dr hab. MAJA PAWŁOWSKA prof. UWr

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
tel. (71) 375 26 17
e-mail: maja.pawlowska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2015

PAWŁOWSKA Maja,  „Mickiewicz et Lacaussade : entre le romantisme et le classicisme?”, [w:] Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, sous la dir. de Prosper Éve, Justyna Bajda, Ronald Jenn, Saint-André, Epica Éditions, 2015, s. 180-188. – Bibliogr.

(Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej  “Auguste Lacaussade en fraternité polonaise”, która odbyła się 12-13 grudnia  2014 na Uniwersytecie Wrocławskim)

 

PAWŁOWSKA Maja,  „Poeta i romansopisarz w XVII wieku – nauczyciel czy uczeń?”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich”, red. nauk. Joanna Dimke-Kamola, Anna Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 125-134. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. (Seria „Filologia Romańska” nr 53)

 

2014

PAWŁOWSKA Maja, "La Bibliothèque française Sorela jako póba typologii XVII-wiecznego piśmiennictwa francuskiego” [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 309-316. – Bibliogr.  (Seria: "Biblioteka Tradycji" ; nr CXXXIX)

 

PAWŁOWSKA Maja, „L’ami lecteur – l’image du public littéraire dans le discours préfaciel de la première moitié du XVIIe siècle”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 223-230. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

PAWŁOWSKA Maja, „ La science et la fiction dans Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, [w:] Savoirs et fiction dans littératures romanes, réd.  Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, s. 147-154. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Collection “Bibliothéque de Tradition”  ;  nº CXXXIII)

 

PAWŁOWSKA Maja, „ Les conceptions du roman et de l'histoire : au debut du XVIIIe siècle et dans la "Querelle” sur "La Princesse de Clèves" , Romanica Wratislaviensia, 61, 2014, s. 13-20. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: “Histoire et littérature : le roman historique de Madame de la Fayette à Laurent Binet”) (AUW ; nr 3557).

Zasób elektroniczny: http://rwr.wuwr.pl/category/61-2014-329. - Link zweryfikowany 27.08.2013

 

2013

 

PAWŁOWSKA Maja, "Antyk w siedemnastowiecznej teorii powieści :d’Urfée, Camus”, Folia Litteraria Romanica, nr 8, 2013, 149-157. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc (Tyt. numeru: „Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich”)  . („Acta Universitatis Lodziensis”)

  

PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus : la moralisation d’un genre immoral est-elle possible?”, [w:] Entre le sacré et le profane, sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2013, s.  32-39. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   (Série Quêtes littéraires, n°3)

 

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz,  (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 196. – Bibliogr. przy rozdz.  – Streszcz. w jęz. fr. i hiszp. przy rozdz.  (AUW nr 3475)

 

2012

 

PAWŁOWSKA Maja, “L’Orient dans Hattigé ou les amours du roy de Tamaran de Sébastien de Bremond”, w: Pensées orientale et occidentale: influences et complémentarité, études réunies par Katarzyna Dybeł, Anna Klimkiewicz, Monika Świda, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012,  257-265. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. 

 

PAWŁOWSKA Maja, “François Dorval – Langlois de Fancan, Georges de Scudéry et débat sur l’appartenance générique du roman”, Romanica Silesiana, 7, 2012, s. 19-26. –Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Controverses littéraires)

 

2011

 

PAWŁOWSKA Maja, „Lekcje tłumaczenia z 1660 w świetle dzieła Gasparda de Tende”, [w:] Translatio i literatura, red. Anna Kukułka-Wojtasik, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s.259-266.

 

PAWŁOWSKA Maja, Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 346 s., il., (AUW nr 3344) – Bibliogr. 

 

PAWŁOWSKA Maja, "L’enseignement de la littérature classique française en Pologne – guelques observations",W: Études françaises dans la société du XXI siècle : Défis et perspectives, sous la dir. de Elżbieta Biardzka. - Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011. - (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 5). – s. 83-90. – Bibliogr.

