dr hab. ALEKSANDER LABUDA, prof. nadzw. UWr

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej
tel. (48) 71 375 12 14
e-mail: awlabuda@uni.wroc.pl

Kształcenie młodej kadry naukowej

Dodatkowa belka

 
2014
 
LABUDA Aleksander, “Dwadzieścia lat wcześniej : Na 70-lecie Profesora Józefa Heisteina”, [w:] Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny, red. Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 68-74.
 
2007
 
LABUDA Aleksander, „En attendant Godot dans le théâtre du monde”, in : Mesures et démesure dans les lettres françaises au XXe siècle. Hommage à Henri Béhar, professeur à la Sorbonne Nouvelle, études recueillies par Jean-Pierre Goldenstein et Michel Bernard, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2007, 41-55.
(„Colloques, congrès et conférences. Époque moderne et contemporaine” ; 19)
 
2003
 
LABUDA Aleksander, “Vertige sensuel et appel mystique dans un paysage de Verlaine”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 195-202 (AUW nr 2540)
 
2002
 
LABUDA Aleksander, (tłum.), J.-C. SCHMITT, Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym, Gdańsk – Warszawa, Wyd. Marabut - Oficyna Wydawnicza VOLUMEN,  2002, 236 s.
 
2001
 
LABUDA Aleksander, „O Graalu u Krystiana z Troyes”, in: Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury. Tom poświęcony Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi z okazji 70. rocznicy urodzin, pod  red. Władysława Dynaka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001,  325-334.
 
LABUDA Aleksander Wit, [i in.],  (przekł.), LEJEUNE Philippe, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków, TAiWPN UNIVERSITAS, 2001, 310 s.
tu: „Pakt autobiograficzny”, 21-56. (W wersji skróconej tekst ten ukazał się w Tekstach, nr 5, 1975, 31-50)
 
2000
 
LABUDA Aleksander Wit, „Metoda eksplikacji tekstu”, in: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja. Analiza strukturalistyczna. semioza. dekonstrukcja, pod red. Arkadiusza Cielińskiego, Karola Smużniaka, Wałbrzych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2000, 15-29.
 
1999
 
LABUDA Aleksander Wit, „«Chleba!» Germinal Emila Zoli (cz.V, rodz.V)”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie,  2, red. Władysław Dynak , Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999,  361-377.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Duchy na grzybobraniu, Pan Tadeusz, (ks. III, w. 220-246)”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie,  2, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 160-172.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Metoda eksplikacji tekstu”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie,  2, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 11-22.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Biedny Świętoszek, Akt I, sc. V Tartufa Moliera”, in: Muzy i Hestia, Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, red. Marcin Cieński,  Jacek Sokolski, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999,  69-82.
 
Lekcje czytania. Eksplikacje literackie,. 2, red. Władysław Dynak, Aleksander  Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 436 s.
 
LABUDA Aleksander, (tłum.), JEAN-CLAUDE SCHMITT, „Sny o zmarłych”, Odra, nr 5, 1999, 62-66.
 
1998
 
LABUDA Aleksander Wit, „Verlaine‘owska epifania“, in: Konteksty polonistycznej edukacji, pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Seweryny Wysłouch, Poznań, [Redakcja Serii Literackiej „Poznańskich Studiów Polonistycznych“], 1998,  250-257. – Bibliogr. (Biblioteka Litetracka „Poznańskich Studiów Polonistycznych“ ; t. 10)
 
LABUDA Aleksander Wit, „Rimbaud i magia świtu“, in: Wszystek krąg ziemski: Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, pod red. Piotra  Kowalskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998,  338-346. – Bibliogr.  (AUW nr 2102)
 
LABUDA Aleksander Wit, „Przyśpiewki kawaleryjskie z lat 1918-1939”, Literatura Ludowa, nr 2, 1998, 39-55.
 
LABUDA Aleksander Wit, (oprac.), WIELOPOLSKI Alfred, „Z Adamem Skwarczyńskim w Kancelarii Prezydenta”, Odra, 6, 1998, 14-20.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Blaise Pascal : „Rozrywka” – fragment Mysli”, Polonistyka, nr 9, 1998, 605-613.
 
