ADMISSIONS

 

Oficjalna strona rekrutacyjna UWr. - http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl
Znajdują się tam wszelkie informacje nt. procesu rekrutacyjnego: opis poszczególnych kierunków, szczegółowe zasady rekrutacji na każdy kierunek, tabela opłat oraz harmonogram rekrutacji.

Ranking uczelni wyższych PERSPEKTYW 2019

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji w IFR na rok akademicki 2020/2021 udzielają sekretarze odpowiednich komisji rekrutacyjnych:
 

I. FILOLOGIA FRANCUSKA

studia dzienne, licencjackie, filologia francuska

sekretarz: mgr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl

sekretarz: dr Aleksander Wiater aleksander.wiater@uwr.edu.pl

studia dzienne, magisterskie, filologia francuska

sekretarz: dr Joanna Jakubowska joanna.jakubowska@uwr.edu.pl

 

II. FILOLOGIA HISZPAŃSKA

studia dzienne, licencjackie, filologia hiszpańska

sekretarz: mgr David Monzó Campos david.monzocampos@uwr.edu.pl

studia dzienne, magisterskie, filologia hiszpańska

sekretarz: dr Joanna Jakubowska joanna.jakubowska@uwr.edu.pl

 

III. ITALIANISTYKA

studia dzienne, licencjackie, italianistyka

sekretarz: mgr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl

sekretarz: dr Aleksander Wiater aleksander.wiater@uwr.edu.pl

 

IV. STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich

sekretarze: dr Regina Solova, dr Jadwiga Cook studia.dla.tlumaczy@gmail.com 

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)