dr EWA KULAK

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 27 50
e-mail: ewa.kulak@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2014
 
KULAK Ewa Krystyna, „Celestyna i jej córki. Prostytucja w literaturze hiszpańskiej XVI i XVII w.”, [w:] Miłość sprzedajna, red. Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014, 113-130. („Antropologia miłości” ; t. 6). –  Bibliogr. 
 
KULAK Ewa Krystyna, (ed.), Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 163.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. przy rozdz. (AUW ; 3573)
KULAK Ewa Krystyna, “Decadencia y progreso. El pasado y el futuro de España a los ojos de los escritores ilustrados”, [w:] Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas, ed. Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 13-20.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3573) 
 
2013
 
KULAK Ewa Krystyna, „Od rajskiej niewinności do kazirodczej pasji. Młodzieńcza miłość w oczach Bernardina de Saint-Pierre i François-René de Chateaubrianda”, [w:] Miłość idealna, miłość dziecka, red. Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska, Andrzej Syroka, Kaja Marchel, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013, 301-317. („Antropologia miłości” ; t. 5). –  Bibliogr. 
 
2010
 
KULAK Ewa Krystyna, ZIARKOWSKA Justyna, (red.), : Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 223. - („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
S. 7-8 Presentación del volumen /Ewa Krystyna Kulak. – Bibliogr. przy rozdz.
 
KULAK Ewa Krystyna, „Entre Laputa y los Yahoos: Jorge Luis Borges lee a Jonathn Swift”, in: Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kulak, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 87-97. – Bibliogr. („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
 
KULAK Ewa Krystyna, (rec.), Magda Potok, El malestar. La narrativa de mujeres en la España contemporánea, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, 433 s. In: Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kulak, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 193-196. – Bibliogr. („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
  
2009
 
KULAK Ewa Krystyna, (rec.), MARTORELL Joanot, Tirant Biały. Część pierwsza, w której mowa o powinnościach stanu rycerskiego oraz o wielkich i chwalebnych czynach Tiranta Białego w Anglii, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007, 215 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 137-139 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
KULAK Krystyna Ewa, “Visión de lo extranjero en la literatura española de la Ilustración”, Encuentros literarios, II, coord. por Maria Falska, Lublin, Wydawn. UMSC, 2009, 81-88. – Bibliogr. 
 
KULAK Ewa Krystyna, “Miłość tragiczna. Wizja miłości w twórczości hiszpańskich pisarzy doby romantyzmu”, in: Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, pod red Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Rudolf, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008, 189-198 („Antropologia miłości” ; t. 3). – Bibliogr. 
 
2008
 
KULAK Ewa Krystyna, “El elemento acuático en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer”, in: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 43-50. (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
 
KULAK Ewa Krystyna, “Mężczyzna zawiedziony. Związki uczuciowe mężczyzn w twórczości Guy de Maupassanta”, in: Miłość mężczyzny: Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red Bożeny Płonki-Syroki i Justyny Stacherzak, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008, 271-284 („Antropologia miłości” ; t. 2). – Bibliogr. 
 
KULAK Ewa Krystyna, “L’Amour Jules’a Micheleta – przewodnik po małżeństwie dla mężczyzn”, in: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red Bożeny Płonki-Syroki, Warszawa, DiG, 2008, 127-140 („Kultura i Emocje” ; t. 2). – Bibliogr. 
 
KULAK Ewa Krystyna, “La defensa de la lengua y literatura nacionales en los escritos de los ilustrados españoles”, in: Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane Profesor Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej=Con España en el corazón. Homenaje a la Profesora Teresa Eminowicz-Jaśkowska, red. Ewa Stala, Rosanna Krzyszkowska-Pawlik, R.Sergio Balches Arenas, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, 175-197 (“Studia iberystyczne” ; 7). - Bibliogr.
 
2007
 
KULAK Ewa Krystyna, “Algunas observaciones sobre la autoironía metapoética en El Diablo Mundo de José de Espronceda y Beniowski de Juliusz Słowacki”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 125-132. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
KULAK Ewa, “Postacie kobiet w literaturze francuskiej XIX wieku”, in: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej, Warszawa, Wydawnictwo ”DiG”, 2007, 323-343. („Kultura i Emocje” ; 1). – Bibliogr.
 