 

PAWŁOWSKA Maja, “Motyw burzy morskiej w teorii powieści Georges’a de Scudéry”, in: Dawne literatury romańskie : żywioły, temperamenty, charaktery, red. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011, s. 85-92. – Bibliogr. 

 

PAWŁOWSKA Maja, “Comment parler d’Homère sans l’avoir lu: Artamène ou le Grand Cyrus de Mlle de Scudéry”, in: Autour des “livres que l’on n’a pas lus”, études réunies et présent. par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 197-204. – Bibliogr. – R (“Cahiers ERTA”, tome 2)

 

PAWŁOWSKA Maja, „Mlle de Scudéry : portrait de Sapho ou inclusion par l’exclusion”, in: Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 95-104. („Romanica Wratislaviensia”, 58), (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

PAWŁOWSKA Maja, (red.), Exclusion / Inclusion au féminin, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 166 (Romanica Wratislaviensia, 58), (AUW nr 3282). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.

 

2010

 

PAWŁOWSKA Maja, “Piękno i potworność na podstawie Państw i cesarstw księżyca Cyrana de Bergerac”, in: Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Gęsickiej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, s. 148-157. – bibliogr. – R. (“Litteraria Copernicana”, 2(6) , 2010)

 

PAWŁOWSKA Maja, “Samotność i wspólnota w Państwach i Cesarstwach Księżyca Cyrana de Bergerac”, in: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), pod red. Naukowa Doroty Szeligi i Ewy Doroty Żółkiewskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 136-141. – Bibliogr. 

 

PAWŁOWSKA Maja, „Histoire, fable, fiction : les désignations du roman au XVIIe siècle dans l'oeuvre de Jean-Pierre Camus”, in: Les choses, les notions, les noms : le terme dans tous ses états, sous la réd. de Stefan Kaufman, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 83-91 (Romanica Wratislaviensia, 57), (AUW nr 3228). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang

 

2009

 

PAWŁOWSKA Maja, “Pułapki w “Hattigé ou les amours du Roy de Tamaran” Sébastiena Brémonda, in : W sidłach zmysłów, zebrała i wstępem opatrzyła Ewa Małgorzata Wierzbowska, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, 229-235. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

  

PAWŁOWSKA Maja, “Les topoi antiques et le roman épistolaire français des XVII-XVIIIe siècles”, in: Les mots pèlerins, réd. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 161-171 (Romanica Wratislaviensia, LVI), (AUW nr 3129). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2008

 

PAWŁOWSKA Maja, „Le roi séduit dans Hattigé ou les amours du roy de Tamaran de Sébastien de Bremond”, in : L’art de séduire dans la littérature française, études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole, Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008, 323-329. – Bibliogr.

 

PAWŁOWSKA Maja, “Moyens pour apprendre a traduire de latin en françois de Gaspard de Tende et les règles de la traduction scolaire de comédies de térence”, in: Traduire le drame, réd. Justyna Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 25-33 („Romanica Wratislaviensia”, LV), (AUW nr 3062). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2007

 

PAWŁOWSKA Maja, “Les rencontres avec l’autre dans Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, Studia Romanistica /Ostrava/, 7, 2007, 149-154. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. czeskim. - R. Recenzenci : Prof. PhDr. Jan Šabršula. Prof. Dr hab. Piotr Sawicki

 

PAWŁOWSKA Maja, “Les envols dans Les Etats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, in: Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension / envol, études réunies et présentées par Barbara Sosień, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 43-48. – Bibliogr.

 

PAWŁOWSKA Maja, “ Kobieta o kobietach na podstawie korespondencji pani de Sévigné”, in: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej, Warszawa, Wydawnictwo ”DiG”, 2007, 251-258. („Kultura i Emocje” ; 1). – Bibliogr.

 

PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus o niebezpieczeństwach lektury romansów”, in: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, red. nauk. Anna Loba, Mirosław Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, 51-60. – Bibliogr.