1996
 
LABUDA Aleksander Wit, (red.), Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 535 s. (“Romanica Wratislaviensia XLI”) (AUW nr 1738)
 
LABUDA Aleksander Wit, „Józef Heistein. Notice biographique et bibliographie des travaux”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, red. Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 7-15 (“Romanica Wratislaviensia XLI”) (AUW nr 1738)
 
1995
 
LABUDA Aleksander Wit, „Eksplikacja tekstu”, in: Kompetencje szkolnego polonisty : Szkice i artykuły z metodyki, pod red. Bożeny Chrząstowskiej, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, 111-113.
 
1994
 
LABUDA Aleksander Wit, “Pan Tadeusz we francuskiej tradycji przekładowej (streszczenie)”, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 49 (1994), 1993, 5-6.
 
LABUDA Aleksander Wit, Bal Karol, Beauvois Daniel, Bereś Stanisław, Klimowicz Mieczysław, Łukasiewicz Jacek, Pełczyński Zbigniew, Wrzesiński Wojciech, Zawada Andrzej, Dyskusja red. nt. aktualnej sytuacji humanistyki polskiej, dyskusję prowadził Stanisław Bereś, Odra, nr 9, 1994, 2-15.
 
1993
 
LABUDA Aleksander Wit, “Prozą i wierszem, czyli Pan Tadeusz po francusku”, Polonistyka,  4, 1993, 394-399.
 
LABUDA Aleksander Wit, “Pan Tadeusz  we francuskiej tradycji przekładowej”, Pamiętnik Literacki, 3/4, 1993, 63-74.
 
1992
 
LABUDA Aleksander Wit, „Fraszki Jana Kochanowskiego – Poeta w teatrze świata”, in: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, pod red. Tadeusza Patrzałka, Wrocław, Ossolineum, 1992, 90-98. – Bibliogr.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Śmierć Rolanda i sceny bohaterskiego umierania w literaturze polskiej”, in: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, pod red. Tadeusza Patrzałka, Wrocław, Ossolineum, 1992, 70-76. – Bibliogr.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Eksplikacja tekstu”, Polonistyka, nr 5, 1992, 266-267.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Pan od przyrody Zbigniewa Herberta”, Polonistyka, nr 5, 1992, 268-276.
 
1991
 
Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 1,  red. Władysław Dynak, Aleksander  Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 379 s.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Wprowadzenie”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 9-87. – Bibliogr.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Tarcza Achillesa. Urywek Iliady Homera”, in: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 88-97. – Bibliogr.
 
LABUDA Aleksander Wit, “O konstruowaniu postaci literackich – wyznania czytelnika”, in: Studia o narracji, pod  red. Jana Błońskiego, Stanisława Jaworskiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław ; Warszawa, Ossolineum ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982,  101-122. („Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ;  LIX)
 
LABUDA Aleksander Wit, “O pojęciu “świadomość narodowa”, in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej”, red. Danuta Gowinowa i in., Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1991, 43-54.
 
LABUDA Aleksander Wit, „La littérature en situation scolaire – l’archétype gréco-romain”, in : Littérature et institutions, Wrocław ; Paris, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Librairie-Éditions A.G.Nizet, 1991, 19-30  („Romanica Wratislaviensia” ; XXXVIII)  (AUW nr 1321)
 
LABUDA Aleksander Wit, „Popiół i zamęt – śmierć Maćka Chełmickiego”, in: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, pod red. Tadeusza Patrzałka, Wrocław, Ossolineum, 1991, 194-202.
 
1990
 
LABUDA Aleksander Wit, „Tren XIV Jana Kochanowskiego“, Język polski w szkole średniej  R.  IV, 2 (14), 1989/1990, 182-188 [Wyd. Pedagogiczne w Kielcach].
 
1989
 
LABUDA Aleksander Wit, “Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwoje – o kompozycji myśli kilka”, Pamiętnik Literacki, LXXX, 4, 1989, 5-25. – Bibliogr.
 
LABUDA Aleksander Wit, “O eksplikacji tekstu”, Język Polski w Szkole Średniej, 2 (1989/1990), 1989, 180-188.
 
