Zapowiedzi

Konferencje współorganizowane przez Instytut Filologii Romańskiej

 

W dniach 11-12 maja 2017 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” organizowane przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Filologiczną z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Piotra Sawickiego. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień w języku hiszpańskim poświęconych tematom takim jak emigracja, czasy powojenne oraz literackie związki pomiędzy Hiszpanią i Polską we wspomnianym okresie. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem referatu, prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. na adres exilios@uwr.edu.pl .
Więcej informacji na stronie internetowej sympozjum: exilioswroclaw.wordpress.com

Entre 11 y 12 de mayo de 2017 el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Wroclaw y Wyższa Szkoła Filologiczna organizan el simposio internacional “Destierro y destiempo: exilios hispánicos y polacos” con el motivo del 70º cumpleaños del profesor Piotr Sawicki. Invitamos a los interesados a enviar sus propuestas de comunicaciones en español que tratarán de los temas como exilio, posguerra y relaciones literarias en esa época entre España y Polonia. El formulario de inscripción, con la propuesta de comunicación, debe ser enviado a la dirección de correo exilios@uwr.edu.pl antes del 31 de enero de 2017.
Más informaciones sobre el congreso en la pagina web del congreso: exilioswroclaw.wordpress.com

 

 

André Gide à (re)découvrir ?

 

 

 

Nous invitons au colloque international organisé par l’Institut d’Etudes polonaises et l’Institut d’Etudes romanes de l'Université de Wrocław qui se déroulera les 6-8 avril 2017 à l’occasion du 70ème anniversaire du Prix Nobel de l’écrivain.
Les propositions de communication incluant le titre et un résumé de 350 à 450 mots sont à envoyer à l’adresse colloque.gide@uwr.edu.pl avant le 30 septembre 2016.

 

W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide à (re)découvrir ?" organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji 70. rocznicy przyznania Nagrody Nobla pisarzowi. Zachęcamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień dotyczących dzieła i biografii André Gide'a. Abstrakty referatów o długości od 350 do 450 słów prosimy nadsyłać do 30 września 2016 roku na adres colloque.gide@uwr.edu.pl

 

Appel à communications ( PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa konferencja - CHILDREN'S LITERATURE AND PLAY - Wrocław, 19-21 maja 2016

Link do oficjalnej strony konferencji

Call for papers

Komitet organizacyjny: Dorota Michułka (IFP), Justyna Deszcz-Tryhubczak (IFA), Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO), Bogumiła Staniów (IINiB), Barbara Kalla (KFN), Natalia Paprocka (IFR), Elżbieta Jamróz-Stolarska (IINiB).

Oprawę plastyczną konferencji (logo, plakat, itd.) zaprojektował znany wrocławski ilustrator książek dla dzieci, Paweł Pawlak:

 

Konferencja międzynarodowa - WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA - Wrocław, 8-9 czerwca 2016

 

Z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych organizują interdyscyplinarną konferencję poświęconą relacjom miasta i jego regionu z kulturą śródziemnomorską.

 

Ze względu na swoje położenie geograficzne i meandry historii Wrocław (Wrotizla, Wretslaw, Presslaw, Breslau...) rozwijał się przede wszystkim w kręgu wpływów kultury niemieckiej, nie oznacza to jednak braku kontaktów z kulturą śródziemnomorską. Świadczy o tym np. tom Włoski Wrocław/Una Breslavia italiana („Italica Wratislaviensia" 5, 2014), w którym zebrano artykuły dotyczące takich dziedzin jak architektura, sztuki piękne i teatr.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących różnych okresów historii miasta i regionu oraz wszelkich dziedzin kultury. Proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:
• twórczość pisarzy związanych z Wrocławiem w przekładzie na języki basenu Morza Śródziemnego
• obraz Wrocławia/Dolnego Śląska w mediach wybranego obszaru basenu Morza Śródziemnego
• gospodarcze, społeczne i kulturowe relacje Wrocławia z wybranymi obszarami basenu Morza Śródziemnego (umowy o partnerstwie, projekty międzynarodowe, rozwój połączeń lotniczych, ofert biur podróży itp.)
• inspiracje kulturą śródziemnomorską w twórczości wrocławskich/dolnośląskich artystów
• dynamika rozwoju nauczania języków basenu Morza Śródziemnego na terenie Dolnego Śląska
• kuchnia śródziemnomorska we Wrocławiu.

 

Przewidujemy także sesję posterową.

 

Prosimy o przysyłanie propozycji na załączonym formularzu zgłoszeniowym
do 30 listopada 2015 r. na adres mediterraneo2016@gmail.com

 

Języki konferencji: francuski, hiszpański, polski, włoski

Opłata konferencyjna: 100 euro (400 złotych)

Przewidujemy publikację wybranych materiałów konferencyjnych w formie recenzowanych artykułów.

Komitet organizacyjny: Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek, Magdalena Krzyżostaniak (IFR), Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO).

 

Konferencja organizowana jest pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie.

Wspiera ją także Stowarzyszenie Italianistów Polskich.

 

Call for papers (w języku polskim)

Call for papers (w języku włoskim)

Appel à contributions (w języku francuskim)

Petitión de comunicaciones (w języku hiszpańskim)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wielojęzyczny)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)