2006
 
GŁOWICKA Monika, KULAK Ewa Krystyna, (red.), Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 242 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst gł. w jęz. hiszp., 1 tekst w jęz. port. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
 
KULAK Ewa, „Borges y los infinitos avatares del objeto imposible”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 121-138 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
KULAK Ewa, (rec.) KUREK Marcin, ZIARKOWSKA Justyna, Rzeczywiste i możliwe : Rozmowy z Florianem Śmieją, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s.140. In: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 211. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916).
 
KULAK Ewa, (rec.) GONZÁLEZ CAIZÁN Cristina, TARACHA Cezary, TÉLLEZ ALARCIA Diego (Eds.), Cartas desde Varsovia. Correspondencia privada del Conde de Aranda con Ricardo Wall (1760-1762), Lublin, Werset, 2005, 223 s. In: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 200-203. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916).
 
2004
 
KULAK Ewa, “Nowe teorie biologiczne i medyczne jako żródło inspiracji w literaturze francuskiej drugiej połowy XIX wieku”, Roczniki antropologii wiedzy = Jahrbücher für anthropologie des wissens, Rocznik 1, Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uwr, 2004, 409-428.
 
KULAK Ewa, “La imagen de los españoles en las enciclopedias polacas de los siglos XIX y XX. Cultura, carácter nacional, diferencias regionales, in: Identidades: Etnias, Culturas, Naciones, coord. Małgorzata Nalewajko, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004, 36-50.
 
KULAK Ewa, “Florian Śmieja jako hispanista i tłumacz”, in: Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, red. Zbigniew Andres, Jan Wolski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, 151-159.
 
2003
 
KULAK Ewa, “Troska o zdrowie w podróży na przełomie XVIII i XIX wieku – na podstawie Guide des voyageurs en Europe H.A.O.Reicharda”, in: Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, red. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2003, 446-456 (“Studia z Dziejów Kultury Medycznej”, t. 6).
 
KULAK Ewa, (rec.), MALINOWSKI M., “Społeczeństwo Kordoby w czasch Kolumba, inkwizycji i rekonkwisty (przełom XV i XVI wieku)”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 227-228 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
KULAK Ewa, (rec.), CHARKIEWICZ J., “Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencji...”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 271-272 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
KULAK Ewa, „Wielka księga Ameryki Łacińskiej (Sto lat samotności)”, Polonistyka, Poznań, 2003, 6, 334-339.
 
2002
 
KULAK Ewa Krystyna, Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, 207 s.
 
KULAK Ewa, “Między komparatystyką a przekładoznawstwem: romanistyka wrocławska w latach powojennych”, in: Język – stereotyp - przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 15-24 („Orbis Linguarum” 13).
 
KULAK Ewa, „La vie quotidienne en voyage vers la fin du XVIIIe siècle à la lumière du Guide des voyageurs en Europe de H.A.O. Reichard”, Romanica Wratislaviensia, XLVIII, 2002, 109-122.
 
KULAK Ewa, „Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklo-pedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 256-259 (“Estudios Hispánicos” X).
 
KULAK Ewa , “Memorias de licenciatura presentadas por alumnos de Filología Española de la Universidad de Wrocław (2000-2002)”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 281-283 (“Estudios Hispánicos” X).
 
KULAK Ewa, (rec.), FALSKA Maria, Le baroque et le classique dans le théâtre espagnol et française du XVIIe siècle. Calderón imité par Thomas Corneille. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 142-145 (“Estudios Hispánicos” X).
 
2000
 
KULAK Ewa, “España y los países latinoamericanos en los manuales de historia publicados en Polonia después de 1970”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 103-111 („Estudios Hispánicos VIII”).
 
KULAK Ewa, “El hispanismo europeo a fin de siglo. Simposio Internacional, Varsovia, 2-3 de diciembre de 1999”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 235-236. („Estudios Hispánicos VIII”).
 
KULAK Ewa, (rec.), SABIK Kazimierz, Recepcja hiszpańskiej prozy fabularnej w Polsce w latach 1781-1918, Warszawa 1995; SABIK Kazimierz, Entre misticismo y realismo. Estudios sobre la recepcón de la literatura española en Polonia, Warszawa 1998. In: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 253-257. („Estudios Hispánicos VIII”).
 
