dr KAJA GOSTKOWSKA

Dane kontaktowe

Zakład Translatologii, pok. 2.3

tel. (71) 375 27 52

kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2015

 

GOSTKOWSKA Kaja,  “De Saussure retrouvé, relu, revisité? Lectures de ses écrits en Pologne après 1989”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 77-89. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.

 

SKIBIŃSKA Elżbieta,  SOLOVÁ Regina, GOSTKOWSKA Kaja, (red), Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Paris, Orizons, 2015, s. 422. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz. 

S. 19-26 : “Avant-propos” – Elżbieta Skibińska

 

GOSTKOWSKA Kaja,  Język – kultura – technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2015, s. 272. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.

 

GOSTKOWSKA Kaja,  „La voix de Benveniste et les voies (parfois sinueuses) de saréception en Pologne”, [w :] Translating the Voices of Theory = La Traduction des voix de la théorie, sous la dir. Isabelle Génin, Ida Klitgård, Montréal, Éditions québécoises de l’œuvre, 2015, s. 89-109. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.  (“Vita traductiva”  ; vol. 8)

 

2014

 

GOSTKOWSKA Kaja, “Terminy językoznawcze w więzieniu systemu – na przykładzie terminów uzywanych przez de Saussure’a i ich polskich odpowiedników”, Roczniki Humanistyczne, Tom LXII, zeszyt 8, 2014, s. 49-64. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr. (Tyt. numeru: “Lingwistyka korpusowa i translatoryka”)

 

2012

GOSTKOWSKA Kaja, “Figure invisible ou le traducteur sans le savoir. Sur un aspect du discours rapporté dans les textes biomédicaux français et polonais”, w: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 361-371. - („Romanica Wratislaviensia”, 59),  (AUW nr 3389). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

GOSTKOWSKA Kaja, „Terminy językoznawcze w tłumaczeniu na język polski. Na przykładzie terminów wprowadzonych przez Émile’a  Benveniste’a”, in: Termin w językoznawstwie, pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego, Kraków, Tertium, 2012, 325-335 („Język a komunikacja ; 31). – Bibliogr.

 

2011

GOSTKOWSKA Kaja, „Les terminologies française et polonaise du genie biomédical face au défi de la diversité”, in: Passeurs de mots, passeurs d’espoir : lexicologie, terminologie et traduction face au défi de la diversité. Actes des Huitièmes Journées scientifiques du Réseau du chercheurs “Lexicologie, terminologie, traduction”, Lisbonne, 15-17 octobre 2009,  sous la dir. de  Marc Van Campenhoudt, Teresa Lino, Rute Costa, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011, 139-149.

 

2010

GOSTKOWSKA Kaja, „Jak powstaje polska terminologia biomedyczna”, in: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. Joanny Dybiec i Grzegorza Szpila, Kraków, Tertium, 2010, 211-220 („Język a komunikacja ; 27). – Bibliogr.

 

GOSTKOWSKA Kaja, „Fantastyczny los Lemowych neologizmów (na podstawie dwóch francuskich przekładów Cyberiady”, in: Lem i tłumacze, pod red. Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s. 167-178.

 

GOSTKOWSKA Kaja, „Le transfert des termes entre les disciplines scientifiques: sur l’exemple du genie biomédical”, in:  Les choses, les notions, les noms : le terme dans tous ses états , sous la réd. de Stefan Kaufman, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. –  47-58 („Romanica Wratislaviensia”, 57),  (AUW nr 3228). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang

 

2009

KUŹMIŃSKA Kaja, „Approche interdisciplinaire de la terminologie biomédicale : une possibilité ou une nécessitté?”, in: La perspective interdisciplinaire des études francophones, sous la dir. de Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, 52-58. – Bibliogr. 

 

KUŹMIŃSKA  Kaja, “Les emprunts dans la langue spécialisée d’aujourd’hui : analyse comparative de la terminologie française et polonaise du génie biomédical”,  in : Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, eds. Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, 277-285. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Udział w konferencjach

2014
XXe Rencontre du Réseau thématique « La traduction comme moyen de communication interculturelle » : Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, 23-25 października 2014 r., Wrocław, referat pt. „De Saussure retrouvé, relu, revisité ? Lectures de ses écrits en Pologne après 1989”.
 
Conférence internationale TOTh - Terminologie & Ontologie : Théories et applications, Chambéry (Francja), 12-13 czerwca 2014, referat pt. „La terminologie in statu nascendi et ses implications au niveau conceptuel et sémantique. Exemple de la terminologie française et polonaise du génie biomédical”.
 
Colloque international La traduction des voix de la théorie : passages interculturels, résistances et audibilité, Paryż, 21-22 marca 2014, referat pt. „La voix de Benveniste et les voies (parfois sinueuses) de sa réception en Pologne”.
          
2013
Colloque international Termes et relations dans les corpus bilingues, Lublin, 17-18 października 2013, referat pt. „Terminy językoznawcze w tłumaczeniu. Na przykładzie terminów używanych przez de Saussure’a w Cours de linguistique générale i Écrits de linguistique générale i ich polskich odpowiedników”.
 
Konferencja GlobE 2013 Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Warszawa, 20-22 maja 2013, referat pt. „Język narodowy czy język angielski: oto jest pytanie! Postrzeganie roli języka angielskiego we współczesnej nauce przez polskich i francuskich specjalistów inżynierii biomedycznej”.
 
2010
XVIe Rencontre du Réseau thématique « La traduction comme moyen de communication interculturelle » : Figure(s) du traducteur, Wrocław, 28-30 października 2010, referat pt. „Traducteur invisible. Sur le discours rapporté dans les textes biomédicaux”.
 
Konferencja Język trzeciego tysiąclecia VI organizowana przez Towarzystwo Tertium, Kraków, 17-19 marca 2010, referat pt. „Terminy językoznawcze w tłumaczeniu na język polski – na przykładzie terminów wprowadzonych przez Emile’a Benveniste’a”.
 
2009
8es Journées scientifiques du Réseau « Lexicologie, terminologie, traduction » : Passeurs de mots, passeurs d’espoir : lexicologie, terminologie et traduction face au défi de la diversité, Lizbona, 15-17 października 2009, referat pt. „Les terminologies française et polonaise du génie biomédical face au défi de la diversité”.
 
2008
Międzynarodowa konferencja naukowa Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne organizowana   przez Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 9-11 października 2008, referat pt. „Les emprunts dans la langue spécialisée d’aujourd’hui: analyse comparative de la terminologie française et polonaise du génie biomédical”.
 
13. międzynarodowe seminarium doktoranckie La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones organizowane przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” oraz Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24-27 września 2008, referat pt. „Approche interdisciplinaire à la terminologie biomédicale: une possibilité ou une nécessité?”.
 
Konferencja Język trzeciego tysiąclecia V organizowana przez Towarzystwo Tertium, Kraków, 12-14 marca 2008, referat pt. „Jak powstaje polska terminologia biomedyczna?”.

Granty i projekty badawcze

2009–2011 – wykonawca projektu badawczego nr 3-427/5/IFR/09 (kierownik: dr Stefan Kaufman)
Przygotowanie i opracowanie wraz ze Stefanem Kaufmanem, Natalią Paprocką i grupą studentów 2200 haseł do wielojęzycznego słownika piłki nożnej UEFA i dodanie ich do terminologicznej bazy danych UEFA

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)