Structure of the Institute

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska
tel. (71) 375 24 35

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.
tel. (71) 375 26 96

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Monika Grabowska
tel. (71) 375 26 96

 

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Sekretariat

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek
tel. (71) 375 24 33

e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz
tel. (71) 375 20 21

e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

Starszy referent (p.o. Kierownika obiektu dydaktycznego)
mgr Katarzyna Rogala
tel. (71) 375 20 21

e-mail: katarzyna.rogala@uwr.edu.pl

Samodzielny informatyk
Adam Biernacki
e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl
pok. 3.7

 

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Beata Baczyńska prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

Profesor emerytowany:
prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

 

Doktoranci:

mgr Anna Olchówka

mgr Katarzyna Setkowicz

mgr Aleksander Trojanowski

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

 

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

 

Problematyka badawcza: językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

 

Doktoranci :

mgr Daria Kowalczyk

mgr Gabriele La Rosa

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

<link>
 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Mariusz Stanisz

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

<link>

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJF, DJR – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego.

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego i lektorzy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownicy IFR : Kevin Dufour, dr Kaja Gostkowska, dr Stefan Kaufman, dr Joanna Kotowska, dr Anna Kuźnik, mgr Natalia Likus, dr Natalia Paprocka, dr Agata Sadkowska-Fidala, dr Regina Solová, dr Tomasz Szymański, dr Małgorzata Tomicka, mgr Ewa Warmuz, dr Aleksander Wiater, dr Tomasz Wysłobocki;

SSDWF: mgr Patrycja Krysiak, mgr Mariusz Stanisz, mgr Yann Zagórski;

Współpracują z IFR UWr: mgr Beata Adach, mgr Ewa Pilecka, mgr Ewa Worobiec-Nowak, mgr Jérôme Gaborit, mgr Richard Kepinski, dr Urszula Zemełko.

W roku akademickim 2017/18 koordynatorami PNJF na poszczególnych etapach studiów są, odpowiednio:

Studia licencjackie

I FL ścieżka A – mgr Ewa Warmuz
I FL ścieżka B – dr Stefan Kaufman
II FL ścieżka B – dr Aleksander Wiater,
II FL ścieżka B – dr Stefan Kaufman, od semestru letniego dr Aleksander Wiater
III FL – mgr Ewa Warmuz

Studia magisterskie

I FM – dr Aleksander Wiater
II FM – dr Agata Sadkowska-Fidala

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik: dr Ewa Kulak

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, DJR – język hiszpański/język portugalski/język kataloński oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017/18 współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...).

IFR UWr: dr Zuzanna Bułat-Silva, dr Agata Draus-Kłobucka, dr Marlena Krupa, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Ewa Kulak, dr José Luis Losada Palenzuela, dr Trinidad Marín Villora, dr Marta Minkiewicz, mgr David Monzó Campos, dr Justyna C. Nowicka, dr Łukasz Smuga, dr hab. Justyna Ziarkowska

SSDWF: mgr Anna Olchówka, mgr Martyna Sońta, mgr Aleksander Trojanowski, mgr Agata Zapłotna;

Współpracują z IFR UWr: mgr Ewa Gomółka, mgr Barbara Manasterska, dr Pedro Pignatelli (Instituto Camões), mgr Katarzyna Setkowicz

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak
Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva
Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

W roku akademickim 2017/18 koordynatorami PNJH na poszczególnych etapach studiów są, odpowiednio:

Studia licencjackie

I HL – dr Justyna C. Nowicka
II HL – dr Marlena Krupa
III HL – dr Łukasz Smuga

Studia magisterskie

I HM – dr Justyna C. Nowicka
II HM – dr Łukasz Smuga

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)