KULAK Ewa, “Memorias de licenciatura de temas hispánicos presentadas por alumnos de Filologia Románica (1976-1993) y de Filologia Española (1995-1999) en la Universidad de Wrocław”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 253-257. („Estudios Hispánicos VIII”).
 
KULAK Ewa, “Hiszpańskie tańce ludowe w relacjach polskich podróżników na przestrzeni XIX i XX wieku”, in: Kuczyński A. (red), Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, Wrocław, Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 87-96.
 
1999
 
KULAK Ewa, „Estudios Hispánicos. una revista a su alcance y servicio”, Boletín de la Asociación Polaca de Hispanistas, V, 1999, 5, 101-104.
 
KULAK Ewa, (rec.), CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, PERLIN Jacek, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 1997, Orbis Linguarum, 1999, 11, 263-264.
 
1998
 
KULAK Ewa, „Moralny wymiar choroby i śmierci w XVII-wiecznym dziele Los desahuciados del mundo y de la gloria Diego de Torres Villarroela”, Medycyna Nowożytna, V, 1998, z. 2, 69-84.
 
KULAK Ewa, (rec.), Zbigniew Wójcik, Ignacy Domeyko. Litwa - Francja - Chile, Wrocław 1995, Wrocławskie Studia Wschodnie, 2, 1998, 227-231.
 
1997
 
KULAK Ewa, (rec.), ADAMCZYK Marzena (Ed.), Percepción y Recepción. Polonia – la Península Ibérica – Latinoamérica, Cátedra de Estudios Ibéricos y Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, Warszawa, 1994, 159 s., in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 142-143 (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KULAK Ewa, “El 70 aniversario de Florian Ludwik Śmieja, hispanista y poeta”, in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, red. Piotr Sawicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 11-13. (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KULAK Ewa, “Publicaciones hispánicas del Profesor Florian Ludwik Śmieja”, in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, red. Piotr Sawicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 197-205 (“Estudios Hispánicos” VI)
 
KULAK Ewa, GIL CANOVAS Pilar, (red.) Los Complementarios 2: Siglo de luces y sombras : Antología de textos literarios – Ilustración y Prerromanticismo, Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 171 s.
 
1996
 
KULAK Ewa, "Kronika paryzka de Zofia Węgierska, un regard sur la culture française du Second Empire", in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 17-23 (“Romanica Wratislaviensia” XLI).
 
KULAK Ewa, “Los catalanes son diferentes”. El pueblo catalán visto por los viajeros polacos, in: Ideologías y poder. Aproximaciones a las literaturas hispánicas en los tiempos de crisis, red. Beata Baczyńska, Piotr Sawicki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 215-223 (“Estudios Hispánicos V”).
 
KULAK Ewa, “Problem kataloński w opinii podróżników z Polski”, in: Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku. Studia i materiały WSP w Olsztynie, 100, Olsztyn, Wydaw., 1996, 115-129.
 
KULAK Ewa, “Od farsy do Chorego z urojenia – Molier przeciwko medycynie”, Medycyna Nowożytna, III, 1996, 1 / 2, 89-105.
 
KULAK Ewa, (rec.), PRESA GONZÁLEZ F., De Czesław Miłosz a Marcin Hałaś. Poesía polaca contemporánea, Madrid, Rialp, 1994, Odra, 7-8, 1996, 128-129.
 
1995
 
KULAK Ewa, (rec.) “Dekalog praw czytelnika według Daniela Pennaca” (PENNAC Daniel, Cierpienia młodego czytelnika), Odra, 9, 1995, 113.
 
KULAK Ewa, (tłum.), PENNAC Daniel, Cierpienia młodego czytelnika, Odra, 9, 1995, 113–115.
 
1992
 
KULAK Ewa, (rec.), “Rutas literarias de España”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXXV, 1992, 1-2, 140-142.
 
KULAK Ewa, "Kataloński rycerz podbija świat", Odra, 1992, 5, 80-85.
 
KULAK Ewa, DALESZAK Śnieżka, (tłum.), PAZ Oktavio, Policzone kroki, Odra, 1992, 5, 80-85.
 
1990
 
KULAK Ewa, (rec.), “Moje podróże – Hiszpania”, Nowe Książki, 10, 1990, 25.2008

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)