dr TOMASZ WYSŁOBOCKI

Dane kontaktowe

Instytytut Filologii Romańskiej UWr.
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej, pok. 4.4
Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego
tel. +48 71 375 27 49
e-mail: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl

Konsultacje

Link do USOS WEB
 
Konsultacje w sesji letniej (pok. 4.4.): wtorki w godz. 11.45-12.15 i 15.15-15.45 oraz środy w godz. 9.30-10.00 i 13.30-14.00.

Publikacje

2015
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Olimpia de Gouges – samozwańcza uczennica Natury”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, (red.) J. Dimke-Kamola, A. Loba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 269-279.
 
2014
 
WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Le Catéchisme républicain, ou le sens de l’instruction publique de la jeunesse sous la revolution française”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 369-388.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Roman et Révolution : un couple mal assorti”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 379-378.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, "Biblioteczka małego sankiuloty, czyli co każdy młody republikanin wiedzieć i umieć powinien", [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 353-362. – Bibliogr.  (Seria: "Biblioteka Tradycji" ; nr CXXXIX)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Le roman moderne : une invention des femmes des Lumières”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 11-17. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014, s. 379, il. – Bibliogr. (Książka dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Obywatelki__Kobiety_w_przestrzeni_publicznej_we_Francji_przelomu_wiekow_XVIII_i_XIX_3344.html)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, “La Révolution française et les femmes – vérité et mensonges”, [w:] Croyance – Vérité – Mensonge, réd. Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka, Szczecin, Université de Szczecin, 2014, 37-45. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (“Dissertations et Études” ;  T. (CMLXI) 887) (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: “Croyance – Vérité – Mensonge”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, która odbyła się w Pobierowie w dniach 18-20 października 2012 r.)

2013
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, "Zapomniana płeć – jak Rewolucja francuska nie chciała pamiętać o kobietach”, Folia Litteraria Romanica, nr 8, 2013, 223-231. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. (Tyt. numeru: „Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich”)  . („Acta Universitatis Lodziensis”)
Artykuł dostępny w pliku PDF
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, “Quelle femme pour la République? Le théâtre révolutionnaire et les représentations de la féminité”, Romanica Silesiana,  Nº 8, T. 1,  (2013), 221-229   (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3130). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tyt. numeru: Constructions genrées / Gendered Constructions, réd. en chef Krzysztof Jarosz, avec la collab. Michał Krzykawski et Zuzanna Szatanik.
 
PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz,  (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 196. – Bibliogr. przy rozdz.  – Streszcz. w jęz. fr. i hiszp. przy rozdz.  (AUW nr 3475)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, “Thomas, Diderot, Galiani i pani d’Épinay – oświeceniowy spór o kondycję kobiety”, w: Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 157-164. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fr.  (AUW nr 3475)
Artykuł dostępny w pliku PDF

2011
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, “Améliorer la condition féminine au temps de la Révolution française: rêve d’un homme solitaire, Charles-Louis Rousseau”, in: La condition humaine dans la littérature française et francophone, études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011, 195-202. - Bibliogr.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, “Contre la lecture des femmes, ou un livre dangereux que l’on n’a pas lu”, in: Autour des “livres que l’on n’a pas lus”, études réunies et présentées par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 189-195. – Bibliogr. (“Cahiers ERTA”, tome 2)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Ôter la raison aux femmes : question d’ordre public”, in:  Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 133-143. („Romanica Wratislaviensia”, 58),  (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Abstrakt - link)
 
2010
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, "Marjanna w sidłach wolności - rewindykacje kobiet a Rewolucja francuska", in: Romanica.doc, A. Gotfryd, K. Kaczmarek (red.), nr 1 (1)/2010, Poznań, http://romdoc.amu.edu.pl/wyslobocki.html. Link zweryfikowany: 12.10.2012.

Udział w konferencjach

2015

 1. XVIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Dualizm w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Śląski, 18-20 listopada 2015.
 2. Interdyscyplinarna konferencja Kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy, Uniwersytet Warszawaki, 24-25 października 2015.
 3. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens - seconde édition, Uniwersytet Wrocławski, 29-30 września 2015.
 4. Rencontre franco-polonaise des dix-huitiémistes, 23-25 września 2015, Stacja PAN, Paryż.

 
2014

 1. Międzynarodowa konferencja CLASH: Culture - Literature - Anthropology - Sociology - History pt. "(Nie)przynależność: (re)definicja tożsamości", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-6 grudnia 2014.
 2. XVII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Przejścia/przemiany w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Warszawski, 19-21 listopada 2014.

 
2013

 1. XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich,"Biblioteka - książka - lektura", Uniwersytet Jagielloński, 13-15 listopada 2013. 
 2. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens, Uniwersytet Wrocławski, 26-27 września 2013.

 
2012

 1. XV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Mistrz i uczeń", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-7 grudnia 2012.
 2. Międzynarodowa konferencja Croyance – vérité - mensonge, Uniwersytet Szczeciński, 18-21 października 2012.
 3. Krajowa konferencja L’auteur, le personnage, le lecteur, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 września 2012.
 4. Międzynarodowa konferencja Histoire et Littérature. Le roman historique de Mme de Lafayette à Jonathan Littell, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 września 2012.

 
2011

 1. XIV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pharmacopea - obsesje, uzależnienia, konflikty", Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada 2011.

 
2010

 1. XIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pamięć i Zapomnienie", Uniwersytet Łódzki, 18-20 listopada 2010.
 2. Międzynarodowa konferencja La condition humaine dans la littérature française et francophone, Uniwersytet Opolski,12-14 maja 2010.
 3. Międzynarodowa konferencja Espace et affectivité, Ruhr-Universität w Bochum, 4-6 marca 2010.

 
2009

 1. Międzynarodowa konferencja Autour de Pierre Bayard et des livres que l’on n’a pas lus, Uniwersytet Gdański, 23-24 września 2009.
 2. XI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Uniwersytet Gdański, 16-18 października 2008.

Materiały do zajęć

SEMESTR LETNI

PROGRAMY ZAJĘĆ

PNJF-sprawności zintegrowane

Literatura francuska XVII wieku (do wyboru)

Seminarium licencjackie

 

SEMESTR ZIMOWY

PROGRAMY ZAJĘĆ

1. PNJF-sprawności zintegrowane

2. HiKF-XVIII wiek

3. Literatura francuska XVIII wieku - wykład

4. Seminarium licencjackie

5. Zajęcia monograficzne

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

1. Lista sztuk teatralnych (seminarium licencjackie)

2. Rewolucja Francuska i lud (artykuł)

3. Literatura francuska XVIII wieku - wykład (pytania na egzamin)

4. HiKF XVIII wieku (pytania na kolokwium)

5. Wskazówki redakcyjne (seminarium licencjackie)

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)