1988
 
LABUDA Aleksander Wit, „Eksplikacja tekstu czyli lekcja czytania”, in: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstów literackich oraz zagadnienia procesu historycznoliterackiego, wybór i oprac. Władysław Dynak, Mieczysław Inglot, Wrocław, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1988, 106-129. – Bibliogr. („Edukacja literacka w szkole : antologia opracowań” ; cz. 2)
 
LABUDA Aleksander Wit, „O Pierwszej przechadzce Leopolda Staffa (eksplikacja tekstu)”, in: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstów literackich oraz zagadnienia procesu historycznoliterackiego, wybór i oprac. Władysław Dynak, Mieczysław Inglot, Wrocław, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1988, 130-138. – Bibliogr. („Edukacja literacka w szkole : antologia opracowań” ; cz. 2)
 
LABUDA Aleksander Wit, (rec.), SULEIMAN S.R., Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, 1983, Pamiętnik Literacki,  2, 1986, ……
 
1987
 
LABUDA Aleksander, „Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci”, Pamiętnik Literacki, LXXVIII, 2, 1987, 61-89.
 
LABUDA Aleksander, “Les Problèmes de structure temporelle dans les oeuvres épiques”, Literary Studies in Poland Etudes Littéraires en Pologne, XVII, 1987, 83-113.
 
LABUDA Aleksander Wit, UCHEREK Eugeniusz, (red.), Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 240 s. (AUW nr 950)
 
LABUDA Aleksander Wit, “Gra rzeczy i słów – o studenckich tłumaczeniach Borisa Viana”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 97-105  (AUW nr 950)
 
LABUDA Aleksander Wit, (przekł. i kalendarium ważniejszych wydarzeń politycznych lat 1848-1852 we Francji), TOCQUEVILLE Alexis de, Wspomnienia, Wrocław, Ossolineum, 1987, XLII, 326 s.
 
1984
 
LABUDA Aleksander Wit, “Le personnage dans la lecture “réaliste”, in : Typologie du roman : Actes du colloque organisé par l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) en collab. avec l”Université de Wrocław, à Paris les 24-26 janvier 1983 /  présentés par Christiane Moatti et Józef  Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984, 27-47 („Romanica Wratislaviensia” ; XXII)  (AUW nr 690)
 
1985
 
LABUDA Aleksander Wit, KLIMOWICZ Mieczysław, (red.), Le théátre dans l’Europe des Lumières. Programmes. Pratiques. Échanges : Actes du Colloque organisè par le Centre d’Études. Littéraires Comparés de l’Université de Wrocław (Karpacz, 18-22 avril 1983), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985, s. 282 („Romanica Wratislaviensia” ; XXV)  (AUW nr 845)
 
LABUDA Aleksander Wit, “O Miazdze Jerzego Andrzejewskiego”, cz. 2, Obecność, 5, 1984. (Wrocław, „drugi” obieg)
 
LABUDA Aleksander Wit, “O Miazdze Jerzego Andrzejewskiego”, cz. 1, Obecność, 4, 1984, 22-32. (Wrocław, „drugi” obieg)
  
1983
 
LABUDA Aleksander Wit, “Donos na Penelopę”, Obecność, 1, 1983, 37-42. (Wrocław, „drugi” obieg)
 
WIT Aleksander (pseud.), “Donos na Penelopę”, Puls, 18, 1983, 15-19. (Londyn)
 
LABUDA Aleksander Wit, (rec.), ŁAGOWSKI  B., Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków, 1977, Znak, 338, 1983.

 
 1982
 
LABUDA Aleksander Wit, Studium o „Antku” Prusa: recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław, Ossolineum, 1982, 179 s. („Rozprawy Literackie” ; 38)
 
LABUDA Aleksander Wit, “O konstruowaniu postaci literackich – wyznania czytelnika”, in: Studia o narracji, pod  red. Jana Błońskiego, Stanisława Jaworskiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław ; Warszawa, Ossolineum ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982,  101-122. („Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ;  LIX)
 
LABUDA Aleksander Wit, “Contextes d’énonciation et de lecture dans la communication poétque (Baudelaire et Mme Sabatier)”, in : Le symbolisme en France et en Pologne ,  red. Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982, 137-154. („Romanica Wratislaviensia” ; XVIII)  (AUW nr 614)
 
DYNAK Władysław, LABUDA Aleksander Wit, „Z problemów uczniowskiej publiczności literackiej w Polsce podzaborowej”, in: Publiczność literacka, pod red. Stefana Żółkiewskiego i Maryli Hopfinger, Wrocław, Ossolineum, 1982, 213-232. – Bibliogr. („Problemy Kultury Literackiej” ; t. 1)
 
1981
 
LABUDA Aleksander Wit, “O literackich kontekstach pozytywisycznej noweli: Antek Bolesława Prusa”, Pamiętnik Literacki, LXXII, 3, 1981, 169-195. – Bibliogr.
 