 

PAWŁOWSKA Maja, „Czy czytanie powieści jest chorobą? Kilka odpowiedzi siedemnastowiecznych teoretyków powieści“, in: Zgubić się i odnleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kraków, 3-5 grudnia 2005, pod red. Moniki Surmy-Gawłowskiej, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2007, 175-181. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.

 

PAWŁOWSKA Maja, “Comment on parlait de la nature dans la seconde moitié du XVIIe siècle : la correspondance de Mme de Sévigné ”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 109-118 („Romanica Wratislaviensia”, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

PAWŁOWSKA Maja, “Podróż w twórczości Cyrana de Bergerac na podstawie Państw i cesarstw Księżyca”, in: Dziedzictwo Odyseusza: Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Kraków, Universitas, 2007, 91-101. – Bibliogr. („Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność”)

 

2006

 

PAWŁOWSKA Maja, “Des meanders de la typologie du roman chez l’abbé d’Aubignac”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 111-118 (Romanica Wratislaviensia, LIII, (AUW nr 2848)

 

2005

 

PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus, l’éveque romancier”, Romanica Wratislaviensia, LII, 2005, 133-142. (AUW nr …..)

 

2004

 

PAWŁOWSKA Maja, “la vérité et la vraisemblance, l’histoire et le roman dans quelques écrits théoriques du XVIIe siècle (Camus, d’Aubignac, Huet)”, Romanica Wratislaviensis, LI, 2004, 213-224. (AUW nr 2667)

  

PAWŁOWSKA Maja, [red.], Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 257

 

PAWŁOWSKA Maja, “Kto czyta powieści? Czytelnicy i czytelniczki XVII-to wiecznych romansów w oczach krytyków”, in: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, red. Maja Pawłowska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, 108-118.

 

2003

 

PAWŁOWSKA Maja, “Le préambule de Macarise et la théorie romanesque de d’Aubignac”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 203-210.

 

2002

 

PAWŁOWSKA Maja, „Huet et Du Plaisir: l’evolution des théories romanesques de l’époque classique”, Romanica Wratislaviensia, LXIX,2002, 140-161.

 

PAWŁOWSKA Maja, „Topika monofinicznego romansu epistolarnego XVII-XVIII w. a problem anachroniczności w badaniach SATOR, in: Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2002, 299-299.

 

2000

 

PAWŁOWSKA Maja, „Prawda we francuskiej literaturze epistolarnej XVI-XVIII wieku”, in: Spotkania z dawną literaturą francuską, red. K. Dybeł, B. Marczuk, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 55-64, (Romanica Cracoviensia).

 

PAWŁOWSKA Maja, „Szczęście i miłość w twórczości Pani de la Fayette”, in: Spotkania z dawną literaturą francuską, red. K. Dybeł i B. Marczuk, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 149-157, (Romanica Cracoviensia).

 

PAWŁOWSKA Maja, „Francuskie listowniki dla ludu (XVII-XVIII w.)”, Literatura Ludowa, 2 (44), luty 2000, 49-63.

 

1999

 

PAWŁOWSKA Maja, „La Marquise de M*** et les autres – l’image des femmes dans les Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** de Crébillon fils, in: La femme dans la littérature française – symbole et réalité, Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 1999, 85-92.

 

PAWŁOWSKA Maja, „Topika gatunku powieściowego – badania SATOR”, Pamiętnik Literacki, 4, 1999, 149-168.

 

1996

 

PAWŁOWSKA Maja, „Rôle et signification des digressions dans la structure de La Princesse de Clèves”, Romanica Wratislaviensia, XLII, 1996, 87-94.

 

PAWŁOWSKA Maja, „Les maximes dans La Princesse de Clèves”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 297-307 (“Romanica Wratislaviensia XLI”).

 

1994

 

PAWŁOWSKA Maja, “Kobieta w Korespondencji Markizy de Sevigne”, Litteraria, XXV, 1994, 249, 93-105.

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)