Timetable

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2020/2021<<--

1) Prosimy nie sugerować się na razie numeracją sal. Zostanie ona zmieniona przed początkiem roku aby dostosować ruch studentów w budynku do wymogów sanitarnych.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym, dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska 2JR zostanie dodana w poniedziałek

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem zajęć.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)