Contact

Institute of Romance Philology

pl. Bp. Nankiera 4

50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl

tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)

faks: 71 375 28 70

 

Dane do faktur:

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301
Konto bankowe:  BZ WBK S.A O/WROCŁAW                
Numer: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

 

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)