będą trwały od poniedziałku 21 czerwca 2021 godz. 8.00 do środy 23 czerwca 2021 r. godz. 15.00.

- Grupy seminaryjne liczą do 10 osób.

- O przyjęciu na seminarium nie decyduje kolejność zapisu, lecz oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez prowadzącego i/lub inne warunki (zob. rozdział III).

- Dlatego po zarejestrowaniu w systemie USOS należy niezwłocznie przesłać kierownikowi wybranego seminarium niezbędne informacje.

- Na tej podstawie do piątku 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 Kierownicy seminariów ustalą listy wstępne uczestników poszczególnych seminariów, przekażą je Tutorom, którzy z kolei niezwłocznie zakomunikują je Państwu.

- Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach piątego semestru studiów. Na drugich zajęciach w semestrze zimowym ustalona zostaje ostateczna lista uczestników seminarium.

Mamy nadzieję, że proces formowania się grup seminaryjnych przebiegnie bez utrudnień, w razie problemów prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami
Natalia Paprocka i Justyna Wesoła

WYKŁAD OTWARTY PROF. E. BIARDZKIEJ / 26.06.2021

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. Elżbiety Biardzkiej pt. "Les citations intersémiotiques en ligne". Wykład odbędzie się 26 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 i potwa około 40 minut. Po wykładzie przewidziana została dyskusja.

STRESZCZENIE

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89391530593?pwd=OTZGaUNEMFY1UHJvVVZuL3A3WGpSUT09

Meeting ID: 893 9153 0593

Passcode: 860934

ANKIETY EWALUACYJNE

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od dzisiaj będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.  

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.  

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb  do dnia 4 lipca 2021 r.  

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie. 

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta. 

Łączę wyrazy szacunku 

 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

prodziekan Wydziału Filologicznego  

ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych