dr hab. KRYSTYNA GABRYJELSKA, prof. nadzw. UWr

Stopnie i tytuły naukowe

1965 r. - tytuł magistra filologii romańskiej 1974 r. - stopień doktora nauk humanistycznych (rozprawa doktorska pt. Teorie literackie Louis-Sébastien Mercier'a) 1987 r. - stopień doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna pt. Doktryny estetyczne i literackie w hasłach "Encyklopedii" Diderota) 1993 r. - profesor nadzwyczajny UWr.

Funkcje i prace organizacyjne

 
1974-1976 kierownik Zakładu Literatury
1976-1979 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej
2005-2012 dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

Specjalności

Historia literatury francuskiej oraz europejskiej myśli filozoficznej wieków XVII i XVIII; historia społeczna Francji doby oświecenia; dramat mieszczański jako nowa forma ekspresji myśli społcznej; teorie estetyczne, społeczne i polityczne Jana Jakuba Rousseau; kobiety w historii Francji Ancien Régime'u

Publikacje

2011
 
GABRYJELSKA Krystyna, “La liberté au féminin. Les libertines au XVIIIe siècle”, in: La condition humaine dans la littérature française et francophone, etudes rassemblées et présentés par Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 187-194. - Bibliogr. 
 
2010
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Olympe de Gouges – samotna we wspólnej sprawie”, in: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), pod red. naukowa Doroty Szeligi i Ewy Doroty Żółkiewskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 84-89. – Bibliogr.
 
2009
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Le bruissement des voix dans une bataille littéraire. Pour et contre dans l’évolution du genre romanesque au XVIIIe siècle”, in: Les mots pèlerins, réd. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 75-84 („Romanica Wratislaviensia”, LVI),  (AUW nr 3129). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2007
 
GABRYJELSKA Krystyna, „Dziecko – ofiara dawnej Francji“, in: Zgubić się i odnleżć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kraków, 3-5 grudnia 2005, pod red. Moniki Surmy-Gawłowskiej, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2007, 147-153. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.
 
2006
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Francuska opera komiczna w Polsce w XVIII wieku”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 39-58  („Romanica Wratislaviensia”, LIII,  (AUW nr 2848)
 
2004
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Kobieta w korespondencji pani d’Epinay i księdza Galiani”, in: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, red. Maja Pawłowska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, 243-249.
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Dobro i zło, czyli człowiecza dola”, in: Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag, red. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Alina Jurasz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, 500-503.
 
2003
 
GABRYJELSKA Krystyna, „Eröffnungsrede der Prorektorin für Bildung der Universität Wrocław Prof.Dr Krystyna Gabryjelska“, in: Memoriał Silesiae: Leben Und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht In der literarischen Kultur des Barok: zum Gedenken an Marian Szyrocki (1928-1992), hrsg. Mirosław Czarnecka, Jolanta Szafarz et al., Wrocław 2003, s. 9-10 (AUW ; nr 2504)
           
1999
 
GABRYJELSKA Krystyna, „Quelques informations sur la situation de la femme sous l’Ancien Régime”,  in: La femme dans la littérature française – symbole et réalité, red. Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, 1999, 77-84.
 
1998
 
           GABRYJELSKA Krystyna, „Bildung der Frauen in der Zeit des Ancien Régime”, in: Die Bilder der „neuen Frau” in der Moderne und den Modernisirung prozessen des 20. Jahrhunderts, ha Gabryjelska, Mirosława Czarnecka, Christa Ebert, Wrocław, Wrocławskie Wydawnictwo Oswiatowe, 1998, 121-124. – Bibliogr.  („Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 3)
 
              1997
             GABRYJELSKA Krystyna, (rec.), „Pięć roczników „Orbis Linguarum“, Zbiliżenia. Polska-Niemcy, nr 2, 1997, 123-124.
           
1992
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Un encyclopédiste dans le toutbillon de la terreur. Les mémoires d’André Morellet et de J.-F.Marmontel”, in: La Révolution française et ses fantasmes dans la littérature, red. Józef Heistein, Wrocław ; Paris, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Librairie-Éditions A.G.Nizet, 1992, 33-40 („Romanica Wratislaviensia” ; XXXV)  (AUW nr 1246)
 
1988
 
GABRYJELSKA Krystyna, „Les limites de la littérature dans les articles de l’Encyclopédie de Diderot”, in: Problèmes de terminologie littéraire, Wrocław ; Paris, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Librairie-Éditions A.G.Nizet, 1988, 67-73 (“Romanica Wratislaviensia” XXXI).
 
1987
 
 
GABRYJELSKA Krystyna, „ Poglądy na rolę społeczną pisarza i zadania literatury w rozważaniach krytycznych L.S.Merciera”, Przegląd Humanistyczny, 12 (267), 1987, 105-123. 
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Voltaire – la vision du passé littèraire”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 177-186.
 
1986
 
GABRYJELSKA Krystyna, Doktryny literackie i estetyczne w hasłach « Encyklopedii”  Diderot, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986, s. 230 („Romanica Wratislaviensia” ; XXI)  (AUW nr 685)
 
1985
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Le genre comique dans l’ Encyclopédie  de Diderot”, in :  Le théátre dans l’Europe des Lumières. Programmes. Pratiques. Échanges : Actes du Colloque organisè par le Centre d’Études. Littéraires Comparés de l’Université de Wrocław (Karpacz, 18-22 avril 1983), textes recueillis et présentés par Mieczysław Klimowicz et Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985, 221-233 („Romanica Wratislaviensia” ; XXV)  (AUW nr 845)
 
1977
 
GABRYJELSKA Krystyna, “Louis-Sébastien Mercier et le Drame”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 177-186.

Kształcenie młodej kadry naukowej

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)