mgr ALEKSANDER TROJANOWSKI

Dane kontaktowe

aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 36 (w godzinach konsultacji)

Stopnie i tytuły naukowe

magister filologii hiszpańskiej

Konsultacje

Publikacje

Biografia otwarta, „Odra”, maj 2015

Udział w konferencjach

„Performance studies – literary studies – somaesthetics”, UWr., Wrocław, 12-14.12.2014,
I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów, KUL, Lublin, 20-21.04.2015, „Poeland: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 13.11.2015

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)