Timetable

 

TIMETABLE FOR THE WINTER SEMESTER 2018/2019
 

 

Please check the CONSULTATION times of teahcers and PhD students on their profiles in USOSWeb  - https://usosweb.uni.wroc.pl/

 

Timetable for the "Second romance language" courses is avaliable in here:  Drugi język romański - tabela podziału na grupy, przydziału sal i prowadzących (PDF) 

 

Link to the timetable for the ciurrent semester is below. Please check for a dictionary which might help you find the right courses and their times : Dictionary French Philology ; Dictionary Spanish Philology.

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się link do WSTĘPNEGO harmonogramu zajęć dydaktycznych prowadzonych w IFR w semestrze ziomwym 2014/2015. Szczególnie "wrażliwe na zmiany" będą zajęcia wybierane dowolnie przez studentów w ramach zapisów. Ich ostateczna liczba i godziny zostaną uaktualnione po zakończeniu procesu naboru i zapisów. Aktualizacja nastąpi w pierwszych dniach października. Prosimy również o uważane zapoznanie się z legendą i informacjami dodatkowymi zamieszczonymi pod planem zajęć - należy zwrócić uwagę na zajęcia odbywające się w sysemie zmianowym lub co drugi tydzień! Szczgółowa rozpiska zajęć w ramach Drugiego języka romańskiego podana będzie również w pierwszych dniach października.

 

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)