Editors

 

Editors

 

Editor-in-chief: Justyna Łukaszewicz

 

Editorial Board:

Katarzyna Biernacka-Licznar      

Justyna Łukaszewicz

Daniel Słapek

 

Secretary:

Katarzyna Biernacka-Licznar

 

Language Editors:

Gabriele La Rosa (Italian)

Christina Vani (English)

 

Contact:

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

E-mail: italica@uwr.edu.pl

 

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)