Spanish Philology

Filologia hiszpańska (Iberystyka)

Na kierunku filologia hiszpańska oferujemy studia w systemie dziennym. W systemie dziennym prowadzimy studia licencjackie i studia magisterskie.

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)