mgr AGATA ZAPŁOTNA

Dane kontaktowe

Konsultacje

Publikacje

2018

ZAPŁOTNA AGATA, (rec.) Magda Potok, Współczesna proza hiszpańska. Studia, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, 322 s. [w:] Studia Romanistica, 18, 2018, s. 92-94.

ZAPŁOTNA AGATA, (rec.) Ewa Stala, R. Sergio Balches Arenas, Cecylia Tatoj (eds.), Tendencias en la enseñanza de español LE: perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 377 s. [w:] Estudios Hispanicos, 26, 2018, s. 141-144. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://eh.sjol.eu/category/-694. – Link zweryfikowano: 10.01.2018.

Udział w konferencjach

2018

ZAPŁOTNA AGATA, Wielokulturowość Krymu jako tło powieści Ludmiły Ulickiej „Medea i jej dzieci”, XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Literatury, języki i kultury słowiańskie wobec swego czasu historycznego”, 25-26.09.2018, Uniwersytet Zielonogórski.

2017

ZAPŁOTNA AGATA, Autoewaluacja w nauczaniu języków obcych, Międzynarodowa Konferencja „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w Szkolnictwie Wyższym – Interpretacje i Implementacje”, 19-21.09.2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ZAPŁOTNA AGATA, El modo en el aula de ELE, V foro de Lingüística Hispánica, 11-13.05.2017, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2016

ZAPŁOTNA AGATA, Analiza wrocławskiego rynku szkół językowych pod kątem nauczania języka hiszpańskiego, Konferencja „Wrocław i Dolny Śląsk a kultura śródziemnomorska”, 7-9.06.2016, Uniwersytet Wrocławski.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)