DYNAK Władysław, LABUDA Aleksander Wit, “Status prawny polonistycznej edukacji literackiej w szkolnictwie Polski podzaborowej”, Prace Literackie, XXI, 1981, 209-242. – Bibliogr. (AUW nr 507)
 
1979
 
LABUDA Aleksander Wit, “O literackich i nieliterackich obrazach postaci ”, Teksty  : teoria literatura, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, 4 (46), 1979, 46-57.
 
LABUDA Aleksander Wit, „Les Chants de Maldoror et l’autobiographie décentrée”, in : Modernités, Lille, 1979.
 
LABUDA Aleksander Wit, (rec.), DELFAU Gérard, ROCHE Anne, Histoire Littérature. Historie et interprétation du fait littéraire, Paris, Éd. du Seuil, 1977, 316 s. In : Romanica Wratislaviensia, XIV, 1979, 150. (AUW nr 416)
 
1978
 
DYNAK Władysław, LABUDA Aleksander Wit, „Szkolna kultura literacka w okresie zaborów: rozważania źródłoznawcze”, Pamiętnik Literacki, LXIX, 4, 1978, 139-162. – Bibliogr.
 
 
1977
 
LABUDA Aleksander, Lectures des „Chants de Maldoror”, Warszawa – Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, 114 s. – Bibliogr. („Romanica Wratislaviensia” ; XIII)  (AUW nr 376)
 
LABUDA Aleksander Wit, (tłum.), RUWET  N., „Synekdochy i metonimie”, Pamiętnik Literacki, 1, 1977.
 
1976
 
LABUDA Aleksander Wit, “Czy literaturoznawca może pomóc szkolnej polonistyce”, Teksty  : teoria literatura, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, 3 (27), 1976, 151-171.
 
LABUDA Aleksander Wit, “La langue de l’Empereur. La culture littéraire dans les lycées sous le Second Empire”, in : Lectures symboliques, 1976, 75-95. – Bibliogr.  („Littérature”, nº 22)
 
LABUDA Aleksander Wit,  (tłum.), GENETTE G., „Przestrzeń i język“, Pamiętnik Literacki, 1, 1976.
 
LABUDA Aleksander Wit,  (tłum.), NOJGAARD  M.., „Przestrzeń w Upadku Camusa“, Pamiętnik Literacki, 1, 1976.
 
LABUDA Aleksander Wit,  (tłum.), WINNICOTT  D.W., „Dziecko i zabawa“, Teksty, 1, 1976.
 
LABUDA Aleksander Wit, “Aleksander Bereza  (12 I 1933 – 25 VIII 1975)”, Biuletyn Polonistyczny, 1(59), 1976, 91-94.
 
1975
 
LABUDA Aleksander Wit, “Biografia pisarza w komunikacji literackiej”, Teksty : teoria literatura, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN , 5, 1975, 104-116.
 
LABUDA Aleksander Wit, (rec.), Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich, red. Stefan Żółkiewski, Wrocław, Ossolineum, 1974, Pamiętnik Literacki, 4, 1975.
 
LABUDA Aleksander Wit, (tłum.), LEJEUNE  Ph., „Pakt autobiograficzny”, Teksty, 5, 1975.
 
1974
 
LABUDA Aleksander Wit, “Język Cesarza”, Teksty : teoria literatura, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, 6, 1974, 9-31.
 
1972
 
LABUDA Aleksander Wit, “Citation, commentaire et autocommentaire du narrateur. Remarques sur la poétique du texte écrit”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2 (29), 1972, 37-51.
 
1971
 
LABUDA Aleksander, “Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich”, in: Tradycja i nowoczesność. Dziewiąta konferencja teoretycznoliteracka w Ustroniu, red. Jan Trzynadlowski, Wrocław, Ossolineum, 1971, 131-153.
 
LABUDA Aleksander, “L’Univers des personnes dans le Paysan de Paris et dans Nadja”, Romanica Wratislviensia, V, 1971, 67-81. (AUW nr 117)
 
1970
 
LABUDA Aleksander Wit, „O funkcjach narracji autotematycznej”, Litteraria, II, pod red. Jana Trzynadlowskiego, Wrocław, 1970, 73-111.
 
1968
 
LABUDA Aleksander Wit, (rec.), MOUNIN  G., Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1968, Nurt, 8, 1968.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)